Skip navigation links

Zgodność

Treść deklaracji zgodności (DoC):

  • Aby uzyskać treść deklaracji zgodności dotyczącą produktów przeznaczonych do lotnictwa, przejdź do sekcji Podręczniki użytkownika, wyszukaj według nazwy produktu i kliknij kartę Podręczniki użytkownika.
  • W przypadku wszystkich innych produktów przejdź do sekcji DoC i wybierz swój produkt.

Aby uzyskać więcej informacji na następujące tematy, przejdź do strony Projektowanie produktów i materiały na stronie Środowisko. page

  • Arkusze dot. informacji o bateriach/akumulatorach
  • Arkusze dot. danych o bezpieczeństwie (SDS)

Aby uzyskać więcej informacji na następujące tematy, przejdź do strony Projektowanie produktów i materiały na stronie Środowisko. page.

  • Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (RoHS)
  • Rejestracja, ocena, dopuszczenie do użytku i ograniczenia dotyczące substancji chemicznych (REACH)

Aby uzyskać więcej informacji na następujące tematy, przejdź do sekcji Recykling na stronie Projektowanie produktu lub na stronie Środowisko. pages.

  • Regulacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)