Vaša je privatnost važna tvrtki Garmin

Naš je cilj osigurati da znate kako prikupljamo, upotrebljavamo, dijelimo i spremamo vaše osobne podatke kada se služite aplikacijom Garmin Jr. ("aplikacija Garmin Jr.").

Koje podatke Garmin prikuplja i zašto?

Osobne podatke, kao što su vaše ime, adresa e-pošte, prezime, imena vaše djece, lokacija i ostale informacije tražimo kako biste se mogli prijaviti u svoj račun, dobivati personaliziranu podršku, pratiti aktivnosti svoje djece, dobivati važne sigurnosne informacije o svojim uređajima i na najbolji mogući način iskoristiti naše proizvode i aplikacije.

Saznajte više

Kada izradite Garmin račun

Garmin pohranjuje vaše ime, adresu e-pošte i lozinku kako biste se mogli prijaviti, a i kako bismo s pomoću tih informacija mogli provesti potvrdu vašeg računa ako se obratite službi za korisničku podršku.

Kada izradite obiteljski profil u aplikaciji Garmin jr.

Vaše Garmin Connect ime upotrebljavamo kao vaše administratorsko ime za vaš profil. Osim toga, tražimo vaše prezime i imena djece koja dodajete svojem profilu. Međutim, ne morate upotrebljavati stvarna imena. Ako želite da vaše prezime bude Horvat, nama je to prihvatljivo. Ako želite da imena vaše djece budu Predmet 1 i Predmet 2, nema problema. Također tražimo da unesete tekst za prikaz za svaki uređaj vaše djece, a to može biti bilo kakav tekst po vašoj želji. Svojem obiteljskom profilu možete, ali ne morate, dodati fotografije svoje djece te njihov rođendan i spol.

Postavljamo zadano vrijeme spavanja i buđenja kako biste mogli pratiti spavanje svoje djece. Možete promijeniti tu opciju ako želite, ali i ne morate. Isto pravilo primjenjuje se na vašu lokaciju te na rođendan i spol vaše djece. Sve su postavke opcionalne i ovise o tome na koji način želite upotrebljavati aplikaciju.

Kada vaše dijete upotrebljava funkciju natjecanja Toe-to-Toe

Kada vaše dijete sudjeluje u natjecanju u koracima Toe-to-Toe, tekst prikaza koji odaberete za uređaj svojeg djeteta prikazat će se na uređaju djeteta s kojim se natječe te u aplikaciji roditelja ili skrbnika tog djeteta.

Kada sudjelujete u natjecanjima s drugim obiteljima

Služimo se vašim administratorskim imenom i imenom obitelji kako bismo vam pomogli da pronađete Kontakte i druge obitelji s kojima se želite natjecati. Tijekom natjecanja, u aplikaciji administratora obitelji s kojom se natječete prikazat će se vaše ime, imena koja upotrebljavate za svoju djecu na profilu i ukupan broj koraka za vas i svakog člana obitelji.

Kada pošaljete poziv drugom roditelju ili skrbniku

Možete odabrati slanje poziva drugom roditelju ili skrbniku kako bi vam pomogao pratiti dječje aktivnosti, zadatke i nagrade. Tražit ćemo ime i adresu e-pošte tog skrbnika kako biste ga mogli pozvati da se pridruži vašoj obitelji.

Kada sinkronizirate uređaje

Kada sinkronizirate djetetov uređaj s aplikacijom Garmin Jr., aktivnosti, zadaci, nagrade i vrijeme spavanja vašeg djeteta prenijet će se tvrtki Garmin, a vi možete pratiti napredak. Ako to ne želite, nemojte sinkronizirati uređaj s aplikacijom.

Osim toga, prikupljamo podatke kao što su vaša IP adresa, vrijeme i datum sinkronizacije, kao i razinu napunjenosti baterije kako bismo mogli prepoznati i riješiti pogreške ili poteškoće sa sinkronizacijom i pružiti vam bolju podršku.

Kada se obraćate tvrtki Garmin

Znamo da želite ostati nedostupni, ali tijekom poziva za podršku možda ćemo prikupljati informacije kao što su vaše kontaktne informacije i informacije o uređaju kako bismo osigurali da ćete dobiti potrebnu pomoć.

Prodaje li Garmin vaše osobne podatke?

Ne! Vaše osobne podatke ne prodajemo nikome. Osim toga, vaše osobne podatke dijelimo s drugima samo u određenim situacijama.

Saznajte više

Unutar tvrtke Garmin

Garmin je globalna tvrtka. To znači da se vaši osobni podaci mogu spremiti lokalno ili u drugoj državi ili dijeliti između podružnica tvrtke Garmin. Bez obzira na to gdje se u tvrtki Garmin vaši podaci nalaze, osigurani su ovim pravilima za zaštitu privatnosti.

S pružateljima usluga

Osobne podatke dijelimo s trećim stranama koje pružaju usluge poput izvršavanja naloga i slanja e-pošte našim korisnicima u naše ime.

S drugima

Garmin vaše osobne podatke dijeli na vaš zahtjev ili na zahtjev predstavnika zakona i u drugim pravnim situacijama.

Kako možete dijeliti svoje osobne podatke?

Vaši podaci o aktivnostima pripadaju vama i sami određujete koje sadržaje dijelite i s kim.

Saznajte više

Koraci

Podaci o aktivnostima vaše djece automatski su označeni kao privatni kada ih prenosite na Garmin. Kada vaše dijete sudjeluje u natjecanju u koracima Toe-to-Toe, njegov tekst prikaza i ukupni broj koraka ostvarenih tijekom natjecanja prikazat će se na uređaju djeteta s kojim se natječe te u aplikaciji roditelja ili skrbnika tog djeteta. Vaše ime i broj koraka te imena i broj koraka članova obitelji na vašem profilu prikazat će se obiteljima s kojima se natječete.

Zajednica aplikacije Garmin jr.

Drugi korisnici aplikacije Garmin Jr. moći će vidjeti vaše prezime, administratorsko ime, ime svih dodanih roditelja ili skrbnika i broj djece na vašem profilu. Vaši Kontakti moći će vidjeti iste te informacije i imena koja ste naveli za djecu u svojem profilu.

Kako mogu zatražiti prikaz, ažuriranje, brisanje ili prijenos svojih podataka?

Posjetite naš Centar za upravljanje računom i predajte zahtjev. Saznajte više o svojim pravima u pravilima zaštite privatnosti aplikacije Garmin jr.