Skip navigation links

Nadogradite nautičke karte

Bezbrižno se zaputite na vodu znajući da imate najnovije podatke na svojim BlueChart® g3 ili BlueChart g3 Vision kartama. Periodično poboljšavamo najbolje Garmin karte Navionics® podacima s novim javnim i privatnim izvorima podataka, službenim mjerenjima terena i obavijestima za nautičare kako biste imali ažurne obalne linije, dubine, točke interesa na obali, plutače, svjetla, lokacije prepreka i još mnogo toga. Nadogradnja je jednostavna i odvija se putem aplikacije Garmin Express™ ili ActiveCaptain®.


Otkrijte prednosti nadogradnje

Bezbrižno navigirajte uz ažurne podatke koji vam omogućuju veću svjesnost o okolini kada ste na vodi.
Sami se uvjerite na ovim primjerima od prije i poslije.

Uočite više detalja

Vidjet ćete oštriju strukturu dna sa sjenčanjem reljefa u visokoj rezoluciji, pa ćete lakše moći očitati prikaz.

Prije

Prije

Poslije

Poslije

Orijentirajte se

Pronađite točke interesa za parkirališta, nazive mjesta na obali, ažurne lokacije pristaništa, privezišta i dokova te nove zaštićene nautičke lokacije.

Prije

Prije

Poslije

Poslije

Pronađite svoj put

Bit ćete potpuno pokriveni uz revidirane batimetrijske podatke i podatke o dubini, kao i novo iscrtane obalne linije.

Prije

Prije

Poslije

Poslije

Svi razlozi za nadogradnju

Uvodimo tisuće izmjena karata za cijeli svijet kako ne biste propustili važne navigacijske podatke. Pogledajte kartu naših nadogradnji i otkrijte količinu i opseg promjena koje vam pružaju najbolju moguću kvalitetu detalja.

All the Reason to Update

Kupujte karte

Ako niste upoznati s Garmin kartama s Navionics podacima, istražite nenadmašnu pokrivenost, jasnoću prikaza i detalje koje vam pružaju BlueChart® g3 ili BlueChart g3 Vision karte.

Saznajte više