Skip navigation links

Varningsfunktioner

Våra tekniker testar våra varningsfunktioner mycket noggrant, både i laboratorium och på vägen, för att du ska vara så säker som möjligt när du kör. Det kan dock finnas omständigheter som gör att funktionerna inte fungerar som förväntat.

Varningar för frontalkrock

Varningar för frontalkrock är aktiverade när du kör snabbare än 48 km/h (30 mph). För att Varningar för frontalkrock ska fungera måste kameran vara riktad framåt och ungefär mitt emellan vägbanan och horisonten. Då kan enheten känna av vägen och funktionen kan aktiveras.

Varningssystemet är endast avsett att identifiera och varna för bilar och lastbilar som närmar sig. Det kommer inte att identifiera eller varna för motorcyklar, cyklar eller fotgängare.

Vissa omständigheter kan göra att Varningar för frontalkrock slutar fungera korrekt:

 • Skymd kamerasikt på grund av att föremål, speglingar, regn, snö, dimma eller frost skymmer vindrutan
 • Kraftiga skuggor eller skadad asfalt eller betong på vägen
 • Feldragna eller saknade körfältslinjer på grund av att linjerna är slitna eller för att byggarbeten pågår
 • Speglingar i billyktor från solen eller andra ljuskällor
 • Felriktad kamera, vilket kan orsaka att inga varningar genereras eller att varningarna är felaktiga
 • Skymda körfältslinjer på grund av snö, regn, dimma, jord, sand, salt o.s.v.
 • Hinder på vägen som blockerar körfältslinjerna
 • Mörka miljöer och miljöer med svagt ljus
 • Andra fordon som är mer än 39,6 m (130 fot) bort eller närmare än 4,9 m (16 fot)

Varningar för körfältsbyte

Varningar för körfältsbyte är aktiverade när du kör snabbare än 64 km/h (40 mph). För att Varningar för körfältsbyte ska fungera måste kameran vara riktad framåt och ungefär mitt emellan vägbanan och horisonten. Då kan enheten känna av vägen och funktionen kan aktiveras.

Vissa omständigheter kan göra att Varningar för körfältsbyte slutar fungera korrekt:

 • Skymd kamerasikt på grund av att föremål, speglingar, regn, snö, dimma eller frost skymmer vindrutan
 • Kraftiga skuggor eller skadad asfalt eller betong på vägen
 • Feldragna eller saknade körfältslinjer på grund av att linjerna är slitna eller för att byggarbeten pågår
 • Speglingar i billyktor från solen eller andra ljuskällor
 • Felriktad kamera, vilket kan orsaka att inga varningar genereras eller att varningarna är felaktiga
 • Skymda körfältslinjer på grund av snö, regn, dimma, jord, sand, salt o.s.v.
 • Hinder på vägen som blockerar körfältslinjerna, exempelvis träd och buskar
 • Mycket ljusa eller mörka miljöer samt miljöer med svagt ljus
 • Mycket smala, breda eller vindlande vägar
 • Vissa vägtyper, t.ex. vid av- och påfarter och där körfält slås samman
 • Destinationer som ligger långt ifrån vägen, nära en sväng eller annan manöver eller vid en mycket kurvig eller backig väg