Retningslinjer for personvern for inReach og Garmin Explore

Sist oppdatert: 6. juni 2019

Se gjennom tidligere retningslinjer

Garmin utviklet disse retningslinjene for personvern for å gi deg informasjon om hvordan vi og datterselskapet vårt, inReach, Inc. («inReach»), behandler dine personlige data når du besøker Garmin Explore-nettstedet, oppretter en Garmin-konto, registrerer og bruker inReach-enheten din, abonnerer på og bruke inReach-satellittkommunikasjonstjenester og bruker Earthmate-appen og Explore-appen.

«Personlige data» er informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar naturlig person.

Klikk på en kobling nedenfor for å gå til et bestemt avsnitt i disse retningslinjene for personvern:

Kategorier av personlige data som behandles av Garmin

Personlige opplysninger som behandles når du oppretter en Garmin-konto:

Når du oppretter en Garmin-konto, ber vi deg om å oppgi e-postadressen din og navnet ditt. Du kan velge å oppgi kun fornavnet ditt eller et kallenavn i stedet for fullt navn hvis du ønsker.

Formål og juridiske grunnlag:

(a) Garmin behandler e-postadressen din fordi du må bruke en e-postadresse og et passord for å logge deg på kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er basert på Garmins legitime interesse i å beskytte kontoen din.

(b) Garmin behandler også e-postadressen din for å sende deg viktig informasjon om enhetene, appene, abonnementene eller kontoen din, for eksempel viktig sikkerhetsinformasjon eller vesentlige endringer i disse retningslinjene for personvern. Navnet du oppgir, er knyttet til Garmin-kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er basert på Garmins legitime interesser i å gi deg viktig informasjon om enhetene, appene, abonnementet eller kontoen din.

(c) Hvis du samtykker i å motta markedsføringsinformasjon fra Garmin, behandler Garmin også e-postadressen din for å sende deg markedsføringsinformasjon om Garmin-produkter og -apper. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre preferansene dine i Garmin-kontoen eller via koblingen nederst i markedsførings-e-postene våre. Markedsførings-e-postene du mottar fra Garmin, er basert på innstillingene du har valgt for Garmin-kontoen, posisjonen som angis av IP-adressen din, hva slags typer Garmin-enheter du har lagt til Garmin-kontoen din, og eventuelle abonnementer som er inkludert i Garmin-kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle disse dataene for dette formålet er Garmins legitime interesse i å redusere antall markedsførings-e-poster som sendes til hver enkelt kunde, ved å velge ut hvilke kunder som skal motta en bestemt markedsførings-e-post, i stedet for å sende alle markedsførings-e-postene til alle kunder som har samtykket i å motta markedsførings-e-poster.

(d) Garmin behandler også e-postadressen din for å knytte den til Garmin-kontoen din når du tar kontakt med kundestøtten vår. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å tilby kundestøtte av høy kvalitet.

Personlige data som behandles når du kjøper et abonnement til inReach-satellittkommunikasjonstjenestene:

Når du kjøper et inReach-abonnement, innhenter Garmin Services e-postadresse, postadresse, fakturaadresse, telefonnummer og kontaktinformasjon for de valgte nødkontaktene dine. En tredjepart, Worldpay, behandler betalingskortinformasjonen din når du kjøper et abonnement på inReach-satellittkommunikasjonstjenestene. Vi anbefaler at du leser gjennom Worldpays retningslinjer for personvern.

Formål og juridisk grunnlag:

(a) inReach behandler e-postadressen din for å knytte den til abonnementet ditt på inReach-satellittkommunikasjonstjenestene slik at du kan sende e-post til og motta e-post fra andre brukere av inReach-enheter, og til å sende deg faktureringsinformasjon og annen informasjon om abonnementet ditt til inReach-satellittkommunikasjonstjenestene. Det juridiske grunnlaget for behandling av e-postadressen din for disse formålene er for å oppfylle en abonnementskontrakt.

(b) inReach behandler postadressen din fordi GEOS og GEOS International Emergency Response Coordination Center («IERCC») bruker postadressene til inReach-abonnenter for å avgjøre om SOS-knappen er blitt aktivert utilsiktet av en abonnent på hans eller hennes bosted. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er inReachs legitime interesse i reduksjon av antall falske alarmer.

(c) inReach behandler telefonnummeret ditt fordi det brukes av GEOS og IERCC for å avgjøre om abonnenten utilsiktet har aktivert SOS-knappen på hans eller hennes bosted, og det brukes av inReach til å kommunisere med abonnenter om fakturainformasjon. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er inReachs legitime interesse i reduksjon av antall falske alarmer og i kommunikasjon med abonnenter om fakturainformasjonen deres.

(d) inReach behandler kontaktinformasjon for de valgte nødkontaktene dine slik at inReach og/eller GEOS og IERCC kan kommunisere med dem i tilfelle du er involvert i en nødssituasjon. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er inReachs legitime interesse i å kommunisere med nødkontaktene du har valgt, i tilfelle du er involvert i en nødssituasjon.

(e) inReach behandler e-postadressen din for å sende deg e-postmeldinger om å beholde abonnementet hvis du bor i USA og ikke avviser å motta slike e-postmeldinger eller hvis du bor utenfor USA og velger å motta slike e-postmeldinger. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykket ditt, som du kan trekke tilbake til enhver tid.

Personlige data behandles når du bruker inReach-satellittkommunikasjonstjenestene:

inReach-produkter og tjenestene for satellittkommunikasjon er utviklet for å brukes til å formidle nødmeldinger til relevante myndigheter. For at inReach, datterselskapene dets og tjenesteleverandørene deres skal kunne utføre denne tjenesten, behandler inReach tekst-, SMS- og e-postmeldinger som sendes til og fra inReach-enheten din, og inReach behandler plasseringen til inReach-enheten din når den kommuniserer med Iridium-satellitter.

Formål og juridisk grunnlag:

Oppfyllelse av en kontrakt.

Personlige data som behandles når du synkroniserer Garmin inReach-enheten din:

Når du synkroniserer Garmin inReach-enheten via Explore-appen, Earthmate-appen, Garmin Express eller inReach Sync, loggfører vi data om overføringen, for eksempel IP-adressen som ble brukt ved synkroniseringen, datoen og klokkeslettet for synkroniseringen, krasj-/diagnostikklogger, enhetens geografiske posisjon, informasjon om enheten din, informasjon om nettverket som ble brukt til å synkronisere (f.eks. Wi-Fi eller mobildata) og enhetens batterinivå.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen til å feilsøke problemer med enhetene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er Garmins legitime interesse i å forbedre stabiliteten på enhetene våre og tilby kundene våre et kvalitetsprodukt.

Personopplysninger som behandles når du velger å laste opp aktiviteter, posisjon og aktivitetsdata fra Garmin Explore-appen:

Du kan velge å laste opp aktiviteter (for eksempel fjellturer, eventyr, jaktturer, offroading-ruter og så videre) og aktivitetsdata (for eksempel posisjon, tidsstempel, stier, høyde, hastighet, distanse og så videre) fra enheten til Garmin-kontoen via Garmin Explore-appen. Du kan bruke enheten uten å laste opp aktivitetene dine til Garmin. Hvis du velger å laste opp aktivitetene dine til Garmin, kontrollerer du om aktivitetsdataene dine deles med andre brukere via MapShare, sosiale medier eller på andre måter.

Formål og juridisk grunnlag:

Garmin behandler aktivitetsdataene dine, hvis du velger å bruke Garmin Explore-appen og laste dem opp til Garmin, slik at du kan analysere aktivitetsdataene, se posisjonen din på aktivitetsløypen, vise målinger og om ønskelig dele aktivitetsdataene med andre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelse av en kontrakt.

Personlige data som behandles når du kommuniserer med Garmin eller inReach:

Når du tar kontakt med kundestøtten vår på e-post, telefon, på nett eller ansikt til ansikt, innhenter vi personlige data som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontaktpreferanser, samt informasjon om Garmin-produktene du eier, for eksempel serienummer og kjøpsdato og informasjon om abonnementet ditt. Vi kan også opprette hendelseslogger som er nyttige i forbindelse med å diagnostisere problemer knyttet til produkt- eller appytelse, og til å hente inn informasjon knyttet til et støtte- eller serviceproblem. For å forbedre kundeservicen kan vi i henhold til gjeldende lovgivning også ta opp og gå gjennom samtaler med kundemedarbeidere og analysere eventuelle tilbakemeldinger som oppgis til oss i frivillige kundeundersøkelser. Hvis du samtykker, kan kundemedarbeiderne våre logge seg på Garmin-kontoen din, hvis det blir aktuelt, for å feilsøke og løse problemer.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen for å gi deg kunde- og produktstøtte og for å overvåke kvaliteten på og typen kunde- og produktstøtte vi gir kundene våre. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for disse formålene er Garmins og inReachs legitime interesse i å tilby produktstøtte av høy kvalitet. Det juridiske grunnlaget for å logge oss på Garmin-kontoen, hvis dette er aktuelt, for å kunne feilsøke og løse problemer er samtykket ditt. Dette samtykket kan trekkes tilbake.

Kategorier av mottakere av personopplysninger

GEOS og IERCC:

Når du bruker tjenester for satellittkommunikasjon og utløser et SOS-nødsignal, gir inReach informasjon, f.eks. navnet ditt, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, meldingsinnhold, sendetidspunktet og identitetene og plasseringene til senderen og mottakeren av meldingen til GEOS og leverandøren av GEOS International Emergency Response Coordination Center («IERCC»), og kan også formidle denne informasjonen til kompetente myndigheter, førstehjelpspersonell og familiemedlemmer. GEOS og IERCC kan også formidle informasjon som førstehjelpspersonell har behov for.

Søke- og redningstjenester og førstehjelpspersonell:

Når du bruker satellittkommunikasjonstjenester og utløser et SOS-nødsignal, kan inReach også gi informasjon som navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, meldingsinnhold, sendetidspunktet og identitetene og plasseringene til senderen og mottakeren av meldingen til ansvarlige søke- og redningstjenester og førstehjelpspersonell. GEOS og IERCC kan også gi denne informasjonen ved behov til ansvarlige søke- og redningstjenester og førstehjelpspersonell.

Familiemedlemmer:

Hvis du ber om det som en del av abonnementsinnstillingene, kan inReach kan også gi informasjon som meldingsinnhold, sendetidspunktet og identitetene og plasseringene til senderen og mottakeren av meldingen til medlemmer av familien din som er identifisert i abonnementsinnstillingene.

Personer du inviterer til å spore posisjonen din:

Du kan invitere familie, venner eller andre til å følge bevegelsene dine på datamaskiner eller mobilenheter ved hjelp av den nettbaserte MapShare™-portalen. inReach-enheten sender punkter i sporlogg ved forhåndsvalgte tidsintervaller slik at følgere kan spore posisjonen din på nettet. Du kan også invitere familiemedlemmer, venner og andre til å bruke MapShare til å pinge inReach-enheten din. De vil da kunne se GPS-posisjonen din og spore bevegelsene dine, og dere kan utveksle meldinger mens du er på farten. Du kan også bygge MapShare-siden din inn på en blogg, et nettsted eller i sosiale medier hvis du ønsker det.

Andre tjenesteleverandører:

Garmin benytter seg av skytjenester fra tredjeparter som Adobe, Emarsys og Mailchimp som hjelp ved utsendelse av e-post. Disse tjenestene sporer aktiviteter tilknyttet disse e-postene, som når de ble åpnet, om koblinger i e-poster ble klikket på, og om det ble kjøpt noe da disse koblingene ble klikket på. Garmin bruker disse dataene for å analysere hvordan e-postene brukes. Garmin bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss å forstå bruken av nettstedene og appene våre og til lignende formål. Garmin bruker også Pipedrive til å administrere kommunikasjon med forretningskunder. Vi anbefaler at du leser gjennom Mailchimps retningslinjer for personvern og Pipedrives retningslinjer for personvern. Garmin Services bruker SendGrid til å sende meldinger fra Garmin inReach-enheter til e-postadresser.

Garmin Services bruker Azure Cloud, en Microsoft-løsning, som vert for data og tjenester på servere i USA, Australia og Europa.

Annen videreformidling:

Vi kan utlevere personlige data om deg til andre i følgende tilfeller: (a) hvis vi har ditt gyldige samtykke til å gjøre dette; (b) for å etterkomme en gyldig stevning, lovgivning, rettskjennelse, rettergang eller andre rettsplikter; (c) for å håndheve enkelte av våre vilkår og betingelser eller retningslinjer; (d) om nødvendig for å ta tilgjengelige rettsmidler i anvendelse eller forsvare rettslige krav; eller (e) hvis vi regner det som nødvendig eller hensiktsmessig for å skaffe deg hjelp hvis du er involvert i en nødssituasjon.

Vi kan også overføre personlige opplysninger til et tilknyttet selskap, et datterselskap eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, sammenslåing, salg, felleskontrollert virksomhet, overdragelse, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av virksomheten vår, eiendeler eller varer inkludert, og uten begrensning, i forbindelse med en konkurs eller en lignende hendelse, forutsatt at enheten vi overfører personlige opplysninger til, ikke har tillatelse til å behandle personopplysningene dine på annet vis enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen, uten å varsle deg og, hvis gjeldende lovgivning krever det, innhente samtykke fra deg.

Overføring av personlige data

Garmin er en global virksomhet. For å kunne tilby og oppdatere våre produkter, apper og tjenester kan det være vi må overføre personlige opplysninger til andre Garmin-selskaper i andre land. Vis Garmin-eide selskaper. Når du oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp data til Garmin-kontoen, blir personopplysningene dine innhentet og lagret på serverne til Garmin International Inc. i USA. Personopplysningene til personer som bor i et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), Storbritannia eller Sveits, kontrolleres av Garmin Würzburg GmbH og behandles på vegne av Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc., og Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. overholder Privacy Shield-prinsippene for EU-USA og Sveits-USA vedrørende innhenting, bruk, deling og oppbevaring av personlig informasjon fra EØS, Storbritannia og Sveits, som beskrevet i Privacy Shield-sertifiseringen for EU-USA og Privacy Shield-sertifiseringen for Sveits-USA. Finn ut mer om Privacy Shield her.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. er underlagt U.S. Federal Trade Commissions tilsyn og er ansvarlig for personopplysninger som overføres til tredjeparter som behandler disse på våre vegne. Hvis du vil klage på vår overensstemmelse med Privacy Shield, kan du ta kontakt med oss på [email protected]. Du kan også sende en klage til vår valgte uavhengige voldgiftsinstitusjon, JAMS, og under visse forhold, starte voldgiftsprosessen innenfor Privacy Shield-rammeverket.

Alle Garmin-selskaper må følge rutinene for personvern som er nedfelt i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Nettsted:

For å kunne analysere hvordan du og andre besøkende bruker Garmin Explore-nettstedet, samle sammen statistikk om bruk av nettstedet og responstider, diagnostisere problemer på Garmins servere og administrere Garmin Explore-nettstedet, innhenter vi, med hjelp av tredjepartsanalyseleverandører, visse data når du bruker nettstedet vårt. Disse dataene består blant annet av IP-adresse, enhetens geografiske posisjon, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen, klokkeslett for besøk, sidevisninger og sideelementer (f.eks. koblinger) som du klikker på. Vi kan bruke informasjonskapsler, pikselmerker, websignaler, klare GIF-bilder eller andre lignende verktøy på nettstedet vårt og i e-postmeldingene våre for å gjøre det lettere for oss å innhente og analysere slike data. Vi bruker denne informasjonen til å gjøre innholdet på nettstedet vårt bedre og mer relevant, til å identifisere og løse problemer og til å forbedre den generelle opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt.

Hvis du ikke vil at data skal hentes inn ved hjelp av disse teknologiene, finnes det en enkel fremgangsmåte i de fleste nettlesere som gjør at du automatisk slår av mange av disse teknologiene, eller at du får et valg om du vil slå av eller godta dem.

Hvis du er bosatt i EU eller en annen jurisdiksjon der vi trenger samtykket ditt for å kunne bruke disse teknologiene på nettstedene våre, har du muligheten til å oppgi preferansene dine for informasjonskapsler på nettstedene. Du kan imidlertid ikke velge å deaktivere informasjonskapsler som trengs for å aktivere grunnleggende funksjoner på nettstedet.

Explore-app, Earthmate-app og Garmin Express:

Vi samler også inn data fra brukerne om deres bruk av Explore, Earthmate og Garmin Express. Den analytiske informasjonen vi samler inn, inkluderer datoen og klokkeslettet for når appen fikk tilgang til serverne våre, appversjonen, enhetens posisjon, språkinnstillingen, hva slags informasjon og filer som har blitt lastet ned til appen, brukeroppførsel (f.eks. hvilke funksjoner som er brukt og hvor ofte de er brukt), tilstandsinformasjon om enheten, enhetsmodellen, informasjon om maskinvare og operativsystem og informasjon om hvordan appen fungerer. Garmin bruker disse dataene til å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til Explore, Earthmate, Garmin Express og andre Garmin-apper, til å utvikle og markedsføre produkter og funksjoner som tjener deg og andre brukere på best mulig måte og til å gjøre det lettere for oss å identifisere og løse problemer med appstabilitet og andre problemer knyttet til bruk så raskt som mulig.

Det juridiske grunnlaget for å behandle denne analytiske informasjonen er vår legitime interesse i å forstå hvordan kundene våre bruker produktene, appene og nettstedene våre, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten i dem.

Her er eksempler på tredjepartsleverandører for analyser og lignende tjenester vi bruker for øyeblikket:

Analysetjenester:

  • Google: Google Analytics brukes til å spore nettstedsstatistikk og brukerdemografi, interesser og atferd på nettsteder. Vi bruker også Google Search Console for å få en bedre forståelse av hva nettstedbrukere synes om nettstedet vårt og hvordan vi kan gjøre søkemotoroptimaliseringen vår bedre. Finn mer informasjon om hvordan denne informasjonen brukes, , hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen og hvordan du velger bort at dataene kan brukes av Google Analytics.
  • Azure Application Insights Azure Application Insights brukes for å hjelpe oss å forstå bruken av Garmin Express slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen. Azure Application Insights er en Microsoft-tjeneste.
  • NewRelic: NewRelic brukes til å spore nettstedsytelse og -bruk slik at vi kan gi en bedre samlet opplevelse.
  • Loggly: Loggly brukes til å spore informasjon om feil som oppstår på Garmin Explore-nettstedet og inReachs infrastruktur for meldingsbehandling slik at Garmin kan forbedre systemets ytelse.

Barn

Vi ber om at personer under 13 år i USA og under 16 år i resten av verden ikke oppgir personopplysninger til Garmin. Hvis vi oppdager at vi har innhentet personopplysninger fra et barn under 13 år i USA eller under 16 år i resten av verden, tar vi skritt for å slette denne informasjonen så snart som mulig.

Oppdateringer av personvernerklæring

Vi kan oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, etter hvert som vi legger til nye produkter og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lovgivning endres. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret, ved å se Sist oppdatert øverst på denne siden. Eventuelle endringer trer i kraft når den personvernerklæringen legges ut.

Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Dette varselet blir sendt på e-post eller ved å publisere endringene på Garmin Connect-nettstedet eller gjennom vivofit jr.-appen.

Oppbevaring av personlige data

Vi oppbevarer dine personlige data så lenge Garmin-kontoen din anses som aktiv. Du kan også se nedenfor under avsnittet «Dine rettigheter» for å se en beskrivelse av retten til sletting.

Datakontroller og databeskyttelsesansvarlig

Hvis du bor i et land i EØS, Storbritannia eller Sveits, blir personopplysninger som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin Würzburg GmbH, med adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Garmins EU-databeskyttelsesansvarlige befinner seg på samme adresse og kan også nås via e-post på eu[email protected].

Hvis du bor utenfor EØS, Storbritannia og Sveits, blir personopplysninger som innhentes av Garmin, kontrollert av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, USA, som du kan kontakte via e-post på [email protected].

Dine rettigheter

Personer som er bosatt i USA:

Hvis du bor i USA, har du som forelder eller foresatt rett til å gå gjennom eller slette informasjonen Garmin samler inn fra barnet ditt, i henhold til personvernregelverket om barn på nett (COPPA). Du kan også nekte å tillate ytterligere innsamling eller bruk av informasjonen. For å gjøre dette kan du ta kontakt med oss ved å ringe oss på 913-397-0872 eller sende en e-post til [email protected].

Ytterligere informasjon Hvis du har noen spesifikke spørsmål, kan du kontakte oss på:
Garmin Privacy Office
Garmin Ltd.
1200 E. 151st St.
Olavhe, KS 66062-3426
E-post: [email protected] Telefon: (913) 397 8200

Innbyggere i EU eller Storbritannia:

Hvis du bor i EU eller Storbritannia, har du i henhold til den generelle personvernforordningen (GDPR) eller Storbritannias lov om databeskyttelse fra 2018 rett til å be Garmin om å få tilgang til og utbedre eller slette personopplysningene dine, dataportabilitet, begrense behandlingen av personopplysningene dine, rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine og rett til å klage til et tilsynsorgan. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene, kan du gå til Europakommisjonens My Rights-side side om dine rettigheter knyttet til GDPR, som kan vises på en rekke språk (ikke norsk). Hvis du bor utenfor EU og Storbritannia, kan du ha lignende rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

For å be om tilgang til eller utbedring, overføring eller sletting av dine personlige opplysninger, eller for å slette Garmin-kontoen din, kan du gå til Senteret for kontoadministrering.

Hvis du bor i EU eller Storbritannia og vil utøve retten din til å begrense behandlingen eller gjøre innsigelser mot behandlingen, kontakter du selskapets EU-personvernombud hos Garmin Würzburg GmbH på adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Du kan også ta kontakt via e-post på [email protected]. Hvis du ikke bor i EU eller Storbritannia, men mener at du har rett til å begrense behandlingen eller gjøre innsigelser mot den i henhold til lokal lovgivning, kan du kontakte Garmin International, Inc. på [email protected].

Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.