PERSONVERNERKLÆRING FOR GARMIN PAY

7. november 2019

Personvernet ditt er svært viktig for Garmin. Vi har laget denne personvernerklæringen for at du skal vite hvordan vi behandler personopplysningene dine når du bruker Garmin Pay-tjenesten. I denne personvernerklæringen er referanser til «Garmin Pay-lommeboken» ment å gjelde for lommeboken på Garmin-enheten eller, hvis aktuelt, på tredjepartsenheten, som kan bruke et annet navn enn Garmin Pay.

Andre Garmin-nettsteder, -apper og -produkter som ikke har en kobling til denne personvernerklæringen, og som har en kobling til andre Garmin-personvernerklæringer, er underlagt de personvernerklæringene. Vi har for eksempel en egen personvernerklæring som gjelder for Garmin Connect og tilhørende kompatible smartenheter og andre enheter.

«Personopplysninger» er informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Klikk på en kobling nedenfor for å gå til et bestemt avsnitt i denne personvernerklæringen:

Kategorier av personopplysninger som behandles av Garmin

Personopplysninger som behandles når du konfigurerer en Garmin Pay-lommebok:

Når du konfigurerer en Garmin Pay-lommebok, samler vi inn brukerinformasjon, for eksempel fornavn og etternavn og et autentiseringstoken, og når Garmin Pay brukes på en tredjepartsenhet, et brukernavn og en e-postadresse. Vi samler også inn enhetsinformasjon, for eksempel serienummer, modell (enhet og telefon), identifikator, fastvareversjon og operativsystem.

Formål og juridisk grunnlag:

(a) Garmin behandler fornavnet, etternavnet og autentiseringstokenet ditt for bruk til autentiseringsformål. Det juridiske grunnlaget for å behandle fornavnet, etternavnet og autentiseringstokenet ditt for dette formålet er basert på Garmins legitime interesse i å beskytte Garmin Pay-lommeboken din.

(b) For brukere av tredjepartsenheten behandler Garmin brukernavnet og e-postadressen din fordi du bruker denne informasjonen til å logge deg på Garmin Pay-lommeboken din. Det juridiske grunnlaget for å behandle brukernavnet og e-postadressen din for dette formålet er Garmins legitime interesse i å beskytte Garmin Pay-lommeboken din.

(c) Garmin behandler også brukernavnet og e-postadressen din for å bruke dette i tiltak for svindeloppdagelse. Det juridiske grunnlaget for å behandle brukernavnet og e-postadressen din for dette formålet er Garmins legitime interesse i å oppdage og forhindre svindel og å oppfylle kravene til utstederbanker og -betalingsnettverk.

(d) For kunder som bruker Garmin Pay på en Garmin-enhet, behandler Garmin også e-postadressen din for å sende deg viktig informasjon om Garmin Pay-lommeboken din eller vesentlige endringer i denne personvernerklæringen. Det juridiske grunnlaget for å behandle e-postadressen din for dette formålet er Garmins legitime interesse i å gi deg viktig informasjon om Garmin Pay-lommeboken din eller vesentlige endringer i denne personvernerklæringen.

Personopplysninger som behandles når du legger til betalingsmetoder i Garmin Pay-lommeboken din:

Når du legger til en betalingsmetode i Garmin Pay-lommeboken din, samler vi inn fornavn, etternavn, fakturaadresse og betalingsinformasjon, for eksempel kortnummer, utløpsdato og CVV, og annen informasjon som utstederbanken eller -betalingsnettverket kan kreve for å bekrefte identiteten eller enheten din.

Formål og juridisk grunnlag:

(a) Vi behandler denne informasjonen for å bekrefte identiteten din til utstederbanken eller -betalingsnettverket i henhold til deres krav. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for dette formålet er Garmins legitime interesse i beskytte kundene våre mot svindel.

(b) Vi behandler også denne informasjonen slik at utstederbanken eller -betalingsnettverket kan validere kortet og generere betalingstokenet for bruk i Garmin Pay-lommeboken. Når dette betalingstokenet er generert, lagrer vi det og annen kortinformasjon, for eksempel de fire siste sifrene i kortnummeret, navnet på kortet, kredittkortgrafikken, korttypen og fakturaadressen. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for dette formålet er en kontraktsmessig nødvendighet.

Personopplysninger som behandles når du viser, deaktiverer eller sletter betalingsmetoder i Garmin Pay-lommeboken din:

Når du velger å vise en betalingsmetode i Garmin Pay-lommeboken din, viser vi deg den lagrede kortinformasjonen, spesielt de fire siste sifrene i kortnummeret, navnet på kortet, kredittkortgrafikken, korttypen og fakturaadressen. Når du velger å deaktivere en betalingsmetode i Garmin Pay-lommeboken din, beholder vi den lagrede kortinformasjonen. Vi varsler imidlertid utstederbanken eller -betalingsnettverket om å blokkere det for kjøp. Når du velger å fjerne en betalingsmetode fra Garmin Pay-lommeboken din, sletter vi den lagrede kortinformasjonen og varsler utstederbanken eller -betalingsnettverket om å blokkere det for kjøp.

Formål og juridisk grunnlag:

Vi behandler denne informasjonen for å utføre de ønskede handlingene. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for dette formålet er en kontraktsmessig nødvendighet.

Personopplysninger som behandles når du foretar et kjøp med Garmin Pay-lommeboken din:

Hvis du bruker Garmin Pay-lommeboken din til å foreta et kjøp, vises betalingstokenet ditt til leverandørens salgssystem. Etter at transaksjonen er fullført, kan Garmin motta en bekreftelse på den vellykkede betalingen fra utstederbanken eller -betalingsnettverket.

Formål og juridisk grunnlag:

Betalingstokenet vises til leverandøren, som sender informasjonen til utstederbanken eller -betalingsnettverket for å behandle betalingen. Utstederbanken eller -betalingsnettverket sender en bekreftelse på den vellykkede betalingen til Garmin, slik at Garmin Pay-tjenesten kan sende et push-varsel til deg om den fullførte betalingen. Det juridiske grunnlaget for å behandle denne informasjonen for disse formålene er en kontraktsmessig nødvendighet.

Kategorier av mottakere av personopplysninger

Utstederbanker og -betalingsnettverket:

For å kunne tilby tjenesten deler Garmin informasjon med utstederbanker og -betalingsnettverk etter behov for å kunne oppdage svindel, innhente et betalingstoken som representerer kredittkortet ditt og vise transaksjonsinformasjon.

Tjenesteleverandører:

Garmin bruker Amazon Web Services til å drifte og levere Garmin Pay-tjenesten. Garmin bruker også Zendesk for å gi kundestøtte på nivå 2 til leverandøren av enheten, utstederbanken eller -betalingsnettverket når de hjelper deg med problemer knyttet til Garmin Pay. Garmin bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å få en bedre forståelse av hvordan folk bruker Garmin Pay-tjenesten.

Andre utleveringer:

Vi kan utlevere personopplysninger om deg til andre i følgende tilfeller: (a) hvis vi har ditt gyldige samtykke til å gjøre dette; (b) for å etterkomme en gyldig stevning, lovgivning, rettskjennelse, rettergang eller andre rettsplikter; (c) for å håndheve enkelte av våre vilkår eller retningslinjer; eller (d) hvis det er nødvendig for å ta i bruk tilgjengelige rettsmidler eller forsvare rettslige krav.

Vi kan også overføre personopplysninger til et tilknyttet selskap, et datterselskap eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, sammenslåing, salg, felleskontrollert virksomhet, overdragelse, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins virksomhet, eiendeler eller varer inkludert, og uten begrensning, i forbindelse med en konkurs eller en lignende hendelse, forutsatt at enheten vi overfører personopplysninger til, ikke har tillatelse til å behandle personopplysningene dine på annet vis enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen, uten å varsle deg og, hvis gjeldende lovgivning krever det, innhente samtykke fra deg.

Overføring av personlige data

Garmin er en global virksomhet. For å kunne tilby og oppdatere våre produkter, apper og tjenester kan det være vi må overføre personlige opplysninger til andre Garmin-selskaper i andre land. Vis Garmin-eide selskaper. Når du oppretter en Garmin-konto, legger til personopplysninger i kontoprofilen eller laster opp data til Garmin-kontoen, blir personopplysningene dine innhentet og lagret på serverne til Garmin International Inc. i USA. Personopplysningene til personer som bor i et land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), Storbritannia eller Sveits, kontrolleres av Garmin Würzburg GmbH og behandles på vegne av Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc., og Garmin AT, Inc.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. overholder Privacy Shield-prinsippene for EU-USA og Sveits-USA vedrørende innhenting, bruk, deling og oppbevaring av personlig informasjon fra EØS, Storbritannia og Sveits, som beskrevet i Privacy Shield-sertifiseringen for EU-USA og Privacy Shield-sertifiseringen for Sveits-USA. Finn ut mer om Privacy Shield her.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. og Garmin AT, Inc. er underlagt U.S. Federal Trade Commissions tilsyn og er ansvarlig for personopplysninger som overføres til tredjeparter som behandler disse på våre vegne. Hvis du vil klage på vår overensstemmelse med Privacy Shield, kan du ta kontakt med oss på [email protected]. Du kan også sende en klage til vår valgte uavhengige voldgiftsinstitusjon, JAMS, og under visse forhold, starte voldgiftsprosessen innenfor Privacy Shield-rammeverket.

Alle Garmin-selskaper må følge rutinene for personvern som er nedfelt i denne personvernerklæringen.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi samler inn data fra brukere om bruken deres av Garmin Pay-tjenesten. Vi samler inn analytisk informasjon, for eksempel datoen og klokkeslettet en bruker får tilgang til tjenesten på, enhetsinformasjon, språkinnstilling, brukeratferd (f.eks. funksjoner som brukes, bruksfrekvens), informasjon om enhetsstatus, enhetsmodell, maskinvare- og operativsysteminformasjon og informasjon om hvordan tjenestene fungerer. Garmin bruker disse dataene til å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til tjenesten, til å utvikle og markedsføre produkter og funksjoner som tjener deg og andre brukere på best mulig måte og til å gjøre det lettere for oss å identifisere og løse problemer med tjenestestabilitet og andre problemer knyttet til bruk så raskt som mulig.

Det juridiske grunnlaget for å behandle denne analytiske informasjonen er vår legitime interesse i å forstå hvordan kundene våre bruker Garmin Pay-tjenesten, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og funksjonaliteten i den.

Her er eksempler på tredjepartsleverandører for analyser og lignende tjenester vi bruker for øyeblikket:

ANALYSETJENESTER:

  • Google: Google Analytics brukes til å spore statistikk og brukerdemografi, interesser og atferd på Garmin Pay-tjenesten. Finn mer informasjon om hvordan denne informasjonen brukes, hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen og hvordan du velger bort at opplysningene dine kan brukes av Google Analytics.

Barn

Vi ber om at personer under 13 år i USA og under 16 år i resten av verden ikke oppgir personopplysninger til Garmin. Hvis vi oppdager at vi har innhentet personopplysninger fra et barn under 13 år i USA eller under 16 år i resten av verden, tar vi skritt for å slette denne informasjonen så snart som mulig.

Oppdateringer av personvernerklæring

Vi kan oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen, etter hvert som vi legger til nye produkter og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lovgivning endres. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble endret, ved å se Sist oppdatert øverst på denne siden. Eventuelle endringer trer i kraft når den personvernerklæringen legges ut.

Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Dette varselet blir sendt på e-post eller ved å publisere endringene på Garmin Connect-nettstedet eller gjennom vivofit jr.-appen.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi beholder personopplysningene dine så lenge Garmin-kontoen din anses som aktiv, eller når det gjelder Garmin Pay-brukere med tredjepartsenheter, til du eller datakontrolløren ber om sletting av Garmin Pay-lommeboken din. Du kan også se nedenfor under avsnittet «Dine rettigheter» for å se en beskrivelse av retten til sletting.

Datakontroller og databeskyttelsesansvarlig

Når Garmin fungerer som databehandler:

Når du bruker Garmin Pay på en Swatch-enhet, fungerer Garmin som databehandler. Hvis du vil utøve rettighetene dine, eller hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tredjepartsleverandøren av enheten.

Når Garmin fungerer som datakontrollør:

Når du bruker Garmin Pay på en Garmin-enhet eller en annen tredjepartsenhet, fungerer Garmin som datakontrollør. Hvis du bor i et land i EØS, Storbritannia eller Sveits, blir personopplysninger kontrollert av Garmin Würzburg GmbH, med adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Selskapets EU-databeskyttelsesansvarlige befinner seg på samme adresse og kan nås via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina, blir personopplysninger kontrollert av Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., med adressen 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, Kina. Du kan kontakte dem via e-post på [email protected]

Hvis du bor utenfor EØS, Storbritannia, Sveits og Kina, blir personopplysninger kontrollert av Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, som du kan kontakte via e-post på [email protected]

Dine rettigheter

Hvis du bor i EU eller Storbritannia, har du i henhold til den generelle personvernforordningen (GDPR) eller Storbritannias lov om databeskyttelse fra 2018 rett til å be Garmin om å få tilgang til og utbedre eller slette personopplysningene dine, dataportabilitet, begrense behandlingen av personopplysningene dine, rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen av personopplysningene dine og rett til å klage til et tilsynsorgan. Hvis du vil ha mer informasjon om disse rettighetene, kan du gå til Europakommisjonens side om dine rettigheter "side om dine rettigheter") knyttet til personvernforordningen, som kan vises på en rekke språk. Hvis du bor utenfor EU og Storbritannia, kan du ha lignende rettigheter i henhold til lokal lovgivning.

For å be om tilgang til eller utbedring, overføring eller sletting av dine personlige opplysninger, eller for å slette Garmin-kontoen din, kan du gå til Senteret for kontoadministrering.

Hvis du bor i EU eller Storbritannia og vil utøve din rett til å begrense behandlingen eller gjøre innsigelser mot behandlingen, kontakter du Garmins EU-databeskyttelsesansvarlige hos Garmin Würzburg GmbH på adressen Beethovenstraße 1a+b, 97080 Würzburg, Tyskland. Du kan også ta kontakt via e-post på [email protected]

Hvis du bor i Kina og ønsker å utøve noen av rettighetene dine, kan du kontakte Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. på [email protected]

Hvis du ikke bor i EU, Storbritannia eller Kina, men du mener at du har rett til å utøve disse eller noen andre rettigheter i henhold til lokal lovgivning, kan du kontakte Garmin International, Inc. på [email protected]

Merknad til personer bosatt i California vedrørende rutiner og rettigheter knyttet til personvern

Hvis du er bosatt i California, kan Californias lover gi deg ytterligere rettigheter knyttet til personopplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om personvernrettigheter i California, kan du gå til CCPA-personvernerklæringen.

Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.