Nositelná elektronika Garmin pomáhá výzkumníkům pochopit problémy se spánkem u pacientů se vzácnými onemocněními

V nové studii zkoumala společnost Aparito, která se zabývá zdravotnickými technologiemi, využití nositelné elektroniky Garmin k hodnocení kvality spánku¹ u osob postižených idiopatickou izolovanou cervikální dystonií (AOIFCD). AOIFCD je neurologické onemocnění charakterizované mimovolními křečemi krku, které mohou významně ovlivňovat spánek. Vzhledem k tomu, že problémy spojené se spánkem uvádí až 70 % pacientů s AOIFCD, bylo cílem této studie poskytnout dostupnější alternativu k menším polysomnografickým studiím. Hodnocením spánkové architektury se výzkumníci snažili získat cenné poznatky o spánkových vzorcích pacientů s AOIFCD s využitím běžně dostupných fitness trackerů.

Účastníci studie používali fitness trackery Garmin vívosmart® 4 a jejich data se prostřednictvím Garmin Health SDK bezproblémově nahrávala do aplikace Atom5™ společnosti Aparito. To umožnilo shromažďovat nezpracovaná data na dálku, čímž se ve srovnání s klinickou studií snížily časové a finanční nároky účastníků i lékařů.

Propojení pacientů a analytiků prostřednictvím společnosti Garmin

Studie zahrnovala dvě skupiny účastníků: jednu skupinu s diagnostikovanou AOIFCD a jednu kontrolní skupinu bez postižení, odpovídající věku a pohlaví. Účastníci studie nosili nepřetržitě po dobu 7 dnů fitness tracker Garmin vívosmart 4, který zaznamenával metriky sledování spánku; zejména celkovou dobu spánku a dobu strávenou v non-REM spánku. Údaje z akcelerometru a srdeční frekvence1 měřil fitness tracker a odesílal do aplikace Oxygen by Aparito. Integrace sady Garmin Health SDK v rámci platformy aplikace propojila hodinky vívosmart 4 přímo s aplikací a umožnila sběr nezpracovaných údajů o akcelerometrii. Data pomohly k identifikaci denní spavosti a umožnila zachycení zdravotních ukazatelů fitness trackerem a jejich následné zpracování v rámci platformy, což analytikům umožnilo porovnat klíčové surové údaje. Výzkumníci údaje porovnali mezi oběma kohortami, aby zjistili případné rozdíly v kvalitě spánku, podpořené výsledky hlášenými pacienty (PRO), které získali prostřednictvím aplikace.

Výsledky studie zdůraznily potřebu lékařů vyšetřovat poruchy spánku v rámci běžného klinického hodnocení, zejména proto, že sledování spánku může být důležité pro prevenci a léčbu nemotorických příznaků. Studie zjistila, že pravidelné sledování kondice by mohlo být užitečné pro odhad spánkového režimu u pacientů s dystonií. Objektivními měřeními (dříve se to dělalo subjektivně dotazem na to, jak se vyspali) potvrdili, že osoby s ní mají odlišné spánkové vzorce ve srovnání se zdravými jedinci. Lidé s AOIFCD spali déle a měli více non-REM spánku. Studie naznačuje, že tyto změny spánku by mohly souviset s problémy ve specifických mozkových obvodech a aktivitou serotoninu, což by mohlo souviset s problémy s pohybem i spánkem u dystonie. Jednalo se o první studii, která tento účinek prokázala pomocí objektivních spotřebních nositelných zařízení v klinickém prostředí.

Přizpůsobení zařízení Garmin pro další studie

Aparito má řadu připravovaných projektů, které využívají fitness trackery a metriky společnosti Garmin. Možnost speciálně konfigurovat zařízení Garmin podle různých požadavků jednotlivých studií byla pro společnost Aparito klíčová při výběru spolupracovníka. Integrace Garmin Health SDK umožňuje platformě Atom5 právě takovou konfiguraci. Společnosti Aparito díky tomu může zvolit potřebné zdravotní metriky pro dosažení požadovaných výsledků.

Společnost Aparito povede fireside chat na konferenci Garmin Health Summit 2023, která se koná v Singapuru ve dnech 9. až 10. listopadu a které se lze zúčastnit i virtuálně.

Chcete-li se dozvědět více o projektech společnosti Aparito se společností Garmin, přečtěte si článek o dálkovém monitorování pacientů a možnostech klinických studií v onkologii zde. Nebo se podívejte na všechny studie včetně zařízení Garmin na naší stránce Přehled studií třetích stran v oblasti Garmin Health.

1Chytré hodinky Garmin nejsou navrženy ani určeny k monitorování nebo diagnostice nemocí nebo jakýchkoli zdravotních stavů. Informace o přesnosti měření najdete zde.

Viz https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36414751/.