Polityka prywatności dla społeczności ActiveCaptain, aplikacji mobilnej ActiveCaptain, społeczności HomePort i QuickDraw

Ostania aktualizacja: 6 czerwca 2019 r.

Zobacz poprzednie polityki

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. Niniejsze Zasady ochrony prywatności zostały opracowane, aby dostarczyć informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników podczas korzystania z witryn internetowych i aplikacji do zastosowań morskich.

Inne witryny internetowe, aplikacje i produkty firmy Garmin, które nie zawierają łącza do niniejszych Zasad ochrony prywatności i zawierają łącze do innych zasad ochrony prywatności firmy Garmin, podlegają tym zasadom ochrony prywatności, do których zawierają łącze.

„Dane osobowe” to informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia.

Aby przejść do określonej części tych Zasad ochrony prywatności, kliknij poniższe łącze:

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Garmin

Dane osobowe przetwarzane podczas tworzenia konta Garmin:

Podczas tworzenia konta Garmin prosimy o podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Zamiast pełnego imienia i nazwiska można podać tylko imię lub pseudonim.

Cele i podstawa prawna:

(a) Firma Garmin przetwarza adres e-mail użytkownika, ponieważ adres e-mail i hasło są używane do logowania do konta. Podstawa prawna przetwarzania adresu e-mail użytkownika w związku z realizacją tego celu opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa konta użytkownika.

(b) Firma Garmin przetwarza adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji o produktach, aplikacjach i koncie Garmin, np. ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Nazwa przekazana przez użytkownika jest powiązana z profilem jego konta i jest wyświetlana podczas publikowania przez niego komentarzy. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail oraz imienia, nazwiska lub pseudonimu dla realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o produktach, aplikacjach lub koncie Garmin, lub informacji o zmianach w niniejszych Zasadach ochrony prywatności, a także w zapewnieniu użytkownikowi możliwości interakcji z innymi użytkownikami produktów Garmin.

(c) Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Garmin, firma Garmin będzie także przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i aplikacji firmy Garmin. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika. Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, zmieniając preferencje na koncie Garmin lub poprzez rezygnację z subskrypcji za pomocą łącza umieszczonego na dole wiadomości marketingowych otrzymywanych od firmy Garmin. Marketingowe wiadomości e-mail otrzymywane przez użytkownika zależą od wybranych przez niego preferencji na koncie Garmin, lokalizacji wskazanej przez adres IP, typów urządzeń Garmin dodanych do konta Garmin użytkownika oraz wszelkich subskrypcji połączonych z kontem Garmin. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w ograniczeniu liczby marketingowych wiadomości e-mail wysyłanych do poszczególnych użytkowników poprzez dobór marketingowych wiadomości e-mail do danego użytkownika, a nie przesyłanie wszystkich marketingowych wiadomości e-mail wszystkim użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

(d) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiązać ten adres z kontem Garmin podczas interakcji użytkownika z pracownikiem działu obsługi klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes w zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta.

(e) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiadamiać klientów o naruszeniu przez nich warunków korzystania. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiej jakości wrażeń użytkowych wszystkim klientom oraz zapewnieniu zgodności z warunkami korzystania.

Dane osobowe, które są przetwarzane podczas komunikacji użytkownika z firmą Garmin:

W przypadku interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, Internetu lub osobiście, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat produktów Garmin posiadanych przez użytkownika, takie jak numery seryjne i data zakupu. Firma Garmin może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Aby poprawić jakość obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Garmin może również nagrywać i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta i analizować wszelkie opinie przekazane w ramach dobrowolnych ankiet dla klientów. Za zgodą użytkownika przedstawiciele działu obsługi klienta mogą w uzasadnionych przypadkach logować się na konto Garmin użytkownika, aby pomagać w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

Cel i podstawa prawna:

Firma Garmin wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej oraz monitorowania jakości i typu obsługi klienta oraz pomocy technicznej świadczonych użytkownikowi. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Podstawą prawną uzasadnionego logowania się przedstawiciela firmy Garmin na konto Garmin użytkownika w celu rozwiązania problemów jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku korzystania ze społeczności ActiveCaptain Community za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej:

W przypadku dodawania przez użytkownika opinii lub komentarzy do znaczników przetwarzana jest nazwa kapitana w celu zidentyfikowania autora danej opinii lub komentarza. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tym celu jest zgoda użytkownika. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie poprzez usunięcie opinii lub komentarza albo usunięcie konta Garmin. Gdy użytkownik otrzymuje punkty za swój wkład, przetwarzany jest jego adres e-mail, aby możliwe było dodanie punktów do jego konta Garmin. Przetwarzana jest również jego nazwa kapitana w celu wyświetlania liczby zgromadzonych punktów.

Cel i podstawa prawna:

Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu możliwości przekazywania nagród użytkownikom wnoszącym wkład w działalność społeczności ActiveCaptain Community i aktywnie korzystającym z tejże.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku korzystania ze społeczności Quickdraw Community za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej:

Gdy użytkownik przesyła dane ankiet do społeczności Quickdraw Community, przetwarzane są dane lokalizacji zawarte w danych takiej ankiety w celu dodania danych do danych Quickdraw Contours dostępnych w społeczności Quickdraw Community. Dodatkowo, gdy użytkownik wyszukuje dane Contours w wybranym obszarze, przetwarzana jest lokalizacja wprowadzona w celu ich wyszukania.

Cel i podstawa prawna:

Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tych celach jest zawarcie umowy.

Dane osobowe przetwarzane podczas dokonywania zakupu, rejestracji lub aktualizacji map lub urządzeń:

Podczas zakupu, rejestracji lub aktualizacji map lub urządzeń przetwarzamy dane logowania i informacje o urządzeniu, takie jak identyfikatory urządzenia.

Cele i podstawa prawna:

(a) Gdy użytkownik rejestruje zakupioną w detalu kartę z mapami lub kupuje mapy za pośrednictwem sklepu z aplikacjami na urządzeniu mobilnym, przetwarzane są dane uwierzytelniające i informacje o urządzeniu w celu aktywowania nabytego produktu i zapewnienia możliwości pobrania zawartości. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tym celu jest zawarcie umowy.

(b) Gdy użytkownik, automatycznie lub ręcznie, rejestruje swój ploter nawigacyjny, wbudowane mapy lub akcesoria, przetwarzane są jego dane uwierzytelniające oraz identyfikator urządzenia w celu zarejestrowania produktu na jego koncie. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta i obsługi gwarancyjnej.

Dane osobowe przetwarzane w momencie zgłoszenia firmy w ramach programu biznesowego ActiveCaptain:

W przypadku zgłoszenia firmy w ramach programu biznesowego ActiveCaptain prosimy o podanie informacji o koncie ActiveCaptain oraz imienia i nazwiska.

Cel i podstawa prawna:

Firma Garmin przetwarza informacje o koncie ActiveCaptain i jego nazwę w celu powiązania firmy i powiązanych z nią punktów szczególnych (POI) w ramach społeczności ActiveCaptain z kontem użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest realizacja umowy.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku bycia kontaktem alarmowym na koncie Garmin innej osoby:

Jeśli użytkownik urządzenia Garmin doda jakąś osobę jako kontakt alarmowy do swojego konta Garmin, podaje nam jej numer telefonu lub adres e-mail.

Cel i podstawa prawna:

Informacje te są wykorzystywane do powiadamiania tej osoby o zdarzeniu związanym z użytkownikiem urządzenia Garmin. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji do wymienionych celów jest nasz uzasadniony interes umożliwienia naszym użytkownikom powiadamiania swoich kontaktów alarmowych w przypadku, gdy coś im się przydarzy i potrzebują pomocy.

Kategorier av mottakere av personopplysninger

Kontakty alarmowe:

Jeśli użytkownik dostarczy firmie Garmin kontakty alarmowe, które zostaną użyte w przypadku wykrycia wypadku lub jego zgłoszenia, a użytkownik będzie uczestniczyć w zdarzeniu wykrytym przez urządzenie Garmin, wyślemy powiadomienie zawierające informacje o zdarzeniu, takie jak lokalizacja, do wybranych kontaktów alarmowych za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.

Inne przypadki udostępniania:

firma Garmin może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania do sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych zobowiązań prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy Garmin lub (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również, bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot, któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności bez poinformowania użytkownika i, w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Przesyłanie danych osobowych

Garmin jest firmą globalną. Aby firma Garmin mogła oferować i aktualizować produkty, aplikacje i usługi, może być koniecznie przesłanie przez nią danych osobowych użytkownika do innych spółek Garmin w innych krajach. Wyświetlanie firm należących do Garmin. Dane osobowe użytkowników są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych osobowych lub przesyłania na konto Garmin, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin International Inc. w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe użytkowników mieszkających w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w Wielkiej Brytanii (WB) lub Szwajcarii są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH i przetwarzane w jej imieniu przez firmę Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. przestrzegają zobowiązań Privacy Shield ustanowionych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską oraz między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Zasady Privacy Shield dotyczą zbierania, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, jak opisano to w naszych certyfikatach Privacy Shield (UE–USA i Szwajcaria–USA). Tu dowiesz się więcej o zasadach Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. podlegają nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu i są odpowiedzialne za przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, które przetwarzają je w naszym imieniu. Aby złożyć skargę dotyczącą zgodności z zasadami Privacy Shield, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Można także złożyć skargę do naszego wybranego niezależnego organu ds. rozstrzygania sporów, JAMS, i w określonych przypadkach wszcząć postępowanie arbitrażowe w sprawie przestrzegania zasad Privacy Shield.

Wszystkie firmy Garmin są zobowiązane do przestrzegania polityk prywatności zamieszonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Pliki cookie i podobne technologie

Witryna internetowa:

Aby wspomóc analizę sposobu nawigowania przez użytkownika i inne osoby w witrynach internetowych firmy Garmin, kompilację zbiorczych statystyk dotyczących użycia witryny internetowej i wskaźników reakcji, diagnozę problemów z serwerami Garmin oraz administrowanie witrynami internetowymi firmy Garmin, firma Garmin we współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi analityczne zbiera określone informacje podczas korzystania przez użytkownika z jej witryny internetowej. Są to dane, takie jak adres IP, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach, wyświetlenia strony i klikane elementy (np. łącza). Nasza firma może korzystać na swoich stronach internetowych oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych im narzędzi, które pomagają w gromadzeniu i analizowaniu takich informacji. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewniać lepsze, lepiej dopasowane materiały na naszej stronie internetowej, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz usprawniać korzystanie ze strony.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie.

Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej lub innej jurysdykcji, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

HomePort i BaseCamp:

Możemy również gromadzić dane na temat korzystania przez użytkowników z oprogramowania HomePort i aplikacji BaseCamp. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się aplikacji z naszymi serwerami, wersja oprogramowania, pozycja urządzenia, ustawienie języka, jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji, zachowanie użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania aplikacji. Firma Garmin wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności aplikacji, tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników, identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stabilnością aplikacji oraz rozwiązywania innych problemów ze stabilnością tak szybko, jak to możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych analitycznych jest uzasadniony interes firmy Garmin w zrozumieniu sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z naszymi produktami, aplikacjami i witrynami internetowymi, aby móc podnieść komfort obsługi interfejsów przez użytkownika oraz poprawić funkcjonalność naszych produktów, aplikacji i witryn internetowych.

Przykłady zewnętrznych dostawców usług analitycznych i podobnych usług, z których aktualnie korzystamy:

Usługi analityczne:

  • Google: Narzędzie Google Analytics służy do monitorowania statystyk witryn internetowych oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań jej użytkowników w trakcie odwiedzin. Korzystamy również z usługi Google Search Console, która pomaga nam zrozumieć, jak odwiedzający odbierają naszą stronę oraz ulepszyć pozycjonowanie naszych stron. Dowiedz się więcej na temat sposobu wykorzystywania informacji analitycznych, zarządzania użyciem tych informacji oraz sposobu wycofywania zgody na używanie danych użytkownika przez usługę Google Analytics.

  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric); Firebase: FirebaseHockeApp, usługa firmy Microsoft, oraz Crashlytics i Firebase, które są usługami Google, pomagają nam lepiej zrozumieć korzystanie z aplikacji firmy Garmin, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia oraz zidentyfikować i rozwiązać podstawowe problemy powodujące zawieszanie się aplikacji.

  • Flurry: Flurry, która jest usługą firmy Yahoo, pomaga nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z aplikacji mobilnych firmy Garmin, takich jak aplikacja Garmin ActiveCaptain, abyśmy mogli podnosić komfort obsługi aplikacji.

  • Hotjar: Ta witryna korzysta z internetowej usługi analitycznej Hotjar. Usługa Hotjar pozwala na dokonywanie pomiarów i ocen zachowań podczas korzystania z witryny, takich jak kliknięcia myszy, ruchy myszy, naciśnięcia klawiszy (z wyłączeniem informacji umożliwiających identyfikację osób), przewijanie oraz odwiedzanie podstron i podejmowanie działań w obrębie witryny. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentem Zasady ochrony prywatności usługi Hotjar. Można zrezygnować z funkcji śledzenia zachowań przez usługę Hotjar podczas korzystania ze strony.

  • Loggly; New Relic: Loggly, która jest usługą firmy Yahoo, pomaga nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszych aplikacji mobilnych i witryn internetowych, abyśmy mogli zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia oraz rozwiązywać problemy.

Zarządzanie znacznikami:

Firma Garmin wykorzystuje usługę Tealium IQ Tag Management, która pomaga jej zarządzać rożnymi usługami analitycznymi i technologiami związanymi z plikami cookie oraz znacznikami pikselowymi wykorzystywanymi przez firmę Garmin do mierzenia korzystania ze stron. Aby zapewniać takie usługi, firma Tealium odbiera informacje z dzienników serwera od osób korzystających z witryn firmy Garmin (np. adres IP, informacje na temat przeglądarki i systemu operacyjnego).

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Zasady ochrony prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail, opublikowana w witrynie internetowej Garmin Connect i aplikacjach, gdzie znajduje się link do niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak konto Garmin użytkownika jest uważane za aktywne. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, dane osobowe użytkownika zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech. Inspektor ochrony danych osobowych firmy Garmin dla krajów Unii Europejskiej ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając e-mail na adres [email protected].

Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, dane osobowe zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin International, Inc. z siedzibą pod adresem 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, z którą można się skontaktować, wysyłając e-mail na adres [email protected].

Prawa użytkownika

Osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych:

Jeśli użytkownik zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych, jako rodzic lub opiekun ma prawo do wglądu w ustawę dotyczącą ochrony prywatności dzieci w Internecie (COPPA) lub do usunięcia informacji gromadzonych przez firmę Garmin dotyczących dziecka użytkownika. Użytkownik może również odmówić dalszego gromadzenia lub wykorzystywania tych danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer 913-397-0872 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Więcej informacji W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem:
Garmin Privacy Office
Garmin Ltd.
1200 E. 151st St.
Olathe, KS 66062-3426
Adres e-mail: [email protected] Telefon: (913) 397-8200

Osoby mieszkające w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii:

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) lub brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r. do żądania od firmy Garmin dostępu do swoich danych osobowych oraz ich wymazania lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w sekcji „Moje prawa” dotyczącej RODO, która jest dostępna w wielu językach. Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub wymazania lub aby usunąć konto Garmin, należy odwiedzić stronę Centrum Zarządzania Kontem.

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii i chce skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na kraje Unii Europejskiej w spółce Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]. Jeśli użytkownik nie mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, ale uważa, że przysługuje mu prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub niewyrażenia zgodny na takie przetwarzanie na mocy przepisów lokalnych, powinien skontaktować się ze spółką Garmin International, Inc., wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.