Bỏ qua các liên kết điều hướng

Giữ an toàn cho dữ liệu tại Garmin

Mục đích của Garmin là giữ an toàn cho các sản phẩm, ứng dụng và trang web của mình cho tất cả mọi người và bảo mật dữ liệu là điều rất quan trọng đối với chúng tôi. Với mục đích đó, sau đây là một số thông tin về các biện pháp mà Garmin thực hiện để bảo mật dữ liệu.

Chính sách tiết lộ có trách nhiệm của Garmin

Bảo mật dữ liệu là ưu tiên của Garmin. Nếu bạn là nhà nghiên cứu bảo mật hoặc khách hàng của Garmin và cho rằng bạn đã phát hiện ra một vấn đề về bảo mật hoặc lỗ hổng bảo mật, chúng tôi đánh giá cao sự trợ giúp của bạn trong việc tiết lộ trường hợp đó đối với chúng tôi một cách có trách nhiệm. Vui lòng không truy cập hoặc sửa đổi dữ liệu khi chưa được phép và hành động có thiện chí để không làm giảm hiệu suất của các sản phẩm, ứng dụng và trang web của chúng tôi.

Nếu bạn cho rằng bạn đã phát hiện ra một lỗ hổng bảo mật hoặc có một sự cố bảo mật cần báo cáo, hãy cho chúng tôi biết. Vui lòng bao gồm mô tả chi tiết về lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn đó và địa chỉ email mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn trong trường hợp chúng tôi cần thêm thông tin. Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá báo cáo của bạn nhanh nhất có thể. Nếu cần, bạn có thể tải khóa PGP công khai xuống và sử dụng trang mã hóa của bên thứ ba để tăng quyền riêng tư của báo cáo.

Chúng tôi đánh giá cao sự trợ giúp của bạn trong việc đảm bảo an toàn cho các sản phẩm, ứng dụng và trang web của Garmin. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã báo cáo sự cố bảo mật.

Báo cáo sự cố bảo mật

Xem, xuất hoặc xóa dữ liệu của bạn

Xem thông tin mà Garmin lưu giữ về tài khoản, thiết bị đã đăng ký, ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, v.v. Bạn có thể yêu cầu một bản sao của thông tin này hoặc yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó.

Quản lý dữ liệu của bạn

Nhận trợ giúp về sản phẩm

Các chuyên gia về sản phẩm của chúng tôi có thể giúp bạn trở lại đúng hướng với các câu trả lời và giải pháp.

Hãy truy cập Trung tâm hỗ trợ

Các câu hỏi thường gặp về công tác bảo mật của Garmin

Garmin làm gì để cố gắng ngăn chặn và giải quyết các sự cố bảo mật?

Garmin có nhân viên chuyên trách về bảo mật được trang bị nhiều công cụ bảo mật để bảo vệ và theo dõi các mối đe dọa 24/7. Nhân viên bảo mật làm việc chặt chẽ với các nhóm trong toàn Garmin nhằm giữ an toàn cho các sản phẩm, ứng dụng và trang web. Các thành viên trong đội ngũ Garmin cũng không ngừng cập nhật các bản vá bảo mật và các bản cập nhật hệ điều hành cho máy chủ của chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân của tôi được bảo vệ như thế nào?

Garmin sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ, nhân viên và quy trình tạo thành các hàng rào phòng thủ sâu rộng để bảo vệ dữ liệu của bạn. Garmin không ngừng đánh giá tình hình bảo mật của mình để tiếp tục nâng cao mức độ bảo mật cho dữ liệu của bạn.

Bên thứ ba có quyền truy cập gì vào dữ liệu cá nhân của tôi?

Vui lòng xem lại Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi để đọc về cách dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba.