Skip navigation links

Uvjeti i odredbe korištenja Lifetime karata

Ako kupite nüMaps Lifetime pretplatu (prodaje se odvojeno) ili vaš proizvod tvrtke Garmin dolazi u paketu s nüMaps Lifetime pretplatom ili drugom pretplatom za Lifetime kartu, primat ćete ažuriranja podataka za kartu kada takva ažuriranja budu dostupna na web-stranici Garmin.com, tijekom vijeka trajanja jednog kompatibilnog proizvoda tvrtke Garmin ili dok tvrtka Garmin prima podatke za kartu od dobavljača treće strane, koji god se uvjet ispuni prvi. Vijek trajanja proizvoda predstavlja razdoblje tijekom kojega proizvod (a) ima dovoljan kapacitet memorije i druge tehničke mogućnosti za korištenje kartografskih podataka i (b) može ispunjavati svoju namjenu bez većih popravaka. Smatrat će se da je proizvod neadekvatan za rad, a njegov vijek trajanja istekao ako u razdoblju od 24 mjeseca ili više za njega nisu preuzeta nova ažuriranja. Ako nije drukčije izjavljeno, ažuriranja koje primite u sklopu pretplate bit će ažuriranja istih geografskih područja koja su isporučena uz proizvod tvrtke Garmin kad je proizvod kupljen. U nekim slučajevima, vaš proizvod tvrtke Garmin možda neće imati dovoljno slobodne memorije za učitavanje ažuriranja kartografskih podataka i u tom ćete slučaju morati (a) odabrati manju verziju kartografskih podataka za ažuriranje ili (b) odvojeno kupiti microSD™ ili SD™ karticu (kako je primjenjivo za vaš proizvod tvrtke Garmin), na karticu učitati sve ili dio ažuriranja kartografskih podataka i umetnuti karticu u utor za microSD ili SD karticu na vašem uređaju tvrtke Garmin. Ako se ni mjera (a) ni (b) ne može primijeniti na nedostatak memorije vašeg proizvoda, tvrtka Garmin može zaključiti da je vijek trajanja vašeg uređaja istekao. Tvrtka Garmin zadržava pravo raskidanja vaše pretplate za nüMaps Lifetime ili druge pretplate za Lifetime karte u bilo kojem trenutku ako prekršite bilo koju od odredaba ovog ugovora ili pretplate. Vašu nüMaps Lifetime ili drugu pretplatu za Lifetime karte ne možete prenijeti drugoj osobi ili na drugi proizvod tvrtke Garmin.