Skip navigation links

MEIE INIMESED

Garminis me anname parima oma inimestele. Me teame, et kuigi meie edu sõltub toodetest, mida me loome, on meie inimesed need, kes neid loovad. Meie töövõtjad kehastavad Garmini väärtusi ning täidavad meie missiooni ja visiooni iga päev. Kohtme oma töövõtjaid hästi ja nad vastavad meile samaga ning annavad tagasi ka oma kogukondadele.---

KOGUKOND

Garmin teeb investeeringuid kogukondadesse, kus meie töövõtjad elavad, annetades heategevuslikele organisatsioonidele, toetades üritusi ning tehes vabatahtlikku tööd. Erinevad Garmini kontorid võtavad osa nende kohalikest United Ways kampaaniatest ning ettevõte teeb annetusi töötajate poolt isiklikult tehtud annetuste väärtuse summas.

2020.aastal kogusid Garmin ja meie töötajad enam kui 1,6 miljonit dollarit United Way ja partnerkogukonnaorganisatsioonidele.

Toetame kogukonnaliikmete ja meie endi töövõtjate aktiivset eluviisi toetades üritusi nagu Garmini Kansase linnamaraton, ülemaailmselt tuntud rattavõidusõit kraaviteedel ja erinevad rattasõidu-, jooksu- ja mitmeeriala spordiüritused üle maailma. Need üritused võimaldavad meil suhelda meie klientidega, tähistada nende saavutusi ning saada tagasisidet, mida suuname otsekohe meie toote teadus ja arendusosakonna töösse.

Garmin on ühendanud jõud Riikliku Jooksjate Liiduga (National Runners Alliance), mis on algatus, et aidata võidelda ahistamisega, millega seisavad silmitsi naisjooksjad.

See ühendus pakub haridust ja abivahendeid, ning Garmin kasutas seda platvormi, et tõsta teadlikkust ohutusefunktsioonide kohta, mis on meie jooksukellade funktsioonide seas, nagu näiteks abi ja juhtumi tuvastamise funktsioonid, mis saavad saata jooksja asukoha ta hädaabikontaktidele.

KOGUKOND

KOOLITAMINE JA HOIDMINE

Jätkusuutlikkus on enamat kui raha teenimine. See on reinvesteerimine sellisel moel, mis kindlustab pika ja elujõulise tuleviku. Garmin on pühendunud pakkuma töövõtjatele jätkuvaid õppimisvõimalusi erinevate kursuste näol, mis varieeruvad tehnilistest isiksuse arenguni. Samuti toetame jätkuvat professionaalset õpet pakkudes õppemaksu hüvitamist.

Pidades silmas meie tulevast tööjõudu pakub Garmin välja töötatud praktikaprogrammi ning see on leidnud tunnustust Vaulti poolt kui üks parimaid tehnika- ja insenerinduse praktikaprogramme.

Meil on enam kui 270 praktikanti kokku 15 asukohas.

Garmin osaleb aktiivselt ka STEM teavitusprogrammides, mis inspireerivad nooremaid põlvkondi omandama haridust teaduse-, tehnoloogia-, inseneri- ja matemaatikaga seotud valdkondades. Teised üritused, nagu Rahvusvaheline lennundusega seotud naiste nädal (International Women of Aviation Week), julgustavad naisi ja vähemuste esindajaid püüdlema elumuutva karjääri poole tehnoloogia valdkonnas.

KOOLITAMINE JA HOIDMINE

MITMEKESISUS JA KAASAVUS

Meie eesmärk on äratada huvi, arendada ja koolitada üle kogu maailma inimesi, kes esindavad kõiki elusfääre. Me elame mitmekesises, mitmekultuurses maailmas, ning me soovime, et meie töövõtjad kajastaks maailma, milles me elame.Me usume, et ainult siis kui me toome kokku erineva taustaga inimesed, suudame oma klientide jaoks arendada tõeliselt ainulaadseid lahendusi. Töövõtjate kaasatuse ja sidemete soodustamiseks erinevate gruppide vahel, on Garminil mitmeid töötajate huvigruppe (employee resource group, ERG). Need töövõtjate eestvedamisel grupid pakuvad isiklikku ja ametialast arengut, juhtimis- ja vabatahtlikuse võimalusi. Enam kui 1000 töövõtjat, kaasa arvatud Garmini tippjuhid, on nendes gruppides kaasatud.

LISATEAVE
MITMEKESISUS JA KAASAVUS

TERVISHOID JA OHUTUS

Oleme pühendunud tagama turvalist ja tervislikku töökeskkonda kõikidele meie töövõtjatele. Pakume töövõtjatele tervise ja ohutuse alaseid koolitusi, mis vastavad nende tööülesannetele. Me järgime ohutusseadusi ja vastavaid standardeid, mis on meie äritegevuses nõutavad. Lisaks sellele on meie tootmisüksused Aasias saanud rahvusvahelise töötervishoiu ja ohutusestandardi sertifikaadi ISO 45001.

LISATEAVE
TERVISHOID JA OHUTUS

INIMÕIGUSED

Garmini eesmärgiks on tagada, et tarneahela kõikide töötajate inimõigused on täidetud ning neile on tagatud turvaline, õiglane ja mittediskrimineeriv töökeskkond. Garmin toetab tarnijaid, kes on samuti arvamusel, et õiglaselt töötav ja turvaline töökeskkond on inimõiguste loomulik osa.

Mõistame hukka nüüdisaegse orjuse igat vormi. See seisukoht kehtib nii meie endi äritegevuse kui meie tarneahela kohta ning on dokumenteeritud meie Nüüdisaegse orjuse vastases poliitikas ja meie inimõiguste ning California tarneahelate läbipaistvuse seaduse avalduses aastal 2010. Meie pühendumus inimõigustele leiab kajastust meie käitumiskoodeksis ja tarnijatele mõeldud käitumiskoodeksis. Allpool toodud veebilehel leiab teavet meie seisukoha konfliktimineraalide kohta.

LISATEAVE

KÄITUMINE

Meie töövõtjate käitumiskoodeks on täiendus meie Garmini väärtustele, mis on meie äritegevuse alustalad. See seab ootused meie töövõtjatele äri tegemise kohta meie klientidega, äripartneritega, avalikkusega ja üksteisega.

Meie töövõtjate käitumiskoodeks on täiendus meie Garmini väärtustele, mis on meie äritegevuse alustalad. See seab ootused meie töövõtjatele äri tegemise kohta meie klientidega, äripartneritega, avalikkusega ja üksteisega.

TÖÖVÕTJATE KÄITUMISKOODEKStarnijate käitumiskoodeks

Jätkusuutlikkuse kohase teabe saamiseks,
palume kirjutada aadressil [email protected]