Chính sách về quyền riêng tư của Garmin

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi biết bạn cũng như vậy. Hãy xem chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách Garmin sử dụng, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Các nội dung cập nhật của chính sách về quyền riêng tư

Sau đây là bản tóm tắt các nội dung mà chúng tôi cập nhật cho chính sách về quyền riêng tư của mình dùng cho nhiều trang web, sản phẩm và ứng dụng của chúng tôi. Những thay đổi này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6 năm 2019 và áp dụng cho tất cả người dùng.

  • Chính tả, cách lựa chọn từ ngữ, liên kết và địa chỉ đã được cập nhật và chỉnh sửa để duy trì tính chính xác
  • Những phần về dữ liệu thu thập được khi bạn đăng nhập bằng thông tin đăng nhập mạng xã hội đã được xóa vì chúng tôi không còn cung cấp dịch vụ này
  • Các liên kết phù hợp đã được bổ sung vào tài nguyên trong phần Quyền hạn của bạn thuộc chính sách của chúng tôi
  • Thông tin bổ sung về chứng nhận Lá chắn bảo mật
  • Danh sách nhà cung cấp bên thứ ba cập nhật nhất trong đó đưa vào nhà cung cấp mới và loại bỏ nhà cung cấp không còn được sử dụng
  • Thông tin bổ sung cho người dùng ở Vương quốc Anh để chuẩn bị cho Brexit
  • Mô tả các tính năng, dịch vụ và ứng dụng mới ra mắt có thể tải dữ liệu mới lên Garmin trong khi đồng bộ thiết bị hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi có sẵn theo cách mới
  • Chỉ Garmin Connect: thông tin bổ sung về dữ liệu hiển thị với thành viên gia đình vívofit jr. trong suốt thử thách và về việc sử dụng dữ liệu Garmin Connect với sự cho phép của bạn để phát triển hoặc cải thiện sản phẩm
Tìm ngôn ngữ của bạn