Quyền riêng tư của bạn có ý nghĩa quan trọng với Garmin

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo bạn biết cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng flyGarmin trên máy tính, ứng dụng Garmin Pilot và các dịch vụ vệ tinh Connext.

Garmin thu thập những dữ liệu gì?

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân — chẳng hạn như tên, địa chỉ email, vị trí và các thông tin khác — để bạn có thể đăng nhập vào tài khoản, nhận hỗ trợ cá nhân hóa, nhận thông tin an toàn quan trọng về thiết bị của bạn và tận dụng tối ưu sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Khi bạn tạo tài khoản Garmin

Garmin lưu trữ những thông tin như tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn để bạn có thể đăng nhập và những thông tin đó giúp chúng tôi xác minh tài khoản của bạn nếu bạn gọi điện đến bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Khi bạn thêm một máy bay vào hồ sơ flyGarmin của mình

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin về kiểu chế tạo, mẫu máy, số sê-ri của máy bay, sản phẩm điện tử hàng không của Garmin và các thông tin khác để có thể cung cấp một công cụ tổ chức tuyệt vời cho máy bay của bạn và giúp bạn trong công việc bảo trì.

Khi bạn sử dụng ứng dụng Garmin Pilot

Khi bạn sử dụng Garmin Pilot để lập kế hoạch chuyến bay và gửi kế hoạch đó cho cơ quan hàng không, chúng tôi sẽ xử lý tên và địa chỉ của bạn, thông tin máy bay, ngày giờ diễn ra chuyến bay và thông tin liên quan đến chuyến bay để bạn có thể gửi kế hoạch chuyến bay đó trong thực tế.

Khi bạn sử dụng tính năng báo cáo vị trí

Khi bạn sử dụng sản phẩm điện tử hàng không của Garmin có tính năng báo cáo vị trí, chúng tôi sẽ xử lý số đuôi của máy bay, vĩ độ, kinh độ, thời gian đi ước tính và các thông tin liên quan đến chuyến bay. Nếu bạn sử dụng thiết bị đeo điện tử hàng không của Garmin, dữ liệu này sẽ được tải lên tài khoản Garmin Connect của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp bạn theo dõi những thông tin quan trọng liên quan đến chuyến bay của bạn và để bạn có thể chia sẻ vị trí của máy bay với người khác trong chuyến bay.

Khi bạn sử dụng tính năng Nhật ký phi công

Khi bạn sử dụng tính năng nhật ký phi công trên trang web hoặc ứng dụng flyGarmin trên máy tính hoặc trong ứng dụng Garmin Pilot, chúng tôi sẽ xử lý thông tin về chuyến bay của bạn, chẳng hạn như sân bay khởi hành và sân bay hạ cánh, ngày giờ và những ghi chú khác để bạn có công cụ lưu giữ hồ sơ bắt buộc trong nhật ký phi công của mình.

Khi bạn mua sản phẩm, cơ sở dữ liệu hàng không hoặc gói đăng ký

Khi bạn mua sản phẩm, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hàng không hoặc gói đăng ký từ trang web của Garmin hoặc thông qua ứng dụng Garmin Pilot, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin như tên, địa chỉ và số điện thoại để có thể xử lý và thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi thuê bên thứ ba để xử lý thông tin thanh toán của bạn, nhưng Garmin không lưu giữ thông tin chi tiết về thẻ thanh toán của bạn.

Khi bạn sử dụng Dịch vụ vệ tinh Connext

Khi bạn sử dụng tính năng gọi điện và nhắn tin của Connext, chúng tôi sẽ xử lý số điện thoại gọi đến và gọi đi, ngày giờ thực hiện và nhận cuộc gọi, ngày giờ gửi và nhận tin nhắn văn bản cũng như thời lượng cuộc gọi và thông tin thanh toán nhằm mục đích thanh toán.

Khi bạn liên hệ với Garmin

Chúng tôi biết bạn muốn ẩn danh. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập những thông tin như thông tin liên hệ và thông tin thiết bị của bạn trong cuộc gọi hỗ trợ nhằm đảm bảo bạn nhận được trợ giúp mà bạn cần.

Tại sao Garmin yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân?

Mọi thông tin mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp sẽ được dùng để cải thiện trải nghiệm Garmin của bạn, từ hỗ trợ sản phẩm cho đến cung cấp dịch vụ tốt nhất của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm

Để luôn cập nhật thông tin cho bạn

Khi chúng tôi nắm giữ thông tin quan trọng về sản phẩm, ứng dụng, gói đăng ký hoặc tài khoản của bạn cần thông báo cho bạn — chẳng hạn như thông tin quan trọng về tính an toàn, các phiên bản cập nhật ứng dụng, sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi và nội dung cập nhật trong chính sách về quyền riêng tư — chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên hệ thu thập được để liên hệ với bạn.

Để cải thiện trang web và ứng dụng của chúng tôi

Khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập những thông tin — như địa chỉ IP, vị trí, nhân khẩu học, số lần truy cập và các thông tin khác — để chúng tôi có thể biết được cách mọi người điều hướng trên trang web và ứng dụng của chúng tôi và cách chúng tôi có thể cải tiến các trang web và ứng dụng đó.

Để cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn có thể thực sự thấy thú vị

Chúng tôi sử dụng các thông tin như cookie, thẻ điểm ảnh và những công cụ tương tự để giúp cung cấp nội dung có chất lượng hơn, phù hợp hơn trên trang web của mình.

Chúng tôi cũng sử dụng các công cụ này để xem mức độ hiệu quả của quảng cáo và xác định mọi sự cố cần khắc phục. Nói tóm lại, chúng tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một trang web đáng xem.

Garmin có bán dữ liệu cá nhân của bạn không?

Không! Chúng tôi không bán dữ liệu cá nhân của bạn cho bất cứ ai. Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với người khác trong một số trường hợp cụ thể.

Tìm hiểu thêm

Dữ liệu được chia sẻ trong Garmin

Garmin là doanh nghiệp toàn cầu, điều đó có nghĩa là dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ ở trong nước hoặc ở một quốc gia khác hay được chuyển giao giữa các công ty của Garmin. Bất kể thông tin của bạn được lưu trữ ở đâu trong Garmin thì thông tin đó vẫn được bảo mật theo chính sách về quyền riêng tư này.

Dữ liệu được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi — ví dụ như thực hiện đơn hàng, xử lý thanh toán và gửi email cho khách hàng.

Dữ liệu được chia sẻ vì lý do pháp lý

Garmin sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi được cơ quan hành pháp yêu cầu và trong các tình huống pháp lý khác.

Bạn có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân như thế nào?

Dữ liệu cá nhân của bạn thuộc sở hữu của bạn và bạn có quyền kiểm soát nội dung và đối tượng chia sẻ.

Tìm hiểu thêm

Cơ quan hàng không

Khi bạn sử dụng Garmin Pilot để lập và gửi kế hoạch chuyến bay, kế hoạch chuyến bay của bạn và những thông tin liên quan sẽ được gửi tới cơ quan hàng không hữu trách.

Theo dõi chuyến bay

Khi sử dụng Connext, bạn có thể mời mọi người theo dõi vị trí chuyến bay của mình qua một nhà cung cấp trên web, chẳng hạn như FlightAware.com.

Làm sao tôi có thể yêu cầu xem, cập nhật, xóa hoặc chuyển dữ liệu của mình?

Hãy truy cập Trung tâm quản lý tài khoản để gửi yêu cầu. Tìm hiểu thêm về các quyền của bạn trong flyGarmin, ứng dụng Garmin Pilot và chính sách về quyền riêng tư của Connext.