Skip navigation links

ŁAD KORPORACYJNY

Zarząd firmy Garmin zapewnia nadzór i zarządza wszystkimi sprawami biznesowymi, w tym strategiami zrównoważonego rozwoju oraz strategiami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania (ESG). Kierownictwo firmy zapewnia nadzór nad realizacją inicjatyw ESG i regularnie informuje zarząd o kwestiach z nimi związanych. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu naszego zarządu i kierownictwa kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania są uwzględniane w decyzjach biznesowych i w obrębie całej organizacji. Aby uzyskać szersze spojrzenie na kwestie środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania, współpracujemy z wieloma różnymi interesariuszami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Takie podejście okazało się skuteczną i owocną metodą w naszym nieustającym dążeniu do bycia stabilną firmą.

ŁAD KORPORACYJNYRada dyrektorów

W przypadku pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju
należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]