CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA ỨNG DỤNG GARMIN CLIPBOARD COACHING

Cập nhật lần cuối: Ngày 29 tháng 4 năm 2021

Xem lại chính sách trước đây

Quyền riêng tư của bạn có ý nghĩa rất quan trọng với Garmin. Chúng tôi xây dựng Chính sách về quyền riêng tư này để cung cấp cho bạn thông tin về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard hoặc gia nhập bảng phân công Garmin Clipboard trong vai trò vận động viên.

Các trang web, ứng dụng và sản phẩm khác của Garmin có chứa liên kết dẫn đến chính sách về quyền riêng tư khác của Garmin được điều chỉnh bởi chính sách về quyền riêng tư đó. Ví dụ, chúng tôi có chính sách về quyền riêng tư áp dụng riêng cho Garmin Connect và các thiết bị đeo tương thích và các thiết bị khác. Nhấp vào đây để xem các chính sách về quyền riêng tư khác của chúng tôi.

“Dữ liệu cá nhân” là thông tin liên quan đến một cá nhân đã xác định danh tính hoặc có thể xác định được danh tính.

Để chuyển sang một phần cụ thể của Chính sách về Quyền riêng tư này, hãy nhấp vào liên kết dưới đây:

Danh mục dữ liệu cá nhân do Garmin xử lý

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn tạo tài khoản Garmin:

Khi bạn tạo tài khoản Garmin, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên và địa chỉ email của mình. Bạn có thể chọn chỉ cung cấp tên hoặc biệt danh thay cho tên đầy đủ nếu muốn.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

(a) Garmin xử lý địa chỉ email của bạn vì bạn sử dụng địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là dựa trên mong muốn chính đáng của Garmin trong việc bảo vệ tính bảo mật của tài khoản của bạn.

(b) Garmin cũng xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn thông tin quan trọng về các sản phẩm, ứng dụng hoặc tài khoản của Garmin, như thông tin an toàn quan trọng hoặc thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư này. Tên do bạn cung cấp sẽ liên kết với hồ sơ tài khoản của bạn và hiển thị khi bạn gửi nhận xét. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email và tên của bạn nhằm phục vụ các mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cung cấp cho bạn thông tin về an toàn hoặc thông tin quan trọng khác về sản phẩm, ứng dụng hoặc tài khoản của Garmin hay các thay đổi trọng yếu đối với Chính sách về Quyền riêng tư này và cung cấp cho bạn cơ hội tương tác với những người dùng Garmin khác.

(c) Nếu bạn đồng ý chọn nhận thông tin tiếp thị từ Garmin, Garmin cũng sẽ xử lý địa chỉ email của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn thông tin tiếp thị về các sản phẩm và ứng dụng của Garmin. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý địa chỉ email của bạn nhằm phục vụ mục đích này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi tùy chọn trong tài khoản Garmin hoặc thông qua liên kết hủy đăng ký ở cuối email tiếp thị của chúng tôi. Email tiếp thị bạn nhận từ Garmin được dựa trên các tùy chọn bạn cung cấp trong tài khoản Garmin, địa điểm mà địa chỉ Giao thức Internet (IP) cho biết, loại thiết bị Garmin bạn đã thêm vào tài khoản Garmin và bất kỳ đăng ký nào có trong tài khoản Garmin của mình. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này nhằm phục vụ mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc giảm số lượng email tiếp thị gửi cho từng khách hàng cụ thể bằng cách chọn những khách hàng nào nhận email tiếp thị cụ thể thay vì gửi mọi email tiếp thị cho mọi khách hàng đã đồng ý nhận email tiếp thị.

(d) Garmin cũng xử lý địa chỉ email để liên kết với tài khoản Garmin của bạn khi bạn tương tác với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ có chất lượng cho khách hàng.

(e) Garmin cũng xử lý địa chỉ email của bạn để thông báo cho khách hàng khi họ đã vi phạm điều khoản sử dụng. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc đảm bảo trải nghiệm có chất lượng cho tất cả khách hàng và đảm bảo điều khoản sử dụng được tuân thủ.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn liên hệ với Garmin:

Khi bạn tiếp xúc với đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua email, điện thoại, trực tuyến hoặc gặp mặt trực tiếp, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ nhận thư, số điện thoại, tùy chọn liên hệ; và thông tin về các sản phẩm Garmin mà bạn sở hữu, chẳng hạn như số sê-ri và ngày mua. Chúng tôi cũng có thể tạo nhật ký sự kiện giúp chẩn đoán các vấn đề liên quan đến hiệu suất sản phẩm hoặc ứng dụng và thu thập thông tin liên quan đến vấn đề hỗ trợ hoặc dịch vụ. Để cải thiện dịch vụ khách hàng, tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi cũng có thể ghi lại và xem lại các cuộc trò chuyện với đại diện hỗ trợ khách hàng và phân tích bất kỳ phản hồi nào mà chúng tôi nhận được thông qua các cuộc khảo sát khách hàng tự nguyện. Khi có sự đồng ý của bạn, đại diện hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể đăng nhập vào tài khoản Garmin của bạn khi cần thiết, để giúp bạn khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

Chúng tôi sử dụng thông tin này để hỗ trợ sản phẩm và khách hàng, giám sát chất lượng và loại hình hỗ trợ sản phẩm và khách hàng mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa chữa, trả hoặc đổi hàng. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nhằm phục vụ mục đích này là mong muốn chính đáng của Garmin trong việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ có chất lượng cho sản phẩm . Cơ sở pháp lý cho việc đăng nhập vào tài khoản Garmin của bạn khi cần thiết nhằm giúp bạn khắc phục và giải quyết vấn đề là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn thiết lập hồ sơ huấn luyện viên trong ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard:

Khi sử dụng ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản Garmin hoặc tạo tài khoản Garmin nếu bạn không có ứng dụng này. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên huấn luyện viên và nếu muốn, kèm một ảnh hồ sơ.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

(a) Garmin xử lý thông tin tài khoản Garmin của bạn để liên kết tài khoản Garmin của bạn với hồ sơ huấn luyện viên Garmin Clipboard. Cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý này là sự đồng ý của bạn, và bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào bằng cách xóa hoạt động thể thao, đội ngũ và dữ liệu của bạn trong cài đặt ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard.

(b) Garmin xử lý tên huấn luyện viên và ảnh hồ sơ của huấn luyện viên, nếu được cung cấp, để hiển thị cho các vận động viên được mời tham gia bảng phân công của bạn. Cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào bằng cách xóa hoặc thay đổi tên huấn luyện viên hoặc hình ảnh hồ sơ của huấn luyện viên trong cài đặt ứng dụng huấn luyện trên Garmin Clipboard.

Dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn thiết lập bảng phân công trong ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard:

Khi bạn thiết lập bảng phân công trong ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard, bạn sẽ được hỏi về tên và thể loại tổ chức của bạn, chẳng hạn như trường học hay câu lạc bộ, loại thể thao và tên đội. Bạn có thể thêm thông tin bổ sung vào từng bảng phân công, chẳng hạn như ảnh tổ chức, màu tổ chức hoặc ảnh đội nếu bạn chọn.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

(a) Garmin xử lý tên tổ chức và loại môn thể thao của bạn cùng với tên huấn luyện viên để định danh bạn với các vận động viên được mời gia nhập bảng phân công của bạn. Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin nhằm mục đích này là nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Đó là có được sự chấp thuận có hiểu biết của từng vận động viên để chia sẻ dữ liệu của họ với một bảng phân công cụ thể.

(b) Garmin xử lý danh mục tổ chức của bạn để điều chỉnh cài đặt mặc định cho phù hợp với loại hình tổ chức của bạn và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cơ sở người dùng của mình. Cơ sở pháp lý để xử lý thông tin nhằm những mục đích này là lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc đảm bảo chúng tôi cung cấp trải nghiệm chất lượng và các tính năng liên quan cho người dùng.

(c) Garmin xử lý tên đội của bạn để cho phép bạn nhóm các vận động viên trong bảng phân công và xem dữ liệu tổng hợp cho nhóm đó. Bạn có thể tạo nhiều đội trong bảng phân công của mình và chọn vận động viên nào sẽ liên kết với từng đội. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin này nhằm phục vụ các mục đích này là thực hiện hợp đồng.

(d) Nếu bạn chọn cung cấp thông tin, Garmin sẽ xử lý ảnh tổ chức, màu sắc tổ chức và ảnh đội của bạn để cá nhân hóa chế độ xem của bảng phân công hoặc các đội nếu bạn muốn. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách sửa đổi hoặc xóa thông tin này trong cài đặt ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn gia nhập bảng phân công trong vai trò vận động viên:

Nếu huấn luyện viên mời bạn gia nhập bảng phân công và chưa liên kết tài khoản Garmin của bạn với Garmin Clipboard, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản Garmin của mình hoặc tạo tài khoản Garmin nếu bạn chưa có tài khoản Garmin. Bạn cũng sẽ được yêu cầu đồng ý chia sẻ dữ liệu hoạt động của mình từ Garmin Connect với Garmin Clipboard. Nếu đồng ý chia sẻ dữ liệu hoạt động của mình từ Garmin Connect với Garmin Clipboard, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên hoặc biệt danh và ảnh hồ sơ nếu muốn. Bạn cũng sẽ được yêu cầu đồng ý chia sẻ dữ liệu hoạt động của mình từ Garmin Clipboard với bảng phân công và huấn luyện viên này, đồng thời bạn sẽ có cơ hội để định cấu hình hiển thị dữ liệu về mức độ căng thẳng và giấc ngủ.

Mục đích và cơ sở pháp lý:

(a) Garmin xử lý thông tin tài khoản Garmin của bạn để liên kết tài khoản Garmin của bạn với Garmin Clipboard và cho phép Garmin Clipboard truy xuất dữ liệu hoạt động của bạn từ Garmin Connect. Cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý này là sự đồng ý của bạn, và bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách ngắt kết nối tài khoản Garmin của bạn khỏi Garmin Clipboard trong tài khoản Garmin của bạn.

(b) Garmin cũng xử lý thông tin tài khoản Garmin của bạn để thêm bạn vào bảng phân công đã chọn và chia sẻ dữ liệu hoạt động Garmin Connect của bạn với huấn luyện viên liên kết với bảng phân công này. Sau khi liên kết, dữ liệu hoạt động Garmin Connect của bạn sẽ được hiển thị với huấn luyện viên của bảng phân công trong ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard và được tổng hợp với dữ liệu được chia sẻ bởi các vận động viên khác trong đội mà bạn đã liên kết với huấn luyện viên. Cơ sở pháp lý cho các hoạt động xử lý này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách để bảng phân công trong Cổng thông tin vận động viên Garmin Clipboard hoặc thông qua liên kết Garmin Clipboard trong cài đặt Garmin Connect, hoặc bằng cách xóa hồ sơ và dữ liệu của bạn thông qua Cổng thông tin vận động viên Garmin Clipboard.

(c) Garmin xử lý cài đặt dữ liệu giấc ngủ và căng thẳng của bạn để lọc thông tin hiển thị cho huấn luyện viên trong ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard. Bạn có thể thay đổi các cài đặt này trong Cổng thông tin vận động viên Garmin Clipboard hoặc thông qua liên kết Garmin Clipboard trong cài đặt Garmin Connect của bạn. Cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý này là mong muốn hợp pháp của chúng tôi trong việc cho phép bạn cấu hình chia sẻ dữ liệu hoàn cảnh bổ sung với huấn luyện viên nếu muốn.

(d) Garmin xử lý tên hoặc biệt danh và ảnh hồ sơ của bạn, nếu được cung cấp, để hiển thị cho huấn luyện viên trong ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard. Cơ sở pháp lý cho hoạt động xử lý này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào bằng cách xóa hoặc thay đổi tên, biệt danh hoặc ảnh hồ sơ của bạn trong Cổng thông tin vận động viên Garmin Clipboard hoặc thông qua liên kết Garmin Clipboard trong cài đặt Garmin Connect.

Danh mục người nhận dữ liệu cá nhân

Huấn luyện viên:

Khi bạn gia nhập bảng phân công, huấn luyện viên liên kết với bảng phân công đó sẽ xử lý dữ liệu hoạt động Garmin Connect của bạn, bao gồm dữ liệu về căng thẳng và giấc ngủ nếu bạn chọn, tên hoặc biệt danh của bạn và, nếu được cung cấp, ảnh hồ sơ của bạn.

Nhà cung cấp dịch vụ:

Garmin sử dụng bên thứ ba Amazon Web Services (AWS) để lưu trữ ảnh hồ sơ và tổ chức, đội hoặc ảnh hồ sơ đã tải lên. Garmin cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn mức độ sử dụng các trang web và ứng dụng của chúng tôi.

Các tiết lộ khác:

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân về bạn với người khác: (a) nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý hợp lệ của bạn để làm việc này; (b) tuân theo trát đòi hầu tòa, lệnh pháp lý, lệnh của toà án, thủ tục tố tụng hoặc nghĩa vụ pháp lý hợp lệ khác; (c) thực thi bất kỳ điều khoản và điều kiện hoặc chính sách nào của chúng tôi; hoặc (d) thực hiện đến cùng các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý khi cần.

Chúng tôi cũng có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho đơn vị liên kết, công ty con hoặc bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán lại, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc các hoạt động sắp xếp khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp, tài sản hoặc cổ phiếu của Garmin, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp liên quan đến phá sản hoặc vụ kiện tương tự, với điều kiện là bất kỳ tổ chức nào mà chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân đến sẽ không được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ngoài những điều được mô tả trong chính sách về quyền riêng tư này mà không thông báo cho bạn và xin phép bạn trong trường hợp luật hiện hành yêu cầu.

Chuyển dữ liệu cá nhân

Garmin là một doanh nghiệp toàn cầu. Để cung cấp các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ, chúng tôi có thể cần chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty thuộc sở hữu của Garmin ở các quốc gia khác. Xem các công ty thuộc sở hữu của Garmin.

Khi bạn tạo tài khoản Garmin, thêm dữ liệu cá nhân vào hồ sơ tài khoản hoặc tải dữ liệu lên tài khoản Garmin, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập và lưu trữ trên các máy chủ ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và/hoặc Úc.

Dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân cư trú tại một quốc gia trong Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA"), Vương quốc Anh ("U.K.") hoặc Thụy Sĩ do Garmin Würzburg GmbH kiểm soát và được xử lý thay mặt bởi các công ty khác thuộc sở hữu của Garmin để cung cấp hỗ trợ, cơ sở hạ tầng, bảo mật và các chức năng chính khác. Garmin Würzburg GmbH đã tham gia vào các điều khoản hợp đồng mẫu được Ủy ban châu Âu phê duyệt trong đó các công ty này không nằm trong EEA hoặc khu vực pháp lý được Ủy ban châu Âu cho là phù hợp.

Tất cả các công ty thuộc sở hữu của Garmin được yêu cầu tuân theo các nguyên tắc về quyền riêng tư được quy định trong Chính sách về Quyền riêng tư này.

Phân tích ứng dụng

Chúng tôi thu thập dữ liệu từ người dùng về mức độ họ sử dụng ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard. Các loại thông tin phân tích được thu thập bao gồm ngày tháng và thời gian ứng dụng truy cập máy chủ của chúng tôi, phiên bản ứng dụng, vị trí thiết bị di động, cài đặt ngôn ngữ, thông tin và tập tin nào đã được tải xuống ứng dụng, hành vi của người dùng (ví dụ: các tính năng được sử dụng, tần suất sử dụng), thông tin tình trạng thiết bị, mẫu thiết bị, thông tin phần cứng và hệ điều hành và thông tin liên quan đến cách thức hoạt động của ứng dụng. Garmin sử dụng dữ liệu này để cải thiện chất lượng và chức năng của ứng dụng huấn luyện Garmin Clipboard và các ứng dụng khác; để phát triển và tiếp thị các sản phẩm và các tính năng phục vụ tốt nhất cho bạn và những người dùng khác; và để giúp xác định và khắc phục các vấn đề về tính ổn định của ứng dụng và các vấn đề về khả năng sử dụng khác trong thời gian nhanh nhất có thể.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý thông tin phân tích này là mong muốn chính đáng của chúng tôi trong việc tìm hiểu cách thức khách hàng tương tác với các sản phẩm và ứng dụng để chúng tôi có thể nâng cao trải nghiệm người dùng và chức năng của các sản phẩm và ứng dụng.

Dưới đây là ví dụ về các nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba mà chúng tôi hiện đang sử dụng:

  • Google: Google Analytics được sử dụng để theo dõi số liệu thống kê và thông tin nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng trong ứng dụng. Tìm hiểu thêm thông tin về cách thức thông tin phân tích này có thể được sử dụng, cách kiểm soát việc sử dụng thông tin của bạn và cách chọn không cho phép Google Analytics sử dụng dữ liệu của bạn.

  • Trung tâm ứng dụng Microsoft; Firebase (Crashlytics): Trung tâm ứng dụng Microsoft, trước đây được gọi là HockeyApp và Firebase (Crashlytics), là một dịch vụ của Google, được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng cũng như xác định và xử lý nguyên nhân gốc rễ của sự cố ứng dụng.

Trẻ em

Chúng tôi yêu cầu các cá nhân dưới 13 tuổi tại Hoa Kỳ và dưới 16 tuổi ở những khu vực còn lại trên thế giới không cung cấp dữ liệu cá nhân cho Garmin. Nếu phát hiện ra chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi ở Hoa Kỳ hoặc dưới 16 tuổi ở các quốc gia khác, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp xóa thông tin đó sớm nhất có thể.

Cập nhật Chính sách Bảo mật

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này khi chúng tôi có thêm sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng mới, khi chúng tôi cải tiến các sản phẩm hiện tại và khi công nghệ và luật thay đổi. Bạn có thể xác định thời điểm sửa đổi lần cuối của Chính sách Bảo mật này bằng cách tham khảo chú thích “Lần cập nhật cuối” ở đầu trang này. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực sau khi chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cho bạn nếu thay đổi có tính chất trọng yếu và chúng tôi sẽ cần sự đồng ý của bạn trong trường hợp luật hiện hành yêu cầu. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo này qua email bằng cách đăng thông báo về thay đổi trên các trang mạng hoặc ứng dụng của Garmin có liên kết đến Chính sách Bảo mật này.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là tài khoản Garmin của bạn được coi là tài khoản đang hoạt động hoặc tuân theo luật pháp và nghĩa vụ quy định hiện hành. Ngoài ra, để biết mô tả về quyền xóa dữ liệu của bạn, hãy xem phần “Quyền của bạn” dưới đây.

Đưa ra quyết định tự động, bao gồm lập hồ sơ

Garmin không đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên thuật toán hoặc quy trình xử lý tự động khác có ảnh hưởng đáng kể đến bạn.

Cán bộ giám sát dữ liệu và Cán bộ bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn cư trú ở quốc gia thuộc Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, thì dữ liệu cá nhân của bạn do Garmin thu thập sẽ chịu sự kiểm soát của Garmin Würzburg GmbH, có trụ sở tại Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Germany. Có thể liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu Liên minh châu Âu của công ty qua email [email protected].

Nếu bạn cư trú bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ thì dữ liệu cá nhân của bạn do Garmin thu thập sẽ được kiểm soát bởi Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062. Bạn có thể liên hệ với họ qua email theo địa chỉ [email protected]. Nhân viên bảo vệ dữ liệu người Brazil của công ty có cùng địa chỉ và có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected].

Quyền hạn của bạn

Nếu bạn cư trú ở EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, bạn có quyền, tuân theo các điều kiện được nêu trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) hoặc luật hiện hành khác, di chuyển dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân, quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân và quyền gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát. Để biết thêm thông tin về các quyền này, vui lòng truy cập trang “Quyền hạn của tôi” của Ủy ban châu Âu liên quan đến GDPR, có thể được hiển thị bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu bạn cư trú bên ngoài EEA, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, bạn có thể có các quyền tương tự theo luật địa phương của mình.

Để yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa, di chuyển hoặc xóa dữ liệu cá nhân hoặc xóa tài khoản Garmin của mình, hãy truy cập Trung tâm quản lý tài khoản.

Nếu bạn cư trú tại EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ và bạn muốn thực hiện quyền hạn chế xử lý hoặc quyền phản đối xử lý, vui lòng liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu Liên minh châu Âu của công ty tại Garmin Würzburg GmbH ở địa chỉ Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Đức hoặc qua email theo địa chỉ [email protected].

Nếu bạn không cư trú ở EEA, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ nhưng bạn có quyền thực hiện các quyền này hoặc bất kỳ quyền nào khác theo luật địa phương, vui lòng liên hệ Garmin International, Inc. qua địa chỉ email [email protected].

Thông báo về các thông lệ và quyền riêng tư của cư dân California

Nếu bạn là cư dân California, luật pháp California có thể bổ sung quy định về các quyền liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư tại California, hãy truy cập Thông báo về quyền riêng tư CCPA.

Tất cả nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.