Chính sách về quyền riêng tư của Garmin

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi biết bạn cũng như vậy. Hãy xem chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách Garmin sử dụng, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Arabic (Saudi Arabia)

سياسة الخصوصية

Arabic (UAE)

سياسة الخصوصية

Bulgarian (Bulgaria)

Правила за поверителност

Chinese (Hong Kong)

隐私權政策

Chinese (Singapore)

隐私政策

Chinese (Simplified, PRC)

隐私政策

Chinese (Traditional, Taiwan)

隱私權政策

Croatian (Croatia)

Pravila zaštite privatnosti

Czech (Czech Republic)

Zásady ochrany osobních údajů

Danish (Denmark)

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Dutch (Belgium)

Politique de confidentialité

Dutch (Netherlands)

Privacybeleid

English (Australia)

Privacy Policy

English (Canada)

Privacy Policy

English (India)

Privacy Policy

English (Ireland)

Privacy Policy

English (New Zealand)

Privacy Policy

English (Philippines)

Privacy Policy

English (Singapore)

Privacy Policy

English (South Africa)

Privacy Policy

English (United Kingdom)

Privacy Policy

English (United States)

Privacy Policy

Estonian (Estonia)

Privaatsuspoliitika

Finnish (Finland)

Tietosuojakäytäntö

French (Belgium)

Politique de confidentialité

French (Canada)

Politique de confidentialité

French (France)

Politique de confidentialité

French (Switzerland)

Politique de confidentialité

German (Austria)

Datenschutzrichtlinie

German (Germany)

Datenschutzrichtlinie

German (Switzerland)

Datenschutzrichtlinie

Greek (Greece)

Πολιτική Απορρήτου

Hebrew (Israel)

מדיניות פרטיות

Hungarian (Hungary)

Adatvédelmi irányelvek

Indonesia (Indonesian)

Kebijakan pribadi

Indonesian (Indonesia)

Kebijakan pribadi

Isreal (Hebrew)

מדיניות פרטיות

Italian (Italy)

Informativa sulla privacy

Italian (Switzerland)

Informativa sulla privacy

Japanese (Japan)

個人情報保護方針

Korean (Korea)

개인 정보 정책

Latvian (Latvia)

Privātuma politika

Lithuanian (Lithuania)

Privatumo politika

Malay (Malaysia)

Dasar Privasi

Norwegian (Norway)

Personvernerklæring

Polish (Poland)

Polityka prywatności

Portuguese (Brazil)

Política de privacidade

Portuguese (Portugal)

Política de privacidade

Romanian (Romania)

Politică de confidenţialitate

Russian (Russia)

политика конфиденциальности

Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro (Former))

Правила о приватности

Slovakian (Slovakia)

Zásady ochrany osobných údajov

Slovenian (Slovenia)

Pravilnik o varovanju zasebnosti

Spanish (Argentina)

Política de privacidad

Spanish (Chile)

Política de privacidad

Spanish (Mexico)

Política de privacidad

Spanish (Spain)

Política de privacidad

Swedish (Sweden)

Sekretesspolicy

Thai (Thailand)

นโยบายส่วนบุคคล

Turkish (Turkey)

Gizlilik Politikası

Ukrainian (Ukraine)

Політика конфіденційності

Vietnamese (Vietnam)

Chính sách bảo mật

English (Hong Kong)

Privacy Policy