ตัวช่วยเพิ่มความแม่นยำสำหรับนักกอล์ฟจาก Garmin

เราจะได้ยินเสมอว่า หากสามารถตีลูกขึ้นบนกรีนได้อย่างแม่นยำ ก็จะช่วยให้เราสามารถลดสกอร์ในแต่ละหลุมได้ และหากคุณสามารถวางลูกในระยะที่คุณมั่นใจมากที่สุดได้ ก็จะทำให้การตีช็อตต่อไปก็จะง่ายขึ้นเสมอ แล้วเราจะใช้ APPROACH G80 ที่เป็นอาวุธลับสำหรับการพัฒนาตนเองในสนามฝึกซ้อมได้อย่างไร เพื่อสร้างความมั่นใจและตีได้ระยะที่แม่นยำ

ที่จริงเป็นเรื่องง่ายมาก โดยเปิดใช้ฟังก์ชัน [เป้าหมายการฝึก(Target Practice)]  ก็จะสามารถฝึกในระยะที่ต้องการได้ และหากคุณต้องการให้สมันสนุกยิ่งขึ้น คุณก็สามารถหาเพื่อนคนหนึ่งมาแข่งขัน  เพื่อท้าทายเป้าหมายที่ต้องการจะซ้อมด้วยกัน!

คลิกที่ [Target Practice]
คุณสามารถเลือก 1 คนในการฝึก หรือเลือก 2 คนเพื่อเพิ่มความท้าทาย

หลังจากเข้ามาแล้ว คุณสามารถเลือกระยะของเป้าหมายที่คุณต้องการฝึก คุณสามารถเลือก 1 รายการ หรือหลายรายการ หากคุณรู้สึกว่าต้องการฝึกในระยะที่กำหนดเอง คุณสามารถเลือก [+] ที่มุมล่างขวาเพื่อป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ที่ด้านบนของหน้าจอ คุณสามารถป้อนจำนวนหลาที่ต้องการ
และเลือก [√] ที่มุมล่างขวาเพื่อยืนยัน และก็จะสามารถเริ่มการฝึกตามเป้าหมายได้

คลิกเลือกระยะวงรอบ การคลิกเลือกระยะวงรอบ ก็เป็นการคลิกเพื่อยกเลิกเช่นกัน หากไม่ต้องตีระยะไหนก็สามารถเลือกไอคอนระยะรอบวง และคลิกที่ [ถังขยะ] มุมขวาล่างเพื่อทำการลบเนื่องจากหน้าจอสามารถแสดงไอคอนระยะการฝึกได้ครั้งละ 12 ระยะเท่านั้น ในส่วนของตัวเลือกจำนวนหลาหรือรายการเพิ่มใหม่อื่นๆ โปรดเลื่อนหน้าจอขึ้นเพื่อดูตัวเลือก

ครั้งนี้ จะเป็นการฝึกในระยะ 75 หลา ทุกเป้าหมายของการฝึก จะต้องตี 5 ครั้ง

เมื่อตีเสร็จแล้ว จะแสดงภาพเคลื่อนไหวการตรวจจับระยะของการตี และแสดงระยะทางและคะแนนของการตีครั้งนี้ ทุกครั้งที่ตี จะคำนวณคะแนนที่ได้ โดยอ้างอิงตามระยะของจุดที่ลูกตก และระยะของเป้าหมายที่ตั้งค่าไว้ ดูว่าห่างกันแค่ไหน เมื่อตีครบ 5 ครั้ง ก็จะได้รับคะแนนรวม (คะแนนยิ่งสูง แสดงว่ามีความเชี่ยวชาญในระยะของเป้าหมายดังกล่าวมาก)

การนับคะแนนของเป้าหมายการฝึก
ในการฝึกตามเป้าหมาย อุปกรณ์จะคำนวณระยะทางที่คุณตี และจะให้คะแนนตามระยะทางที่คลาดเคลื่อนจากการตีของคุณ

ระยะ(หลา)คะแนนที่ได้
ต่ำกว่า 125
1 ถึง 910
10 ถึง 195
20 ถึง 291
30 ถึง 390
40 ขึ้นไป-1

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ตี เมื่อตีถึงขอบเขตที่เท่ากับลูกก่อนหน้านี้ จะคำนวณโดยการคูณ 2X

ถ้าตีลงหลุมโดยตรง จะได้25 คะแนน ; ทุกครั้งที่ตี เมื่อระยะของจุดที่ลูกตกของการตีครั้งที่แล้ว อยู่ในระยะของขอบเขตเดียวกัน  จะคิดคะแนนโดยการ X2 (ตัวอย่างเช่น : ตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ 75 หลา การตีครั้งแรก ระยะ 70 หลา ได้ 10 คะแนน ; การตีครั้งที่ 2 ระยะ 72 หลา ได้ 20 คะแนน ;เนื่องจากอยู่ในขอบเขตที่มีค่าต่าง 1-9 หลาเหมือนกัน)

สรุปผล หากคุณต้องการลดสกอร์รวมของคุณได้อย่างรวดเร็ว ขอแนะนำให้เพิ่มความเชี่ยวชาญในการตีระยะทางสั้น ๆอย่างจริงจัง และโดยอาศัยคะแนนรวมของการฝึกตามเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบดูว่าคุณมีพัฒนาการหรือไม่ ซึ่งจะสามารถลดสกอร์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ