Skip navigation links
Ljudska prava i minerali s područja sukoba

Minerali s područja sukoba

Minerali s područja sukoba su kositar, tantal, volfram i zlato, poznati i pod nazivom "3TG". Iako u tvrtki Garmin izravno ne kupujemo nijednu 3TG sirovinu od svojih dobavljača, kupujemo dijelove komponenti od dobavljača koji mogu sadržavati 3TG iz rudnika u Demokratskoj Republici Kongo ili susjednim zemljama.

Informativni list tvrtke Garmin o mineralima s područja sukoba

Tvrtka Garmin surađuje s drugima u industriji kroz sudjelovanje u Inicijativi za odgovorne minerale (RMI, Responsible Minerals Initiative) (prethodno poznatoj kao Inicijativa za nekonfliktnu nabavu, Conflict Free Sourcing Initiative), inicijativi stvorenoj za razvoj sustava kontrole koji se odnose na talionice i rafinerije putem neovisno potvrđenih revizija u okviru Procesa za jamstvo odgovornih minerala (RMAP, Responsible Minerals Assurance Process). Kroz proces RMAP inicijativa RMI prepoznaje talionice i rafinerije koje proizvode nekonfliktne materijale. RMI s pomoću posebno obučenih neovisnih vanjskih revizora potvrđuje da se te talionice i rafinerije mogu ocijeniti kao nekonfliktne, a zatim na mreži objavljuje popis talionica i rafinerija koje zadovoljavaju standarde revizije. Osim toga, inicijativa RMI razvila je Predložak za izvješćivanje o mineralima s područja sukoba (CMRT) radi standardizacije prikupljanja informacija o mineralima s područja sukoba od dobavljača diljem opskrbnih lanaca industrije.

Tvrtka Garmin očekuje da će svaki njezin dobavljač učiniti sljedeće:

  • Usvojiti politiku odgovorne nabave minerala i proslijediti taj zahtjev diljem svojeg lanca opskrbe.
  • Provesti postupke istraživanja i planove ublažavanja radi podržavanja te politike.
  • Poštovati naš Kodeks ponašanja za dobavljače
  • Upotrijebiti Program obuke tvrtke Garmin o mineralima s područja sukoba radi obuke i upućivanja odgovarajućih zaposlenika.
  • Nabavljati materijale od društveno odgovornih dobavljača.
  • Ispuniti i pravovremeno nam vratiti CMRT i navesti sve ostale informacije koje možemo zatražiti u vezi s nabavom minerala za proizvode koje isporučuju.

Kopije izvješća tvrtke Garmin o mineralima s područja sukoba nalaze se u nastavku.

Ako tvrtka Garmin sazna za dobavljača koji ne zadovoljava očekivanja od dobavljača navedena u ovom pravilu, pokrenut ćemo postupak i poduzeti odgovarajuće radnje za ispravak situacije, uključujući mogući prekid odnosa s dobavljačem.

Dobavljači i drugi vanjski dionici potiču se na kontaktiranje s redovitim kanalom nabave ili predstavnikom tvrtke Garmin ako žele tražiti upute o primjeni ovog pristupa ili ako žele prijaviti sumnju o lošem postupanju. Dobavljači, drugi vanjski dionici i suradnici mogu prijaviti pitanja u vezi s nabavom 3TG materijala u Garmin proizvodima timu tvrtke Garmin za minerale s područja sukoba i glavnom službeniku za sukladnost slanjem e-pošte na adresu [email protected] ili slanjem pošte na sljedeću adresu:

Chief Compliance Officer
Garmin Ltd., Mühlentalstrasse 2
CH-8200, Švicarska