Polityka prywatności dla Garmin Connect, Garmin Sports i zgodnych urządzeń Garmin

Ostania aktualizacja: 29 kwiecień 2021 r.

Zobacz poprzednie polityki

Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Garmin. Niniejsza Polityka prywatności została opracowana, aby zapewnić informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej Garmin Connect i aplikacji mobilnej, witryny internetowej i aplikacji Garmin Sports oraz urządzeń Garmin noszonych na ciele lub innych urządzeń Garmin, które są zgodne z Garmin Connect.

Inne witryny internetowe, aplikacje i produkty firmy Garmin, które nie zawierają łącza do niniejszych Zasad Ochrony Prywatności i zawierają łącze do innych zasad ochrony prywatności firmy Garmin, podlegają tym zasadom ochrony prywatności, do których zawierają łącze. Na przykład przygotowaliśmy osobne oświadczenie o ochronie prywatności, które dotyczy usługi Garmin Pay. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z innymi naszymi politykami prywatności.

„Dane osobowe” to informacje odnoszące się do osoby fizycznej, której tożsamość została określona lub jest możliwa do określenia.

Aby przejść do określonej części Zasad Ochrony Prywatności, kliknij poniższe łącze:

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Garmin

Dane osobowe przetwarzane podczas tworzenia konta Garmin:

Podczas tworzenia konta Garmin prosimy o podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz hasła. Zamiast pełnego imienia i nazwiska można podać tylko imię lub pseudonim.

Cele i podstawa prawna:

(a) Firma Garmin przetwarza adres e-mail i hasło użytkownika, ponieważ są one używane do logowania do konta. Podstawa prawna przetwarzania adresu e-mail i hasła użytkownika opiera się na uzasadnionym interesie firmy Garmin w ochronie i zapewnieniu bezpieczeństwa konta użytkownika.

(b) Firma Garmin przetwarza adres e-mail również w celu wysyłania użytkownikowi ważnych informacji o produktach, usługach, aplikacjach i koncie Garmin, np. ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności. Nazwa przekazana przez użytkownika jest powiązana z profilem jego konta i wyświetla się podczas przesyłania komentarzy oraz innych materiałów do witryny internetowej lub aplikacji Garmin bądź kontaktowania się z innymi użytkownikami Garmin. Podstawą prawną dla przetwarzania adresu e-mail oraz imienia, nazwiska lub pseudonimu dla realizacji tych celów jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu użytkownikowi ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub innych informacji o produktach, usługach, aplikacjach lub koncie Garmin, lub informacji o zmianach w niniejszej Polityce prywatności, a także w zapewnieniu użytkownikowi możliwości interakcji z innymi użytkownikami Garmin Connect.

(c) Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Garmin, firma Garmin będzie także przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów, usług i aplikacji firmy Garmin oraz biuletynów informacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania w tym celu adresu e-mail jest zgoda użytkownika. Zgodę można wycofać w każdej chwili, zmieniając swoje preferencje na koncie Garmin lub poprzez rezygnację z subskrypcji za pomocą łącza umieszczonego na dole wiadomości marketingowych otrzymywanych od firmy Garmin. Marketingowe wiadomości e-mail otrzymywane przez użytkownika zależą od wybranych przez niego preferencji na koncie Garmin, lokalizacji wskazanej przez adres IP, typów urządzeń Garmin dodanych do konta Garmin użytkownika oraz wszelkich subskrypcji połączonych z kontem Garmin. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w ograniczeniu liczby marketingowych wiadomości e-mail wysyłanych do poszczególnych użytkowników poprzez dobór marketingowych wiadomości e-mail do danego użytkownika, a nie przesyłanie wszystkich marketingowych wiadomości e-mail wszystkim użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

(d) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiązać ten adres z kontem Garmin podczas interakcji użytkownika z pracownikiem działu obsługi klienta. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes w zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta.

(e) Firma Garmin przetwarza także adres e-mail użytkownika, aby powiadamiać klientów o naruszeniu przez nich naszego regulaminu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiej jakości wrażeń użytkowych wszystkim klientom oraz zapewnieniu zgodności z naszym regulaminem.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku logowania się do konta Garmin za pomocą danych logowania do serwisów społecznościowych (tylko Chiny):

Jeśli użytkownik mieszka w Chinach, może logować się do konta Garmin za pomocą danych logowania do serwisów społecznościowych (np. danych logowania do WeChat lub QQ). Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tej metody, podczas pierwszego logowania zostanie wyświetlone zapytanie o zgodę, aby dostawca serwisu społecznościowego mógł dostarczyć firmie Garmin pewne informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, posty, komentarze i inne informacje powiązane z kontem użytkownika w serwisie społecznościowym.

Wszystkie te informacje są udostępniane firmie Garmin przez dostawcę mediów społecznościowych, ponieważ umożliwia to sposób, w jaki działa konfiguracja logowania do mediów społecznościowych. Jednak jedyną informacją przetwarzaną przez firmę Garmin jest adres e-mail użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce udostępniać firmie Garmin informacji za pośrednictwem dostawcy mediów społecznościowych, może po prostu zalogować się do konta Garmin za pomocą danych logowania do konta Garmin a nie danych logowania do serwisów społecznościowych.

Cel i podstawa prawna:

Firma Garmin przypisuje adres e-mail otrzymany od dostawcy serwisu społecznościowego do konta Garmin, aby użytkownik mógł użyć swojego adresu e-mail do logowania się do konta Garmin w przyszłości, jeśli nie chce korzystać z danych logowania do serwisu społecznościowego. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu użytkownikowi alternatywnej metody logowania oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa konta.

Dodatkowe dane osobowe przetwarzane w przypadku ich wprowadzania podczas tworzenia konta Garmin:

Do profilu można dodać dodatkowe informacje, takie jak miejsce zamieszkania, rodzaje aktywności (np. bieganie, piesze wędrówki, jazdę na rowerze, golf itd.) oraz płeć, datę urodzenia, wzrost i wagę.

Cel i podstawa prawna:

Ta informacja jest wykorzystywana do obliczania liczby kalorii spalanych przez użytkownika podczas aktywności oraz w celu zapewnienia możliwości wyświetlania znajomym użytkownika rodzaju aktywności, w jakiej uczestniczy użytkownik. Podstawą prawną dla przetwarzania tych informacji w tym celu jest zgoda użytkownika. Można cofnąć zgodę poprzez usunięcie tych informacji z profilu konta użytkownika.

Dane osobowe, które są przetwarzane, kiedy użytkownik zdecyduje się na przesłanie lokalizacji aktywności i danych dotyczących aktywności do firmy Garmin:

Można zdecydować się na przesłanie aktywności (np. biegów, spacerów, przejażdżek rowerowych, pływania, wędrówek, aktywności na siłowni itp.) oraz danych aktywności (np. liczby kroków, dystansu, tempa, czasu aktywności, spalonych kalorii, tętna, snu, pozycji, statystyk golfowych, informacji o cyklu menstruacyjnym, nawodnieniu i odtwarzanej muzyce itp.) z urządzenia użytkownika na konto Garmin. Użytkownik może korzystać z urządzenia bez wyrażania zgody na przesyłanie aktywności do firmy Garmin. Jeśli użytkownik zdecyduje się na przesyłanie aktywności do firmy Garmin, może w ustawieniach prywatności konta Garmin wybrać, czy inne osoby będą widziały dane dotyczące aktywności użytkownika. Dane dotyczące aktywności użytkownika domyślnie są skonfigurowane jako „Prywatne”.

Cele i podstawa prawna:

(a) Firma Garmin przetwarza dane dotyczące aktywności użytkownika, jeśli użytkownik zdecydował się na ich przesyłanie do firmy Garmin w celu umożliwienia użytkownikowi analizy danych dotyczących własnych aktywności, identyfikowania urządzeń firmy Garmin wykorzystywanych do gromadzenia danych podczas aktywności, wyświetlania danych, takich jak lokalizacja trasy aktywności, mapy segmentów, tętno wraz z powiązanymi statystykami (takimi jak natężenie wysiłku, Body Battery lub pulsoksymetria), monitorowania celów kondycyjnych oraz, w zależności od preferencji użytkownika, udostępniania danych dotyczących aktywności innym osobom. Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest wyraźna zgoda użytkownika, która może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez konto Garmin.

(b) Jeśli użytkownik zdecyduje się na przesyłanie danych aktywności (takich jak liczba kroków, dystans, tempo, czas aktywności, spalone kalorie, tętno, sen, informacje o cyklu menstruacyjnym, nawodnieniu i odtwarzanej muzyce itp.) z urządzenia Garmin na konto Garmin oraz zdecyduje się na uczestnictwo w Insights, wówczas dane te będą prezentowane w sekcji Insights na koncie Garmin wraz z zaleceniami, wiadomościami motywacyjnymi, informacjami, łączami i artykułami, które mogą być interesujące dla użytkownika w oparciu o przesłane przez użytkownika dane aktywności oraz porównanie tych danych z danymi aktywności innych członków społeczności Garmin Connect. Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, podstawą prawną przetwarzania tych danych w podanym celu jest wyraźna zgoda użytkownika, która może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez konto Garmin.

(c) Firma Garmin przetwarza także dane dotyczące aktywności użytkownika, jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać je do firmy Garmin, w sposób zbiorczy do analizowania wykorzystania i trendów oraz opracowywania lub udoskonalania funkcjonalności i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Garmin zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i wysokiej jakości funkcjonalności i usług.

(d) W przypadku przesłania danych dotyczących aktywności do firmy Garmin, gdy użytkownik zdecyduje się na udział w udoskonalaniu produktów, firma Garmin będzie wewnętrznie przetwarzać dane aktywności przesyłane na konto w celu przeprowadzenia wewnętrznych badań i rozwoju pozwalających na stworzenie lepszych i bardziej odpowiednich produktów i usług firmy Garmin. Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, podstawą prawną przetwarzania tych danych w podanym celu jest wyraźna zgoda użytkownika, która może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez konto Garmin.

Dane osobowe przetwarzane, kiedy użytkownik doda urządzenie Garmin do konta Garmin:

Kiedy użytkownik dodaje urządzenia Garmin do konta Garmin, firma Garmin prosi o dodatkowe informacje, takie jak płeć, wzrost, masa ciała, data urodzenia, poziom aktywności (niski, średni, wysoki) oraz typowe godziny zasypiania i budzenia się.

Cele i podstawa prawna:

Te informacje są przetwarzane w celu obliczania liczby spalonych kalorii podczas aktywności, przekazania użytkownikowi informacji dotyczących aktywności i snu (po wyrażeniu wyraźnej zgody na wyświetlanie tych danych w ramach Insights) oraz ustawiania trybu „nie przeszkadzać” na urządzeniu noszonym na ciele w godzinach snu. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji do wymienionych celów jest zgoda użytkownika. Można cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie poprzez usunięcie urządzenia z konta Garmin i wykasowanie tych informacji z profilu.

Dane osobowe, które są przetwarzane po aktywowaniu powiadomień e-mail:

po aktywowaniu powiadomień e-mail będziemy przetwarzać adres e-mail zgodnie z ustawieniami powiadomień.

Cel i podstawa prawna:

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, firma Garmin będzie przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu przesyłania powiadomień zgodnie z dokonanym przez niego wyborem (np. o dołączeniu do wyzwania, zakończeniu wyzwania, opublikowaniu komentarza do wyzwania itp.). Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail w podanym celu jest zgoda użytkownika. Można wycofać tę zgodę z każdej chwili, zmieniając ustawienia e-mail na rezygnację z otrzymywania takich powiadomień lub przez dezaktywowanie powiadomień e-mail.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku zdecydowania się na udział w rywalizacjach lub treningach za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnej Garmin Sports:

Można zdecydować się na wzięcie udziału w rywalizacjach lub treningach (np. obozach treningowych, kursach lub planach) za pośrednictwem serwisu Garmin Sports i przesyłać te aktywności (np. biegi, spacery, przejażdżki rowerowe, pływanie, wędrówki, aktywności na siłowni itp.) oraz dane aktywności (np. łączny czas, dystans, średnie tempo, średnie tętno, strefa tempa, strefa tętna itp.) z urządzenia na konto Garmin Connect. Informacje związane z treningami lub rywalizacjami będą synchronizowane z kontem Garmin Sports. Z urządzenia można również korzystać bez udzielania zgody na udział w rywalizacjach lub treningach za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji Garmin Sports.

Cele i podstawa prawna:

Firma Garmin przetwarza dane dotyczące aktywności i treningów, jeśli użytkownik zdecyduje się przesłać je do firmy Garmin w celu umożliwienia analizy danych dotyczących jego aktywności, przeglądania podsumowania kursów, w tym wskaźnika osiągnięć, porównania wyników własnych i grupy, punktów grupy, wyników rywalizacji, takich jak skumulowane punkty szybkości lub tempa, statystyki spalania tłuszczu, osiągnięcia, dystanse, wysokość itd. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji do wymienionych celów jest zgoda użytkownika. W każdej chwili można wycofać zgodę, usuwając dane dotyczące aktywności i treningów ze swojego konta.

Dane osobowe przetwarzane podczas synchronizowania urządzenia Garmin:

Podczas synchronizacji urządzenia za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Garmin Connect bądź Garmin Express rejestrowane są dane dotyczące transmisji, takie jak adres IP używany podczas synchronizacji, data i godzina synchronizacji, dzienniki diagnostyczne/awarii, informacje o pozycji geograficznej urządzenia, informacje o urządzeniu, informacje o sieci wykorzystanej do synchronizacji (np. sieć Wi-Fi lub komórkowa) oraz poziom naładowania baterii urządzenia. W przypadku zgodnych produktów będziemy także gromadzić dane analityczne dotyczące konfiguracji i użytkowania określonych funkcji (np. Garmin Pay, Connect IQ, funkcje muzyczne itp.).

Cele i podstawa prawna:

Te informacje są przetwarzane, aby pomóc identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące synchronizacji oraz naprawiać zaistniałe błędy. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w tym celu jest uzasadniony interes firmy Garmin w rozwiązywaniu problemów lub naprawianiu błędów dotyczących synchronizacji oraz zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Przetwarzamy również te informacje do analizowania wykorzystania i trendów oraz rozwijania lub udoskonalania funkcjonalności i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes firmy Garmin zapewnienia użytkownikowi odpowiednich i wysokiej jakości funkcjonalności i usług.

Dane osobowe, które są przetwarzane, kiedy użytkownik połączy swoje konto Garmin z aplikacją zewnętrzną:

Jeśli użytkownik zdecyduje się na umożliwienie kontu Garmin dostępu do kont innych dostawców aplikacji, np. MyFitnessPal, Strava lub TrainingPeaks, firma Garmin pozyska z tych kont informacje dotyczące użytkownika, takie jak liczba kalorii spalonych danego dnia w oparciu o dane z konta MyFitnessPal lub kursy i segmenty z konta Strava.

Cel i podstawa prawna:

Informacje te są wykorzystywane w celu uzupełnienia informacji dotyczących aktywności użytkownika w Garmin Connect o dane przekazywane określonym aplikacjom zewnętrznym. Podstawą prawną dla przetwarzania jest zgoda użytkownika. Można cofnąć zgodę w dowolnym momencie poprzez odłączenie aplikacji zewnętrznej od konta Garmin za pomocą ustawień konta Garmin.

Dane osobowe, które są przetwarzane podczas komunikacji użytkownika z firmą Garmin:

W przypadku interakcji z przedstawicielami działu obsługi klienta, za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, Internetu lub osobiście, możemy gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail i preferencje dotyczące sposobu kontaktowania się, jak również informacje na temat produktów Garmin posiadanych przez użytkownika, takie jak numery seryjne i daty zakupu oraz zakupione subskrypcje. Firma Garmin może również tworzyć dzienniki zdarzeń, które są przydatne przy rozwiązywaniu problemów z działaniem produktu lub aplikacji oraz rejestrować informacje dotyczące pomocy technicznej i serwisu. Aby poprawić jakość obsługi klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma Garmin może również nagrywać i odtwarzać rozmowy z przedstawicielami działu obsługi klienta i analizować wszelkie opinie przekazane w ramach dobrowolnych ankiet dla klientów. Za zgodą użytkownika przedstawiciele działu obsługi klienta mogą w uzasadnionych przypadkach logować się na konto Garmin użytkownika, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów.

Cele i podstawa prawna:

Firma Garmin wykorzystuje te informacje w celu zapewnienia obsługi klienta i pomocy technicznej oraz monitorowania jakości i typu obsługi klienta oraz pomocy technicznej świadczonych użytkownikowi, jak również ułatwiania napraw, zwrotów lub wymian. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji w wymienionych celach jest uzasadniony interes firmy Garmin w zapewnieniu wysokiego poziomu pomocy technicznej dla produktu. Podstawą prawną uzasadnionego logowania się przedstawiciela firmy Garmin na konto Garmin użytkownika w celu rozwiązania problemów jest zgoda użytkownika, która może zostać przez użytkownika cofnięta.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku korzystania z usług opartych na lokalizacji na urządzeniu lub w aplikacji firmy Garmin:

W przypadku korzystania przez użytkownika w urządzeniu lub aplikacji firmy Garmin z usług opartych na lokalizacji, informacje związane z fizycznym położeniem urządzenia będą gromadzone w celu dostarczenia użytkownikowi usług opartych na lokalizacji przez firmę Garmin lub naszych dostawców.

Cel i podstawa prawna:

Celem przetwarzania danych na temat lokalizacji urządzenia użytkownika jest świadczenie usług opartych na lokalizacji, z których użytkownik chce korzystać. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w podanym celu jest zawarcie umowy.

Dane osobowe przetwarzane w przypadku otrzymania zaproszenia LiveTrack lub bycia kontaktem alarmowym na koncie Garmin innej osoby:

Jeśli użytkownik urządzenia Garmin wyśle innej osobie zaproszenie LiveTrack lub doda ją jako kontakt alarmowy do swojego konta Garmin, podaje nam jej numer telefonu lub adres e-mail.

Cel i podstawa prawna:

Informacje te są wykorzystywane do wysyłania wyznaczonej osobie informacji LiveTrack lub do powiadamiania jej o zdarzeniu związanym z użytkownikiem urządzenia Garmin. Podstawą prawną przetwarzania tych informacji do wymienionych celów jest nasz uzasadniony interes umożliwienia naszym użytkownikom wysyłania informacji LiveTrack ich znajomym i rodzinie oraz umożliwienia naszym użytkownikom powiadamiania swoich kontaktów alarmowych w przypadku, gdy coś im się przydarzy i potrzebują pomocy.

Kategorie odbiorców danych osobowych

INNI UŻYTKOWNICY SERWISU GARMIN CONNECT:

Aktywności i dane dotyczące aktywności użytkownika powiązane z kontem Garmin są domyślnie skonfigurowane jako „Prywatne”. W ustawieniach prywatności na koncie Garmin użytkownik może określić, czy inne osoby mogą przeglądać jego aktywności i dane o aktywnościach. Użytkownik może dołączać do grup i zawierać znajomości z innymi użytkownikami serwisu Garmin Connect. Użytkownik może również brać udział w wyzwaniach z innymi użytkownikami serwisu Garmin Connect i wyświetlać tabele wyników. Jeśli użytkownik w taki sposób wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami, wyświetlane będą dane związane z wyzwaniem lub tabelą wyników (np. łączna liczba kroków w trakcie aktywności w tabeli wyników lub wyzwaniu dotyczącym kroków), nawet jeśli ustawienia prywatności w koncie Garmin są skonfigurowane jako „Prywatne”.

INNI UŻYTKOWNICY SERWISU GARMIN SPORTS:

Użytkownik może dołączyć do treningów lub brać udział w rywalizacjach z innymi użytkownikami serwisu Garmin Sports za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji Garmin Sports. W przypadku takich interakcji z innymi użytkownikami serwisu Garmin Sports użytkownik będzie wyświetlać swoje dane podsumowania treningu lub wyników rywalizacji w serwisie Garmin Sports.

UCZESTNICY WYZWANIA BĘDĄCY CZŁONKAMI RODZINY GARMIN JR.:

Jeśli użytkownik zdecyduje się wziąć udział w wyzwaniach z udziałem uczestników należących do konta rodziny Garmin jr., osoby biorące udział w wyzwaniu i inne osoby na ich koncie rodziny mogą wyświetlać jego dane dotyczące wyzwania i powiązanej tablicy wyników, nawet jeśli nie biorą udziału w wyzwaniu i w ustawieniach prywatności konto Garmin jest ustawione jako „prywatne”.

ZAPROSZENIA LIVETRACK UŻYTKOWNIKA:

LiveTrack to funkcja dostępna w niektórych urządzeniach Garmin, która umożliwia przesyłanie wybranym osobom łączy pozwalających na śledzenie lokalizacji urządzenia w czasie rzeczywistym. Każda osoba z dostępem do łącza będzie w stanie oglądać w czasie rzeczywistym lokalizację urządzenia Garmin użytkownika, więc należy zachować ostrożność, wybierając użytkowników, którym udostępnia się łącze i mieć do nich zaufanie, że nie wyślą łącza innym osobom, którym użytkownik nie chciał udostępnić lokalizacji urządzenia Garmin.

KONTAKTY ALARMOWE:

Jeśli użytkownik dostarczy firmie Garmin kontakty alarmowe, które zostaną użyte w przypadku wykrycia wypadku lub jego zgłoszenia, a użytkownik będzie uczestniczyć w zdarzeniu wykrytym przez urządzenie Garmin, wyślemy powiadomienie zawierające informacje o zdarzeniu, takie jak lokalizacja, do wybranych kontaktów alarmowych za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail.

APLIKACJE, PLATFORMY ORAZ USŁUGI ZEWNĘTRZNE, DLA KTÓRYCH UŻYTKOWNIK PROSI FIRMĘ GARMIN O UDOSTĘPNIENIE DANYCH UŻYTKOWNIKA:

Jeśli użytkownik upoważni firmę Garmin do udzielenia dostępu podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawca programu zdrowotnego użytkownika, do danych dotyczących aktywności użytkownika w ramach konta Garmin, wówczas takie dane zostaną udostępnione wskazanym podmiotom zewnętrznym. Nie zrobimy tego bez wyraźnej zgody użytkownika. Jeśli użytkownik poleci firmie Garmin udostępnienie danych podmiotowi zewnętrznemu, odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych spoczywa na tym podmiocie zewnętrznym, dlatego zalecamy uważne zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności tego podmiotu zewnętrznego. Użytkownik może wstrzymać udostępnianie danych zewnętrznej aplikacji, platformie lub dostawcy usług w dowolnym momencie poprzez konto Garmin.

INNI DOSTAWCY USŁUG:

Firma Garmin korzysta z usług chmury podmiotów zewnętrznych, takich jak Adobe i SendGrid, która jest usługą firmy Twilio, pomagających w wysyłaniu wiadomości e-mail. Usługi te monitorują aktywności przypisane do tych wiadomości e-mail, takie jak otwarcie wiadomości, kliknięcie łączy zamieszczonych w wiadomości lub zakupy dokonane po kliknięciu tych łączy. Firma Garmin wykorzystuje te dane do analizy poziomu zaangażowania generowanego przez te wiadomości e-mail. Firma Garmin wykorzystuje również zewnętrznych dostawców usług w celu lepszego zrozumienia korzystania z Garmin Express, witryny internetowej i aplikacji Garmin Connect, a także do powiązanych z tym celów.

INNE PRZYPADKI UDOSTĘPNIANIA:

Firma Garmin może udostępniać dane osobowe użytkownika innym podmiotom: (a) jeśli otrzymała na to wyraźną zgodę użytkownika; (b) na podstawie ważnego wezwania sądu, nakazu prawnego, nakazu sądowego, postępowania sądowego lub innych obowiązujących procesów prawnych; (c) w celu egzekwowania warunków świadczenia usług lub zasad firmy Garmin lub (d) w celu umożliwienia zastosowania dostępnych środków prawnych bądź obrony przed roszczeniami prawnymi.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika firmom stowarzyszonym, spółkom zależnym lub stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części firmy Garmin, jej zasobów czy akcji, w tym również , bez ograniczeń, w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem, pod warunkiem, że podmiot któremu zostaną przekazane dane osobowe, nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych użytkownika innych niż opisane w niniejszych Zasadach ochrony prywatności bez poinformowania użytkownika i, w przypadkach wymaganych na mocy obowiązującego prawa, bez uzyskania zgody użytkownika.

Międzynarodowe przesyłanie danych osobowych

Garmin jest firmą globalną. Aby firma Garmin mogła oferować produkty, aplikacje i usługi, może być koniecznie przesłanie przez nią danych osobowych użytkownika do firm należących do firmy Garmin w innych krajach. Wyświetl firmy należące do firmy Garmin.

W przypadku klientów spoza Chin kontynentalnych podczas tworzenia konta Garmin, dodawania danych osobowych do profilu konta lub przesyłania danych do konta Garmin dane osobowe będą gromadzone i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i/lub Australii. W przypadku klientów w Chinach kontynentalnych podczas tworzenia konta Garmin, dodawania danych osobowych do profilu konta lub przesyłania danych do konta Garmin dane osobowe będą gromadzone i przechowywane na serwerach firmy Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. w Chinach.

Dane osobowe dotyczące osób zamieszkujących w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Wielkiej Brytanii („Wlk. Bryt.”) lub Szwajcarii są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH i przetwarzane w jej imieniu przez inne firmy należące do firmy Garmin w celu zapewnienia wsparcia, infrastruktury, bezpieczeństwa i innych kluczowych funkcji. Firma Garmin Würzburg GmbH przystąpiła do zatwierdzonych wzorcowych klauzul umownych, w przypadku gdy firmy te nie znajdują się w EOG lub w jurysdykcji uznanej przez inne odpowiednie przepisy o ochronie danych osobowych.

Wszystkie firmy należące do firmy Garmin są zobowiązane do przestrzegania zasad dotyczących prywatności zamieszonych w niniejszej „Polityce prywatności”.

Pliki cookie i podobne technologie

Informacje o stosowaniu przez firmę Garmin plików cookie i podobnych technologii na naszych stronach internetowych można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Analiza aplikacji

Gromadzimy dane użytkowników dotyczące sposobu korzystania przez nich z aplikacji mobilnej Garmin Connect, aplikacji Garmin Sports i Garmin Express. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się aplikacji z naszymi serwerami, wersja aplikacji, pozycja urządzenia, ustawienie języka, jakie informacje i pliki zostały pobrane do aplikacji, zachowanie użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym, a także informacje dotyczące działania aplikacji. Firma Garmin wykorzystuje te dane do ulepszania jakości i funkcjonalności tych i innych aplikacji, tworzenia i wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby użytkowników, identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych ze stabilnością aplikacji oraz rozwiązywania innych problemów ze stabilnością tak szybko, jak to możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania tych danych analitycznych jest uzasadniony interes firmy Garmin w zrozumieniu sposobu, w jaki klienci wchodzą w interakcje z naszymi produktami i aplikacjami, aby móc podnieść komfort obsługi interfejsów przez użytkownika oraz poprawić funkcjonalność naszych produktów i aplikacji.

Przykłady zewnętrznych dostawców usług, z których aktualnie korzystamy:

  • Google: Google Analytics służy do monitorowania statystyk oraz danych demograficznych, zainteresowań i zachowań użytkownika w aplikacji. Dowiedz się więcej na temat sposobu wykorzystywania informacji analitycznych, zarządzania użyciem tych informacji oraz sposobu wycofywania zgody na używanie danych użytkownika przez usługę Google Analytics.

  • Azure Application Insights: Aplikacja Azure Insights, usługa Microsoft, pomaga nam lepiej zrozumieć użycie aplikacji Garmin Express, aby móc podnosić komfort obsługi aplikacji.

  • Microsoft App Center; Firebase (Crashlytics): Microsoft App Center, wcześniej znana jako HockeyApp, oraz Firebase (Crashlytics), usługa firmy Google, pomagają nam lepiej zrozumieć korzystanie z aplikacji firmy Garmin, aby zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia oraz zidentyfikować i rozwiązać podstawowe problemy powodujące zawieszanie się aplikacji.

Dzieci

Osoby, które nie ukończyły 13 lat w Stanach Zjednoczonych i 16 lat w pozostałych częściach świata, nie powinny podawać danych osobowych firmie Garmin. Jeśli ustalimy, że zostały przez nas zgromadzone dane osobowe osoby, która nie ukończyła 13 lat w Stanach Zjednoczonych lub 16 lat w pozostałych częściach świata, podejmiemy kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Aktualizacja „Polityki prywatności”

„Politykę prywatności” możemy zaktualizować w dowolnej chwili ze względu na ciągłe dodawanie nowych produktów, usług i aplikacji, zmiany w prawie i technologii oraz ulepszanie oferty. Datę ostatniej zmiany niniejszej „Polityki prywatności” można sprawdzić w części „Ostatnia aktualizacja” na górze niniejszej strony. Wszystkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w nowej wersji „Polityki prywatności”.

W przypadku, gdy zmiany będą istotne, użytkownik zostanie przez nas o nich poinformowany. W razie potrzeby, jeśli będą tego wymagać odnośne przepisy prawa, użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie na nie zgody. Ta informacja zostanie przekazana w wiadomości e-mail lub zostanie opublikowana w witrynach internetowych Garmin i aplikacjach, które odnoszą się do niniejszej „Polityki prywatności”.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo konto Garmin będzie uważane za aktywne lub zgodnie z obowiązującym prawem i zobowiązaniami regulacyjnymi. Opis prawa użytkownika do wykasowania tych danych można znaleźć poniżej w sekcji „Prawa użytkownika”.

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Firma Garmin nie podejmuje żadnych decyzji na podstawie algorytmów lub innego automatycznego przetwarzania istotnie wpływającego na użytkownika.

Zarządzanie danymi oraz inspektor ochrony danych osobowych

Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, dane osobowe użytkownika zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Niemcy. Z inspektorem ochrony danych osobowych dla krajów Unii Europejskiej można się skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem [email protected].

Jeśli użytkownik mieszka w Chinach kontynentalnych, dane osobowe użytkownika gromadzone przez firmę Garmin są administrowane przez spółkę Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. z siedzibą pod adresem 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Chiny. Z inspektorem ochrony danych firmy w Chinach kontynentalnych można się skontaktować pod tym samym adresem oraz pocztą elektroniczną pod adresem [email protected].

Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Chin kontynentalnych, dane osobowe zebrane przez firmę Garmin są kontrolowane przez spółkę Garmin International, Inc. z siedzibą pod adresem 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, z którą można się skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Inspektor ochrony danych osobowych dla Brazylii ma siedzibę pod tym samym adresem i można się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Z tureckim przedstawicielem firmy można się skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem [email protected].

Prawa użytkownika

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, jest uprawniony na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) lub innego odpowiedniego prawa do żądania od firmy Garmin dostępu do swoich danych osobowych oraz ich wymazania lub sprostowania, przenoszenia danych, ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, nie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz do wnoszenia skargi do organów nadzorczych. Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej w sekcji „Moje prawa” dotyczącej RODO, która jest dostępna w wielu językach. Jeśli użytkownik mieszka poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, może mieć podobne prawa na mocy przepisów lokalnych.

Aby zażądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia lub wymazania lub aby usunąć konto Garmin, odwiedź stronę Centrum zarządzania kontem.

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii i chce skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub prawa do niewyrażenia zgody na takie przetwarzanie, powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych na kraje Unii Europejskiej w spółce Garmin Würzburg GmbH, Beethovenstr. 1a, 97080 Würzburg, Niemcy lub wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

Jeśli użytkownik mieszka na terytorium Chin kontynentalnych i chce skorzystać z praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, powinien skontaktować się ze spółką Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Jeśli użytkownik nie mieszka w EOG, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Chinach kontynentalnych, ale uważa, że ma prawo skorzystać z tych lub dowolnych innych praw wynikających z lokalnych przepisów, powinien skontaktować się ze spółką Garmin International, Inc., wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].

Uwaga dla mieszkańców stanu Kalifornia: praktyki i prawa dotyczące ochrony prywatności

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia, może mieć dodatkowe prawa dotyczące ochrony swoich danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach do ochrony prywatności w Kalifornii, odwiedź naszą stronę Oświadczenie o ochronie prywatności CCPA.

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.

.