Skip navigation links
Mensenrechten en conflictmineralen

Mensenrechten en conflictmineralen

Ons doel bij Garmin is ervoor te zorgen dat de mensenrechten van alle medewerkers in onze toeleveringsketen worden gerespecteerd en dat werknemers over veilige, eerlijke en niet-discriminerende werkomstandigheden beschikken. Garmin ondersteunt leveranciers die met ons van mening zijn dat eerlijke arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving een inherent onderdeel van mensenrechten vormen.

California Transparency in Supply Chains Act van 2010

Op 1 januari 2012 is de California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB 657) van kracht geworden. Deze wet vereist van bepaalde fabrikanten en retailers dat zij meer informatie verstrekken over hun inspanningen, als die er zijn, om het probleem van moderne slavernij en mensenhandel aan te pakken. Met name moeten bepaalde fabrikanten en retailers volgens deze wet "laten zien welke inspanningen zij verrichten om een einde te maken aan moderne slavernij en mensenhandel in hun directe toeleveringsketens voor de materiële producten die zij verkopen.”"

Onze toeleveringsketen maakt gebruik van materialen en arbeidskrachten uit de hele wereld. De ruwe materialen die in onze producten worden gebruikt, worden wereldwijd geproduceerd, en onze producten worden in eigen land en in het buitenland geproduceerd. Garmin beschikt over een multifunctioneel team van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van onze toeleveringsketen.

Garmin verwacht van leveranciers dat zij voldoen aan de fundamentele normen voor arbeids- en mensenrechten. Wij voeren periodieke onderzoeken en audits uit van een aantal van onze leveranciers om de naleving te beoordelen en te controleren. Onze gedragscode voor leveranciers behandelt het beleid van leveranciers wat betreft problemen met arbeids- en mensenrechten, zoals het maximale aantal werkuren, basisloon, respect, gelijkheid en beperkingen van gedwongen arbeid. Bovendien vereisen onze standaard leveringsovereenkomsten dat leveranciers ons ervan verzekeren dat producten die zij leveren niet zijn geproduceerd of verpakt door dwangarbeid, gevangenisarbeid of kinderarbeid.

Garmin voert periodieke onderzoeken en audits uit van een aantal leveranciers om te beoordelen of deze voldoen aan onze gedragscode voor leveranciers en andere vereisten voor toeleveringsketens. Deze onderzoeken en controles omvatten evaluaties van de naleving van het beleid dat is geïmplementeerd om kinderarbeid, dwangarbeid en andere problemen met mensenrechten te voorkomen. We werken eraan om deze controleprocedures te implementeren in al onze kantoren. Onze processen voor de toeleveringsketen omvatten momenteel geen onaangekondigde audits of de betrokkenheid van een derde partij om onze toeleveringsketen te controleren of audits uit te voeren, maar onze gedragscode voor leveranciers vereist dat alle leveranciers en entiteiten in onze toeleveringsketen voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en internationale normen voor arbeids- en mensenrechten.

Garmin zet zich ook in om het personeel te informeren over moderne slavernij en mensenhandel en om naleving van de toepasselijke wetgeving garanderen. onze gedragscode voor medewerkers vereist dat onze medewerkers zich houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, waaronder die met betrekking tot moderne slavernij en mensenhandel. We hebben normen en procedures opgesteld om medewerkers aan te moedigen schendingen of zorgen met betrekking tot de wet of de gedragscode te melden en we houden medewerkers en contractanten verantwoordelijk voor het niet naleven van de toepasselijke wetten en voorschriften of onze gedragscode. Garmin biedt ook training op het gebied van mensenhandel en slavernij aan werknemers en managers die direct verantwoordelijk zijn voor het beheer van toeleveringsketens. We zijn van plan ons interne beleid en onze trainingsprogramma's bij te werken en uit te breiden om de risico's van moderne slavernij en mensenhandel waar nodig aan te pakken naarmate ons bedrijf en onze toeleveringsketen zich verder ontwikkelen.

Conflictmineralen

Conflictmineralen zijn tin, tantalium, wolfraam en goud, ook wel bekend als 3TG. Hoewel Garmin geen ruwe 3TG-mineralen rechtstreeks bij leveranciers koopt, schaffen we wel onderdelen aan die 3TG kunnen bevatten uit mijnen in de DRC of aangrenzende landen.

Garmin conflictmineralen informatieblad

Garmin werkt samen met anderen in de branche door deelname aan het Responsible Minerals Initiative (RMI) (voorheen bekend als het Conflict Free Sourcing Initiative), een initiatief voor de ontwikkeling van controlesystemen voor smelters en raffinaderijen via onafhankelijk gevalideerde audits onder het Responsible Assurance Process (RMAP) van het RMI. Via het RMAP identificeert de RMI smelters en raffinaderijen die conflictvrije materialen produceren. De RMI maakt gebruik van speciaal getrainde onafhankelijke auditors van derde partijen om te controleren of deze smelters en raffinaderijen als conflictvrij kunnen worden gezien en publiceert vervolgens online een lijst met smelters en raffinaderijen die voldoen aan de normen van de audit. Verder ontwikkelde RMI het Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) om het verzamelen van informatie over conflictmineralen van leveranciers in de hele toeleveringsketen te standaardiseren.

Garmin verwacht dat de leveranciers de volgende acties ondernemen:

  • Een beleid opstellen voor het verantwoordelijk inkopen van mineralen en dit beleid doorvoeren in de gehele toeleveringsketen.
  • Processen voor zorgvuldig onderzoek en beperkingsplannen invoeren ter ondersteuning van het beleid.
  • Houd je aan onze gedragscode voor leveranciers
  • Het Garmin Conflict Minerals trainingsprogramma gebruiken om medewerkers die in aanmerking komen te trainen en te instrueren.
  • Materialen inkopen van sociaal verantwoordelijke leveranciers.
  • De CMRT tijdig invullen en tijdig terugsturen en ons voorzien van alle andere informatie met betrekking tot de inkoop van de mineralen die zijn gebruikt in de producten die ze leveren.

Hieronder vindt je kopieën van de rapporten van Garmin over conflictmineralen.

Als Garmin op de hoogte wordt gesteld van een leverancier die niet voldoet aan de verwachtingen die in dit beleid zijn uiteengezet, volgen we ons escalatieproces en nemen we de juiste maatregelen om de situatie te verhelpen, inclusief mogelijke beëindiging van de relatie met de leverancier.

Leveranciers en andere externe partijen worden aangemoedigd contact op te nemen met hun reguliere inkoopkanaal of een Garmin vertegenwoordiger als zij advies willen over het toepassen van deze benadering of als zij vermeend misbruik willen melden. Leveranciers, andere externe belanghebbenden en medewerkers kunnen zorgen met betrekking tot de inkoop van 3TG in Garmin producten melden aan het Garmin conflictmineralenteam en de Chief Compliance Officer door een e-mail te sturen aan [email protected] of een brief te verzenden naar het volgende adres:

Chief Compliance Officer
Garmin Ltd., Mühlentalstrasse 2
CH-8200, Zwitserland

Modern Slavery Act 2015

Our goal at Garmin (Europe) Ltd. is to ensure that human rights are upheld for all workers involved in our supply chain and that individuals experience safe, fair and non-discriminatory working conditions. Garmin supports suppliers who share our belief that fair labour practices and safe working environments are an inherent part of human rights.

The Modern Slavery Act 2015 seeks to increase transparency in supply chains by requiring certain commercial organisations to provide information to the public regarding their efforts to address the issue of modern slavery and human trafficking. Specifically, the Act 2015 requires certain businesses to prepare “a statement of the steps the organisation has taken during the financial year to ensure that slavery and human trafficking is not taking place.”

GARMIN BUSINESS AND SUPPLY CHAIN STRUCTURE

Garmin is a provider of navigation, communications and information devices, most of which are enabled by Global Positioning System, or GPS, technology. Our products serve the marine, outdoor, fitness, auto, and aviation markets. Our supply chain relies on sources of materials and labour from all around the world. The raw materials used in our products are produced globally, and our products are manufactured internationally. Garmin has a cross functional team of associates who are responsible for supply chain management.

GARMIN POLICIES ON SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING

The Garmin group of companies, including Garmin (Europe) Ltd. (collectively, “Garmin”), Garmin have a zero tolerance policy with regard to slavery and human trafficking. Garmin’s internal Code of Conduct forbids acts constituting human trafficking and slavery, and Garmin has established internal procedures to facilitate the reporting of human rights abuses and violations of our Code of Conduct. Associates responsible for management of Garmin’s supply receive supplemental annual training conducted to help ensure that modern slavery, human trafficking and other human rights abuses have no place in our supply chain.

SUPPLIER ADHERENCE TO GARMIN POLICIES

Garmin has taken a number of measures aimed at eradicating slavery and human trafficking from our direct supply chain. First, Garmin and its affiliates have adopted a Supplier Code of Conduct, which is incorporated as part of our Terms and Conditions of Purchase. The Supplier Code of Conduct addresses issues such as maximum working hours, basic wage, respect, equality and restriction of forced labour, and prohibits suppliers from engaging in involuntary, forced, prison, indentured or slave labour, human trafficking or the hiring of trafficking and debt bondage victims. Secondly, Garmin requires its suppliers and entities throughout its supply chain comply with all applicable laws, regulations and international labour and human rights standards. A supplier’s failure to comply with Garmin’s policies may result in disqualification from doing business with Garmin. Finally, our factories are subject to periodic compliance audits by many of our distributors and other resellers in order to confirm our compliance with applicable laws, regulations and international labour and human rights standards.

This statement is made pursuant to Section 54, Part 6 of the Modern Slavery Act 2015 and constitutes Garmin (Europe) Ltd.’s slavery and human trafficking statement for the financial year ending December 28, 2019.

Garmin (Europe) Ltd.
Date:March 27, 2020