Skip navigation links
GARMIN TEHNOLOGIJA
Golf Science - A man in blue shirt golfing

FILTRIRANJE PO KATEGORIJI

Uređaji za mjerenje udaljenosti
Launch monitori i simulatori
Garmin Golf™ App
Pin Pointer

Pinpointer

Shvatite ovu funkciju kao kompas koji uvijek pokazuje u smjeru zastavice. To vam pomaže u planiranju udarca u situacijama u kojima ne vidite green.