Skip navigation links

Usklađenost

Ako želite pročitati Izjavu o usklađenosti (DoC):

  • Za izjavu o usklađenosti avijacijskih proizvoda idite na Priručnici, tražite naziv proizvoda i pritisnite karticu Priručnici.
  • Za sve ostale proizvode idite na Izjava o usklađenosti i odaberite svoj proizvod.

Dodatne informacije o sljedećim temama potražite u odjeljku Dizajn proizvoda i korišteni materijali na stranici Okoliš page

  • Listovi s informacijama o bateriji
  • Listovi s podacima o sigurnosti (SDS)

Dodatne informacije o sljedećim temama potražite u odjeljku Dizajn proizvoda i korišteni materijali na stranici Okoliš .

  • Ograničenje upotrebe opasnih tvari (RoHS)
  • Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje upotrebe kemikalija (REACH)

Dodatne informacije o sljedećim temama potražite u odjeljku Recikliranje na stranici Dizajn proizvoda ili Okoliš .

  • Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)