ข้ามการนำทางลิงก์
การผสานรวมกับเครื่องยนต์เรือ

การผสานรวมกับเครื่องยนต์เรือ

เพื่อให้กัปตันเรือมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ชาร์ตพล็อตเตอร์ Garmin บางตัวสามารถเชื่อมต่อกับอินพุตเซนเซอร์ของผู้ผลิตต่างๆ เพื่อแสดงข้อมูล เช่น rpm, ความเร็ว, การไหลของน้ำมัน, อุณหภูมิ, การแจ้งเตือนจำนวนมาก และอีกมากมาย