Bỏ qua các liên kết điều hướng

Các yêu cầu về Phát hiện & Hỗ trợ Sự cố

Thận trọng – Phát hiện và hỗ trợ sự cố là các tính năng bổ sung và KHÔNG NÊN dựa vào các tính năng này như phương pháp chính để nhận hỗ trợ khẩn cấp. Cả thiết bị của bạn và Garmin Connect App sẽ không liên hệ dịch vụ khẩn cấp thay cho bạn.

Khi phát hiện sự cố hoặc bạn yêu cầu Trợ giúp từ thiết bị, Garmin Connect sẽ gửi tên và vị trí của bạn đến liên hệ khẩn cấp của bạn. Vị trí của bạn được xác định bằng cách sử dụng tính năng theo dõi hoạt động LiveTrack của chúng tôi. LiveTrack tạo ra một nguồn cấp thời gian thực về vị trí và dữ liệu của bạn trong một hoạt động.

Người dùng có thể cài đặt thông tin liên hệ khẩn cấp bên trong Garmin Connect Mobile.

  1. Thiết bị Garmin được kích hoạt dịch vụ LTE hoặc thiết bị được kết nối với một điện thoại thông minh qua Bluetooth và được kết nối với ứng dụng Garmin Connect Mobile.

  2. GPS được kích hoạt trên thiết bị Garmin.

  3. Thiết bị và/hoặc điện thoại thông minh ở trong một khu vực phủ sóng mạng nơi có sẵn dữ liệu.

  4. Điện thoại của liên hệ khẩn cấp có thể nhận tin nhắn văn bản (có thể áp dụng phí nhắn tin văn bản tiêu chuẩn) và/hoặc email