Chính sách về Quyền riêng tư

Lần cập nhật cuối: Ngày 6 tháng 6 năm 2019

Xem chính sách trước đây

Quyền riêng tư của bạn có ý nghĩa rất quan trọng với Garmin. Chúng tôi phát triển Chính sách về quyền riêng tư này để cung cấp cho bạn thông tin về cách mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tạo tài khoản Garmin, tương tác với chuyên viên hỗ trợ khách hàng, mua hàng tại một trong những cửa hàng của chúng tôi, truy cập vào Garmin.com hoặc các trang web khác của Garmin hay sử dụng ứng dụng Garmin có liên kết dẫn đến Chính sách về quyền riêng tư này

Các trang web, ứng dụng và sản phẩm khác của Garmin không chứa liên kết dẫn đến Chính sách về quyền riêng tư này và có chứa liên kết dẫn đến chính sách về quyền riêng tư khác của Garmin được điều chỉnh bởi chính sách về quyền riêng tư đó. Ví dụ: chúng tôi có tuyên bố riêng về quyền riêng tư áp dụng cho Garmin Connect và các thiết bị đeo tương thích cũng như các thiết bị khác.

“Dữ liệu cá nhân” là thông tin liên quan đến một cá nhân đã xác định danh tính hoặc có thể xác định được danh tính.

Để chuyển sang một phần cụ thể của Chính sách về Quyền riêng tư này, hãy nhấp vào liên kết dưới đây:

Danh mục dữ liệu cá nhân do Garmin xử lý

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn tạo tài khoản Garmin:

Khi bạn tạo tài khoản Garmin, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên và địa chỉ email của mình. Bạn có thể chọn chỉ cung cấp tên hoặc biệt danh thay vì tên đầy đủ nếu muốn.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

(a) Garmin xử lý địa chỉ email của bạn vì bạn sử dụng địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là dựa trên mong muốn chính đáng của Garmin trong việc bảo vệ tính bảo mật của tài khoản của bạn.

(b) Garmin cũng xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn thông tin quan trọng về các sản phẩm, ứng dụng hoặc tài khoản Garmin của bạn, chẳng hạn như thông tin an toàn quan trọng hoặc những thay đổi trọng yếu đối với Chính sách về Quyền riêng tư này. Tên do bạn cung cấp sẽ liên kết với hồ sơ tài khoản của bạn và sẽ hiển thị khi bạn gửi nhận xét hoặc tài liệu khác trên trang web hoặc ứng dụng của Garmin. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email và tên của bạn nhằm phục vụ các mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cung cấp cho bạn thông tin về an toàn hoặc thông tin quan trọng khác về sản phẩm, ứng dụng hoặc tài khoản của Garmin hoặc các thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này và cung cấp cho bạn cơ hội tương tác với những người dùng Garmin khác.

(c) Nếu bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị từ Garmin, Garmin cũng sẽ xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn thông tin tiếp thị về các sản phẩm và ứng dụng của Garmin. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn trong tài khoản Garmin của bạn hoặc thông qua liên kết hủy đăng ký ở cuối email tiếp thị của chúng tôi. Email tiếp thị bạn nhận từ Garmin được dựa trên các tùy chọn bạn cung cấp trong tài khoản Garmin, địa điểm mà địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho biết, loại thiết bị Garmin bạn đã thêm vào tài khoản Garmin và bất kỳ đăng ký nào có trong tài khoản Garmin của mình. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này nhằm phục vụ mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc giảm số lượng email tiếp thị gửi cho từng khách hàng cụ thể bằng cách chọn những khách hàng nào nhận email tiếp thị cụ thể thay vì gửi mọi email tiếp thị cho mọi khách hàng đã đồng ý nhận email tiếp thị.

(d) Garmin cũng xử lý địa chỉ email của bạn để liên kết địa chỉ đó với tài khoản Garmin của bạn khi bạn giao tiếp với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ có chất lượng cho khách hàng.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn đồng bộ thiết bị Garmin:

Khi bạn đồng bộ thiết bị thông qua Garmin Express, chúng tôi sẽ ghi nhật ký dữ liệu về hoạt động truyền đó, chẳng hạn như địa chỉ IP được sử dụng khi đồng bộ, thời gian và ngày đồng bộ, nhật ký sự cố/chẩn đoán, vị trí địa lý của thiết bị, thông tin về thiết bị của bạn, thông tin về mạng được sử dụng để đồng bộ (ví dụ Wi-Fi hoặc dữ liệu di động) và mức pin của thiết bị.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Chúng tôi xử lý thông tin này để giúp xác định và giải quyết các lỗi hoặc sự cố đồng bộ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nhằm phục vụ mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc giải quyết các lỗi hoặc sự cố đồng bộ và cung cấp hỗ trợ sản phẩm có chất lượng.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn giao tiếp với Garmin:

Khi bạn tương tác với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua email, điện thoại, trực tuyến hoặc gặp mặt trực tiếp, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ nhận thư qua đường bưu điện, số điện thoại, địa chỉ email và tùy chọn liên hệ; và thông tin về các sản phẩm Garmin mà bạn sở hữu, chẳng hạn như số sê-ri và ngày mua. Chúng tôi cũng có thể tạo nhật ký sự kiện giúp chẩn đoán hiệu quả các vấn đề liên quan đến hiệu suất sản phẩm hoặc ứng dụng và thu thập thông tin liên quan đến vấn đề hỗ trợ hoặc dịch vụ. Để cải thiện dịch vụ khách hàng, theo luật pháp hiện hành, chúng tôi cũng có thể ghi lại và xem lại các cuộc trò chuyện với đại diện hỗ trợ khách hàng và phân tích bất kỳ phản hồi nào mà chúng tôi nhận được thông qua các cuộc khảo sát khách hàng tự nguyện. Khi có sự đồng ý của bạn, đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể đăng nhập vào tài khoản Garmin của bạn, khi cần thiết, để giúp khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Chúng tôi sử dụng thông tin này để hỗ trợ sản phẩm và khách hàng, giám sát chất lượng và loại hình hỗ trợ sản phẩm và khách hàng mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa chữa, trả hoặc đổi hàng. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nhằm phục vụ những mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản phẩm có chất lượng. Cơ sở pháp lý cho việc đăng nhập vào tài khoản Garmin của bạn khi cần thiết nhằm giúp khắc phục và giải quyết vấn đề là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng tự động điều hướng của Garmin:

Nếu bạn đưa ra sự đồng ý khi sử dụng thiết bị hoặc ứng dụng tự động điều hướng của Garmin, Garmin sẽ thu thập và tải lên những dữ liệu như vị trí, tốc độ, hướng, thời gian và ngày ghi lại, từ thiết bị của bạn. Nếu bạn đưa ra sự đồng ý khi được hỏi, Garmin cũng có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp này cho bên thứ ba nhằm nâng cao chất lượng của các tính năng giao thông, bãi đỗ xe và tính năng khác do nhà cung cấp nội dung khác hỗ trợ.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Dữ liệu này sẽ được tổng hợp với dữ liệu từ những người dùng đồng ý khác và được sử dụng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và ứng dụng của chúng tôi cũng như các tính năng giao thông, bãi đỗ xe và tính năng khác do Garmin hoặc nhà cung cấp nội dung khác hỗ trợ. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này nhằm phục vụ mục đích này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào trong cài đặt ứng dụng hoặc thiết bị Garmin của mình.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web hoặc ứng dụng Garmin hoặc thông qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng:

Nếu bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web hoặc ứng dụng của Garmin hoặc thông qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng thì Garmin sẽ thu thập tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn. Chúng tôi không xem hoặc lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của bạn. Bên thứ ba, Adyen, sẽ xử lý thông tin thanh toán của khách hàng khi khách hàng của Garmin mua hàng trên trang web hoặc ứng dụng của Garmin hoặc thông qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên xem kỹ Chính sách về quyền riêng tư của Adyen. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Adyen tại đây. Một bên thứ ba khác là Narvar sẽ cung cấp thông tin về lô hàng để bạn có thể theo dõi mặt hàng đã mua từ trang web của Garmin hoặc đã mua, sửa chữa hoặc đổi thông qua dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi khuyên bạn nên xem kỹ Chính sách về quyền riêng tư của Narvar.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Chúng tôi thu thập tên, địa chỉ nhận thư qua đường bưu điện và số điện thoại của bạn để có thể xử lý đơn đặt hàng và thực hiện giao dịch mua hàng của bạn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý tên, địa chỉ nhận thư qua đường bưu điện và số điện thoại của bạn nhằm phục vụ các mục đích này là việc thực hiện hợp đồng. Việc xử lý dữ liệu cá nhân cũng nằm trong quy trình phát hiện gian lận của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm phục vụ mục đích đó là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc bảo vệ Garmin và khách hàng trước nguy cơ tham gia vào giao dịch gian lận.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn mua sản phẩm tại cửa hàng của Garmin:

Chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc các thông tin liên hệ khác để tạo hóa đơn trong hệ thống nhằm phục vụ mục đích báo cáo thuế hoặc theo yêu cầu của bạn.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin của bạn để tạo hóa đơn nhằm phục vụ mục đích báo cáo thuế là việc hoàn thành nghĩa vụ pháp lý. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin của bạn để tạo hóa đơn theo yêu cầu của bạn là việc thực thi hợp đồng.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn sử dụng tính năng vị trí trong thiết bị hoặc ứng dụng của Garmin:

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ dựa trên vị trí, chẳng hạn như thông tin thời tiết, giao thông, giá nhiên liệu, thời gian phim và thông tin về các sự kiện ở địa phương, trên ứng dụng hoặc thiết bị Garmin của bạn thì thông tin vị trí thực của thiết bị sẽ được thu thập để Garmin hoặc nhà cung cấp của chúng tôi cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí đó cho bạn.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Mục đích xử lý vị trí của thiết bị là nhằm cung cấp cho bạn các dịch vụ dựa trên vị trí mà bạn muốn sử dụng. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này nhằm phục vụ mục đích này là việc thực hiện hợp đồng.

Danh mục người nhận dữ liệu cá nhân

Người được mời LiveTrack:

LiveTrack là tính năng có sẵn trên một số thiết bị Garmin. Tính năng này cho phép bạn gửi liên kết đến những người mà bạn chọn để cho phép họ xem vị trí thiết bị của bạn theo thời gian thực. Vì bất kỳ ai có quyền truy cập vào liên kết này đều có thể xem được vị trí thiết bị Garmin của bạn theo thời gian thực, bạn nên thận trọng trong việc quyết định gửi liên kết đó cho ai và chắc chắn rằng bạn tin tưởng họ sẽ không gửi liên kết đó đến những người mà bạn không muốn họ có thể xem vị trí thiết bị Garmin của mình.

Các nhà cung cấp dịch vụ khác:

Garmin sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây từ các bên thứ ba như Adobe và Emarsys để hỗ trợ gửi email. Các dịch vụ này sẽ theo dõi hoạt động liên quan đến những email này, chẳng hạn như khách hàng có mở email, có nhấp vào liên kết trong email và có mua hàng sau khi nhấp vào các liên kết đó hay không. Garmin sử dụng dữ liệu này để phân tích mức độ tương tác với các email của mình. Garmin sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để vận chuyển sản phẩm đã mua đến khách hàng và giúp hiểu rõ hơn mức độ sử dụng Garmin Express, trang web và ứng dụng của Garmin. Garmin sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, Erply, để cung cấp dịch vụ điểm bán lẻ cho các giao dịch mua sắm tại cửa hàng.

Các tiết lộ khác:

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn với người khác: (a) nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý hợp lệ của bạn; (b) tuân theo giấy đòi hầu tòa, lệnh pháp lý, lệnh của toà án, thủ tục tố tụng hoặc nghĩa vụ pháp lý hợp lệ khác; (c) thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc chính sách nào của chúng tôi; hoặc (d) thực hiện đến cùng các biện pháp khắc phục về pháp lý có sẵn hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý khi cần. Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho đơn vị liên kết, công ty con hoặc bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán lại, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc các chuyển nhượng khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp, tài sản hoặc cổ phiếu của Garmin, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp liên quan đến phá sản hoặc vụ kiện tương tự, với điều kiện là bất kỳ tổ chức nào mà chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân đến sẽ không được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ngoài những điều được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này mà không thông báo cho bạn và xin phép bạn trong trường hợp luật hiện hành yêu cầu.

Chuyển dữ liệu cá nhân

Garmin là một doanh nghiệp toàn cầu. Để cung cấp sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ, chúng tôi có thể cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tới công ty của Garmin tại quốc gia khác. Xem các công ty thuộc sở hữu của Garmin. Đối với khách hàng bên ngoài Trung Quốc, khi bạn tạo tài khoản Garmin, hãy thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ tài khoản hoặc tải dữ liệu lên tài khoản Garmin, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập và lưu trữ trên các máy chủ của Garmin International Inc. tại Hoa Kỳ và các máy chủ của Garmin (Europe) Ltd. tại Vương quốc Anh. Đối với khách hàng ở Trung Quốc, khi bạn tạo tài khoản Garmin, hãy thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ tài khoản hoặc tải dữ liệu lên tài khoản Garmin, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập và lưu trữ trên các máy chủ của Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. tại Trung Quốc.

Dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân cư trú tại một quốc gia trong Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA"), Vương quốc Anh ("U.K.") hoặc Thụy Sĩ được Garmin Würzburg GmbH kiểm soát và được thay mặt xử lý bởi Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc., và Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. và Garmin AT, Inc. tuân thủ các nguyên tắc Lá chắn bảo mật của Liên minh châu Âu - Hoa Kỳ và Thụy Sĩ - Hoa Kỳ liên quan đến việc thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu giữ thông tin cá nhân từ Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ theo như mô tả trong chứng nhận Lá chắn bảo mật của Liên minh châu Âu - Hoa Kỳ và chứng nhận Lá chắn bảo mật của Thụy Sĩ - Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. và Garmin AT, Inc. chịu sự giám sát của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân được chuyển tới các bên thứ ba xử lý thay mặt cho chúng tôi. Nếu bạn có khiếu nại về việc tuân thủ Privacy Shield của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [[email protected]] (mailto: [email protected] “Privacy email address”). Bạn cũng có thể gửi đơn khiếu nại đến cơ quan giải quyết tranh chấp độc lập được chọn của chúng tôi, [JAMS] (https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield “JAMS”) và trong một số trường hợp, hãy tiến hành thủ tục trọng tài Privacy Shield.

Tất cả các công ty của Garmin đều phải tuân thủ các thông lệ về bảo mật được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Cookies và các công nghệ tương tự

Trang web:

Để giúp phân tích cách bạn và khách truy cập khác truy cập vào trang web của Garmin cũng như lập số liệu thống kê tổng hợp về mức độ sử dụng trang web và tỷ lệ phản hồi, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định khi bạn truy cập vào trang web với sự hỗ trợ của các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, vị trí địa lý của thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày tháng và thời gian bạn yêu cầu, thời gian bạn truy cập, sản phẩm bạn đã mua, lượt xem trang và các phần tử trang (ví dụ: các liên kết) mà bạn nhấp vào. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie, thẻ điểm ảnh, tập tin chỉ báo web (web beacon), ảnh GIF rõ ràng hoặc các công cụ tương tự khác trên trang web hoặc trong các thư email để giúp thu thập và phân tích thông tin đó. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp nội dung tốt hơn, có liên quan hơn trên trang web, để đo lường mức độ hiệu quả của các quảng cáo, xác định và khắc phục sự cố, đồng thời cải thiện trải nghiệm tổng thể của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thuê một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba phân phối quảng cáo trực tuyến thay mặt cho chúng tôi. Họ có thể sử dụng thẻ điểm ảnh hoặc công nghệ tương tự khác để thu thập thông tin về lượt truy cập của bạn vào các trang web và họ có thể sử dụng thông tin đó để gửi cho bạn quảng cáo được nhắm mục tiêu. Để biết thêm thông tin về hoạt động này và chọn không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin này theo cách như vậy, hãy xem Networkadvertising.org.

Nếu bạn không muốn thông tin bị thu thập trong quá trình bạn sử dụng các công nghệ này thì có một quy trình đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tự động từ chối nhiều công nghệ trong số này hoặc bạn sẽ được cung cấp lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận chúng.

Nếu bạn cư trú ở Liên minh châu Âu hoặc khu vực pháp lý khác yêu cầu chúng tôi phải xin phép bạn để sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi, thì bạn sẽ có cơ hội quản lý tùy chọn cookie trên các trang web đó; ngoại trừ trường hợp một số cookie là bắt buộc để hỗ trợ tính năng chính của trang web và bạn không thể chọn tắt các cookie đó.

Các ứng dụng Garmin dành cho thiết bị di động và Garmin Express:

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu từ người dùng về mức độ sử dụng các ứng dụng Garmin cho thiết bị di động và Garmin Express của họ. Các loại thông tin phân tích được thu thập bao gồm ngày tháng và thời gian ứng dụng truy cập vào máy chủ của chúng tôi, phiên bản ứng dụng, vị trí thiết bị, cài đặt ngôn ngữ, thông tin và tập tin nào đã được tải xuống ứng dụng, hành vi của người dùng (ví dụ: các tính năng được sử dụng, tần suất sử dụng), thông tin tình trạng thiết bị, mẫu thiết bị, thông tin phần cứng và hệ điều hành và thông tin liên quan đến cách hoạt động của ứng dụng. Garmin sử dụng dữ liệu này để cải thiện chất lượng và tính năng của các ứng dụng dành cho thiết bị di động, Garmin Express; để phát triển và tiếp thị các sản phẩm và tính năng phục vụ tốt nhất cho bạn và những người dùng khác; và để giúp xác định cũng như khắc phục các vấn đề ổn định ứng dụng và các vấn đề về khả năng sử dụng khác nhanh nhất có thể. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin phân tích này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu cách khách hàng tương tác với sản phẩm, ứng dụng và trang web để chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và tính năng của các sản phẩm, ứng dụng và trang web của mình.

Dưới đây là ví dụ về các bên thứ ba cung cấp dịch vụ phân tích và các dịch vụ tương tự mà chúng tôi hiện đang sử dụng:

Dịch vụ phân tích:

  • Google: Google Analytics dùng để theo dõi số liệu thống kê về trang web và thông tin nhân khẩu học, sở thích cũng như hành vi của người dùng trên trang web. Chúng tôi cũng sử dụng Google Search Console để tìm hiểu cách khách truy cập tìm thấy trang web của chúng tôi và cải thiện việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm của mình. Tìm hiểu thêm thông tin về cách sử dụng thông tin phân tích này, cách kiểm soát việc sử dụng thông tin của bạn và cách chọn không cho phép Google Analytics sử dụng dữ liệu của bạn.

  • Hotjar: Trang web này sử dụng phân tích web của Hotjar. Hotjar giúp chúng tôi đo lường và đánh giá hành vi sử dụng trang web, chẳng hạn như nhấp chuột, di chuyển chuột, tổ hợp phím (không bao gồm thông tin định danh cá nhân), hoạt động cuộn và các trang truy cập cũng như hành động thực hiện trên trang web. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của Hotjar. Bạn có thể chọn không cho phép Hotjar theo dõi hành vi sử dụng trang web của bạn.

  • Thông tin chi tiết ứng dụng Azure (Azure Application Insights): Chúng tôi sử dụng Thông tin chi tiết ứng dụng Azure để giúp hiểu rõ hơn mức độ sử dụng Garmin Express nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Thông tin chi tiết ứng dụng Azure là một dịch vụ của Microsoft.

  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric); Firebase: Chúng tôi sử dụng HockeyApp, một dịch vụ của Microsoft, cũng như Crashlytics và Firebase, các dịch vụ của Google, để giúp hiểu rõ hơn mức độ sử dụng ứng dụng nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng đồng thời xác định và giải quyết nguyên nhân chính khiến ứng dụng gặp trục trặc.

  • Flurry; Umeng; Amplitude: Chúng tôi sử dụng Flurry, một dịch vụ của Yahoo, Umeng và Amplitude để giúp hiểu rõ hơn mức độ sử dụng các ứng dụng di động của Garmin để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Quản lý thẻ:

Garmin sử dụng công cụ Quản lý thẻ IQ Tealium (Tealium IQ Tag Management) để giúp quản lý các dịch vụ phân tích khác nhau cũng như các công nghệ cookie và thẻ điểm ảnh mà Garmin sử dụng để đo lường mức độ sử dụng trang web. Để cung cấp các dịch vụ đó, Tealium sẽ nhận được thông tin nhật ký máy chủ cơ bản từ người dùng trang web của Garmin (ví dụ: địa chỉ IP, thông tin về trình duyệt và hệ điều hành).

Giám sát hiệu suất ứng dụng:

Garmin sử dụng AppDynamics để phân tích và giám sát hiệu suất của hệ sinh thái phức tạp của chúng tôi. Để cung cấp các dịch vụ đó, AppDynamics sẽ nhận được thông tin yêu cầu cơ bản (bao gồm địa chỉ IP) cần thiết để phát hiện và chẩn đoán các lỗi bất thường và thời gian phản hồi.

Mạng xã hội:

Mạng xã hội của bên thứ ba cung cấp các bổ trợ tương tác hoặc tính năng kết nối mạng xã hội (ví dụ: cho phép bạn kết nối với Facebook hoặc Google để tìm bạn bè và thêm làm kết nối hoặc “Thích” trang) trên các trang web hoặc ứng dụng di động của Garmin, có thể sử dụng cookie hoặc các phương pháp khác (ví dụ: tập tin chỉ báo web (web beacon)) để thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng trang web và ứng dụng của chúng tôi. Bên thứ ba sử dụng các thông tin đó tùy theo Chính sách về quyền riêng tư có sẵn trên trang web mạng xã hội. Bạn nên xem xét cẩn thận chính sách của họ. Bên thứ ba đó có thể sử dụng các cookie này hoặc các phương pháp theo dõi khác nhằm phục vụ mục đích riêng của họ bằng cách liên kết thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi với bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn mà họ có thể có. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin phân tích từ mạng xã hội để giúp đo lường mức độ hiệu quả của nội dung và quảng cáo của mình trên mạng xã hội (ví dụ: số lần hiển thị và số nhấp chuột).

Trẻ em

Chúng tôi yêu cầu các cá nhân dưới 13 tuổi tại Hoa Kỳ và dưới 16 tuổi ở những nơi còn lại trên thế giới không cung cấp dữ liệu cá nhân cho Garmin. Nếu phát hiện ra chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi ở Hoa Kỳ hoặc dưới 16 tuổi ở ngoài Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp xóa thông tin đó sớm nhất có thể.

Cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này khi chúng tôi có thêm sản phẩm và ứng dụng mới, khi chúng tôi cải tiến các sản phẩm hiện tại và khi công nghệ và luật thay đổi. Bạn có thể xác định thời điểm sửa đổi lần cuối của Chính sách về Quyền riêng tư này bằng cách tham khảo chú thích "Lần cập nhật cuối" ở đầu trang này. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi đăng Chính sách về Quyền riêng tư đã sửa đổi.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cho bạn nếu thay đổi có tính chất trọng yếu và chúng tôi sẽ xin phép bạn trong trường hợp luật áp dụng yêu cầu. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo này qua email bằng cách đăng thông báo về thay đổi trên các trang web hoặc ứng dụng của Garmin có liên kết đến Chính sách về Quyền riêng tư này.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào tài khoản Garmin của bạn còn hoạt động. Ngoài ra, để biết mô tả về quyền xóa dữ liệu của bạn, hãy xem phần “Quyền hạn của bạn” dưới đây.

Cán bộ giám sát dữ liệu và Cán bộ bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn cư trú ở quốc gia thuộc Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, thì dữ liệu cá nhân của bạn do Garmin thu thập sẽ chịu sự kiểm soát của Garmin Würzburg GmbH, có trụ sở tại Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Đức. Cán bộ bảo vệ dữ liệu Liên minh châu Âu của công ty làm việc tại địa chỉ trên. Bạn cũng có thể liên hệ với họ qua email theo địa chỉ [email protected]

Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ thì dữ liệu cá nhân của bạn do Garmin thu thập sẽ được kiểm soát bởi Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062. Bạn có thể liên hệ với họ qua email theo địa chỉ [[email protected]](mailto:[email protected] "Privacy Email”).

Quyền hạn của bạn

Nếu cư trú ở Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh, thì theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) hoặc Đạo luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh năm 2018, bạn có quyền yêu cầu Garmin truy cập hay chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình, di chuyển dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân và quyền gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát. Để biết thêm thông tin về các quyền này, vui lòng truy cập trang “Quyền hạn của tôi” của Ủy ban châu Âu liên quan đến GDPR, có thể được hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu cư trú bên ngoài Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, thì bạn có thể có các quyền hạn tương tự theo luật pháp tại quốc gia sở tại của mình.

Để yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa dữ liệu cá nhân hoặc xóa tài khoản Garmin của mình, hãy truy cập Trung tâm quản lý tài khoản.

Nếu bạn sống ở Liên minh châu Âu hoặc Vương quốc Anh và bạn muốn thực hiện quyền hạn chế xử lý hoặc quyền phản đối của mình, vui lòng liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu Liên minh châu Âu của công ty tại Garmin Würzburg GmbH ở địa chỉ Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Đức hoặc qua email theo địa chỉ [email protected].

Nếu bạn sống ở Trung Quốc và bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền áp dụng cho dữ liệu nào của mình, vui lòng liên hệ với Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. qua địa chỉ [email protected].

Nếu bạn không sống ở Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc nhưng bạn tin rằng bạn có quyền thực hiện các quyền này hoặc bất kỳ quyền nào khác theo luật địa phương, vui lòng liên hệ Garmin International, Inc. qua địa chỉ [email protected].

Thông báo về các thông lệ và quyền riêng tư của cư dân California

Nếu bạn là cư dân California, luật pháp California có thể bổ sung quy định về các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư tại California, hãy truy cập Thông báo về quyền riêng tư CCPA.

Tất cả nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.