Skip navigation links
Dizajn proizvoda i korišteni materijali

Dizajn proizvoda i korišteni materijali

U skladu sa standardima očuvanja okoliša, u našu proizvodnju i opskrbu materijalima uključene su sljedeće provjere u svrhu smanjenja upotrebe opasnih materijala u našim proizvodima:

  • Analiza svake faze našeg rada radi prepoznavanja materijala koji mogu imati štetan učinak na ljude i okoliš.
  • Usvajanje odgovarajućih nadzornih i zaštitnih mjera, uključujući uklanjanje opasnih materijala iz naših proizvoda.
  • Dokumentiranje svih poduzetih radnji.
  • Inicijative za poboljšanje trenutačnih postupaka zaštite okoliša, uključujući upotrebu inovativnih i recikliranih materijala.

Ograničenje upotrebe opasnih tvari (RoHS)

Osiguravamo usklađenost s Direktivom RoHS koja zabranjuje da nova električna i elektronička oprema sadrži veće razine opasnih tvari od dopuštenih, uključujući olovo, kadmij, živu, heksavalentni krom, usporivače gorenja koji sadrže polibromirani bifenil (PBB) i polibromirani difenil-eter (PBDE), na tržištu Europske unije.

Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje upotrebe kemikalija (REACH)

Podržavamo cilj Uredbe REACH koja poboljšava zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša putem rane i poboljšane identifikacije intrinzičnih svojstava kemijskih tvari.

Kao proizvođači "predmeta" izvan Europske unije ne upotrebljavamo niti kupujemo tvari za upotrebu u Europskoj uniji u dovoljno velikim količinama koje bi bile podložne obvezama iz članka 6. – općenite obveze za registraciju vlastitih tvari ili tvari u pripremi – Uredbe Europske unije o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju upotrebe kemikalija (REACH). Ne proizvodimo predmete kod kojih se očekuje ispuštanje tvari u normalnim i razumno predvidljivim uvjetima korištenja. Neki proizvodi i oprema sadrže posebno zabrinjavajuće tvari (SVHC-ove) u koncentracijama iznad 0,1 % od težine proizvoda. Popis proizvoda i opreme s određenim SVHC-ovima naveden je u nastavku. Surađujemo sa svojim dobavljačima na pronalasku zamjena za tvar DEHP.

Nastavljamo prikupljati informacije kako bismo osigurali trajnu usklađenost s Uredbom REACH. S obzirom na to, zadržavamo pravo na izmjene svojih proizvoda i ovih informacija u skladu s dostupnosti dodatnih informacija.

Product Category Substance of Concern CAS Number
Silicon bands & keepers D4, D5, D6 556-67-2, 541-02-6, 540-97-6
Brass Components (RoHS Exemption) Lead 540-97-6
High Temperature Solder (RoHS Exemption) Lead 540-97-6
Aviation PCB solder Lead 540-97-6
Li Metal Battery (RoHS Exemption) EGDME 110-71-4
Li-ion Battery (RoHS Exemption) 1,3-propanesultone 1120-71-4
Piezo Devices Lead Titanium Zirconium Oxide 12626-81-2
Piezo Devices Lead Titanium Trioxide 12060-00-3
Cadmium Plated Aviation Comp (RoHS Exclusion) Cadmium 7440-43-9
PVC Plastics Aviation Comp (RoHS Exclusion) DEHP 117-81-7
Capacitors, Aviation Comp (RoHS Exclusion) DEHP 117-81-7
Cadmium Plated Aviation Comp (RoHS Exclusion) Cadmium 7440-43-9

Zahtjevi za listovima s podacima o sigurnosti materijala (MSDS-ovima)

MSDS-ovi koriste se za katalogizaciju informacija o kemikalijama koje se koriste za proizvodnju naših proizvoda i opreme. Da biste zatražili MSDS za svoj proizvod ili opremu, navedite broj dijela ili broj dijela kompleta.

Baterije

Da biste prepoznali bateriju isporučenu uz svoj proizvod, pogledajte korisnički priručnik ili informacije o specifikacijama proizvoda na ovom mrežnom mjestu. Kliknite na vrstu baterije navedenu u nastavku za pristup listu s informacijama o bateriji.

Informacije o Garmin AC adapteru

Broj dijela (model) Model Phihong uređaja Proizvođač Ulazni napon (V) Ulazna AC frekvencija (Hz) Izlazni napon (V) Izlazna struja (A) Izlazna snaga (W) Prosječna aktivna učinkovitost (%) Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %) Potrošnja struje bez opterećenja (W)
362-00091-00 PSAI05R-050QL6GM-R Garmin 90~264 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.075
362-00092-00 PSAC05R-050L6GM1-R Garmin 90~264 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.075
362-00093-00 PSAC05R-050L6GM-R Garmin 90~264 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.075
362-00095-02 PSM10R-050(GM1)-R Garmin 90~264 47~63 5.0 2.0 10.0 79 69.73 0.075
362-00095-00 PSM10R-050(GM)-R Garmin 90~264 47~63 5.0 2.0 10.0 79 69.73 0.075
362-00096-00 PSAF10R-050Q(GM)-R Garmin 90~264 47~63 5.0 2.0 10.0 79 69.73 0.075
362-00097-00 PSC15R-095(G1)-R Garmin 90~264 47~63 9.5 1.4 15.0 83.51 71.56 0.1
362-00099-00 PSAA20R-120L6GM-R Garmin 90~264 47~63 12.0 1.7 20.0 85.98 75.98 0.075
362-00104-00 PSA05K-050QL6GM-H Garmin 90~264 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.03
362-00105-00 PSA05E-050QL6GM-H Garmin 90~264100~240 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.03
362-00108-00 PSAC05R-050L6GM2-R Garmin 90~264 47~63 5.0 1.0 5.0 73.78 64.59 0.03
362-00113-00 LZ3WC005-C Garmin 100~240 50~60 5.0 2.4 12.0 ≥79.94 <0.1
320-01441-00 GSM90A Garmin 230 50 90.0 1.9 90.0 >88.0 87.1 <0.21
320-01443-00 GSM40A/B Garmin 230 50 40.0 0.8 40.0 >87.59 84.54 <0.10
Broj dijela (model) Model Meanwell uređaja Proizvođač Ulazni napon (V) Ulazna AC frekvencija (Hz) Izlazni napon (V) Izlazna struja (A) Izlazna snaga (W) Prosječna aktivna učinkovitost (%) Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %) Potrošnja struje bez opterećenja (W)
320-01441-00
GSM90B48
Garmin
100-240
50/60
48.0 1.9 90.0 >88.0 87.1 <0.21
320-01443-00
GSM40B48
Garmin
100-240
50/60
48.0 0.8 40.0 >87.59 84.54 <0.10