Skip navigation links

Müügitingimused

1. Sissejuhatus

1.1 Need Müügitingimused („tingimused“) reguleerivad Garmin (Europe) Ltd toodete müüki teile. Garmin (Europe) Ltd. On Inglismaal & Walesis registreeritud firma ja meie registreeritud aadress on LIberty House, Hounsdown Business Park, Southampton SO50 9LR.

1.2 Veebilehe kasutamist reguleerivad meie kasutustingimused.

1.3 Veebilehe kasutust reguleerib ka meie privaatsuspoliitika. Palun loe Privaatsuspoliitikat tähelepanelikult, et saada meie privaatsusmeetmete kohta olulist infot.

1.4 Palun loe enne meie veebilehelt tellimist need tingimused tähelepanelikult läbi. Mis tahes toodete tellimisel sellelt veebilehelt nõustud järgima neid tingimusi. Need sõlmivad sinu ja meie vahel õigusliku kokkuleppe, mida saab muuta ainult meie nõusolekul.

1.5 Me jätame endale õigused nendes tingimustes aeg-ajalt muudatusi teha sellest eelnevalt teavitamata, tehes muudatused veebilehel, kuid tagades, et selline muudatus ei mõjuta enne muudatust sooritatud oste.

2. Tellimine

2.1 sa võid teha tellimuse veebilehel reklaamitud toote ostmiseks, järgides ekraanil kuvatud viiteid, mis ilmuvad pärast soovitud tootele klikkimist. Sul on võimalus kontrollida ja parandada kõiki sisestussvigu tellimuses kuni tellimuse esitamise hetkeni.

2.2 Pärast tellimuse esitamist saadetakse su meiliaadressile tellimuse kinnitus. Palun pea silmas, et see e-kiri kinnitab tellimust ega ole märk tellimuse töösse võtmisest.

2.3 Tellimuse töösse võtmine ja meievahelise lepingu sõlmimine leiab aset siis, kui me saadame sulle meilile kinnituse, et tellitud tooted on teele pandud, kui me pole sind teavitanud, et me tellimust töösse ei võta, või sa oled tellimuse juba ise tühistanud.

2.4 Sa saad tellimuse staatust igal ajal jälgida, kui logid veebilehel jaotisesse „Minu konto“, kasutades oma kasutajanime ja parooli, mis palutakse sul veebilehe kasutajaks registreerimisel luua, ja otsid üles vastava tellimuse.

3. Hinnad ja maksmine

3.1 Toodete hinnad vastavad meie veebilehel toote tegelikule hinnale, välja arvatud juhul, kui tegemist on silmnähtava veaga. Tootehinnad sisaldavad kehtivat käibemaksumäära. Veebilehel esitatud hind ei sisalda kohaletoomistasusid, mis arvutatakse meie lehel eraldi välja.

3.2 Hinnad võivad muutuda mis tahes ajahetkel enne (aga mitte pärast) sinu tellimuse töösse võtmist.

3.3 Tellimust ei võeta töösse enne täielikku tasumist. Makse saab teha enamike krediit- või deebetkaartidega, sisestades maksmise lehel vajalikud üksikasjad.

3.4 Meie veebileht sisaldab suurel arvul tooteid ning alati on olemas võimalus, et olenemata meie pingutustest võivad mõnedel veebilehel olevatel toodetel olla juures vale hind. Tavaliselt on hindande kinnitamine osa meie lähetamisprotseduurist nii et kui toote õige hind on väiksem, kui meie poolt äratoodud hind, siis me võtame sulle toodet saates väiksema summa. Kui toote õige hind on suurem meie veebilehel äratoodud hinnast, siis me võtame tavaliselt enne toote väljasaatmist sinuga ühendust või keeldume tellimusest ja teavitame sind sellest. Kui hinnaviga on ilmne ja arusaadavalt oli tegemist veaga, siis me ei ole kohustatud saatma sulle vale (madalama) hinnaga toodet.

3.5 Oma tellimuse jaoks krediit- võid deebetkaardi kasutamisel kinnitad ja nõustud, et sinu poolt kasutatav kaart on sinu oma, või kui ei ole, siis oled sa volitatud seda kaarti kasutama. Kõikide krediit- ja deebetkaartide puhul teostatakse kaardi väljaandjapoolne kehtivuse ja õiguste autoriseerimine. Kui kaardi väljaandja keeldub makse autoriseerimisest, siis me ei võta sinu tellimust vastu ega ole kohustatud sind keeldumise põhjustest teavitama ega ole tellimuse kohaletoimetamata jätmise eest vastutavad. Me ei ole vastutavad selle eest, kui kaardi väljaandja või pank tellimusega seotud krediit- või deebetkaardi töötlemise eest sinult tasu võtab.

3.6 Me soovitame sul oma pangakaardi üksikasju mitte kellegagi, kaasa arvatud meiega, meili või vestluse teel jagada. Me ei ole vastutavad kahjude eest, mis internetilingi, meili või vestluse teel meile infot edastades võivad tekkida. Mis tahes selline kahju on täies ulatuses sinu vastutus.

3.7 Seoses Garmini pakutavate digitaalsete toodete, teenuste ja rakendustega, mida saab Garmini veebipoest või mis tahes muust rakenduste veebipoest (nt Apple App Store ja Google Play Store) tasuta alla laadida, juhime tähelepanu järgmisele. Garmini pakutavate teenuste hulka ei kuulu andmeühendus kasutaja seadme ja andmeserveri vahel mobiilsete võrguteenuste, digitoodete või -rakenduste kasutamisel. Mis tahes andmevahetus digitoodete, -teenuste või -rakenduste allalaadimiseks või kasutamiseks interneti kaudu võib kaasa tuua lisakulusid, olenevalt kasutaja vastavast mobiiltelefoni ja internetiteenuse pakkuja paketist, eriti nende tegevuste puhul välismaal (nt rändlustasud). Mobiiltelefoni ja interneti paketi tingimuste kohta teabe saamiseks peavad kasutajad võtma ühendust oma mobiilioperaatori või internetiteenuse pakkujaga.

4. Kohaletoimetamise ja tagastamise teave

4.1 Mis tahes sellel veebilehel, dokumendis või meiliss sisalduv kohaletoimetamiskuupäev on hinnanguline ega garanteeri kohaletoimetamist konkreetsel kuupäeval.

4.2 Omandiõigus ja kahjurisk lähevad toodete kohaletoimetamisel meilt kui tavatarnijalt üle sulle, kui meie poolt pole kirjalikult teisiti kokku lepitud.

4.3 Kohaletoimetamistasu lisatakse kogusummale, kui oled pakutud valikute seast valinud kohaletoimetamisteenuse.

4.4 Me toome saadetise kohale tellimusel märgitud aadressile. Pärast tellimuse esitamist ei saa kohaletoimetamise aadressi enam muuta.

4.5 Seadusjärgsete õiguste piires on Teil õigus mis tahes põhjusel oma tellimus tühistada, toode tagastada või teenusleping üles öelda. Saidilt ostetud toote tagastamiseks järgige juhiseid tagasimaksetaotluse lehel, täites oma tellimuse üksikasjad ja saatke meile oma tagastamis- või tühistamissoov igal ajal enne 30-ne päeva möödumist kuupäevast, mil teie või teie määratud isik saite toote(d) füüsiliselt oma valdusse.

Kui sa oled meid oma tagastussoovist teavitanud, siis lihtsalt tagasta meile toode koos originaalkviitungiga, originaalpakendis ja selles olnud lisatarvikutega. Sul on 14 päeva aega pärast oma teenuselepingu tagastus- või tühistamissoovist teatamist toodete tagastamiseks. Sa pead tasuma nende toodete tagastmistasu. Sa võid olla vastutav selle eest, kui tagastatud toodete väärtus käitlemise tõttu on vähenenud (välja arvatud juhul, kui oli vajalik toodete olemuse, näitajate või funktsioonide kindlaks määramine).

Me hüvitame kõik sinu poolt ostetud toodete eest makstud summad ja samuti meie pakutava kõige odavama kohaletoimetamistasu mitte hiljem kui 14 päeva alates päevast, mil me saime ülaltoodud info. Kui pole teisiti kokku lepitud, kasutame me sama makseviisi, millega ost sooritati. Sinule ei rakendu taolise tagasimakse juures mingeid lisatasusid. Me võime tagasimakset kinni hoida seni, kuni oleme simult saanud tagastatud tooted või kuni oled esitanud tõendusmaterjali toodete tagastamisest, kumb iganes neist esimesena aset leiab.

Pea silmas, et tagastada ei saa järgnevat, välja arvatud juhul, kui tegu oli defekti või toote mittevastavusega.

 • Allalaaditud elektrooniline tarkvara, kui allalaadimine on alanud sinu eelneva otsese nõusolekuga ning teadmisega, et sul puudub hilisem taganemisõigus.

 • Teenused, kui teenused on täielikult teostatud, kui teostamine algas sinu eelneva otsese nõusolekuga ning teadmisega, et sul puudub hilisem taganemisõigus, kui teenus on täielikult osutatud. Kui teenused pole täielikult teostatud ja kui sa oled selle alustamist 14 päeva jooksul alates teenuselepingu sõlmimise kuupäevast, siis võetakse sult tasu, mis on vastavuses teenuste osutamise ulatusega kuni ajani, mil teavitasid meid oma soovist teenuseleping katkestada.

 • Suletud pakendis tarkvara, mis pärast kohaletoimetamist avati.

5. Garantiid

5.1 Sinu poolt ostetud Garmini tooted on aluseks kohaldatavatele piiratud garantiitingimustele ja eranditele, mis kehtivad tarne ajal ja on olemas meie veebilehel või leitavad toote pakendilt.

5.2 Need piiratud garantii tingimued ei mõjuta sinu seadusjärgseid õiguseid ning on täienduseks EL-i tarbijakaitseseaduse õigustele või kohalikele riiklikele seadustele.

5.3 Tootetoe ja garantiiteenuse saamiseks külastage veeblehte support.garmin.com

6. Tooteinfo

6.1 Me oleme teinud kõik endast oleneva, et veebilehel olevate toodete värvitoon ja muud üksikasjad oleksid võimalikult täpselt kuvatud. Kuna ekraanil nähtavad tõelised värvid ja üksikasjad võivad olenevalt monitorist varieeruda, siis ei saa me garanteerida, et sinu monitor kuvab värve või muid üksikasju täpselt nii, nagu need on päris tootel.

6.2 Veebilehel olev toodete suurust puudutav info on ainult näitlik. Kui sa ei saa aru toote suurusest, siis soovitame külastada meie veebilehte support.garmin.com.

7. Meie vastutus

Garmin ja selle tütarettevõtted ei ole vastutavad (i) kadude eest, mida ei põhjusta meiepoolne rikkumine või (ii) mis tahes ärikahjumi eest (kaasa arvatud kasumi, müügitulude, lepingute, säästude, andmete, firmaväärtuse kaotus või asjatud kulutused), või (iii) mis tahes kaudse või kaaskahjude eest, mis olid mõlemale poolele toote müügilepingu ajal ettenägematud.

Mõnede riikide seadused ei luba mõningaid või kõiki ülalkirjutatud piiranguid. Kui need seadused sulle rakenduvad, siis võivad mõned või kõik need piirangud sulle mitte kohalduda ning sul võib olla täiendavaid õiguseid.

Mitte ükski nendest tingimustest ei piira ega välista meie vastutust meiepoolse pettuse korral ega surma või kehavigastuse korral, mille on põhjustanud meie hooletus või tahtlik väärkäitumine.

Me ei ole vastutavad viivituste või kohustuste mittetäitmise eest, kui viivitus või kohustuste mittetäitmine tulenes põhjustest, mis olid väljaspool meie mõistuslikku kontrolli. See tingimus ei mõjuta sinu õigust toode ettenähtud aja jooksul tagasi saata. Kui viivitus tekib enne toodete väljasaatmist, siis ei võta me sult toodete eest raha kuni need on välja saadetud ning sa saad oma tellimuse mis tahes ajal enne väljasaatmist tühistada.

9. Ekspordikontroll

Selle lepingu suhtes kehtivad ekspordikontrolli seadused. Sa ei tohi seda toodet poest mis tahes teise riiki ega regiooni eksportida, kui ekspordikontrolliseadused seda keelavad. Kui plaanid seda toodet teise riiki või regiooni eksportida, tuleb selleks saada õiguslik ekspordilitsents (või valitsusasutuse nõusolek).

10. ÜLDIST:

10.1 Meiepoolne õiguse teostamata jätmine ei tähenda sellest loobumist. Käesolevates tingimustes olevaid õiguseid ei ole lubatud edasi anda ega kellelegi teisele määrata. Kui meil ei õnnestu käesolevate tingimuste sinupoolset rikkumist tõendada, siis ei loeta seda õigustest loobumiseks ei vastavalt sellisele rikkumisele ega mistahes järgnevale rikkumisele ning me ei rakenda makse vastuvõtmisega seonduvaid loobumisi. Selline loobumine tõuseb ainult sõnaselgest kirjalikust õigustest loobumisest, mille peab olema allkirjastanud volitatud Garmini esindaja. Mitte ükski õigusest loobumine ei laiene mis tahes muule meie valduses olevale õigusele ega mis tahes järgnevale sarnasele või erinevale rikkumisele.

10.2 1980. aasta Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni rahvusvaheliste toodete müügi lepingute konventsiooni ei kohandata.

10.3 Kui leitakse, et käesolevate tingimuste mis tahes punkt on seaduse mõistes mittekohaldatav, siis ei mõjuta see tingimsute teisi punkte ning need jäävad endiselt jõusse.

10.4 Käesolevaid tingimusi reguleerib Inglismaa seadus. Ilma, et see piiraks kohustuslike sätete rakendumist, nõustud sa Londoni, Inglismaa kohtute jurisdiktsiooniga lahendama käesolvatest Tingimustest tõusta võivaid vaidlusi. Kui sinu kui tarbija elukoht on Euroopa Liit, siis kehtib käesolevatest tingimustest tõusvate vaidluste korral teie asukohariigi seadus. Sellisel juhul võid sa esitada kaebuse oma tarbijakaitseametile rakendamiseks vastavalt nendele tingimustele ja sinu Euroopa Liidu elukohariigi seadustele.

8. Alternatiivne vaidluste lahendamine

Alloleva lingi kaudu on võimalik võtta ühendust Euroopa Liidu veebipõhise vaidluste lahendamise platvormiga. http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Viimati värskendatud: 15 detsember 2021


Toodete tagastamise vormi näidis

Täida ja tagasta see vorm ainult siis, kui soovid lepingust loobuda.

 • Aadress:
  Garmin Polska Sp. z o.o.
  Adgar Park West
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  Poland

 • Mina/meie [x] nõustun/nõustume siinkohal, et Mina/meie [x] loobun/loobume [x] järgmiste toodete müügilepingust[x]

 • Tellitud [x] / kätte saadud [x],

 • Tarbija(te) nimi,

 • Tarbija(te) aadress,

 • Tarbija(te) allkiri (ainult pabervormi korral)

 • Kuupäev.