Bỏ qua các liên kết điều hướng

NHẬN NHỮNG THÔNG TIN CẬP NHẬT GIÁ TRỊ CHO NGÀY ĐI CHƠI CỦA BẠN

Tự tin ra ngoài khi biết rằng bạn đã có dữ liệu mới nhất trên biểu đồ Garmin Navionics+ và Garmin Navionics Vision+. Chúng tôi cải thiện bản đồ hàng ngày với các nguồn dữ liệu công khai và riêng tư mới, các cuộc khảo sát và thông báo độc quyền cho những người đi biển — để bạn có thông tin mới nhất về đường bờ biển, độ sâu, POI trên bờ, phao cứu sinh, vị trí đèn và chướng ngại vật, v.v. Dễ dàng cập nhật với ứng dụng ActiveCaptain hoặc phần mềm Garmin Express.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG