Skip navigation links

MEIE JUHTIMINE

Garmini direktorite nõukogu teeb järelevalvet ning juhib kõiki äritegevuse tahke, sealhulgas jätkusuutlikkuse, keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisstrateegiaid (ESG). Meie tippjuhtkond teeb järelevalvet ESG-algatuste teostuse üle ning annavad sellest regulaarselt aru direktorite nõukogu ees. Direktorite nõukogu ja tippjuhtide aktiivne kaasatus kindlustab selle, et keskkonna-, sotsiaal- ja ettevõtte juhtimisstrateegiakohased kaalutlused on lõimitud äritegevuse otsustesse läbivalt kogu organisatsioonis. ESG kohta laiema vaate saamiseks teeme koostööd erinevate sise- ja väliste sidusrühmadega. See lähenemine on osutunud efektiivseks ja mõjukaks meie jätkuval teekonnal kestlik ettevõte olla.

ETTEVÕTTE ÜLDJUHTIMINEJuhatuse liikmed

Jätkusuutlikkuse kohase teabe saamiseks,
palume kirjutada aadressil [email protected]