Mẫu báo cáo sân golf

Chúng tôi liên tục cập nhật dữ liệu sân golf để giúp bạn luôn dẫn đầu trò chơi của mình, xem danh sách các sân golf hiện tại. Để yêu cầu một sân golf hoặc báo cáo lỗi, xin vui lòng điền thông tin dưới đây.

Cập nhật sân golf thường xuyên giúp giải quyết các vấn đề thường gặp. Vui lòng tham khảo để cập nhật sân golf của bạn thông qua Garmin Express.

Bước 1: Bạn muốn làm gì?

Vui lòng chọn một chủ đề.

Bước 2: Bạn là ai?

Bước 3: Sân golf nào?

Vui lòng chọn tiểu bang/khu vực/tỉnh và quốc gia/khu vực.
Hãy nhập địa chỉ hợp lệ

Bước 4: Bạn đang sử dụng thiết bị nào?

Vui lòng chọn một thiết bị.

Bước 5: Bạn muốn nói gì với chúng tôi?

Vui lòng nhập ý kiến.

Vui lòng điền mã ReCAPTCHA trước khi gửi biểu mẫu.

Cảm ơn bạn đã liên hệ với Garmin. Báo cáo của bạn đã được gửi cho bộ phận golf của chúng tôi để đánh giá. Chúng tôi cố gắng giải quyết các báo cáo nhanh nhất có thể và sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề kịp thời cho bản cập nhật tiếp theo của mình. Cập nhật bản đồ golf của chúng tôi sẽ diễn ra vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu.