Skip navigation links

NASZA MISJA: BYĆ STABILNĄ FIRMĄ

Dążenie do zrównoważonego rozwój znajduje odzwierciedlenie w naszej misji, wizji i wartościach. Na kwestię tę patrzymy przez pryzmat naszego wpływu na środowisko i społeczeństwo, wyników finansowych i zarządzania. Zależy nam na tym, aby osiągać to, co deklarujemy, oraz służyć wszystkim naszym interesariuszom — w tym pracownikom, partnerom biznesowym, społecznościom, klientom i akcjonariuszom — przez długi czas.

RAPORT O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ZA ROK 2020
Strategia — Cliff Pemble

PERSPEKTYWA

Zrównoważony rozwój firmy nie ma charakteru biernego. Oznacza to aktywne zaangażowanie i prowadzenie firmy w sposób, który promuje odpowiedzialność finansową, środowiskową i społeczną. Oznacza to ograniczanie ryzyka, odkrywanie możliwości i tworzenie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i obszary, na których się skupiamy, mogą z czasem ewoluować, ale nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest niezachwiane. W firmie Garmin odpowiedzialne prowadzenie działalności zawsze było częścią naszej kultury i jest zakorzenione w naszych wartościach. Aby przedstawić naszym interesariuszom bardziej przejrzyste informacje na temat naszych wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju, na tej stronie prezentujemy niektóre z naszych działań na rzecz środowiska i społeczeństwa oraz sposoby, w jakie włączyliśmy zrównoważony rozwój do naszej działalności biznesowej.

Aby firma mogła zapewnić trwałą wartość dla wszystkich interesariuszy, właściwe zarządzanie finansami i dystrybucja zasobów muszą być kluczowymi elementami zrównoważonego rozwoju firmy. Odpowiedzialność za finanse i osiąganie dobrych wyników finansowych ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Aby uzyskać dostęp do naszych informacji finansowych, odwiedź naszą stronę dla inwestorów.

INWESTORZY

NASZA MISJA, WIZJA, WARTOŚCI

Nawigacja Garmin Autoland otrzymała certyfikat amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa dla statków powietrznych używanych w lotnictwie ogólnym

WIĘCEJ

Naukowcy ze Stanford wzywają użytkowników urządzeń Garmin do pomocy w pokonaniu COVID-19

WIĘCEJ

Pięciotysięczne wezwanie SOS inReach®: nagły wypadek podczas spływu rwącą rzeką

WIĘCEJ

W przypadku pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju
należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]