Skip navigation links

PRACOWNICY

W firmie Garmin stawiamy na naszych pracowników. Wiemy, że choć nasz sukces zależy od produktów, które tworzymy, to tak naprawdę tworzą je nasi pracownicy. Nasi pracownicy wcielają w życie wartości firmy Garmin i każdego dnia realizują naszą misję i wizję. Dobrze traktujemy naszych pracowników, a oni odwdzięczają się tym samym, działając na rzecz swoich społeczności.---

SPOŁECZNOŚĆ

Garmin inwestuje w społeczności, w których żyją i pracują nasi pracownicy, przekazując darowizny na rzecz organizacji charytatywnych, sponsorując wydarzenia i angażując się w wolontariat. Różne biura firmy Garmin każdego roku uczestniczą w lokalnych kampaniach United Way, a firma dokłada się do osobistych datków pracowników.

W 2020 roku firma Garmin i nasi pracownicy zebrali ponad 1,6 miliona dolarów na rzecz United Way i partnerskich organizacji społecznych.

Wspieramy aktywny styl życia członków społeczności i naszych pracowników, sponsorując wydarzenia, takie jak Garmin Kansas City Marathon, znany na całym świecie wyścig kolarski na szutrze, a także różne imprezy rowerowe, biegowe i obejmujące wiele dyscyplin sportowych na całym świecie. Wydarzenia te pozwalają nam nawiązać kontakt z naszymi klientami, świętować ich osiągnięcia i uzyskiwać informacje zwrotne, które są wykorzystywane w pracach badawczo-rozwojowych nad naszymi produktami.

Firma Garmin połączyła siły z National Runners Alliance, inicjatywą mającą na celu pomoc w walce z molestowaniem, którego doświadczają biegaczki.

Współpraca ta zapewnia edukację i narzędzia, a firma Garmin wykorzystała tę platformę do szerzenia świadomości na temat funkcji bezpieczeństwa wbudowanych w nasze zegarki do biegania, takich jak funkcje pomocy i wykrywania zdarzeń, które w nagłych wypadkach mogą wysyłać lokalizację biegacza do kontaktów alarmowych.

SPOŁECZNOŚĆ

SZKOLENIE

Zrównoważony rozwój to coś więcej niż zarabianie pieniędzy. Chodzi o inwestowanie w sposób, który zapewni nam długą, prężną przyszłość. Firma Garmin jest zaangażowana w zapewnianie pracownikom możliwości ciągłego uczenia się poprzez różne kursy: od aspektów technicznych po rozwój osobisty. Zachęcamy również do kontynuowania edukacji zawodowej poprzez oferowanie zwrotu kosztów czesnego.

Z myślą o naszych przyszłych pracownikach firma Garmin oferuje rozbudowany program stażowy i została uznana przez Vault za jedną z najlepszych firm oferujących staże w dziedzinie technologii i inżynierii.

Mamy ponad 270 stażystów w 15 lokalizacjach.

Firma Garmin jest również aktywna w różnych programach STEM, które inspirują młodsze pokolenia do kształcenia się w dziedzinie nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Inne wydarzenia, takie jak organizowanie Międzynarodowego Tygodnia Kobiet w Lotnictwie, zachęcają kobiety i mniejszości do rozpoczęcia zmieniającej życie kariery w branży technologicznej.

SZKOLENIE

RÓŻNORODNOŚĆ I INTEGRACJA

Naszym celem jest przyciąganie, rozwijanie i szkolenie pracowników z całego świata, którzy reprezentują wszystkie dziedziny życia. Żyjemy w zróżnicowanym, wielokulturowym świecie i chcemy, aby nasi pracownicy byli odzwierciedleniem świata, w którym żyjemy. Wierzymy, że tylko wtedy, gdy połączymy ludzi z różnych środowisk, możemy naprawdę dostarczać wyjątkowe rozwiązania dla naszych klientów. Aby wspierać zaangażowanie pracowników i kontakty między różnymi grupami, w firmie Garmin działa kilka pracowniczych grup zainteresowań (z ang. „employee resource groups”, ERG). Te prowadzone przez pracowników grupy oferują możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, przywództwa i wolontariatu. Ponad 1000 pracowników, w tym kierownictwo firmy Garmin, jest zaangażowanych w te grupy.

WIĘCEJ
RÓŻNORODNOŚĆ I INTEGRACJA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy dla wszystkich naszych pracowników. Zapewniamy pracownikom szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które są odpowiednie dla wykonywanych przez nich zadań. Przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i odpowiednich norm odnoszących się do naszej działalności. Dodatkowo nasze zakłady produkcyjne w Azji uzyskały certyfikat zgodności z międzynarodową normą bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001.

WIĘCEJ
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PRAWA CZŁOWIEKA

Celem Garmin jest zagwarantowanie poszanowania praw człowieka wszystkich pracowników, którzy odgrywają jakąkolwiek rolę w naszym łańcuchu dostaw oraz zapewnienie bezpiecznego, uczciwego i wolnego od dyskryminacji środowiska pracy. Garmin wspiera dostawców, którzy podzielają nasze przekonania, że uczciwe postępowanie względem pracowników oraz zapewnienie im bezpiecznego środowiska pracy jest nieodzowną częścią praw człowieka.

Potępiamy współczesne niewolnictwo we wszystkich jego formach. Stanowisko to dotyczy zarówno naszej własnej działalności, jak i łańcucha dostaw oraz jest udokumentowane w naszej polityce dotyczącej współczesnego niewolnictwa oraz w oświadczeniu dotyczącym praw człowieka i kalifornijskiej ustawy Transparency in Supply Chains Act z 2010 roku. Nasze zaangażowanie na rzecz praw człowieka przejawia się również w naszym Kodeksie postępowania i Kodeksie postępowania dostawców. Strona, do której odsyła poniższe łącze, zawiera informacje na temat naszego stanowiska w sprawie minerałów z obszarów objętych konfliktem.

WIĘCEJ

POSTĘPOWANIE

Nasz kodeks postępowania dla pracowników jest rozszerzeniem wartości firmy Garmin, które są podstawą naszej działalności. Określa on oczekiwania naszych pracowników w zakresie prowadzenia interesów z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, społeczeństwem i sobą nawzajem.

Nasz kodeks postępowania dla pracowników jest rozszerzeniem wartości firmy Garmin, które są podstawą naszej działalności. Określa on oczekiwania naszych pracowników w zakresie prowadzenia interesów z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, społeczeństwem i sobą nawzajem.

KODEKS POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓWKodeks Postępowania Dostawców

W przypadku pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju
należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]