Skip navigation links
FIRMA
Facilities

Oddziały

Jesteśmy globalną firmą z oddziałami w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. W tych miejscach są realizowane różne etapy procesu tworzenia produktu, od początkowej koncepcji po masową produkcję gotowych do sprzedaży produktów. Nasz model biznesowy „pionowej integracji” zakłada, że wszystkie procesy projektowania, produkcji, marketingu i magazynowania są prowadzone wewnątrz firmy, co pozawala nam utrzymać wysoką jakość, a także szybko reagować na stale zmieniający się rynek.