Retningslinjer for personvern for inReach® global satellitteknologi

Last updated: March 6, 2019

Garmin utviklet disse retningslinjene for personvern for å gi deg informasjon om hvordan vi og datterselskapet vårt, inReach, Inc. («inReach»), behandler dine personlige data når du besøker Garmin Explore-nettstedet, oppretter en Garmin-konto, registrerer og bruker inReach-enheten din, abonnerer på og bruke inReach-satellittkommunikasjonstjenester og bruker Earthmate-appen og Explore-appen.

«Personlige data» er informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar naturlig person.

Klikk på en kobling nedenfor for å gå til et bestemt avsnitt i disse retningslinjene for personvern:

Kategorier av personlige data som behandles av Garmin

Personlige opplysninger som behandles når du oppretter en Garmin-konto:

Når du oppretter en Garmin-konto, ber vi deg om å oppgi e-postadressen din og navnet ditt. Du kan velge å oppgi kun fornavnet ditt eller et kallenavn i stedet for fullt navn hvis du ønsker.

Formål og juridiske grunnlag:

(a) Garmin behandler e-postadressen din fordi du må bruke en e-postadresse og et passord for å logge deg på kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er basert på Garmins legitime interesse i å beskytte kontoen din.

(b) Garmin behandler også e-postadressen din for å sende deg viktig informasjon om enhetene, appene, abonnementene eller kontoen din, for eksempel viktig sikkerhetsinformasjon eller vesentlige endringer i disse retningslinjene for personvern. Navnet du oppgir, er knyttet til Garmin-kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er basert på Garmins legitime interesser i å gi deg viktig informasjon om enhetene, appene, abonnementet eller kontoen din.

(c) Hvis du samtykker i å motta markedsføringsinformasjon fra Garmin, behandler Garmin også e-postadressen din for å sende deg markedsføringsinformasjon om Garmin-produkter og -apper. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er samtykket ditt. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å endre preferansene dine i Garmin-kontoen eller via koblingen nederst i markedsførings-e-postene våre. Markedsførings-e-postene du mottar fra Garmin, er basert på innstillingene du har valgt for Garmin-kontoen, posisjonen som angis av IP-adressen din, hva slags typer Garmin-enheter du har lagt til Garmin-kontoen din, og eventuelle abonnementer som er inkludert i Garmin-kontoen din. Det juridiske grunnlaget for å behandle disse dataene for dette formålet er Garmins legitime interesse i å redusere antall markedsførings-e-poster som sendes til hver enkelt kunde, ved å velge ut hvilke kunder som skal motta en bestemt markedsførings-e-post, i stedet for å sende alle markedsførings-e-postene til alle kunder som har samtykket i å motta markedsførings-e-poster.

(d) Garmin behandler også e-postadressen din for å knytte den til Garmin-kontoen din når du tar kontakt med kundestøtten vår. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å tilby kundestøtte av høy kvalitet.

Personlige data som behandles når du logger på Garmin-kontoen din med påloggingsinformasjon for sosiale medier hvis du velger det:

Du kan velge å logge deg på Garmin-kontoen ved hjelp av påloggingsinformasjonen din for sosiale medier (f.eks. Facebook-påloggingsinformasjonen). Hvis du velger å gjøre dette, blir du, den første gangen du gjør dette, spurt om du samtykker i at det sosiale mediet kan oppgi visse data til Garmin, som navn, e-postadresse, profilbilde, innlegg, kommentarer og annen informasjon knyttet til kontoen din på det sosiale mediet. All denne informasjonen blir gjort tilgjengelig for Garmin av det sosiale mediet på grunn av måten påloggingen via sosiale medier fungerer. Den eneste informasjonen Garmin beholder og behandler, er imidlertid kun e-postadressen din. Hvis du ikke vil at leverandøren av det sosiale mediet skal dele dataene dine med Garmin, kan du ganske enkelt logge deg på Garmin-kontoen din med påloggingsinformasjonen for Garmin-kontoen i stedet for påloggingsinformasjonen fra det sosiale mediet.

Formål og juridisk grunnlag:

Garmin knytter e-postadressen som blir oppgitt av det sosiale mediet, til Garmin-kontoen din. Dette gjør det mulig for deg å logge på Garmin-kontoen din med e-postadressen din i fremtiden dersom du ikke lenger ønsker å logge deg på med påloggingsinformasjonen fra det sosiale mediet. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for dette formålet er Garmins legitime interesse i å gi deg en alternativ påloggingsmetode og i å holde kontoen din trygg.

Personlige data som behandles når du kjøper et abonnement til inReach-satellittkommunikasjonstjenestene:

Når du kjøper et inReach-abonnement, innhenter inReach e-postadressen, postadressen, fakturaadressen, telefonnummeret og kontaktinformasjonen din for de valgte nødkontaktene dine. En tredjepart, Vantiv, behandler betalingskortinformasjonen din når du kjøper et abonnement til inReach-satellittkommunikasjonstjenestene. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom Vantivs retningslinjer for personvern.

Formål og juridisk grunnlag:

(a) inReach behandler e-postadressen din for å knytte den til abonnementet ditt på inReach-satellittkommunikasjonstjenestene slik at du kan sende e-post til og motta e-post fra andre brukere av inReach-enheter, og til å sende deg faktureringsinformasjon og annen informasjon om abonnementet ditt til inReach-satellittkommunikasjonstjenestene. Det juridiske grunnlaget for behandling av e-postadressen din for disse formålene er for å oppfylle en abonnementskontrakt.

(b) inReach behandler postadressen din fordi GEOS og GEOS International Emergency Response Coordination Center («IERCC») bruker postadressene til inReach-abonnenter for å avgjøre om SOS-knappen er blitt aktivert utilsiktet av en abonnent på hans eller hennes bosted. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er inReachs legitime interesse i reduksjon av antall falske alarmer.

(c) inReach behandler telefonnummeret ditt fordi det brukes av GEOS og IERCC for å avgjøre om abonnenten utilsiktet har aktivert SOS-knappen på hans eller hennes bosted, og det brukes av inReach til å kommunisere med abonnenter om fakturainformasjon. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er inReachs legitime interesse i reduksjon av antall falske alarmer og i kommunikasjon med abonnenter om fakturainformasjonen deres.

(d) inReach behandler kontaktinformasjon for de valgte nødkontaktene dine slik at inReach og/eller GEOS og IERCC kan kommunisere med dem i tilfelle du er involvert i en nødssituasjon. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er inReachs legitime interesse i å kommunisere med nødkontaktene du har valgt, i tilfelle du er involvert i en nødssituasjon.

(e) inReach behandler e-postadressen din for å sende deg e-postmeldinger om å beholde abonnementet hvis du bor i USA og ikke avviser å motta slike e-postmeldinger eller hvis du bor utenfor USA og velger å motta slike e-postmeldinger. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykket ditt, som du kan trekke tilbake til enhver tid.

Personlige data behandles når du bruker inReach-satellittkommunikasjonstjenestene:

inReach-produkter og tjenestene for satellittkommunikasjon er utviklet for å brukes til å formidle nødmeldinger til relevante myndigheter. For at inReach, datterselskapene dets og tjenesteleverandørene deres skal kunne utføre denne tjenesten, behandler inReach tekst-, SMS- og e-postmeldinger som sendes til og fra inReach-enheten din, og inReach behandler plasseringen til inReach-enheten din når den kommuniserer med Iridium-satellitter.

Formål og juridisk grunnlag:

Oppfyllelse av en kontrakt.

Personlige data som behandles når du synkroniserer Garmin inReach-enheten din:

Når du synkroniserer Garmin inReach-enheten via Explore-appen, Earthmate-appen, Garmin Express eller inReach Sync, loggfører vi data om overføringen, for eksempel IP-adressen som ble brukt ved synkroniseringen, datoen og klokkeslettet for synkroniseringen, krasj-/diagnostikklogger, enhetens geografiske posisjon, informasjon om enheten din, informasjon om nettverket som ble brukt til å synkronisere (f.eks. Wi-Fi eller mobildata) og enhetens batterinivå.

Personlige data som behandles når du kommuniserer med Garmin eller inReach:

Når du tar kontakt med kundestøtten vår på e-post, telefon, på nett eller ansikt til ansikt, innhenter vi personlige data som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og kontaktpreferanser, samt informasjon om Garmin-produktene du eier, for eksempel serienummer og kjøpsdato og informasjon om abonnementet ditt. Vi kan også opprette hendelseslogger som er nyttige i forbindelse med å diagnostisere problemer knyttet til produkt- eller appytelse, og til å hente inn informasjon knyttet til et støtte- eller serviceproblem. For å forbedre kundeservicen kan vi i henhold til gjeldende lovgivning også ta opp og gå gjennom samtaler med kundemedarbeidere og analysere eventuelle tilbakemeldinger som oppgis til oss i frivillige kundeundersøkelser. Hvis du samtykker, kan kundemedarbeiderne våre logge seg på Garmin-kontoen din, hvis det blir aktuelt, for å feilsøke og løse problemer.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi bruker denne informasjonen for å gi deg kunde- og produktstøtte og for å overvåke kvaliteten på og typen kunde- og produktstøtte vi gir kundene våre. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for disse formålene er Garmins og inReachs legitime interesse i å tilby produktstøtte av høy kvalitet. Det juridiske grunnlaget for å logge oss på Garmin-kontoen, hvis dette er aktuelt, for å kunne feilsøke og løse problemer er samtykket ditt. Dette samtykket kan trekkes tilbake.

Kategorier av mottakere av personopplysninger

GEOS og IERCC:

Når du bruker tjenester for satellittkommunikasjon og utløser et SOS-nødsignal, gir inReach informasjon, f.eks. navnet ditt, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, meldingsinnhold, sendetidspunktet og identitetene og plasseringene til senderen og mottakeren av meldingen til GEOS og leverandøren av GEOS International Emergency Response Coordination Center («IERCC»), og kan også formidle denne informasjonen til kompetente myndigheter, førstehjelpspersonell og familiemedlemmer. GEOS og IERCC kan også formidle informasjon som førstehjelpspersonell har behov for.

Søke- og redningstjenester og førstehjelpspersonell:

Når du bruker satellittkommunikasjonstjenester og utløser et SOS-nødsignal, kan inReach også gi informasjon som navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer, meldingsinnhold, sendetidspunktet og identitetene og plasseringene til senderen og mottakeren av meldingen til ansvarlige søke- og redningstjenester og førstehjelpspersonell. GEOS og IERCC kan også gi denne informasjonen ved behov til ansvarlige søke- og redningstjenester og førstehjelpspersonell.

Familiemedlemmer:

Hvis du ber om det som en del av abonnementsinnstillingene, kan inReach kan også gi informasjon som meldingsinnhold, sendetidspunktet og identitetene og plasseringene til senderen og mottakeren av meldingen til medlemmer av familien din som er identifisert i abonnementsinnstillingene.

Personer du inviterer til å spore posisjonen din:

Du kan invitere familie, venner eller andre til å følge bevegelsene dine på datamaskiner eller mobilenheter ved hjelp av den nettbaserte MapShare™-portalen. inReach-enheten sender punkter i sporlogg ved forhåndsvalgte tidsintervaller slik at følgere kan spore posisjonen din på nettet. Du kan også invitere familiemedlemmer, venner og andre til å bruke MapShare til å pinge inReach-enheten din. De vil da kunne se GPS-posisjonen din og spore bevegelsene dine, og dere kan utveksle meldinger mens du er på farten. Du kan også bygge MapShare-siden din inn på en blogg, et nettsted eller i sosiale medier hvis du ønsker det.

Andre tjenesteleverandører:

Garmin benytter seg av skytjenester fra tredjeparter som Adobe og Emarsys i e-postforsendelse. Disse tjenestene sporer aktiviteter tilknyttet disse e-postene, som når de ble åpnet, om koblinger i e-poster ble klikket på, og om det ble kjøpt noe da disse koblingene ble klikket på. Garmin bruker disse dataene for å analysere hvordan e-postene brukes. Garmin bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å hjelpe oss å forstå bruken av nettstedene og appene våre og til lignende formål.

inReach bruker SendGrid til å sende meldinger fra Garmin inReach-enheter til e-postadresser, og SmartFocus til å sende nyhetsbrev og annet innhold på e-post til abonnenter.

Annen videreformidling:

Vi kan utlevere personlige data om deg til andre i følgende tilfeller: (a) hvis vi har ditt gyldige samtykke til å gjøre dette; (b) for å etterkomme en gyldig stevning, lovgivning, rettskjennelse, rettergang eller andre rettsplikter; (c) for å håndheve enkelte av våre vilkår og betingelser eller retningslinjer; (d) om nødvendig for å ta tilgjengelige rettsmidler i anvendelse eller forsvare rettslige krav; eller (e) hvis vi regner det som nødvendig eller hensiktsmessig for å skaffe deg hjelp hvis du er involvert i en nødssituasjon.

Vi kan også overføre personlige data til et tilknyttet selskap, et datterselskap eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, sammenslåing, salg, felleskontrollert virksomhet, overdragelse, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins eller inReachs virksomhet, eiendeler eller varer, inkludert, og uten begrensning, i forbindelse med en konkurs eller en lignende hendelse, forutsatt at enheten vi overfører personlige data til, ikke har tillatelse til å behandle dine personlige data på annet vis enn det som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern uten å varsle deg og, hvis det kreves av gjeldende lovgivning, innhente samtykke fra deg.

Overføring av personlige data

Garmin er en global virksomhet. Vi kan være nødt til å overføre de personlige dataene til andre Garmin-selskaper i andre land for å kunne tilby produktene, appene og tjenestene våre. Vis Garmin-eide selskaper. Når du oppretter en Garmin-konto, legger til personlige data i kontoprofilen eller laster opp aktivitetsdataene dine til Garmin-kontoen, vil de personlige dataene dine samles inn og lagres på serverne til Garmin International Inc. i USA. Personlige data om enkeltpersoner som bor i et land i EØS-området eller i Sveits, kontrolleres av Garmin Würzburg GmbH og behandles på deres vegne av Garmin International, Inc.

Alle overføringer av personlige data fra Garmin-selskaper i EØS eller Sveits til Garmin International, Inc. i USA gjennomføres i samsvar med standardkontraktklausulene som er godkjent av Europakommisjonen.

Alle Garmin-selskaper må følge rutinene for personvern som er nedfelt i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Nettsted:

For å kunne analysere hvordan du og andre besøkende bruker Garmin Explore-nettstedet, samle sammen statistikk om bruk av nettstedet og responstider, diagnostisere problemer på Garmins servere og administrere Garmin Explore-nettstedet, innhenter vi, med hjelp av tredjepartsanalyseleverandører, visse data når du bruker nettstedet vårt. Disse dataene består blant annet av IP-adresse, enhetens geografiske posisjon, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen, klokkeslett for besøk, sidevisninger og sideelementer (f.eks. koblinger) som du klikker på. Vi kan bruke informasjonskapsler, pikselmerker, websignaler, klare GIF-bilder eller andre lignende verktøy på nettstedet vårt og i e-postmeldingene våre for å gjøre det lettere for oss å innhente og analysere slike data. Vi bruker denne informasjonen til å gjøre innholdet på nettstedet vårt bedre og mer relevant, til å identifisere og løse problemer og til å forbedre den generelle opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt.

Hvis du ikke vil at data skal hentes inn ved hjelp av disse teknologiene, finnes det en enkel fremgangsmåte i de fleste nettlesere som gjør at du automatisk slår av mange av disse teknologiene, eller at du får et valg om du vil slå av eller godta dem.

Hvis du er bosatt i EU eller en annen jurisdiksjon der vi trenger samtykket ditt for å kunne bruke disse teknologiene på nettstedene våre, har du muligheten til å oppgi preferansene dine for informasjonskapsler på nettstedene. Du kan imidlertid ikke velge å deaktivere informasjonskapsler som trengs for å aktivere grunnleggende funksjoner på nettstedet.

Explore-app, Earthmate-app og Garmin Express:

Vi samler også inn data fra brukerne om deres bruk av Explore, Earthmate og Garmin Express. Den analytiske informasjonen vi samler inn, inkluderer datoen og klokkeslettet for når appen fikk tilgang til serverne våre, appversjonen, enhetens posisjon, språkinnstillingen, hva slags informasjon og filer som har blitt lastet ned til appen, brukeroppførsel (f.eks. hvilke funksjoner som er brukt og hvor ofte de er brukt), tilstandsinformasjon om enheten, enhetsmodellen, informasjon om maskinvare og operativsystem og informasjon om hvordan appen fungerer. Garmin bruker disse dataene til å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til Explore, Earthmate, Garmin Express og andre Garmin-apper, til å utvikle og markedsføre produkter og funksjoner som tjener deg og andre brukere på best mulig måte og til å gjøre det lettere for oss å identifisere og løse problemer med appstabilitet og andre problemer knyttet til bruk så raskt som mulig.

Det juridiske grunnlaget for å behandle denne analytiske informasjonen er vår legitime interesse i å forstå hvordan kundene våre bruker produktene, appene og nettstedene våre, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten i dem.

Her er eksempler på tredjepartsleverandører for analyser og lignende tjenester vi bruker for øyeblikket:

Analysetjenester:

  • Google: Google Analytics brukes til å spore nettstedsstatistikk og brukerdemografi, interesser og atferd på nettsteder. Vi bruker også Google Search Console for å få en bedre forståelse av hva nettstedbrukere synes om nettstedet vårt og hvordan vi kan gjøre søkemotoroptimaliseringen vår bedre. Finn mer informasjon om hvordan denne informasjonen brukes, , hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen og hvordan du velger bort at dataene kan brukes av Google Analytics.
  • Azure Application Insights Azure Application Insights brukes for å hjelpe oss å forstå bruken av Garmin Express slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen. Azure Application Insights er en Microsoft-tjeneste.
  • NewRelic: NewRelic brukes til å spore nettstedsytelse og -bruk slik at vi kan gi en bedre samlet opplevelse.
  • Loggly: Loggly brukes til å spore informasjon om feil som oppstår på Garmin Explore-nettstedet og inReachs infrastruktur for meldingsbehandling slik at Garmin kan forbedre systemets ytelse.

Barn

Nettstedene og appene våre er ikke beregnet på personer under 16 år, og vi ber om at personer under 16 år ikke oppgir personlige data til Garmin. Hvis vi oppdager at vi har hentet inn personlige data om barn under 16 år, iverksetter vi tiltak for å slette denne informasjonen så snart som mulig.

Oppdateringer av personvernerklæring

Vi kan oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, etter hvert som vi legger til nye produkter og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lovgivning endres. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret, ved å se Sist oppdatert øverst på denne siden. Eventuelle endringer trer i kraft når den personvernerklæringen legges ut.

Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Dette varselet blir sendt på e-post eller ved å publisere endringene på Garmin Connect-nettstedet eller gjennom vivofit jr.-appen.

Oppbevaring av personlige data

Vi oppbevarer dine personlige data så lenge Garmin-kontoen din anses som aktiv. Du kan også se nedenfor under avsnittet «Dine rettigheter» for å se en beskrivelse av retten til sletting.

Datakontroller og databeskyttelsesansvarlig

Hvis du bor i et land i EØS-området eller i Sveits, blir data som hentes inn av Garmin, kontrollert av Garmin Würzburg GmbH. Dette selskapet har adresse på Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Garmins databeskyttelsesansvarlige for EU befinner seg på samme adresse og kan også nås via e-post på [email protected].

Hvis du bor utenfor EØS-området og Sveits, blir data som hentes inn av Garmin, kontrollert av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, som du også kan ta kontakt med på e-post på [[email protected]]mailto:[email protected]).

Dine rettigheter

Hvis du bor i EU, har du i henhold til den generelle forordningen om databeskyttelse rett til å be Garmin om å få tilgang til og utbedre eller slette dine personlige data, dataportabilitet, begrense behandlingen av dine personlige data, rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av dine personlige data og rett til å klage til et tilsynsorgan. Hvis du bor utenfor EU, kan du ha lignende rettigheter i henhold til lokal lovgivning. For mer informasjon om disse rettighetene, vennligst les mer her: European Commission’s “My Rights” page relatert til GDPR, som kan leses på ulike språk.

For å be om tilgang til eller utbedring, overføring eller sletting av dine personlige opplysninger, eller for å slette Garmin-kontoen din, kan du gå til Senteret for kontoadministrering.

Hvis du bor i EU og vil utøve din rett til å begrense behandlingen, eller hvis du vil utøve din rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen, kan du ta kontakt med Garmins EU-databeskyttelsesansvarlige på Garmin Würzburg GmbH på adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Du kan også ta kontakt på e-post på [email protected]. Hvis du ikke bor i EU, men mener at du har en rett til å begrense behandlingen eller til å gjøre innsigelser mot den i henhold til lokal lovgivning, kan du ta kontakt med Garmin International, Inc. på [email protected].