Hodinky Garmin jsou součástí vesmírné mise Polaris Dawn

Chytré hodinky Garmin budou hrát důležitou roli při nadcházejícím vesmírném letu s lidskou posádkou Polaris Dawn. Členové posádky budou vybaveni chytrými hodinkami řady Garmin Fēnix 7, aby pomohli vědcům pochopit, jak cestování vesmírem ovlivňuje lidský organizmus.

Chytré hodinky značky Garmin jsou součástí výbavy blížícího se vesmírného letu s lidskou posádkou Polaris Dawn. Hodinky budou během mise shromažďovat zdravotní data a poskytovat nepřetržitý přehled o vlivu cestování vesmírem na lidský organizmus. Během pětidenní mise rakety Falcon 9 společnosti SpaceX budou vědci v Kennedyho vesmírném středisku NASA na Floridě nepřetržitě monitorovat a shromažďovat biometrické údaje členů posádky, jako je srdeční tep, pulzní oxymetrie nebo například spánková data. Zajímavostí je, že hodinky řady Fénix 7 dokáží veškerá data shromažďovat během jediného nabití akumulátoru.

Garmin Fenix 7

“Společnost Garmin je poctěna, že se může podílet na tomto vzrušujícím výzkumu, který přispěje k lepšímu pochopení toho, jak se lidské tělo přizpůsobuje náročným podmínkám kosmického letu,” řekl Dan Bartel, viceprezident společnosti Garmin pro globální prodej. “Výjimečná výdrž baterie našich chytrých hodinek umožní výzkumníkům nepřetržitě sledovat všechny čtyři členy posádky během bdění i odpočinku v průběhu pětidenní mise – bez nutnosti odstávky na dobití baterie.”    

Translational Research Institute for Space Health (TRISH) společně s Baylor College of Medicine podporuje zdravotní a biomedicínský výzkum na palubě historické mise Polaris Dawn. Vesmírná mise se pokusí dosáhnout nejvyšší oběžné dráhy Země, na jaké kdy letěli lidé a absolvovat vůbec první komerční výstup do vesmíru. Posádka Polaris Dawn a tým TRISH si pro tuto misi vybrali chytré hodinky značky Garmin kvůli jejich dlouhé výdrži baterie, odolnosti a široké sadě funkcí zaměřených na celodenní sledování zdravotního stavu.

“Množství biometrických údajů, které poskytují chytré hodinky Garmin Fēnix, nám umožní lépe pochopit, jak se lidské tělo přizpůsobuje pobytu ve vesmíru,” řekl Jimmy Wu, vedoucí biomedicínský inženýr TRISH. “Po shromáždění budou tato fyziologická data přidána do databáze EXPAND společnosti TRISH, což pomůže současnému i budoucímu výzkumu při studiu a pochopení lidského zdraví a výkonnosti pro všechny budoucí mise lidského vesmírného výzkumu.”

Garmin Fenix 7 family

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX vynese koncem roku 2023 posádku Polaris Dawn na palubě kosmické lodi Dragon z Kennedyho vesmírného střediska NASA na Cape Canaveral na Floridě.

Služba Garmin Health poskytuje vlastní korporátní řešení, která využívají rozsáhlé portfolio nositelných zařízení značky Garmin a jimi měřená data pro aplikace v oblastech firemního wellness, zdravotního stavu obyvatelstva a vzdáleného monitorování pacientů. Rozhraní API Garmin Health umožňuje třetím stranám požádat zákazníky o sdílení jejich pohybových a zdravotních dat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů. Pro bližší informace navštivte webovou stránku www.garmin.com/health.


Společnost Garmin International, Inc. je dceřinou společností společnosti Garmin Ltd. (NYSE: GRMN). Společnost Garmin Ltd. registrována ve Švýcarsku a její hlavní dceřiné společnosti se nacházejí ve Spojených státech, na Tchaj-wanu a ve Velké Británii. Garmin a fēnix jsou registrované ochranné známky společnosti Garmin Ltd.
Program Polaris Dawn je první ze tří misí programu Polaris pro lety lidí do vesmíru. Společnost SpaceX plánuje start lodi Dragon s posádkou Polaris Dawn ze startovacího komplexu 39A Kennedyho vesmírného střediska NASA na Floridě nejdříve na březen 2023. Polaris Dawn se pokusí dosáhnout nejvyšší oběžné dráhy Země v historii, pokusí se o vůbec první komerční výstup do vesmíru, provede rozsáhlý výzkum s cílem prohloubit naše znalosti o lidském zdraví na Zemi a během budoucích dlouhých kosmických letů a otestuje laserovou komunikaci Starlink ve vesmíru. Další informace naleznete na stránkách polarisprogram.com.
Translační výzkumný ústav pro zdraví ve vesmíru (TRISH) je efektivní, virtuální institut, který má v rámci programu výzkumu člověka NASA pravomoc řešit problémy spojené s výzkumem lidského života v hlubokém vesmíru. TRISH neúnavně sleduje a financuje nový výzkum s cílem přinést vědecká a technologická řešení s vysokým dopadem, která přispějí ke zlepšení zdraví ve vesmíru a pomohou lidem prospívat, ať už bádají kdekoli, ve vesmíru nebo na Zemi. Konsorcium TRISH, které vede Centrum pro vesmírnou medicínu Baylor College of Medicine, využívá partnerství s Caltechem a MIT. Více informací najdete na bcm.edu/spacehealth.
Všechny ostatní značky, názvy produktů, názvy společností, ochranné známky a značky služeb jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.
Upozornění na výhledová prohlášení:
Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se společnosti Garmin Ltd. a jejího podnikání. Tato prohlášení vycházejí ze současných očekávání vedení společnosti. Výhledové události a okolnosti uvedené v této zprávě nemusí nastat a skutečné výsledky se mohou podstatně lišit v důsledku známých i neznámých rizikových faktorů a nejistot, které ovlivňují společnost Garmin, mimo jiné včetně rizikových faktorů uvedených ve výroční zprávě na formuláři 10-K za rok končící 25. prosince 2021, kterou společnost Garmin předložila Komisi pro cenné papíry (číslo spisu Komise 0-31983). Kopie tohoto formuláře 10-K je k dispozici na adrese https://www.garmin.com/en-US/company/investors/earnings/. Žádné výhledové prohlášení nelze zaručit. Výhledová prohlášení hovoří pouze k datu, kdy byla učiněna, a společnost Garmin se nezavazuje veřejně aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak.