Skip navigation links

MARITIME KARTOPPDATERINGER

Vi ønsker at Garmin Navionics+™- og Garmin Navionics Vision+™-sjøkartene dine alltid viser de mest oppdaterte dataene. Vi forbedrer kartene daglig med nye offentlige og private informasjonskilder, undersøkelser og merknader til båtførere – slik at du alltid har tilgang til oppdatert informasjon om kystlinjer, dybder, interessepunkter på land, bøyer, områder med lys og hindringer med mer. Det er enkelt å oppdatere med enten ActiveCaptain®-appen eller Garmin Express™.

Batymetri

Batymetri

HD-batymetrilaget vårt på 0,5 m blir hele tiden forbedret av millioner av ekkoloddlogger fra båtførere som deg. Disse nye bidragene, som kommer fra hele verden, integreres nøye med eksisterende data før de lanseres i en fremtidig oppdatering for å gjenspeile de stadig skiftende forholdene på hav, innsjøer og elvebunner på et svært lokalt nivå.

Kartoverlegg

Kartoverlegg

Relieffskyggelegging og ekkoloddkartoverlegg oppdateres jevnlig etter hvert som nye eller bedre kildedata blir innhentet og integrert, slik at vi kan levere utvidet dekning og forbedret kvalitet.

Båthavner

Marinaer

Se ny og oppdatert informasjon for marinaer og båthavner, med spesifikk informasjon som telefonnumre, adresser og tilgjengelige fasiliteter som drivstoffstasjoner, båtslipper og overnatting – samt dybdeloddskudd og batymetri i og rundt båthavnen.

Beskyttede og begrensede områder

Beskyttede og begrensede områder

Vi samler inn informasjon om beskyttede havområder fra ulike kilder og legger denne informasjonen inn i kartene, slik at det er lettere for båtførere å være klar over restriksjoner for å kunne beskytte seg selv og miljøet.

Kystlinjer

Kystlinjer

Naturkreftene og konstruksjoner som demninger, mudring og båthavnutbedringer påvirker formen til kystlinjen, innsjøer og elver. Det erfarne kartografteamet vårt går nøye gjennom og tegner disse funksjonene opp på nytt etter hvert som de endres over tid.

Annet

Annet

Kartene våre oppdateres også ytterligere med reviderte posisjoner til skjær under vann og andre eksponerte skjær, naturlige rev, fiskeplasser, kunstige rev med mer.

SLIK ARBEIDER VI