Bỏ qua các liên kết điều hướng

Định nghĩa xếp hạng nước

Chúng tôi kiểm tra nghiêm ngặt các thiết bị của mình để đảm bảo rằng chúng sẽ vượt qua các hoạt động mà chúng được thiết kế. Bạn nên lưu ý rằng ngay cả khi một thiết bị ở trên độ sâu mà nó được xếp hạng, thiết bị vẫn có thể bị thấm nước nếu phải chịu một hoạt động tạo ra áp lực lên thiết bị vượt quá mức độ sâu đó.

Xếp hạng nước Định nghĩa Phù hợp
IPX7 Chịu được tiếp xúc ngẫu nhiên với nước lên đến 1 mét trong tối đa 30 phút vết nước bắn, mưa hoặc tuyết, đổ xuống như mưa rào
IPX6 Được bảo vệ chống lại các tia nước mạnh. Nước được bắn ra ở mọi góc qua vòi 12,5 mm với tốc độ dòng chảy 100 lít/phút ở áp suất 100 kN/m2 trong 3 phút từ khoảng cách 3 mét xịt mạnh, lái xe dưới mưa, rửa thuyền, sử dụng ngoài trời trong điều kiện biển động
1 ATM Chịu được áp lực tương đương với độ sâu 10 mét vết nước bắn, mưa hoặc tuyết, đổ xuống như mưa rào
3 ATM Chịu được áp lực tương đương với độ sâu 30 mét vết nước bắn, mưa hoặc tuyết, đổ xuống như mưa rào, nhảy xuống nước
5 ATM, Bơi lội Chịu được áp lực tương đương với độ sâu 50 mét vết nước bắn, mưa hoặc tuyết, đổ xuống như mưa rào, bơi lội, lặn dưới nước, lặn với ống thở
10 ATM Chịu được áp lực tương đương với độ sâu 100 mét vết nước bắn, mưa hoặc tuyết, đổ xuống như mưa rào, bơi lội, lặn dưới nước, lặn với ống thở, thể thao tốc độ cao dưới nước
Lặn (tối đa 11 ATM) Đã thử nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật EN13319 để tuân thủ lặn vết nước bắn, mưa hoặc tuyết, đổ xuống như mưa rào, bơi lội, lặn dưới nước, lặn với ống thở, thể thao tốc độ cao dưới nước, lặn dùng bình dưỡng khí