ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCE WITRYNY FLTPLAN.COM

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 23 grudnia 2019 r.

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. Niniejsze Zasady ochrony prywatności zostały opracowane, aby dostarczyć informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z witryn i usług FltPlan.com, FltLogic.com, FltSafety.com oraz aplikacji mobilnych FltPlan Go companion, FltLogic i FltTrack.

Inne witryny internetowe, aplikacje i produkty firmy Garmin, które nie zawierają łącza do niniejszych Zasad ochrony prywatności i zawierają łącze do innych zasad ochrony prywatności firmy Garmin, podlegają tym zasadom ochrony prywatności, do których zawierają łącze.

„Dane osobowe” to informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia.

Aby przejść do określonej części tych Zasad ochrony prywatności, kliknij poniższe łącze:

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Garmin

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS TWORZENIA KONTA I PROFILU UŻYTKOWNIKA FLTPLAN:

Podczas tworzenia konta FltPlan prosimy o podanie nazwy użytkownika. Podczas tworzenia profilu użytkownika FltPlan prosimy o podanie danych użytkownika, takich jak imię i nazwisko, adres, kraj, numer telefonu, adres e-mail, adres lotniska oraz danych pilota, takich jak imię i nazwisko, numery telefonów, adres e-mail i numer licencji.

CELE I PODSTAWA PRAWNA:

(a) Firma Garmin przetwarza nazwę użytkownika, ponieważ do logowania się do konta używana jest nazwa użytkownika i hasło. Podstawa prawna przetwarzania nazwy użytkownika w związku z realizacją tego celu opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w ochronie bezpieczeństwa konta użytkownika.

(b) Firma Garmin przetwarza dane dotyczące użytkownika i pilota w celu zapewnienia łatwego dostępu do odpowiednich informacji, które mogą być wykorzystywane w ramach usług takich jak opracowywanie planów lotów lub wykonywanie obliczeń. Podstawa prawna przetwarzania tych danych w związku z realizacją tego celu opiera się na uzasadnionym interesie w przechowywaniu tych danych w celu ich wykorzystania w usługach.

(c) Firma Garmin przetwarza adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji o usługach, aplikacjach i koncie FltPlan, np. ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail do realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o usługach, aplikacjach i koncie FltPlan, lub informacji o zmianach w niniejszych Zasadach ochrony prywatności.

(d) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiązać ten adres z kontem FltPlan podczas interakcji użytkownika z pracownikiem działu obsługi klienta. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail użytkownika w tym celu jest uzasadniony interes w zapewnianiu wysokiego poziomu obsługi klienta.

(e) Jeśli użytkownik zdecyduje się na subskrypcję usługi FltBrief, firma Garmin będzie przetwarzać jego adres e-mail, aby wysyłać biuletyn FltBrief. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail w tym celu jest zgoda użytkownika, którą można wycofać w dowolnym momencie, korzystając z łącza „Zrezygnuj z subskrypcji” znajdującego się w każdej wiadomości e-mail FltBrief lub rezygnując z subskrypcji za pośrednictwem strony FltBrief w witrynie FltPlan.com.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE, GDY UŻYTKOWNIK DODA SAMOLOT DO KONTA FLTPLAN:

Po dodaniu samolotu do konta FltPlan prosimy o dane takie jak marka, model, wyposażenie, kod samolotu i znak wywołania. Prosimy również o podanie danych produktów związanych z awioniką, takich jak numery modeli, numery identyfikacyjne systemu lub jednostki oraz dane ICAO samolotu. Dane ICAO obejmują adres bazy, nazwisko operatora, dane kontaktowe w sytuacji awaryjnej, informacje kontaktowe w powietrzu oraz numer telefonu satelitarnego.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Dane te są przetwarzane w celu uporządkowania informacji o samolotach i wykorzystywania ich w procesie planowania lotu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes w dostarczaniu wysokiej jakości organizacji samolotów i usługi planowania lotów.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE, GDY UŻYTKOWNIK DODA INNE INFORMACJE DO KONTA FLTPLAN:

Do konta FltPlan można dodawać inne rodzaje danych, takie jak zapisane trasy, dokumenty, dzienniki nawigacji, informacje o pasażerach, pilotach i samolotach. Rodzaj przetwarzanych danych zależy od rodzaju informacji dodawanych do konta, ale mogą one obejmować pozycje lub dzienniki GPS, nazwy, dane kontaktowe lub markę i model samolotu.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Dane te są przetwarzane w celu uporządkowania informacji o samolotach i wykorzystywania ich w procesie planowania lotu. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes w dostarczaniu wysokiej jakości organizacji samolotów i usługi planowania lotów.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS TWORZENIA I PRZEKAZYWANIA PLANÓW LOTÓW PRZY UŻYCIU KONTA FLTPLAN:

Za pomocą konta FltPlan użytkownik może tworzyć plany lotów i przekazywać je odpowiednim organom regulacji ruchu lotniczego. W takim przypadku przetwarzane są: imię i nazwisko użytkownika i jego adres, szczegółowe dane samolotu, data i czas lotu oraz powiązane szczegóły lotu.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Te informacje są przetwarzane, aby ułatwić użytkownikowi tworzenie planów lotów i przekazywanie ich odpowiednim organom regulacji ruchu lotniczego. Podstawą prawną w zakresie przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes w dostarczaniu klientom narzędzia do tworzenia i przekazywania planów lotów.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS TWORZENIA ODPRAW PRZY UŻYCIU KONTA FLTPLAN:

Za pomocą konta FltPlan użytkownik może tworzyć odprawy, takie jak odprawy dla pasażerów lub FBO. W takim przypadku przetwarzamy takie informacje jak dane firmy, imię i nazwisko pilota, imiona i nazwiska członków załogi oraz dane kontaktowe.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Dane te są przetwarzane w celu utworzenia odpowiedniej odprawy wraz z odpowiednimi informacjami. Podstawą prawną w zakresie przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes w dostarczaniu klientom narzędzia do tworzenia odpraw.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS WYKONYWANIA ODBLICZEŃ PRZY UŻYCIU KONTA FLTPLAN:

Konto FltPlan może służyć do wykonywania obliczeń, takich jak analiza pasa startowego lub waga i wyważenie. W takim przypadku przetwarzamy następujące dane: czas odlotu i przylotu, dane samolotu, identyfikator użytkownika i kod samolotu.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Dane te są przetwarzane w celu wykonania żądanych obliczeń. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest realizacja umowy.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS TWORZENIA I PRZEKAZYWANIA LISTY PASAŻERÓW PRZY UŻYCIU KONTA FLTPLAN:

Jeśli użytkownik subskrybuje usługi eAPIS, może użyć konta FltPlan do utworzenia i przesłania listy pasażerów do podróży poza Stanami Zjednoczonymi. W takim przypadku przetwarzamy imiona i nazwiska pasażerów, dane krajów ich urodzenia i numery paszportów.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Dane te są przetwarzane w celu utworzenia i przesłania listy pasażerów do odpowiednich władz. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest realizacja umowy.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS KORZYSTANIA Z FUNKCJI ŚLEDZENIA LOTU:

Gdy użytkownik korzysta z bezpłatnej lub płatnej funkcji śledzenia lotu, firma Garmin przetwarza kod samolotu, a także dostarczone adresy e-mail lub numery telefonów.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Dane te są przetwarzane, aby umożliwić użytkownikowi śledzenie ważnych szczegółowych informacji dotyczących jego lotów oraz udostępnianie innym użytkownikom pozycji jego samolotu w czasie lotu. Podstawą prawną w zakresie przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes w dostarczaniu naszym klientom narzędzia do śledzenia ważnych szczegółów lotu i umożliwienia im udostępniania pozycji samolotu podczas lotu innym osobom.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS KORZYSTANIA Z FUNKCJI ELOGBOOK:

Aby użytkownik mógł skorzystać z funkcji eLogbook i utworzyć konto, firma Garmin musi przetworzyć dane jego licencji, jego adres e-mail oraz pytanie zabezpieczające wraz z odpowiedzią. Gdy użytkownik korzysta z funkcji eLogbook do utworzenia wpisu w dzienniku, firma Garmin przetwarza dane jego lotów, takie jak dane lotniska startu i lądowania, dane samolotów, daty i godziny, warunki oraz notatki i dokumenty, które użytkownik chce przesłać.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Dane te są przetwarzane w celu dostarczenia naszym klientom zautomatyzowanego narzędzia pozwalającego na przechowywanie wymaganych przepisami prawa rejestrów w ich dziennikach lotów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes firmy Garmin w dostarczaniu klientom zautomatyzowanego narzędzia umożliwiającego przechowywanie w ich dziennikach lotów wymaganych przepisami prawa rejestrów.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS ZAKUPU USŁUG PREMIUM:

W przypadku zakupu usług premium z witryny FltPlan firma Garmin będzie gromadzić dane dotyczące imienia i nazwiska użytkownika, adresu e-mail, adresu do faktury, numeru telefonu do faktury, kontaktów głównych i dodatkowych. Firma Garmin zbiera również dane wymagane do korzystania z wybranej usługi, takie jak kod samolotu, data urodzenia lub adres wysyłki certyfikatu, a także dane karty kredytowej, takie jak numer karty, data ważności i kod CVV. Strona trzecia, firma WorldPay, przetwarza dane dotyczące kart płatniczych klientów, gdy podczas zakupów używają kart płatniczych. Zalecamy uważne zapoznanie się z Zasadami ochrony prywatności firmy WorldPay.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Firma Garmin gromadzi te dane, aby móc przetworzyć płatność i zrealizować zakup. Na potrzeby wysyłania wiadomości e-mail na temat zakupów firma Garmin przetwarza również adres e-mail użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tych celach jest zawarcie umowy. Dane osobowe użytkownika są również przetwarzane w ramach naszych procesów wykrywania oszustw. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika w tym celu jest nasz uzasadniony interes w ochronie firmy Garmin i jej klientów przed próbami dokonywania oszustw.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS KOMUNIKACJI Z FIRMĄ GARMIN:

W przypadku interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, Internetu lub osobiście, firma Garmin gromadzi dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat produktów związanych z awioniką firmy Garmin lub stron trzecich, takie jak numery seryjne, numery modelu i daty zakupu. Firma Garmin może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Jeśli użytkownik poprosi o zaplanowanie prezentacji produktu FltLogic, firma Garmin, w celu realizacji prośby, przetworzy jego dane kontaktowe. Aby poprawić jakość obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Garmin może również nagrywać i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta i analizować wszelkie opinie przekazane w ramach dobrowolnych ankiet dla klientów. Za zgodą użytkownika przedstawiciele działu obsługi klienta mogą w uzasadnionych przypadkach uzyskać dostęp do konta FltPlan użytkownika, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Firma Garmin wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej oraz monitorowania jakości i typu obsługi klienta oraz pomocy technicznej świadczonych użytkownikowi. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w wymienionych celach jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Podstawą prawną uzasadnionego logowania się przedstawiciela firmy Garmin na konto FltPlan użytkownika w celu rozwiązania problemów jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta.

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS SUBSKRYPCJI USŁUGI FLTBRIEF:

Jeśli użytkownik postanowi subskrybować FltBrief — biuletyn usługi FltPlan, firma Garmin przetworzy jego adres e-mail.

CEL I PODSTAWA PRAWNA:

Adres e-mail będzie służył do wysyłania biuletynu FltBrief. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych w tym celu jest zgoda użytkownika. Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, klikając przycisk „Zrezygnuj z subskrypcji” w stopce dowolnego biuletynu FltBrief lub anulując subskrypcję za pośrednictwem strony internetowej FltBrief.

Kategorie odbiorców danych osobowych

ORGANY RUCHU LOTNICZEGO:

Gdy użytkownik korzysta z aplikacji FltPlan do tworzenia i przekazywania planów lotów, jego plany lotów i powiązane informacje są przesyłane do odpowiednich organów ruchu lotniczego.

OSOBY ZAPRASZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA DO ŚLEDZENIA JEGO LOTÓW:

Na koncie FltPlan użytkownik może zezwolić innym na śledzenie lotu lub na otrzymywanie innych powiązanych informacji. Informacje te będą wyświetlane w czasie rzeczywistym oraz w historii śledzenia na koncie FltPlan.

OSOBY, KTÓRYM UŻYTKOWNIK UDOSTĘPNIA DOKUMENTY:

Na koncie FltPlan użytkownik może udostępniać dokumenty innym użytkownikom. Oboje użytkownicy muszą włączyć udostępnianie.

CO MOŻE ZROBIĆ WYBRANA FIRMA, JEŚLI UŻYTKOWNIK DZIAŁA W RAMACH JEJ KONTA:

Jeśli konto FltPlan jest kontem podrzędnym konta firmowego, administrator konta firmowego może użyć danych wprowadzonych przez użytkownika do profilu konta, takich jak nazwa użytkownika, adres fizyczny, adres e-mail, numer telefonu, dane pilota i załogi, notatki medyczne i nazwiska pasażerów. Hasło do podrzędnego konta FltPlan nie jest jednak udostępniane administratorowi(-om) konta firmowego.

INNI DOSTAWCY USŁUG:

Na żądanie użytkownika firma Garmin przekaże dane do partnerów zewnętrznych w celu świadczenia określonych usług, takich jak:

  • FuelerLinx do planowania zużycia paliwa.

  • Caribbean Sky Tours ułatwiającej międzynarodową kontrolę nad lotem.

  • FlightBridge umożliwiającej wynajęcie samochodu lub rezerwację hotelu.

Firma Garmin korzysta z usług zewnętrznych dostawców w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z witryny internetowej FltPlan i aplikacji FltPlan Go.

INNE PRZYPADKI UDOSTĘPNIANIA:

Firma Garmin może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania do sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych zobowiązań prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy Garmin lub (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również, bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot, któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności bez poinformowania użytkownika i, w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Przesyłanie danych osobowych

Garmin jest firmą globalną. Aby firma Garmin mogła oferować produkty, aplikacje i usługi, może być koniecznie przesłanie przez nią danych osobowych użytkownika do innych spółek Garmin w innych krajach. Wyświetlanie firm należących do Garmin. Dane osobowe użytkowników spoza Chin są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych osobowych lub przesyłania danych aktywności do konta Garmin, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin International Inc. w Stanach Zjednoczonych oraz firmy Garmin (Europe) Ltd. w Wielkiej Brytanii. Dane osobowe użytkowników z Chin są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych osobowych lub przesyłania danych do konta Garmin, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. w Chinach.

Dane osobowe użytkowników mieszkających w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w Wielkiej Brytanii (WB) lub Szwajcarii są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH i przetwarzane w jej imieniu przez firmę Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. przestrzegają zobowiązań Privacy Shield ustanowionych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską oraz między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Zasady Privacy Shield dotyczą zbierania, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, jak opisano to w naszych certyfikatach Privacy Shield (UE–USA i Szwajcaria–USA). Tu dowiesz się więcej o zasadach Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. podlegają nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu i są odpowiedzialne za przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, które przetwarzają je w naszym imieniu. Aby złożyć skargę dotyczącą zgodności z zasadami Privacy Shield, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] Można także złożyć skargę do naszego wybranego niezależnego organu ds. rozstrzygania sporów, JAMS, i w określonych przypadkach wszcząć postępowanie arbitrażowe w sprawie przestrzegania zasad Privacy Shield.

Wszystkie firmy Garmin są zobowiązane do przestrzegania polityk prywatności zamieszonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Pliki cookie i podobne technologie

WITRYNA INTERNETOWA:

Gdy użytkownik korzysta z jej witryny, firma Garmin zbiera określone informacje we współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi analityczne, aby wspomóc analizę sposobu nawigowania przez użytkownika i inne osoby w witrynach internetowych Garmin, kompilować zbiorcze statystyki dotyczące użycia witryny internetowej i wskaźników reakcji, lepiej diagnozować problemy z serwerami Garmin, lepiej administrować logowaniami w witrynach internetowych i utrzymać jakość usług na przestrzeni wszystkich stron internetowych i w trakcie odwiedzin. Są to dane takie jak adres IP, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach, wyświetlenia strony i klikane elementy (np. łącza). Nasza firma może korzystać na swoich stronach internetowych oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych narzędzi, które pomagają w gromadzeniu i analizowaniu takich informacji. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewniać lepszą i lepiej dopasowaną zawartość w naszych witrynach internetowych, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz usprawniać korzystanie z witryn internetowych.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie.

Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej lub innej jurysdykcji, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć. Przykłady zewnętrznych dostawców usług analitycznych i podobnych usług, z których aktualnie korzystamy:

USŁUGI ANALITYCZNE:

  • Google: Google Analytics służy do śledzenia statystyk witryny i danych demograficznych, zainteresowań i zachowań użytkowników w witrynach. Google Firebase służy do śledzenia statystyk aplikacji i danych demograficznych użytkowników, zainteresowań użytkowników i zachowań w naszych aplikacjach mobilnych. Dowiedz się więcej na temat sposobu wykorzystywania informacji analitycznych, zarządzania użyciem tych informacji oraz sposobu wycofywania zgody na używanie danych użytkownika przez usługę Google Analytics.

  • Piwik: Piwik, usługa firmy Matomo, służy do monitorowania statystyk witryn internetowych oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań jej użytkowników w trakcie odwiedzin.

  • AppCenter; Crashlytics (Fabric): AppCenter, będąca usługą firmy Microsoft, oraz Crashlytics, która jest usługą firmy Google, pomagają nam lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszych aplikacji, aby zapewnić użytkownikowi lepszą jakość usług oraz zidentyfikować i rozwiązać podstawowe problemy powodujące zawieszanie się aplikacji.

ZARZĄDZANIE ZNACZNIKAMI:

Firma Garmin wykorzystuje usługę Tealium IQ Tag Management, która pomaga jej zarządzać rożnymi usługami analitycznymi i technologiami związanymi z plikami cookie oraz znacznikami pikselowymi wykorzystywanymi przez firmę Garmin do mierzenia korzystania z witryn internetowych. Aby zapewniać takie usługi, firma Tealium odbiera informacje z dzienników serwera od osób korzystających z witryn firmy Garmin (np. adres IP, informacje na temat przeglądarki i systemu operacyjnego).

MONITOROWANIE WYDAJNOŚCI APLIKACJI:

Firma Garmin wykorzystuje aplikację AppDynamics do monitorowania wydajności naszego rozbudowanego ekosystemu. Aby móc świadczyć takie usługi, aplikacja AppDynamics odbiera podstawowe informacje o żądaniach, w tym adres IP, konieczne do wykrywania i diagnozowania błędów i nieprawidłowych czasów reakcji.

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Zasady ochrony prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie użytkownikowi przekazana za pośrednictwem poczty e-mail lub w ramach publikacji informacji o zmianach w aplikacji FltPlan Go lub na stronie FltPlan.com.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak jego konto FltPlan będzie uznawane za aktywne lub do momentu anulowania usług premium, do których takie dane są potrzebne. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, dane osobowe użytkownika zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech. Inspektor ochrony danych osobowych dla krajów Unii Europejskiej ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, dane osobowe zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin International, Inc. z siedzibą pod adresem 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, z którą można się skontaktować, wysyłając e-mail na adres [email protected]

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) lub brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r. do żądania od firmy Garmin dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w sekcji „Moje prawa” "„Moje prawa”") dotyczącej RODO, która jest dostępna w wielu językach. Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub wymazania lub aby usunąć konto FltPlan, należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii i chce skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na kraje Unii Europejskiej w spółce Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Chin i chce skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, powinien skontaktować się ze spółką Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. pod adresem [email protected]

Jeśli użytkownik nie mieszka w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Chinach, ale uważa, że ma prawo skorzystać z tych lub dowolnych innych praw wynikających z lokalnych przepisów, powinien skontaktować się ze spółką Garmin International, Inc. pod adresem [email protected]

Uwaga dla mieszkańców stanu Kalifornia: praktyki i prawa dotyczące ochrony prywatności

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może mieć dodatkowe prawa dotyczące ochrony swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat praw dotyczących prywatności w stanie Kalifornia można znaleźć na stronie Oświadczenie o ochronie prywatności CCPA.

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.