Skip navigation links

NASZA MISJA: BYĆ STABILNĄ FIRMĄ

Dążenie do zrównoważonego rozwój znajduje odzwierciedlenie w naszej misji, wizji i wartościach. Na kwestię tę patrzymy przez pryzmat naszego wpływu na środowisko i społeczeństwo, wyników finansowych i zarządzania. Zależy nam na tym, aby osiągać to, co deklarujemy, oraz służyć wszystkim naszym interesariuszom — w tym pracownikom, partnerom biznesowym, społecznościom, klientom i akcjonariuszom — przez długi czas.

RAPORT O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ZA ROK 2021
Strategia — Cliff Pemble

PERSPEKTYWA

Zrównoważony rozwój firmy nie ma charakteru biernego. Oznacza to aktywne zaangażowanie i prowadzenie firmy w sposób, który promuje odpowiedzialność finansową, środowiskową i społeczną. Oznacza to ograniczanie ryzyka, odkrywanie możliwości i tworzenie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i obszary, na których się skupiamy, mogą z czasem ewoluować, ale nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest niezachwiane. W firmie Garmin odpowiedzialne prowadzenie działalności zawsze było częścią naszej kultury i jest zakorzenione w naszych wartościach. Aby przedstawić naszym interesariuszom bardziej przejrzyste informacje na temat naszych wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju, na tej stronie prezentujemy niektóre z naszych działań na rzecz środowiska i społeczeństwa oraz sposoby, w jakie włączyliśmy zrównoważony rozwój do naszej działalności biznesowej.

Aby firma mogła zapewnić trwałą wartość dla wszystkich interesariuszy, właściwe zarządzanie finansami i dystrybucja zasobów muszą być kluczowymi elementami zrównoważonego rozwoju firmy. Odpowiedzialność za finanse i osiąganie dobrych wyników finansowych ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Aby uzyskać dostęp do naszych informacji finansowych, odwiedź naszą stronę dla inwestorów.

INWESTORZY

NASZA MISJA, WIZJA, WARTOŚCI I STRATEGIE

W przypadku pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]