Bỏ qua các liên kết điều hướng

CHÍNH SÁCH TRUY CẬP GARMIN.COM

Garmin quan tâm sâu sắc đến trải nghiệm khách hàng của mọi người, bất kể khuyết tật. Đây là lý do tại sao Garmin đã áp dụng nguyên tắc về nội dung web tiếp cận (WCAG) 2.1 Cấp độ AA của Liên doanh web toàn cầu (W3C) làm tiêu chuẩn truy cập web cho trải nghiệm của khách hàng trên Garmin.com. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập thông tin hoặc dịch vụ trên Garmin.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại: [email protected]. Vui lòng xác định bản chất của vấn đề về truy cập và công nghệ hỗ trợ bạn sử dụng. Điều này rất hữu ích cho chúng tôi trong nỗ lực liên tục để cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời cho tất cả khách truy cập của Garmin.com.