Skip navigation links
Design i materiały

Design i materiały

Zgodnie z obowiązującymi normami środowiskowymi przy produkcji i dostawie materiałów wprowadziliśmy następujące kontrole w celu ograniczenia ilości materiałów niebezpiecznych stosowanych w naszych produktach:

  • Analiza każdego etapu działań w celu identyfikacji materiałów mogących mieć potencjalnie szkodliwy wpływ na ludzi i środowisko naturalne.
  • Stosowanie odpowiednich środków kontroli i zabezpieczeń, a także wyeliminowanie niebezpiecznych materiałów z naszych produktów.
  • Dokumentacja wszystkich podejmowanych działań.
  • Inicjatywy mające na celu poprawę w zakresie aktualnych praktyk środowiskowych, w tym korzystanie z innowacyjnych materiałów i surowców wtórnych.

Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (RoHS)

Zapewniamy zgodność z dyrektywą RoHS, która zakazuje stosowania w nowych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej substancji niebezpiecznych w ilościach przekraczających dopuszczalne normy. Do substancji tych należą ołów, kadm, rtęć, chrom sześciowartościowy, polibromowy difenyl (PBB) i polibromowy eter fenylowy (PBDE), DEHP, BBP, DBP i DIBP.

Rejestracja, ocena, dopuszczenie do użytku i ograniczenia dotyczące substancji chemicznych (REACH)

Wspieramy cele rozporządzenia REACH, takie jak poprawa stanu zdrowia osób czy pozytywny wpływ na środowisko poprzez wczesną i trafną identyfikację rzeczywistych właściwości substancji chemicznych.

Jako producent wyrobów poza Unią Europejską nie wykorzystujemy ani nie nabywamy substancji w celu ich wykorzystania w granicach Unii Europejskiej w ilościach wystarczających, aby podlegały one postanowieniom zawartym w art. 6 (powszechny obowiązek rejestracji samych substancji lub zawierających je preparatów) rozporządzenia REACH. Nie produkujemy żadnych wyrobów, w których substancje szkodliwe mogą zostać uwolnione w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach użytkowania. Niektóre produkty i akcesoria zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniach powyżej 0,1 procent wagi. Poniżej znajduje się wykaz produktów i akcesoriów z konkretnymi substancjami wzbudzającymi szczególnie duże obawy (SVHC). Wraz z dostawcami pracujemy nad znalezieniem alternatywy dla ftalanu dwuoktylu (DEHP).

Stale gromadzimy informacje, które pozwalają nam zagwarantować nieprzerwaną zgodność z postanowieniami rozporządzenia REACH. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w produktach i w niniejszym tekście w przypadku, gdy takie informacje zostaną udostępnione.

Product Category Substance of Concern CAS Number
Silicon bands & keepers D4, D5, D6 556-67-2, 541-02-6, 540-97-6
Brass Components (RoHS Exemption) Lead 540-97-6
High Temperature Solder (RoHS Exemption) Lead 540-97-6
Aviation PCB solder Lead 540-97-6
Li Metal Battery (RoHS Exemption) EGDME 110-71-4
Li-ion Battery (RoHS Exemption) 1,3-propanesultone 1120-71-4
Piezo Devices Lead Titanium Zirconium Oxide 12626-81-2
Piezo Devices Lead Titanium Trioxide 12060-00-3
Cadmium Plated Aviation Comp (RoHS Exclusion) Cadmium 7440-43-9
PVC Plastics Aviation Comp (RoHS Exclusion) DEHP 117-81-7
Capacitors, Aviation Comp (RoHS Exclusion) DEHP 117-81-7
Cadmium Plated Aviation Comp (RoHS Exclusion) Cadmium 7440-43-9

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) za żądanie

Karty MSDS są wykorzystywane do katalogowania informacji o substancjach chemicznych używanych do produkcji naszych produktów i akcesoriów. Aby otrzymać kartę MSDS dotyczącą produktu lub akcesorium, należy podać numer katalogowy lub numer katalogowy zestawu.

Baterie

Aby zidentyfikować baterię dołączoną do produktu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub informacjami na temat specyfikacji produktu na tej stronie internetowej. Aby otrzymać kartę charakterystyki baterii, należy kliknąć typ baterii na liście poniżej.

Informacje o zasilaczu sieciowym Garmin

Numer części (model) Model Phihong Producent Napięcie wejściowe (V) Częstotliwość wejściowa prądu zmiennego (Hz) Napięcie wyjściowe (V) Prąd wyjściowy (A) Moc wyjściowa (W) Średnia wydajność aktywna (%) Wydajność przy niskim obciążeniu (10%) Zużycie energii bez obciążenia (W)
362-00091-00 PSAI05R-050QL6GM-R Garmin 90~264 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.075
362-00092-00 PSAC05R-050L6GM1-R Garmin 90~264 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.075
362-00093-00 PSAC05R-050L6GM-R Garmin 90~264 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.075
362-00095-02 PSM10R-050(GM1)-R Garmin 90~264 47~63 5.0 2.0 10.0 79 69.73 0.075
362-00095-00 PSM10R-050(GM)-R Garmin 90~264 47~63 5.0 2.0 10.0 79 69.73 0.075
362-00096-00 PSAF10R-050Q(GM)-R Garmin 90~264 47~63 5.0 2.0 10.0 79 69.73 0.075
362-00097-00 PSC15R-095(G1)-R Garmin 90~264 47~63 9.5 1.4 15.0 83.51 71.56 0.1
362-00099-00 PSAA20R-120L6GM-R Garmin 90~264 47~63 12.0 1.7 20.0 85.98 75.98 0.075
362-00104-00 PSA05K-050QL6GM-H Garmin 90~264 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.03
362-00105-00 PSA05E-050QL6GM-H Garmin 90~264100~240 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.03
362-00108-00 PSAC05R-050L6GM2-R Garmin 90~264 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.03
362-00113-00 LZ3WC005-C Garmin 100~240 50~60 5.0 2.4 12.0 ≥79.94 <0.1
320-01441-00 GSM90A Garmin 230 50 90.0 1.9 90.0 >88.0 87.1 <0.21
320-01443-00 GSM40A/B Garmin 230 50 40.0 0.8 40.0 >87.59 84.54 <0.10
Numer części (model) Model Meanwell Producent Napięcie wejściowe (V) Częstotliwość wejściowa prądu zmiennego (Hz) Napięcie wyjściowe (V) Prąd wyjściowy (A) Moc wyjściowa (W) Średnia wydajność aktywna (%) Wydajność przy niskim obciążeniu (10%) Zużycie energii bez obciążenia (W)
320-01441-00
GSM90B48
Garmin
100-240
50/60
48.0 1.9 90.0 >88.0 87.1 <0.21
320-01443-00
GSM40B48
Garmin
100-240
50/60
48.0 0.8 40.0 >87.59 84.54 <0.10