Skip navigation links
GARMIN-TEKNOLOGI
Golf Science - A man in blue shirt golfing

FILTRERA EFTER KATEGORI

Enheter för avståndsmätning
Launch monitorers och Simulatorer
Garmin Golf™ App
Wind speed and direction

Vindhastighet och -riktning

Den här funktionen visar vindhastighet och -riktning baserat på den aktuella platsen när den är ansluten till Garmin Golf™-appen på din kompatibla smartphone.