Skip navigation links

Naleving

Een conformiteitsverklaring (DoC) bekijken:

  • Ga voor conformiteitsverklaringen voor de luchtvaart naar Handleidingen, zoek op productnaam en klik op het tabblad Handleidingen.
  • Ga voor alle overige producten naar Conformiteitsverklaring en selecteer uw product.

Voor meer informatie over de volgende onderwerpen, gaat u naar Productontwerp en materialen op de Milieu pagina

  • Batterijinformatiebladen
  • Veiligheidsinformatiebladen (SDS)

Voor meer informatie over de volgende onderwerpen, gaat u naar Productontwerp en materialen op de Milieu pagina.

  • Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS)
  • Verordening inzake chemicaliën en hun veilige toepassing (REACH)

Ga voor meer informatie over de volgende onderwerpen naar het gedeelte Recycling op de Productontwerp of Milieu pagina's.

  • Elektrisch en elektrotechnisch afval (WEEE)