Polityka prywatności dla Garmin Connect, Garmin Sports i zgodnych urządzeń Garmin

Ostania aktualizacja: 6 czerwca 2019 r.

Zobacz poprzednie polityki

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana, aby zapewnić informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej Garmin Connect, aplikacji Garmin Connect Mobile, witryny internetowej i aplikacji Garmin Sports oraz urządzeń Garmin noszonych na ciele lub innych urządzeń Garmin, które są zgodne z Garmin Connect.

Inne witryny internetowe, aplikacje i produkty firmy Garmin, które nie zawierają łącza do niniejszych Zasad Ochrony Prywatności i zawierają łącze do innych zasad ochrony prywatności firmy Garmin, podlegają tym zasadom ochrony prywatności, do których zawierają łącze.

„Dane osobowe” to informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia.

Aby przejść do określonej części Zasad Ochrony Prywatności, kliknij poniższe łącze:

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Garmin

Dane osobowe przetwarzane podczas tworzenia konta Garmin:

Podczas tworzenia konta Garmin prosimy o podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Zamiast pełnego imienia i nazwiska można podać tylko imię lub pseudonim.

Cele i podstawa prawna:

(a) Firma Garmin przetwarza adres e-mail użytkownika, ponieważ adres e-mail i hasło są używane do logowania do konta. Podstawa prawna dla przetwarzania adresu e-mail użytkownika w związku z realizacją tego celu opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa konta użytkownika.

(b) Firma Garmin przetwarza adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji o produktach, aplikacjach i koncie Garmin, np. ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności. Podana nazwa użytkownika zostaje połączona z profilem konta i jest wyświetlana znajomym użytkownika podczas korzystania przez użytkownika z Wyzwań, Tabel Wyników, Grup i Segmentów oraz przy publikowaniu komentarzy. Podstawą prawną dla przetwarzania adresu e-mail oraz imienia, nazwiska lub pseudonimu dla realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o produktach, aplikacjach lub koncie Garmin, lub informacji o zmianach w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, a także w zapewnieniu użytkownikowi możliwości interakcji z innymi użytkownikami Garmin Connect.

(c) Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Garmin, firma Garmin będzie także przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i aplikacji firmy Garmin. Podstawą prawną dla przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika. Zgodę można wycofać w każdej chwili, zmieniając swoje preferencje na koncie Garmin lub poprzez rezygnację z subskrypcji za pomocą łącza umieszczonego na dole wiadomości marketingowych otrzymywanych od firmy Garmin. Marketingowe wiadomości e-mail otrzymywane przez użytkownika zależą od wybranych przez niego preferencji na koncie Garmin, lokalizacji wskazanej przez adres IP, typów urządzeń Garmin dodanych do konta Garmin użytkownika oraz wszelkich subskrypcji połączonych z kontem Garmin. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w ograniczeniu liczby marketingowych wiadomości e-mail wysyłanych do poszczególnych użytkowników poprzez dobór marketingowych wiadomości e-mail do danego użytkownika, a nie przesyłanie wszystkich marketingowych wiadomości e-mail wszystkim użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

(d) Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, firma Garmin będzie przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania powiadomień (np. o dołączeniu do wyzwania, zakończeniu wyzwania, opublikowaniu komentarza do wyzwania itp.). Podstawą prawną dla przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika. Można cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie poprzez rezygnację z otrzymywania takich powiadomień.

(e) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiązać ten adres z kontem Garmin podczas interakcji użytkownika z pracownikiem działu obsługi klienta. Podstawą prawną dla takiego przetwarzania jest uzasadniony interes w zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta.

Dodatkowe dane osobowe przetwarzane w przypadku ich wprowadzania podczas tworzenia konta Garmin:

Do profilu można dodać dodatkowe informacje, takie jak miejsce zamieszkania, rodzaje aktywności (np. bieganie, piesze wędrówki, jazdę na rowerze, golf itd.) oraz płeć, datę urodzenia, wzrost i wagę.

Cele i podstawa prawna:

Ta informacja jest wykorzystywana do obliczania liczby kalorii spalanych przez użytkownika podczas aktywności oraz w celu zapewnienia możliwości wyświetlania znajomym użytkownika rodzaju aktywności, w jakiej uczestniczy użytkownik. Podstawą prawną dla przetwarzania tych informacji w tym celu jest zgoda użytkownika. Można cofnąć zgodę poprzez usunięcie tych informacji z profilu konta użytkownika.

Dane osobowe, które są przetwarzane, kiedy użytkownik zdecyduje się na przesłanie lokalizacji aktywności i danych dotyczących aktywności do firmy Garmin:

Można zdecydować się na przesłanie aktywności (np. biegów, spacerów, przejażdżek rowerowych, pływania, wędrówek, aktywności na siłowni itp.) oraz danych aktywności (np. liczby kroków, dystansu, tempa, czasu aktywności, spalonych kalorii, tętna, snu, pozycji, statystyk golfowych, informacji o cyklu menstruacyjnym, nawodnieniu i odtwarzanej muzyce itp.) z urządzenia użytkownika na konto Garmin. Użytkownik może korzystać z urządzenia bez wyrażania zgody na przesyłanie aktywności do firmy Garmin. Jeśli użytkownik zdecyduje się na przesyłanie aktywności do firmy Garmin, może w ustawieniach prywatności konta Garmin wybrać, czy inne osoby będą widziały dane dotyczące aktywności użytkownika. Dane dotyczące aktywności użytkownika domyślnie są skonfigurowane jako „Prywatne”.

Cele i podstawa prawna:

(a) Firma Garmin przetwarza dane dotyczące aktywności użytkownika, jeśli użytkownik zdecydował się na ich przesyłanie do firmy Garmin w celu umożliwienia użytkownikowi analizy danych dotyczących własnych aktywności, wyświetlania danych, takich jak lokalizacja trasy aktywności, mapy segmentów, tętno wraz z powiązanymi statystykami (takimi jak natężenie wysiłku, Body Battery lub pulsoksymetria), monitorowania celów kondycyjnych oraz, w zależności od preferencji użytkownika, udostępniania danych dotyczących aktywności innym osobom. Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest wyraźna zgoda użytkownika, która może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez konto Garmin.

(b) Jeśli użytkownik zdecyduje się na przesyłanie danych aktywności (takich jak liczba kroków, dystans, tempo, czas aktywności, spalone kalorie, tętno, sen, informacje o cyklu menstruacyjnym, nawodnieniu i odtwarzanej muzyce itp.) z urządzenia Garmin na konto Garmin oraz zdecyduje się na uczestnictwo w Insights, wówczas dane te będą prezentowane w sekcji Insights na koncie Garmin wraz z zaleceniami, wiadomościami motywacyjnymi, informacjami, łączami i artykułami, które mogą być interesujące dla użytkownika w oparciu o przesłane przez użytkownika dane aktywności oraz porównanie tych danych z danymi aktywności innych członków społeczności Garmin Connect. Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, podstawą prawną przetwarzania tych danych w podanym celu jest wyraźna zgoda użytkownika, która może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez konto Garmin.

(c) Firma Garmin przetwarza także dane dotyczące aktywności użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać je do firmy Garmin, w sposób zbiorczy do analizowania wykorzystania i trendów oraz opracowywania lub udoskonalania funkcjonalności i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Garmin zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i wysokiej jakości funkcjonalności i usług.

(d) W przypadku przesłania danych dotyczących aktywności do firmy Garmin, gdy użytkownik zdecyduje się na udział w udoskonalaniu produktów, firma Garmin będzie wewnętrznie przetwarzać dane aktywności przesyłane na konto w celu przeprowadzenia wewnętrznych badań i rozwoju pozwalających na stworzenie lepszych i bardziej odpowiednich produktów i usług firmy Garmin. Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, podstawą prawną przetwarzania tych danych w podanym celu jest wyraźna zgoda użytkownika, która może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez konto Garmin.

Dane osobowe przetwarzane, kiedy użytkownik doda urządzenie Garmin do konta Garmin:

Kiedy użytkownik dodaje urządzenia Garmin do konta Garmin, firma Garmin prosi o dodatkowe informacje, takie jak płeć, wzrost, masa ciała, data urodzenia, poziom aktywności (niski, średni, wysoki) oraz typowe godziny zasypiania i budzenia się.

Cele i podstawa prawna:

Te informacje są przetwarzane w celu obliczania liczby spalonych kalorii podczas aktywności, przekazania użytkownikowi informacji dotyczących aktywności i snu (po wyrażeniu wyraźnej zgody na wyświetlanie tych danych w ramach Insights) oraz ustawiania trybu „nie przeszkadzać” na urządzeniu noszonym na ciele w godzinach snu. Podstawą prawną dla przetwarzania tych informacji w tym celu jest zgoda użytkownika. Można cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie poprzez usunięcie urządzenia z konta Garmin i wykasowanie tych informacji z profilu.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku zdecydowania się na udział w rywalizacjach lub treningach za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej Garmin Sports:

Można zdecydować się na wzięcie udziału w rywalizacjach lub treningach (np. obozach treningowych, kursach lub planach) za pośrednictwem serwisu Garmin Sports i przesyłać te aktywności (np. biegi, spacery, przejażdżki rowerowe, pływanie, wędrówki, aktywności na siłowni itp.) oraz dane aktywności (np. łączny czas, dystans, średnie tempo, średnie tętno, strefa tempa, strefa tętna itp.) z urządzenia na konto Garmin Connect. Informacje związane z treningami lub rywalizacjami będą synchronizowane z kontem Garmin Sports. Z urządzenia można również korzystać bez udzielania zgody na udział w rywalizacjach lub treningach za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji Garmin Sports.

Cele i podstawa prawna:

Firma Garmin przetwarza dane dotyczące aktywności i treningów, jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać je do firmy Garmin w celu umożliwienia analizy danych dotyczących jego aktywności, przeglądania podsumowania kursów, w tym wskaźnika osiągnięć, porównania wyników własnych i grupy, punktów grupy, wyników rywalizacji, takich jak skumulowane punkty szybkości lub tempa, statystyki spalania tłuszczu, osiągnięcia, dystanse, wysokość itd. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji do wymienionych celów jest zgoda użytkownika. W każdej chwili można wycofać zgodę, usuwając dane dotyczące aktywności i treningów ze swojego konta.

Dane osobowe przetwarzane podczas synchronizowania urządzenia Garmin:

Podczas synchronizacji urządzenia za pośrednictwem oprogramowania Garmin Connect, Garmin Connect Mobile lub Garmin Express rejestrowane są dane dotyczące transmisji, takie jak adres IP używany podczas synchronizacji, data i godzina synchronizacji, dzienniki diagnostyczne/awarii, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, informacje o urządzeniu, informacje o sieci wykorzystanej do synchronizacji (np. sieć Wi-Fi lub komórkowa) oraz poziom naładowania baterii urządzenia. W przypadku zgodnych produktów będziemy także gromadzić dane analityczne dotyczące konfiguracji i użytkowania określonych funkcji (np. Garmin Pay, Connect IQ, funkcje muzyczne itp.).

Cele i podstawa prawna:

Te informacje są przetwarzane, aby pomóc identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące synchronizacji oraz naprawiać zaistniałe błędy. Podstawą prawną dla przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w rozwiązywaniu problemów lub naprawianiu błędów dotyczących synchronizacji oraz zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Przetwarzamy również te informacje do analizowania wykorzystania i trendów oraz rozwijania lub udoskonalania funkcjonalności i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Garmin zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i wysokiej jakości funkcjonalności i usług.

Dane osobowe, które są przetwarzane, kiedy użytkownik połączy swoje konto Garmin z aplikacją zewnętrzną:

Jeśli użytkownik zdecyduje się na umożliwienie kontu Garmin dostępu do kont innych dostawców aplikacji, np. MyFitnessPal, Strava lub TrainingPeaks, firma Garmin pozyska z tych kont informacje dotyczące użytkownika, takie jak liczba kalorii spalonych danego dnia w oparciu o dane z konta MyFitnessPal lub kursy i segmenty z konta Strava.

Cele i podstawa prawna:

Informacje te są wykorzystywane w celu uzupełnienia informacji dotyczących aktywności użytkownika w Garmin Connect o dane przekazywane określonym aplikacjom zewnętrznym. Podstawą prawną dla przetwarzania jest zgoda użytkownika. Można cofnąć zgodę w dowolnym momencie poprzez odłączenie aplikacji zewnętrznej od konta Garmin za pomocą ustawień konta Garmin.

Dane osobowe, które są przetwarzane podczas komunikacji użytkownika z firmą Garmin:

W przypadku interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, Internetu lub osobiście, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat produktów Garmin posiadanych przez użytkownika, takie jak numery seryjne i daty zakupu. Firma Garmin może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Aby poprawić jakość obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Garmin może również nagrywać i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta i analizować wszelkie opinie przekazane w ramach dobrowolnych ankiet dla klientów. Za zgodą użytkownika przedstawiciele działu obsługi klienta mogą w uzasadnionych przypadkach logować się na konto Garmin użytkownika, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów.

Cele i podstawa prawna:

Firma Garmin wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej oraz monitorowania jakości i typu obsługi klienta oraz pomocy technicznej świadczonych użytkownikowi. Podstawą prawną dla przetwarzania tych informacji w tych celach jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Podstawą prawną dla uzasadnionego logowania się przedstawiciela firmy Garmin na konto Garmin użytkownika w celu rozwiązania problemów jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku korzystania z usług opartych na lokalizacji na urządzeniu lub w aplikacji firmy Garmin:

W przypadku korzystania przez użytkownika w urządzeniu lub aplikacji firmy Garmin z usług opartych na lokalizacji, informacje związane z fizycznym położeniem urządzenia będą gromadzone w celu dostarczenia użytkownikowi usług opartych na lokalizacji przez firmę Garmin lub naszych dostawców.

Cele i podstawa prawna:

Celem przetwarzania danych na temat lokalizacji urządzenia użytkownika jest świadczenie usług opartych na lokalizacji, z których użytkownik chce korzystać. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w podanym celu jest zawarcie umowy.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku otrzymania zaproszenia LiveTrack lub bycia kontaktem alarmowym na koncie Garmin innej osoby:

Jeśli użytkownik urządzenia Garmin wyśle innej osobie zaproszenie LiveTrack lub doda ją jako kontakt alarmowy do swojego konta Garmin, podaje nam jej numer telefonu lub adres e-mail.

Cele i podstawa prawna:

Informacje te są wykorzystywane do wysyłania wyznaczonej osobie informacji LiveTrack lub do powiadamiania jej o zdarzeniu związanym z użytkownikiem urządzenia Garmin. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji do wymienionych celów jest nasz uzasadniony interes umożliwienia naszym użytkownikom wysyłania informacji LiveTrack ich znajomym i rodzinie oraz umożliwienia naszym użytkownikom powiadamiania swoich kontaktów alarmowych w przypadku, gdy coś im się przydarzy i potrzebują pomocy.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Inni użytkownicy serwisu Garmin Connect:

Aktywności i dane dotyczące aktywności użytkownika powiązane z kontem Garmin są domyślnie skonfigurowane jako „Prywatne”. W ustawieniach prywatności na koncie Garmin użytkownik może określić, czy inne osoby mogą przeglądać jego aktywności i dane o aktywnościach. Użytkownik może dołączać do grup i zawierać znajomości z innymi użytkownikami serwisu Garmin Connect. Użytkownik może również brać udział w wyzwaniach z innymi użytkownikami serwisu Garmin Connect i wyświetlać tabele wyników. Jeśli użytkownik w taki sposób wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami, wyświetlane będą dane związane z wyzwaniem lub tabelą wyników (np. łączna liczba kroków w trakcie aktywności w tabeli wyników lub wyzwaniu dotyczącym kroków), nawet jeśli ustawienia prywatności w koncie Garmin są skonfigurowane jako „Prywatne”.

Inni użytkownicy serwisu Garmin Sports:

Użytkownik może dołączyć do treningów lub brać udział w rywalizacjach z innymi użytkownikami serwisu Garmin Sports za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji Garmin Sports. W przypadku takich interakcji z innymi użytkownikami serwisu Garmin Sports użytkownik będzie wyświetlać swoje dane podsumowania treningu lub wyników rywalizacji w serwisie Garmin Sports.

Uczestnicy wyzwania będący członkami rodziny vívofit jr.:

Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w wyzwaniach z udziałem uczestników należących do konta rodziny vívofit jr., osoby biorące udział w wyzwaniu i inne osoby na ich koncie rodziny mogą wyświetlać jego dane dotyczące wyzwania i powiązanej tablicy wyników, nawet jeśli nie biorą udziału w wyzwaniu i w ustawieniach prywatności konto Garmin jest ustawione jako „prywatne”.

Zaproszenia LiveTrack użytkownika:

LiveTrack to funkcja dostępna w niektórych urządzeniach Garmin, która umożliwia przesyłanie wybranym osobom łączy pozwalających na śledzenie lokalizacji urządzenia w czasie rzeczywistym. Każda osoba z dostępem do łącza będzie w stanie oglądać w czasie rzeczywistym lokalizację urządzenia Garmin użytkownika, więc należy zachować ostrożność, wybierając użytkowników, którym udostępnia się łącze i mieć do nich zaufanie, że nie wyślą łącza innym osobom, którym użytkownik nie chciał udostępnić lokalizacji urządzenia Garmin.

Kontakty alarmowe:

Jeśli użytkownik dostarczy firmie Garmin kontakty alarmowe, które zostaną użyte w przypadku wykrycia wypadku lub jego zgłoszenia, a użytkownik będzie uczestniczyć w zdarzeniu wykrytym przez urządzenie Garmin, wyślemy powiadomienie zawierające informacje o zdarzeniu, takie jak lokalizacja, do wybranych kontaktów alarmowych za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.

Dostawcy treści lub funkcji; inne podmioty zewnętrzne:

Czasami firma Garmin udostępnia lub sprzedaje informacje dotyczące aktywności w zbiorczej, uniemożliwiającej identyfikację formie firmom dostarczającym firmie Garmin i jej klientom treści oraz funkcje w celu podniesienia jakości tych treści i funkcji, a także innym podmiotom zewnętrznym w celach badawczych lub w innych celach.

Aplikacje, platformy oraz usługi zewnętrzne, dla których użytkownik prosi firmę Garmin o udostępnienie danych użytkownika:

Jeśli użytkownik upoważni firmę Garmin do udzielenia dostępu podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawca programu zdrowotnego użytkownika, do danych dotyczących aktywności użytkownika w ramach konta Garmin, wówczas takie dane zostaną udostępnione wskazanym podmiotom zewnętrznym. Nie zrobimy tego bez wyraźnej zgody użytkownika. Jeśli użytkownik poleci firmie Garmin udostępnienie danych podmiotowi zewnętrznemu, odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych spoczywa na tym podmiocie zewnętrznym, dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności tego podmiotu zewnętrznego. Użytkownik może wstrzymać udostępnianie danych zewnętrznej aplikacji, platformie lub dostawcy usług w dowolnym momencie poprzez konto Garmin.

Inni dostawcy usług:

Firma Garmin korzysta z usług chmury podmiotów zewnętrznych, takich jak Adobe i Emarsys, w celu ułatwienia wysyłania wiadomości e-mail. Usługi te monitorują aktywności przypisane do tych wiadomości e-mail, takie jak otwarcie wiadomości, kliknięcie łączy zamieszczonych w wiadomości lub zakupy dokonane po kliknięciu tych łączy. Firma Garmin wykorzystuje te dane do analizy poziomu zaangażowania generowanego przez te wiadomości e-mail. Firma Garmin wykorzystuje zewnętrznych dostawców usług w celu lepszego zrozumienia korzystania z aplikacji Garmin Express, witryny internetowej i aplikacji Garmin Connect, a także do powiązanych z tym celów.

Usługa Garmin Pay jest administrowana przez firmę FitPay i firma Garmin nie zbiera ani nie przetwarza danych związanych z konfiguracją lub użytkowaniem FitPay, jednak firma Garmin udostępnia FitPay informacje o urządzeniu w celu wykrywania oszustw i zapobiegania im. Zalecamy uważne zapoznanie się z dokumentem Polityka prywatności firmy FitPay.

Inne przypadki udostępniania:

Firma Garmin może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania do sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych zobowiązań prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy Garmin lub (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również , bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności bez poinformowania użytkownika i, w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Przesyłanie danych osobowych

Garmin jest firmą globalną. Aby firma Garmin mogła oferować i aktualizować produkty, aplikacje i usługi, może być koniecznie przesłanie przez nią danych osobowych użytkownika do innych spółek Garmin w innych krajach. Wyświetlanie firm należących do Garmin. Dane osobowe użytkowników są gromadzone podczas zakładania konta Garmin, dodawania do profilu konta danych osobowych lub przesyłania na konto Garmin, a następnie przesyłane na serwery firmy Garmin International Inc. w Stanach Zjednoczonych. Dane osobowe użytkowników mieszkających w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w Wielkiej Brytanii (WB) lub Szwajcarii są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH i przetwarzane w jej imieniu przez firmę Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. przestrzegają zobowiązań Privacy Shield ustanowionych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską oraz między Szwajcarią a Stanami Zjednoczonymi. Zasady Privacy Shield dotyczą zbierania, wykorzystywania, udostępniania i przechowywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, jak opisano to w naszych certyfikatach Privacy Shield (UE–USA i Szwajcaria–USA). Tu dowiesz się więcej o zasadach Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. oraz Garmin AT, Inc. podlegają nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu i są odpowiedzialne za przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, które przetwarzają je w naszym imieniu. Aby złożyć skargę dotyczącą zgodności z zasadami Privacy Shield, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Można także złożyć skargę do naszego wybranego niezależnego organu ds. rozstrzygania sporów, JAMS, i w określonych przypadkach wszcząć postępowanie arbitrażowe w sprawie przestrzegania zasad Privacy Shield.

Wszystkie firmy Garmin są zobowiązane do przestrzegania polityk prywatności zamieszonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

Pliki cookie i podobne technologie

Witryna internetowa:

Aby wspomóc analizę sposobu nawigowania przez użytkownika i inne osoby w witrynie internetowej Garmin Connect, kompilację zbiorczych statystyk dotyczących użycia witryny internetowej i wskaźników reakcji, diagnozę problemów z serwerami Garmin oraz administrowanie witryną internetową Garmin Connect, firma Garmin we współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi analityczne zbiera określone informacje podczas korzystania przez użytkownika z jej witryny internetowej. Są to dane, takie jak adres IP, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zgłoszenia żądania, godziny odwiedzin na stronach, wyświetlenia strony i klikane elementy (np. łącza). Nasza firma może korzystać na swoich stronach internetowych oraz w wysyłanych przez siebie wiadomościach e-mail z plików cookie, znaczników pikselowych, znaczników nawigacyjnych, niewidocznych obiektów GIF i innych podobnych im narzędzi, które pomagają w gromadzeniu i analizowaniu takich informacji. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewniać lepsze, lepiej dopasowane materiały na naszej stronie internetowej, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz usprawniać korzystanie ze strony.

Jeśli użytkownik nie zgadza się na gromadzenie informacji z użyciem tych technologii, w większości przeglądarek jest dostępna prosta procedura, która automatycznie blokuje wiele z nich lub pozwala użytkownikowi zgadzać lub nie zgadzać się na ich wykorzystywanie.

Dodatkowo w przypadku, gdy użytkownik zamieszkuje na terenie Unii Europejskiej lub innej jurysdykcji, w której mamy obowiązek uzyskania zgody na wykorzystywanie plików cookie na naszej stronie, użytkownik ma możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie na stronach; wyjątkiem są wybrane rodzaje plików cookie, których wykorzystanie jest konieczne dla prawidłowego działania podstawowych funkcji strony i których nie można wyłączyć.

Aplikacje Garmin Connect Mobile i Garmin Express:

Możemy również gromadzić dane na temat korzystania przez użytkowników z aplikacji Garmin Connect Mobile i Garmin Express. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się aplikacji z naszymi serwerami, wersja aplikacji, pozycja urządzenia, ustawienie języka, jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji, zachowanie użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania aplikacji. Garmin wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności aplikacji Garmin Connect Mobile, Garmin Express i innych aplikacji firmy Garmin; do tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników; do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stabilnością aplikacji oraz innych problemów ze stabilnością tak szybko, jak to możliwe.

Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych analitycznych jest uzasadniony interes w zrozumieniu sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z naszymi produktami, aplikacjami i witrynami internetowymi, aby móc podnieść komfort obsługi interfejsów przez użytkownika oraz funkcjonalność naszych produktów, aplikacji i witryn internetowych.

Przykłady zewnętrznych dostawców usług analitycznych i podobnych usług, z których aktualnie korzystamy:

Usługi analityczne:

  • Google: Narzędzie Google Analytics służy do monitorowania statystyk witryn internetowych oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań jej użytkowników w trakcie odwiedzin. Korzystamy również z usługi Google Search Console, która pomaga nam zrozumieć, jak odwiedzający odbierają naszą stronę oraz ulepszyć pozycjonowanie naszych stron. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu wykorzystania informacji analitycznych, zarządzania użyciem tych danych oraz sposobu cofnięcia zgody na używanie danych użytkownika przez Google Analytics..

  • Aplikacja Azure Insights: Aplikacja Azure Insights pomaga nam lepiej zrozumieć użycie aplikacji Garmin Express, aby móc podnosić komfort obsługi aplikacji. Azure Application Insights jest usługą firmy Microsoft.

  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric); Firebase: HockeApp, będąca usługą firmy Microsoft, oraz Crashlytics i Firebase, które są usługami Google, pomagają nam lepiej zrozumieć korzystanie z aplikacji firmy Garmin, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia oraz zidentyfikować i rozwiązać podstawowe problemy powodujące zawieszanie się aplikacji.

Zarządzanie znacznikami:

Firma Garmin wykorzystuje usługę Tealium IQ Tag Management, która pomaga jej zarządzać rożnymi usługami analitycznymi i technologiami związanymi z plikami cookie oraz znacznikami pikselowymi wykorzystywanymi przez firmę Garmin do mierzenia korzystania z witryn internetowych. Aby zapewniać takie usługi, firma Tealium odbiera informacje z dzienników serwera od osób korzystających z witryn firmy Garmin (np. adres IP, informacje na temat przeglądarki i systemu operacyjnego).

Monitorowanie wydajności aplikacji:

Firma Garmin wykorzystuje aplikację AppDynamics do monitorowania wydajności naszego rozbudowanego ekosystemu. Aby móc świadczyć takie usługi, aplikacja AppDynamics odbiera podstawowe informacje o żądaniach, w tym adres IP, konieczne do wykrywania i diagnozowania błędów i nieprawidłowych czasów reakcji.

Dzieci

Osoby, które nie ukończyły 13 lat w Stanach Zjednoczonych i 16 lat w pozostałych częściach świata nie powinny podawać danych osobowych firmie Garmin. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat w Stanach Zjednoczonych lub 16 lat w pozostałych częściach świata, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Aktualizacja Zasad ochrony prywatności

Możemy zaktualizować Zasady ochrony prywatności w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszych Zasad ochrony prywatności można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” w górnej części niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji Zasad ochrony prywatności.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać stosowne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail, opublikowana w witrynie internetowej Garmin Connect i aplikacjach, gdzie znajduje się link do niniejszych Zasad ochrony prywatności.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przechowywane tak długo, jak konto Garmin użytkownika jest uważane za aktywne. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, dane osobowe użytkownika zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech. Inspektor ochrony danych osobowych firmy Garmin dla krajów Unii Europejskiej ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając e-mail na adres [email protected].

Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, dane osobowe zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin International, Inc. z siedzibą pod adresem 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, z którą można się skontaktować, wysyłając e-mail na adres [email protected].

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) lub brytyjskiej ustawy o ochronie danych z 2018 r. do żądania od firmy Garmin dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w sekcji „Moje prawa” "„Moje prawa”") dotyczącej RODO, która jest dostępna w wielu językach. Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub usunięcia lub aby usunąć konto Garmin, należy odwiedzić stronę Centrum Zarządzania Kontem.

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii i chce skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na kraje Unii Europejskiej w spółce Garmin Würzburg GmbH z siedzibą pod adresem Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg w Niemczech lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Chin i chce skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, powinien skontaktować się ze spółką Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. pod adresem [email protected]

Jeśli użytkownik nie mieszka w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Chinach, ale uważa, że ma prawo skorzystać z tych lub dowolnych innych praw wynikających z lokalnych przepisów, powinien skontaktować się ze spółką Garmin International, Inc. pod adresem [email protected]

Uwaga dla mieszkańców stanu Kalifornia: praktyki i prawa dotyczące ochrony prywatności

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może mieć dodatkowe prawa dotyczące ochrony swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat praw dotyczących prywatności w stanie Kalifornia można znaleźć na stronie Oświadczenie o ochronie prywatności CCPA.

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.