Quyền riêng tư của bạn có ý nghĩa quan trọng với Garmin

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng và trang web hàng hải của chúng tôi.

Garmin thu thập những dữ liệu gì?

Khi bạn sử dụng sản phẩm, trang web và ứng dụng hàng hải của Garmin, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân — chẳng hạn như tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ, thông tin vị trí và thiết bị — để bạn có thể sử dụng tài khoản, nhận hỗ trợ cá nhân hóa và tận dụng tối ưu trang web, ứng dụng và sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Khi bạn tạo tài khoản Garmin

Garmin lưu trữ những thông tin như tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn để bạn có thể đăng nhập và những thông tin đó giúp chúng tôi xác minh tài khoản của bạn nếu bạn gọi điện đến bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Khi bạn liên hệ với Garmin

Chúng tôi biết bạn muốn ẩn danh. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập những thông tin như thông tin liên hệ và thông tin thiết bị của bạn trong cuộc gọi hỗ trợ nhằm đảm bảo bạn nhận được trợ giúp mà bạn cần.

Khi bạn tham gia vào cộng đồng ActiveCaptain

Khi giao lưu với Cộng đồng ActiveCaptain, thông qua trang web hoặc ứng dụng, bạn sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất về hoạt động đánh bắt cá và du thuyền từ những người như bạn. Khi bạn thêm đánh giá và nhận xét hoặc giành điểm, chúng tôi sử dụng những dữ liệu như tên thuyền trưởng hoặc địa chỉ email của bạn nhằm đảm bảo bạn được ghi nhận xứng đáng và nhận được số điểm mà bạn đã giành được.

Khi bạn tham gia vào cộng đồng Quickdraw

Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng vị trí đóng vai trò quan trọng trong dữ liệu khảo sát mà bạn sử dụng và tải lên Quickdraw Contours trong Cộng đồng Quickdraw. Chúng tôi thu thập dữ liệu đó, nhưng chúng tôi thêm chúng dưới hình thức ẩn danh vào cơ sở dữ liệu Quickdraw Contours. Thông tin cá nhân của bạn không được liên kết với dữ liệu đó vào thời điểm đó — chỉ dữ liệu vị trí.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ OnDeck

Chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của những người mà bạn muốn họ có quyền truy cập dịch vụ. Bằng cách đó, họ sẽ nhận được thông báo khi bạn thiết lập hoặc thực hiện thay đổi đối với tài khoản. Nếu bạn không thêm họ làm địa chỉ liên hệ hoặc chủ sở hữu, chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng bạn và những người mà bạn thêm có trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Khi bạn đồng bộ với tài khoản Garmin của mình

Khi bạn đồng bộ thiết bị của mình, chúng tôi sẽ xử lý các tọa độ điểm và lộ trình đã lưu của bạn. Theo cách đó, dữ liệu của bạn sẽ vẫn giữ nguyên trên tất cả các thiết bị.

Khi bạn mua một gói đăng ký

Gói đăng ký yêu cầu thêm một chút thông tin để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ mà bạn đang mua. Vì vậy, khi bạn nhận được đăng ký OnDeck hoặc Chương trình doanh nghiệp ActiveCaptain, chúng tôi sẽ thu thập tên, tên doanh nghiệp, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và số điện thoại của bạn, vốn được dùng để cung cấp dịch vụ mà bạn đang thanh toán và gửi cho bạn thông tin thanh toán bạn cần.

Vì bạn đang thực hiện mua hàng nên Worldpay — dịch vụ thanh toán — của chúng tôi cần xử lý thông tin thẻ của bạn. Hãy xem Chính sách quyền riêng tư của Worldpay để biết cách họ xử lý các khoản thanh toán của bạn.

Khi bạn mua, đăng ký hoặc cập nhật hải đồ và thiết bị

Chúng tôi sử dụng thông tin đăng nhập và thông tin thiết bị của bạn để truyền bản đồ tải xuống hoặc thẻ bản đồ xuống thiết bị của bạn, đăng ký thiết bị mới với tài khoản Garmin của bạn và cung cấp dịch vụ khách hàng có chất lượng.

Khi bạn thêm hoặc là liên hệ khẩn cấp

Nếu bạn thiết lập các liên hệ khẩn cấp trên thiết bị Garmin, vị trí và thông tin khẩn cấp khác của bạn sẽ được gửi hoặc liên lạc với liên hệ đó trong trường hợp xảy ra sự cố.

Nếu người dùng Garmin thêm bạn dưới dạng liên hệ khẩn cấp vào tài khoản Garmin, họ sẽ cung cấp cho chúng tôi số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn, để bạn có thể liên lạc được trong trường hợp xảy ra sự cố.

Tại sao chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân?

Mọi thông tin mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp sẽ được dùng để cải thiện trải nghiệm của bạn, từ hỗ trợ sản phẩm cho đến cung cấp phần mềm mới nhất.

Tìm hiểu thêm

Để luôn cập nhật thông tin cho bạn

Khi chúng tôi nắm giữ thông tin quan trọng về sản phẩm, ứng dụng, gói đăng ký hoặc tài khoản của bạn cần thông báo cho bạn — chẳng hạn như thông tin quan trọng về tính an toàn, các phiên bản cập nhật ứng dụng, sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi và nội dung cập nhật trong chính sách về quyền riêng tư — chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ thu thập được để liên hệ với bạn.

Để cải thiện trang web và ứng dụng của chúng tôi

Khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin — như địa chỉ IP, vị trí, nhân khẩu học, số lần truy cập và các thông tin khác — để chúng tôi có thể biết được cách mọi người điều hướng trên trang web và ứng dụng của chúng tôi và cách chúng tôi có thể cải tiến các trang web và ứng dụng đó.

Để cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn có thể thực sự thấy thú vị

Chúng tôi sử dụng các thông tin như cookie, thẻ điểm ảnh và những công cụ tương tự để giúp cải tiến chất lượng và chức năng của các trang web cũng như ứng dụng của mình.

Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ này để xem mức độ hiệu quả của quảng cáo và xác định mọi sự cố cần khắc phục. Nói tóm lại, chúng tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn những trang web và ứng dụng đáng sử dụng.

Garmin có bán dữ liệu cá nhân của bạn không?

Không! Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác trong một số trường hợp cụ thể.

Tìm hiểu thêm

Trong Garmin

Garmin là doanh nghiệp toàn cầu, điều đó có nghĩa là dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giữa các công ty của Garmin. Khi bạn tạo tài khoản Garmin, thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ tài khoản hoặc tải dữ liệu hoạt động lên tài khoản Garmin, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân và hoạt động của bạn trên máy chủ của Garmin International Inc. tại Hoa Kỳ. Bất kể thông tin của bạn được lưu trữ ở đâu trong Garmin thì thông tin đó vẫn được bảo mật theo chính sách về quyền riêng tư này.

Với nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba cung cấp dịch vụ — chẳng hạn như xử lý giao dịch mua hàng hoặc gửi email — để bạn có thể tận dụng những tính năng mà họ cung cấp.

Với người khác

Garmin sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn yêu cầu chúng tôi thực hiện điều này hoặc khi cơ quan hành pháp yêu cầu và trong các vấn đề pháp lý khác.

Làm sao tôi có thể yêu cầu xem, cập nhật, xóa hoặc chuyển dữ liệu của mình?

Hãy truy cập Trung tâm Quản lý Tài khoản để gửi yêu cầu. Tìm hiểu thêm về các quyền của bạn trong chính sách về quyền riêng tư của Marine và Active Captain.