Skip navigation links
Ljudska prava i minerali s područja sukoba

Ljudska prava i minerali s područja sukoba

Cilj je tvrtke Garmin osigurati poštovanje ljudskih prava svih zaposlenika uključenih u naš lanac opskrbe te osigurati sigurne i poštene radne uvjete u okruženju bez diskriminacije. Tvrtka Garmin podržava dobavljače koji dijele naše uvjerenje da su poštene radne prakse i sigurno radno okruženje temeljni dio ljudskih prava.

Kalifornijski akt o transparentnosti lanca opskrbe iz 2010. godine

Dana 1. siječnja 2012. na snagu je stupio Kalifornijski akt o transparentnosti lanca opskrbe iz 2010. godine (SB 657). Svrha je ovoga zakona povećati količinu informacija o naporima određenih proizvođača i trgovaca da se suoče s problemom suvremenog ropstva i krijumčarenja ljudi. Akt izričito traži od određenih proizvođača i maloprodajnih prodavača da "objave svoja nastojanja za iskorjenjivanjem suvremenog ropstva i krijumčarenja ljudi iz svojih izravnih lanaca opskrbe za opipljive proizvode koje nude u prodaji".

Naš lanac opskrbe oslanja se na izvore materijala i radne snage iz svih krajeva svijeta. Sirovine koje se koriste za naše proizvode globalno se proizvode, a proizvodnja naših proizvoda odvija se na lokalnoj i međunarodnoj razini. Tvrtka Garmin ima tim suradnika koji međusobno surađuju i koji su odgovorni za upravljanje lancem opskrbe.

Tvrtka Garmin očekuje da naši dobavljači zadovoljavaju i održavaju temeljne standarde rada i ljudskih prava. Periodično provodimo ispitivanja i revizije nekoliko naših dobavljača radi procjene i provjere sukladnosti. U našem Kodeksu ponašanja za dobavljače utvrđena su pravila za dobavljače o pitanjima rada i ljudskih prava poput maksimalnog broja radnih sati, osnovne plaće, poštovanja, jednakosti i ograničenja o prisilnom radu. Osim toga, naši standardni ugovori o opskrbi zahtijevaju od dobavljača da nas uvjere da proizvodi koje isporučuju nisu proizvedeni ni pakirani kao rezultat prisilnog, zatvorskog ni dječjeg rada.

Tvrtka Garmin periodično provodi istraživanja i revizije nekoliko naših dobavljača radi procjene i provjere sukladnosti s Kodeksom ponašanja za dobavljače i drugim zahtjevima lanca opskrbe. Ta istraživanja i revizije sadržavaju procjene sukladnosti s pravilima implementiranima za sprečavanje dječjeg rada, prisilnog rada i drugih problema ljudskih prava. Radimo na uvođenju tih revizijskih postupaka u sve svoje urede diljem svijeta. Iako naši procesi upravljanja lancem opskrbe trenutačno ne uključuju nenajavljene revizije ni angažiranje treće strane za provjeru našeg lanca opskrba ili provođenje revizije, naš Kodeks ponašanja za dobavljače zahtijeva da svi dobavljači i subjekti diljem čitavog lanca opskrbe poštuju sve primjenjive zakone, propise i međunarodne standarde rada i ljudskih prava.

U tvrtki Garmin također smo predani obrazovanju svoje radne snage o suvremenom ropstvu i krijumčarenju ljudi te osiguravanju sukladnosti s primjenjivim zakonima. Naš Kodeks ponašanja za suradnike zahtijeva da naši suradnici poštuju sve primjenjive zakone i propise, uključujući one koji se odnose na suvremeno ropstvo i krijumčarenje ljudi. Imamo uspostavljene standarde i postupke koji potiču suradnike da prijave svaku povredu zakona ili Kodeksa ponašanja ili povezane sumnje i smatrat ćemo suradnike i ugovorne izvođače odgovornima za svako nepoštovanje primjenjivih zakona i propisa ili našeg Kodeksa ponašanja. Tvrtka Garmin također pruža obuku o problemima krijumčarenja ljudi i ropstva zaposlenicima i voditeljima koji imaju izravnu odgovornost za upravljanje lancem opskrbe. Namjeravamo ažurirati i proširiti svoju unutarnju politiku i programe obuke kako bismo se na odgovarajući način bavili rizicima suvremenog ropstva i krijumčarenja ljudi dok se naše poslovanje i lanac opskrbe nastavljaju razvijati.

Minerali s područja sukoba

Minerali s područja sukoba su kositar, tantal, volfram i zlato, poznati i pod nazivom "3TG". Iako u tvrtki Garmin izravno ne kupujemo nijednu 3TG sirovinu od svojih dobavljača, kupujemo dijelove komponenti od dobavljača koji mogu sadržavati 3TG iz rudnika u Demokratskoj Republici Kongo ili susjednim zemljama.

Informativni list tvrtke Garmin o mineralima s područja sukoba

Tvrtka Garmin surađuje s drugima u industriji kroz sudjelovanje u Inicijativi za odgovorne minerale (RMI, Responsible Minerals Initiative) (prethodno poznatoj kao Inicijativa za nekonfliktnu nabavu, Conflict Free Sourcing Initiative), inicijativi stvorenoj za razvoj sustava kontrole koji se odnose na talionice i rafinerije putem neovisno potvrđenih revizija u okviru Procesa za jamstvo odgovornih minerala (RMAP, Responsible Minerals Assurance Process). Kroz proces RMAP inicijativa RMI prepoznaje talionice i rafinerije koje proizvode nekonfliktne materijale. RMI s pomoću posebno obučenih neovisnih vanjskih revizora potvrđuje da se te talionice i rafinerije mogu ocijeniti kao nekonfliktne, a zatim na mreži objavljuje popis talionica i rafinerija koje zadovoljavaju standarde revizije. Osim toga, inicijativa RMI razvila je Predložak za izvješćivanje o mineralima s područja sukoba (CMRT) radi standardizacije prikupljanja informacija o mineralima s područja sukoba od dobavljača diljem opskrbnih lanaca industrije.

Tvrtka Garmin očekuje da će svaki njezin dobavljač učiniti sljedeće:

  • Usvojiti politiku odgovorne nabave minerala i proslijediti taj zahtjev diljem svojeg lanca opskrbe.
  • Provesti postupke istraživanja i planove ublažavanja radi podržavanja te politike.
  • Poštovati naš Kodeks ponašanja za dobavljače
  • Upotrijebiti Program obuke tvrtke Garmin o mineralima s područja sukoba radi obuke i upućivanja odgovarajućih zaposlenika.
  • Nabavljati materijale od društveno odgovornih dobavljača.
  • Ispuniti i pravovremeno nam vratiti CMRT i navesti sve ostale informacije koje možemo zatražiti u vezi s nabavom minerala za proizvode koje isporučuju.

Kopije izvješća tvrtke Garmin o mineralima s područja sukoba nalaze se u nastavku.

Ako tvrtka Garmin sazna za dobavljača koji ne zadovoljava očekivanja od dobavljača navedena u ovom pravilu, pokrenut ćemo postupak i poduzeti odgovarajuće radnje za ispravak situacije, uključujući mogući prekid odnosa s dobavljačem.

Dobavljači i drugi vanjski dionici potiču se na kontaktiranje s redovitim kanalom nabave ili predstavnikom tvrtke Garmin ako žele tražiti upute o primjeni ovog pristupa ili ako žele prijaviti sumnju o lošem postupanju. Dobavljači, drugi vanjski dionici i suradnici mogu prijaviti pitanja u vezi s nabavom 3TG materijala u Garmin proizvodima timu tvrtke Garmin za minerale s područja sukoba i glavnom službeniku za sukladnost slanjem e-pošte na adresu [email protected] ili slanjem pošte na sljedeću adresu:

Chief Compliance Officer
Garmin Ltd., Mühlentalstrasse 2
CH-8200, Švicarska

Modern Slavery Act 2015

Our goal at Garmin (Europe) Ltd. is to ensure that human rights are upheld for all workers involved in our supply chain and that individuals experience safe, fair and non-discriminatory working conditions. Garmin supports suppliers who share our belief that fair labour practices and safe working environments are an inherent part of human rights.

The Modern Slavery Act 2015 seeks to increase transparency in supply chains by requiring certain commercial organisations to provide information to the public regarding their efforts to address the issue of modern slavery and human trafficking. Specifically, the Act 2015 requires certain businesses to prepare “a statement of the steps the organisation has taken during the financial year to ensure that slavery and human trafficking is not taking place.”

GARMIN BUSINESS AND SUPPLY CHAIN STRUCTURE

Garmin is a provider of navigation, communications and information devices, most of which are enabled by Global Positioning System, or GPS, technology. Our products serve the marine, outdoor, fitness, auto, and aviation markets. Our supply chain relies on sources of materials and labour from all around the world. The raw materials used in our products are produced globally, and our products are manufactured internationally. Garmin has a cross functional team of associates who are responsible for supply chain management.

GARMIN POLICIES ON SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING

The Garmin group of companies, including Garmin (Europe) Ltd. (collectively, “Garmin”), Garmin have a zero tolerance policy with regard to slavery and human trafficking. Garmin’s internal Code of Conduct forbids acts constituting human trafficking and slavery, and Garmin has established internal procedures to facilitate the reporting of human rights abuses and violations of our Code of Conduct. Associates responsible for management of Garmin’s supply receive supplemental annual training conducted to help ensure that modern slavery, human trafficking and other human rights abuses have no place in our supply chain.

SUPPLIER ADHERENCE TO GARMIN POLICIES

Garmin has taken a number of measures aimed at eradicating slavery and human trafficking from our direct supply chain. First, Garmin and its affiliates have adopted a Supplier Code of Conduct, which is incorporated as part of our Terms and Conditions of Purchase. The Supplier Code of Conduct addresses issues such as maximum working hours, basic wage, respect, equality and restriction of forced labour, and prohibits suppliers from engaging in involuntary, forced, prison, indentured or slave labour, human trafficking or the hiring of trafficking and debt bondage victims. Secondly, Garmin requires its suppliers and entities throughout its supply chain comply with all applicable laws, regulations and international labour and human rights standards. A supplier’s failure to comply with Garmin’s policies may result in disqualification from doing business with Garmin. Finally, our factories are subject to periodic compliance audits by many of our distributors and other resellers in order to confirm our compliance with applicable laws, regulations and international labour and human rights standards.

This statement is made pursuant to Section 54, Part 6 of the Modern Slavery Act 2015 and constitutes Garmin (Europe) Ltd.’s slavery and human trafficking statement for the financial year ending December 28, 2019.

Garmin (Europe) Ltd.
Date:March 27, 2020