Personvernerklæring

TRUSTe

Sist oppdatert: 15. mai 2015

Personvernet ditt er svært viktig for Garmin. Vi har laget denne personvernerklæringen slik at du får vite hvordan vi henter inn, bruker, videreformidler, overfører og lagrer informasjonen din. Les gjennom denne personvernerklæringen for å gjøre deg kjent med rutinene vi har for personvern. Hvis du har spørsmål, kan du sende en e-postmelding til webmaster@garmin.com eller et brev til adressen som oppgis nederst i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler informasjonen som Garmin henter inn fra webområdene som denne personvernerklæringen er publisert på, og fra enkelte produkter og programmer. Enkelte av webområdene til Garmin eller våre tilknyttede selskaper kan styres av andre rutiner for personvern enn de som er nedfelt nedenfor. Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen for hvert Garmin-webområde du besøker. I tillegg kan brukere av enkelte av våre produkter og programmer få personvernerklæringer som gjelder for de aktuelle produktene og programmene. I dette tilfellet bør disse personvernerklæringene regnes som et tillegg til og leses sammen med denne personvernerklæringen.

For personer som legger ut informasjon på Internett til våre tilknyttede selskaper i det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS): Våre tilknyttede selskaper kan dele slik informasjon med Garmin International, Inc. i USA. Garmin International, Inc. overholder Safe Harbor-rammeverket mellom USA og EU og Safe Harbor-rammeverket mellom USA og Sveits slik det beskrives av det amerikanske handelsdepartementet. Dette gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av personlige data fra medlemslandene i EU og Sveits. Garmin International, Inc. bekrefter at de overholder Safe Harbors personvernprinsipper for varsling, valg, videreoverføring, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. Hvis du vil ha mer informasjon om Safe Harbor-programmet og vil se Garmins sertifisering, kan du besøke webområdet til det amerikanske handelsdepartementet.

Garmin har blitt tildelt et personvernsertifikat fra TRUSTe, som angir at Garmins retningslinjer og rutiner for personvern er gjennomgått av TRUSTe for å finne samsvar med programkravene til TRUSTe. Dette gjelder åpenhet, ansvarlighet og valgfrihet med hensyn til innsamling og bruk av personlige opplysninger. TRUSTe-sertifikatet dekker informasjon som er hentet inn via webområdene våre, www.garmin.com, garmin.blogs.com og connect.garmin.com, men ikke informasjon som kan hentes inn via andre webområder, nedlastbare programmer eller våre programmer eller produkter. Målet til TRUSTe, som en uavhengig tredjepart, er å forbedre tilliten på Internett mellom forbrukere og organisasjoner globalt gjennom de ledende sertifiseringsordningene for personvern og innovative løsningene for tillit. Hvis du har spørsmål eller klager angående retningslinjene og rutinene våre for personvern, kan du kontakte oss på webmaster@garmin.com. Hvis du ikke er fornøyd med svaret, kan du kontakte TRUSTe.

1. INNSAMLING OG BRUK AV INFORMASJON

A. “Personlige opplysninger

«Personlige opplysninger» er informasjon som identifiserer deg som enkeltperson. Når du oppretter en konto på et Garmin-webområde, registrerer et produkt, kjøper eller på annen måte skaffer deg en kartoppdatering eller et produkt på et Garmin-webområde, registrerer deg for nyhetsbrev, deltar i kampanjer eller kontakter produktsupport, kan vi hente inn forskjellige personlige opplysninger. Avhengig av omstendighetene kan dette gjelde navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og informasjon om betalingskort. Vi kan bruke dine personlige opplysninger til følgende formål:

 1. Kommunikasjon Vi kan kommunisere med deg slik at vi kan gi deg produktene og tjenestene du ber om, kommunisere med deg om kontoen din eller transaksjoner hos oss, gi deg viktig informasjon om produkter eller programmer og (i samsvar med gjeldende lover og valgene som er tilgjengelige for deg, som beskrives i del 6 nedenfor) sende deg tilbud og kampanjer for produkter og programmer.
 2. Kundestøtte Når du samhandler med våre kundestøtterepresentanter via e-post, telefon, eller ansikt til ansikt, kan vi innhente personlig informasjon om deg som er relevant for situasjonen, f.eks. navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og hvordan du ønsker å bli kontaktet; informasjon om Garmin-produkter som du eier, f.eks. serienumre, kjøpsdato og (hvis det er aktuelt) hendelseslogger som er nyttig ved diagnostisering av produkter eller programmer som har problemer med ytelse; og informasjon i forbindelse med et support- eller serviceproblem. Vi bruker denne informasjonen til å gi deg kundestøtte og produktsupport.
 3. Kjøp Hvis du oppgir informasjon om betalingskort på et Garmin-webområde eller direkte på et Garmin-produkt, bruker Garmin informasjonen om betalingskortet og annen informasjon om betaling og konto, samt navn og postadresse hvis det er aktuelt, til å fullføre kjøp eller inndrive betaling for løpende avgifter, hvis det er aktuelt.
 4. Markedsføring Hvis du tar del i konkurranser, lotterier eller liknende markedsføring, kan vi bruke informasjonen du oppgir, til å administrere denne markedsføringen. Hvis betingelser og vilkår for slik markedsføring til behandling av personlige opplysninger er i konflikt med denne personvernserklæringen, går betingelsene og vilkårene for markedsføringen foran.
 5. Informasjon lagt ut av besøkende Garmin kan gjøre tilgjengelige enkelte av webområdets tjenester (f.eks. meldingstavler, fora, chatfunksjonalitet og blogger) der du kan legge ut informasjon og materiell. Vær oppmerksom på at all informasjon du oppgir gjennom slike tjenester, eller på andre måter på webområdene våre, kan bli offentliggjort og tilgjengelig for besøkende på webområdet og allmennheten. Vi ber om at du utviser skjønn og varsomhet når du velger å oppgi personlige opplysninger eller annen informasjon på webområdene våre. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR BRUKEN AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER SOM DU OPPGIR FRIVILLIG PÅ WEBOMRÅDENE.

B. Annen informasjon

«Annen informasjon» er all informasjon som ikke røper identiteten din eller ikke er direkte knyttet til en enkeltperson, for eksempel: informasjon om nettleser og enhet, data for programbruk, informasjon som hentes inn via informasjonskapsler, pikselmerker og annen teknologi, demografisk informasjon og annen informasjon du oppgir og informasjon til statistiske formål. Vær oppmerksom på at vi kan bruke og videreformidle annen informasjon til alle formål, dersom ikke annet fremgår av gjeldende lover. Hvis vi blir pålagt å behandle annen informasjon som personlige opplysninger under gjeldende lovgivning, kan vi bruke denne informasjonen slik det beskrives i delen Personlige opplysninger ovenfor, og for alle formål der vi bruker eller videreformidler personlige opplysninger. I noen tilfeller kan vi kombinere annen informasjon med personlige opplysninger. Hvis vi kombinerer annen informasjon med personlige opplysninger, behandler vi den samlede informasjonen som personlige opplysninger så lenge den er samlet.

 1. Posisjonsinformasjon Hvis du velger å bruke posisjonsbaserte tjenester, f.eks. værmelding, filmtidspunkter, trafikkinformasjon, drivstoffpriser og informasjon om lokale begivenheter på ditt Garmin-program/-enhet, blir den fysiske posisjonen til enheten innhentet i den hensikt å gi deg posisjonsbaserte tjenester. Posisjonsdataene hentes inn anonymt og på en måte som ikke identifiserer deg som person. Hvis du gir ditt samtykke når du bruker en navigasjonsenhet eller et program fra Garmin, samler Garmin inn og laster opp data fra enheten, blant annet posisjon, hastighet og retning. Disse dataene samles med data fra enheter fra andre brukere som også har gitt sitt samtykke, for å forbedre kvaliteten på trafikkdataene og annet innhold gitt av Garmin eller innholdsleverandørene. Hvis du gir ditt samtykke, kan Garmin også dele disse dataene med eller selge dataene til tredjeparter. Disse dataene deles og selges anonymt i et format som ikke kan identifisere deg som person.
 2. Annonsehendelseslogger Hvis du velger å bruke programmer som trafikkdata og annet innhold som inneholder annonser, kan vi hente inn informasjon om hvilke annonser som har blitt vist, hvor ofte de har blitt klikket på, og hvor ofte bestemte handlinger som f.eks. å lagre en kupong eller ringe til eller opprette rute til en posisjon med forbindelse til en annonse har blitt utført, slik at annonseleverandørene kan gi deg innhold og annonsering som kan være av spesiell interesse for deg. Denne informasjonen innhentes og deles med våre aktuelle partnere anonymt på en måte som ikke identifiserer deg som person.
 3. Aktiviteter og aktivitetsdata Noen Garmin-webområder og mobile programmer (for eksempel Garmin Connect og Garmin Connect Mobile) gir deg mulighet til å frivillig laste opp aktiviteter (f.eks. løpeturer, gåturer, svømmeturer, fotturer, geocaching, eventyr osv.) og aktivitetsdata (f.eks. skritt, posisjon, distanse, hastighet, aktivitetstid, kaloriforbrenning osv.) fra Garmin-enheten din. Du kan kontrollere hvem som kan få tilgang til slike aktiviteter og aktivitetsdata, ved å administrere personverninnstillingene dine på disse webområdene og programmene. Garmin kan bruke opplastet aktivitetsdata anonymt og oppsamlet slik at du ikke identifiseres som person. Dette gjøres i den hensikt å forbedre kvaliteten på produktene og programmene. Hvis du gir ditt samtykke når du blir spurt om du vil dele anonyme data innhentet fra enheten din, kan Garmin dele aktivitetsdata med strategiske partnere på en anonym måte som ikke identifiserer deg som person. Dette gjøres i den hensikt å forbedre kvaliteten på produktene og programmene til nevnte strategiske partnere. Garmin vil ikke overføre eller selge dine aktivitetsdata til noen tredjepart før vi har gitt deg et forhåndsvarsel og fått ditt samtykke.
 4. Serverlogginformasjon Vi og våre tjenesteleverandører bruker serverlogginformasjon til formål som beregning av bruk av webområder, hjelp til diagnostisering av problemer med Garmins servere og administrasjon av Garmins webområder. Disse serverloggene kan inneholde informasjon om IP-adresse, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen, klokkeslett for besøk og websiden(e) du har besøkt. Innhenting av IP-adresser er en standardrutine på Internett og utføres automatisk på mange webområder. Merk deg at vi behandler IP-adresser, serverloggfiler og relatert informasjon som annen informasjon, bortsett fra der det kreves at vi gjør det annerledes på grunn av gjeldende lovgivning.
 5. Informasjonskapsler og annen teknologi Vi kan bruke informasjonskapsler, pikselmerker, nettbøyer, tomme GIF-er eller andre lignende verktøy på webområdene våre eller i e-postmeldingene våre. Disse teknologiene hjelper Garmin med å holde oversikt over brukerens bevegelser på webområdet, måle effektiviteten ved annonser og utarbeide samlet statistikk om bruk av webområdet. De gir også jevnere navigering på webområdene våre. Dessuten bruker Garmin Google Analytics til å registrere statistikk om webområdet og brukerdemografi, brukeres interesser og brukeradferd på mange av webområdene våre. Vi kan også tilsette én eller flere tredjepartsleverandører til å annonsere på Internett på våre vegne. De kan bruke pikselmerker til å hente inn anonym informasjon om besøk på webområdet, og de kan bruke denne informasjonen til målrettede annonser for varer og tjenester. Denne informasjonen hentes inn på en anonym måte som ikke identifiserer deg som person. Se Networkadvertising.org.

  for mer informasjon om denne praksisen, og om det å velge å ikke ta del i innhentingen og bruken av informasjon av våre tredjepartsleverandører. Hvis du ikke vil at informasjon skal innhentes gjennom bruk av disse teknologiene, finnes det i de fleste nettlesere en enkel metode som gir deg mulighet til å enten automatisk blokkere disse teknologiene, eller valget mellom å godta eller avslå. Hvis du dessuten er bosatt i en jurisdiksjon der vi trenger godkjennelse for å kunne bruke disse teknologiene på webområdene våre, har du muligheten til å administrere preferanser for informasjonskapsler på webområdet. Du kan imidlertid ikke velge å deaktivere informasjonskapsler som trengs for å aktivere grunnleggende funksjonalitet på webområdet.

  Vi bruker lokalt lagrede objekter, også kjent som Flash-informasjonskapsler, i situasjoner der vi bruker Adobe Flash Player for spesialinnhold som videoer og videoklipp. Flash bruker denne teknologien til å huske innstillinger, preferanser og bruk, som ligner informasjonskapsler i nettlesere, men Flash-informasjonskapsler administreres ikke via nettleseren. Lær hvordan du administrerer personvern og lagringsinnstillinger for Flash-informasjonskapsler.

 6. Sosiale mediefunksjoner og widgets Enkelte av webområdene våre kan inneholde sosiale mediefunksjoner, f.eks. Lik-knappen på Facebook og widgets. (interaktive miniprogrammer som kjører på webområder). Disse funksjonene kan hente inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på webområdet vårt, og de kan angi en informasjonskapsel som gjør at funksjoner fungerer som de skal. Funksjoner og kontrollprogrammer for sosiale nettverk driftes enten av en tredjepart eller direkte på webområdene våre. Samhandlinger med disse funksjonene styres av personvernerklæringen til parten som leverer tjenesten. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for retningslinjene og rutinene for innhenting, bruk og videreformidling av informasjon (inkludert rutinene for datasikkerhet) til andre organisasjoner, for eksempel Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller andre programmer, sosiale nettverksplattformer eller leverandører av trådløse tjenester.
 7. Innramming Noen av webområdene kan bruke innrammings- og/eller maskeringsteknikker til å levere innhold fra samarbeidspartnere samtidig som de bevarer utseendet og følelsen av webområdene våre.
 8. Bruk av programmer Når du laster ned og bruker programmer, kan vi og tjenesteleverandørene våre spore og hente inn programmets bruksdata. Dette kan være datoen og klokkeslettet programmet på enheten fikk tilgang til serverne våre, og hva slags informasjon og filer som er lastet ned i programmet, basert på enhetsnummeret. Garmin bruker en tredjepartsleverandør til å innhente analytisk informasjon relatert til bruken av mobile programmer, f. eks. tilstandsinformasjon om enheten, informasjon om operativsystem og enhetsprogramvare, informasjon om hvordan et program fungerer og informasjon om den fysiske posisjonen til en brukers enhet da enheten brøt sammen. Denne informasjonen hentes inn og lagres på måte som ikke identifiserer individuelle brukere som person. Garmin bruker disse oppsamlede dataene til å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til mobile programmer.
 9. Engangspålogging Du kan logge deg på enkelte deler av webområdene våre ved hjelp av påloggingstjenester, f.eks. Facebook Connect eller en Open ID-leverandør. Disse tjenestene godkjenner identiteten din og gir deg muligheten til å dele enkelte personlige opplysninger, som navn og e-postadresse, for å forhåndsutfylle skjema for registrering eller pålogging. Med tjenester som Facebook Connect kan du publisere informasjon om din aktivitet på enkelte deler av webområdene våre til profilsiden din, slik at du kan dele med andre i nettverket ditt.

2. VIDEREFORMIDLING AV INFORMASJON

A. Tilknyttede enheter

Vi kan dele informasjonen du oppgir til Garmin, med våre tilknyttede selskaper over hele verden, for formålene som beskrives i denne personvernerklæringen. Du finner en liste over våre tilknyttede selskaper i vår siste årsrapport på skjema 10-K, som du finner på www.sec.gov. Våre tilknyttede selskaper må beskytte dine personlige opplysninger på en måte som er i samsvar med denne personvernerklæringen. Garmin International, Inc. er ansvarlig for å administrere felles personlige opplysninger.

B. Tjenesteleverandører

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører til å hjelpe oss med driften av virksomheten og webområdene våre, eller til å administrere aktiviteter på vegne av oss, som å fullføre kjøp, behandle betaling med betalingskort og levere produkter til deg. Vi kan dele personlige opplysninger om deg, inkludert informasjon om betalingskort, med disse tredjepartene slik at de kan yte tjenestene.

C. Annen videreformidling

Vi kan videreformidle personlige opplysninger om deg til andre hvis du har samtykket i det, hvis et slikt samtykke er påkrevd av gjeldende lov. Vi kan også videreformidle personlige opplysninger om deg til andre slik vi mener det er nødvendig eller relevant: (a) under gjeldende lov eller forskrift, inkludert lover eller forskrifter utenfor ditt bostedsland; (b) for å samsvare med rettslige skritt; (c) for å besvare forespørsler fra offentlige myndigheter og politiet, inkludert myndigheter utenfor ditt bostedsland; (d) for å bidra til eller støtte etterforskninger av tyveri som involverer Garmin-produkter eller -eiendom; (e) for å håndheve våre vilkår og betingelser eller retningslinjer; (f) for å beskytte vår egen samt tilknyttede selskapers og datterselskapers drift; (g) for å beskytte rettigheter, personvern, sikkerhet eller åndsverk som tilhører Garmin, Garmins tilknyttede selskaper og datterselskaper, deg, eller andre; eller (h) for å gi oss tillatelse til å fremskaffe tilgjengelig rettshjelp eller begrense skadene som vi kan utsettes for.

D. Tilordning

Vi kan overføre informasjon til et tilknyttet selskap, et datterselskap, eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, fusjon, salg, joint venture, tilordning, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins virksomhet, eiendeler eller lager, inkludert, men ikke begrenset til, i forbindelse med konkurs eller lignende hendelse.

3. FRIVILLIG DELING AV POSISJONSINFORMASJON MED ANDRE

Du har kanskje muligheten til å velge å bruke et program fra Garmin eller en tredjepart på enheten, som gjør at du kan invitere tredjeparter til å se posisjonen din på en annen Garmin-enhet og/eller et webområde. Hvis du velger å bruke et slikt program, bør du være forsiktig med hvem du velger å dele posisjonsinformasjonen din med. Hvis du velger å dele en invitasjon til å se posisjonsinformasjonen din på tredjeparts sosiale nettverk, kan det hende, avhengig av rutinene for personvern på disse sosiale nettverkene, at andre personer enn de du ville invitere til å se posisjonsinformasjonen din, får tilgang til denne informasjonen. Derfor bør du være forsiktig når du publiserer en slik invitasjon via tredjeparts sosiale nettverk, og du bør lese nøye gjennom rutinene for personvern til disse sosiale nettverkene. Hvis du bruker et av Garmins produkter eller programmer til å invitere tredjeparter til å se posisjonsinformasjonen din, får du også en personvernerklæring fra Garmin som gjelder spesielt for slike programmer eller produkter og er et tillegg til denne personvernerklæringen.

4. KOBLINGER, TREDJEPARTSPROGRAMMER OG TREDJEPARTERS RUTINER FOR PERSONVERN

Webområdene, programmene og produktene våre kan inneholde koblinger til andre webområder som ikke drives av Garmin, og våre webområder eller produktet kan inneholde programmer som du kan laste ned fra tredjeparter. Disse koblede webområdene, tjenestene og programmene er ikke underlagt Garmins kontroll, og vi er ikke ansvarlige for rutinene for personvern eller innholdet i koblede webområder, tjenester og programmer. Hvis du oppgir personlige opplysninger via tredjeparts webområder, tjenester eller programmer, vises transaksjonen på webområdet, tjenesten og/eller programmet til tredjeparten, og de personlige opplysningene du oppgir, innhentes og kontrolleres deretter i henhold til personvernerklæringen for den tredjeparten. GARMIN ER IKKE ANSVARLIGE FOR RUTINENE FOR PERSONVERN ELLER INNHOLDET PÅ WEBOMRÅDER FOR TREDJEPARTER. Vi anbefaler at du leser gjennom personvernerklæringen for tredjeparter.

5. SIKKERHET

Garmin iverksetter rimelige sikkerhetstiltak som beskyttelse mot tap, misbruk, uautorisert tilang, uautorisert videreformidling eller endring av personlige opplysninger innenfor Garmins kontroll. På enkelte av webområdene våre kan du opprette en konto for å motta ytterligere fordeler. Overføringen av informasjon som du oppgir til Garmin under registreringsprosessen, er kryptert ved hjelp av SSL-teknologi (Secure Socket Layer). Hvis du har en grunn til å tro at samhandlingen med oss ikke lenger er sikker (hvis du f.eks. føler at en konto du har hos oss, ikke lenger er sikker), må du straks melde fra om problemet ved å kontakte oss i henhold til del 10 nedenfor.

6. DINE VALG OM MARKEDSFØRINGSKORRESPONDANSE

Vi deler ikke personlige opplysninger med tredjeparter (bortsett fra våre tilknyttede selskaper) for tredjeparters markedsføringsformål med mindre du samtykker i det når og hvis vi gir deg muligheten til det. Vi og våre tilknyttede selskaper kan bruke dine personlige opplysninger til å sende deg markedsføringskorrespondanse (inkludert e-postmeldinger) som gjelder Garmins produkter og programmer, med mindre du melder deg av dette. Hvis du ikke vil motta markedsføringskorrespondanse fra Garmin og våre tilknyttede selskaper, eller hvis du angrer på at du samtykket i å la oss dele personlige opplysninger med tredjeparter for tredjeparters markedsføringsformål, kan du sende oss en e-postmelding på webmaster@garmin.com. Gi oss beskjed om hvorfor du ikke vil motta markedsføringskorrespondanse fra Garmin og våre tilknyttede selskaper, og/eller angrer på at du samtykket i å la oss dele personlige opplysninger med tredjeparter for tredjeparters markedsføringsformål.

7. BARNS BRUK AV VÅRE PRODUKTER OG PROGRAMMER

Våre produkter og programmer er ikke beregnet på personer under 13 år, og vi ber om at personer under 13 år ikke oppgir personlige opplysninger til Garmin via et Gatmin-webområde eller våre produkter og programmer. Hvis vi oppdager at vi har hentet inn personlige opplysninger om et barn under 13 år, iverksetter vi tiltak for å slette denne informasjonen så snart som mulig.

8. OPPDATERINGER TIL DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen av og til, etter hvert som vi legger til nye produkter og programmer, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologien endrer seg. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble revidert, ved å se tegnforklaringen SIST OPPDATERT øverst på denne siden. Endringene trer i kraft når den reviderte personvernerklæringen er lagt ut på de berørte webområdene. Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Vi kan varsle deg via e-post, ved å publisere en merknad om endringene på de berørte webområdene eller med andre fremgangsmåter, før endringene trer i kraft, så lenge de samsvarer med gjeldende lover.

9. OPPBEVARING AV PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personlige opplysninger i tiden vi trenger for å fullføre formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre vi trenger, eller det er tillatt etter lov, å oppbevare opplysningene over lenger tid.

10. LESE GJENNOM / KORRIGERE / OPPDATERE / SLETTE INFORMASJON, DATAINTEGRITET

Garmin iverksetter rimelige tiltak for å sikre at de personlige opplysningene vi henter inn, er nøyaktige, fullstendige og aktuelle. Du kan be om tilgang, og be om at feilaktige eller unøyaktige personlige opplysninger blir oppdatert. Du kan også be om at vi sletter personlige opplysninger om deg. I samsvar med gjeldende lov, svarer Garmin på forespørslene dine så raskt som mulig og alltid innen 30 dager. Av hensyn til din sikkerhet, kan vi bare implementere forespørsler som gjelder de personlige opplysningene som er knyttet til e-postadressen du bruker til å sende oss forespørselen, og vi må kanskje bekrefte identiteten din før vi kan implementere forespørselen. Vi kan nekte å behandle forespørsler som er risikabelt for personvernet til andre, er svært upraktisk eller som får oss til å gjøre noe som ikke er tillatt under gjeldende lov. Vær oppmerksom på at vi ikke kan beholde all informasjon for arkivering, og at ekstra informasjon kan bli liggende igjen i databasene våre og i andre registre som ikke blir fjernet.

Forespørsler om tilgang, korrigering eller sletting kan sendes via:

E-post: webmaster@garmin.com

Post: Garmin International, Inc., c/o Webmaster, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, USA


Related Links

Garmin Safe Harbor Privacy Policy