Skip navigation links

Händelsedetektering & Krav för assistans

Varning – Händelsedetektorn och assistans är extrafunktioner och BÖR INTE användas som primär metod för att få hjälp i en nödsituation. Varken din enhet eller Garmin Connect-appen kontaktar räddningstjänsten åt dig.

När en olycka upptäcks, eller när du begär assistans från enheten skickar Garmin Connect ditt namn och din plats till dina nödsituationskontakter. Din plats bestäms med hjälpa av vår aktivitetsspårningsfunktion LiveTrack. LiveTrack skapar en realtidskanal med din plats och dina data under en aktivitet. Du kan ange en kontakt för nödsituationer i appen Garmin Connect för att skicka plats.

Krav:

  1. LTE-tjänsten är aktiverad på Garmin-enheten, eller om enheten är ansluten till en smartphone via Bluetooth och ansluten till Garmin Connect Mobile.
  2. GPS är aktiverat på Garmin-enheten.
  3. Enheten eller smartphonen är i ett område med nätverkstäckning där data är tillgängliga.
  4. Nödsituationskontaktens telefon kan ta emot sms (standardavgift för sms kan tillkomma) och/eller e-post.