Personvernerklæring

TRUSTe

Sist oppdatert: 14. februar 2017

Personvernet ditt er svært viktig for Garmin. Vi utarbeidet denne personvernerklæringen slik at du vet hvordan vi samler inn, bruker, deler og lagrer personlige opplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle nettsteder, programmer ("apper") og produkter der denne personvernerklæringen vises. Hvis et Garmin-nettsted, en Garmin-app eller et Garmin-produkt inneholder en kobling til en annen personvernerklæring, gjelder den personvernerklæringen for din bruk av det nettstedet, den appen eller det produktet. Vi har for eksempel en egen personvernerklæring som gjelder for Garmin Connect og kompatibelt Garmin-smarttilbehør og andre kompatible Garmin-enheter. Du finner disse retningslinjene for personvern her.

Hvis du vil gå til en bestemt del av denne personvernerklæringen, klikker du på en kobling nedenfor:

Hvordan Garmin samler inn og bruker personlige opplysninger

"Personlige opplysninger" er opplysninger som enten alene eller sammen med annen informasjon som samles inn, kan identifisere deg som enkeltperson. Når vi kombinerer annen informasjon (dvs. informasjon som ikke alene kan brukes til identifisere deg som enkeltperson) med personlige opplysninger, anser vi de kombinerte opplysningene for å være personlige opplysninger.

Når du oppretter en Garmin-konto

Når du oppretter en konto på et Garmin-nettsted eller en Garmin-mobilapp, ber vi deg om å oppgi personlige opplysninger som navn og e-postadresse. Du må ikke oppgi fullt navn, men du kan gjøre det hvis du vil. Du bruker e-postadressen og passordet til å logge på kontoen din. Garmin-kontoen din vil være passordbeskyttet. Vi bruker navnet ditt til å verifisere kontoen din når du kontakter kundestøtte.

Når du logger på Garmin-kontoen med påloggingsinformasjon for sosiale medier

Du kan velge å logge på Garmin-kontoen din med påloggingsinformasjon for sosiale medier (f.eks. påloggingsinformasjonen for Facebook). Når du for første gang logger på Garmin-kontoen din med påloggingsinformasjon for sosiale medier, blir du spurt om du godtar at visse opplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, profilbilde, innlegg, kommentarer og annen informasjon, gjøres tilgjengelig for Garmin.

All denne informasjonen gjøres tilgjengelig for Garmin av leverandøren av det sosiale mediet på grunn av måten konfigurasjonen av pålogging på sosiale medier fungerer på, men Garmin vil bare bruke og beholde e-postadressen din. Garmin knytter e-postadressen som blir oppgitt av leverandøren av det sosiale mediet, til Garmin-kontoen din. Dette gjør det mulig for deg å logge på Garmin-kontoen din med e-postadressen din hvis du ikke lenger ønsker å logge på med påloggingsinformasjonen for det sosiale mediet.

Hvis du ikke ønsker at leverandøren av det sosiale mediet skal dele opplysningene dine med Garmin, kan du rett og slett logge på Garmin-kontoen uten å bruke påloggingsinformasjonen for sosiale medier.

Når du kjøper produkter på et Garmin-nettsted

Hvis du kjøper et produkt på et Garmin-nettsted, vil Garmin samle inn personlige opplysninger fra deg, som navn, postadresse og telefonnummer, slik at vi kan behandle bestillingen og gjennomføre kjøpet. Vi verken viser eller lagrer informasjon om betalingskort. En tredjepart, Adyen, behandler informasjon om kundens betalingskort når Garmins kunder bruker et betalingskort til å foreta et kjøp på et Garmin-nettsted. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom Adyens retningslinjer for personvern.

Når du kommuniserer med Garmin

Når du tar kontakt med kundestøtterepresentantene våre via e-post eller telefon eller ansikt til ansikt, henter vi kanskje inn personlige opplysninger som navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og hvordan du ønsker å bli kontaktet, samt informasjon om Garmin-produktene du eier, for eksempel serienummer og kjøpsdato. Vi kan også opprette hendelseslogger som er nyttige i forbindelse med å diagnostisere problemer knyttet til produkt- eller appytelse, og til å hente inn informasjon knyttet til et støtte- eller serviceproblem. Vi bruker denne informasjonen til å gi deg kundestøtte og produktsupport. Vi kan ta oss inn på Garmin-kontoen din for å gjøre det lettere for oss å gi deg den nødvendige hjelpen. For å forbedre kundeservicen kan vi, i den grad gjeldende lovverk tillater det, også loggføre og gjennomgå samtaler du har med kundestøtterepresentanter, og analysere alle tilbakemeldinger som blir gitt til oss via frivillige kundeundersøkelser.

Vi kan bruke personlige opplysninger for å kommunisere med deg, inkludert kommunikasjon angående kontoen din eller transaksjoner hos oss, for å gi deg viktig informasjon om våre produkter eller apper, for å sende deg varsler om viktige endringer av denne personvernerklæringen og, i henhold til gjeldende lovverk og valgene som er tilgjengelige for deg som beskrevet nedenfor under Dine valg om markedsføringskorrespondanse, sende deg informasjon om tilbud og kampanjer knyttet til produktene og appene våre.

Når du bruker posisjonsfunksjoner på Garmin-enheten eller -appen din

Hvis du velger å bruke posisjonsbaserte tjenester, f.eks. værmelding, trafikkinformasjon, drivstoffpriser, filmtidspunkter og informasjon om lokale begivenheter, på Garmin-appen eller -enheten, blir enhetens fysiske posisjon innhentet for at Garmin eller leverandørene våre skal kunne levere posisjonsbaserte tjenester.

Når du bruker en Garmin-enhet eller -app for bilnavigasjon

Hvis du bruker en Garmin-enhet eller -app for bilnavigasjon og gir ditt samtykke når du blir bedt om det, samler Garmin inn og laster opp data fra enheten, blant annet posisjon, hastighet, retning og klokkeslettet og datoen da de ble registrert. Disse dataene avidentifiseres av Garmin og brukes til å forbedre kvaliteten på produktene og appene våre og trafikkfunksjonen, parkeringsfunksjonen og andre funksjoner levert av Garmin eller innholdsleverandører. Hvis du gir ditt samtykke når du blir bedt om det, kan Garmin også dele disse avidentifiserte dataene med eller selge disse dataene til tredjeparter for å forbedre kvaliteten på trafikkfunksjonen, parkeringsfunksjonen og andre funksjoner levert av innholdsleverandører.

Annen bruk av personlige opplysninger av Garmin

Garmin kan bruke personlige opplysninger til interne statistikk-, markedsførings- eller driftsformål, inkludert til å generere salgsrapporter og måle og forstå demografi, brukerinteresser, kjøpstrender og andre trender blant kunder.

Enheter Garmin kan dele personlige opplysninger med

Med andre Garmin-selskaper

Garmin er et globalt selskap. For at vi skal kunne tilby produktene, appene og tjenestene våre, må vi kanskje overføre de personlige opplysningene dine til andre Garmin-selskaper i andre land, inkludert Garmin International, Inc. i USA, der mange av serverne våre er plassert. Disse landene har kanskje ikke de samme lovene for databeskyttelse som landet du opprinnelig oppga informasjonen fra. Vis selskaper som eies av Garmin.

Alle slike overføringer av personlige opplysninger fra Garmin-selskaper innenfor EØS eller Sveits til Garmin International, Inc. i USA gjennomføres i samsvar med standardkontraktklausulene som er godkjent av Europakommisjonen.

Alle Garmin-selskaper må følge retningslinjene for personvern som er angitt i denne personvernerklæringen.

Med data- og innholdsleverandører

Hvis du bruker en Garmin-enhet eller -app for bilnavigasjon og gir ditt samtykke når du blir bedt om det, samler Garmin inn og laster opp data fra enheten, blant annet posisjon, hastighet, retning og klokkeslettet og datoen da de ble registrert. Hvis du gir ditt samtykke, kan Garmin også dele disse avidentifiserte dataene med eller selge disse dataene til tredjeparter for å forbedre kvaliteten på trafikkfunksjonen, parkeringsfunksjonen og andre funksjoner levert av innholdsleverandører.

Med leverandører av sosiale nettverk

Av og til oppgir vi e-postadressene til utvalgte Garmin-kunder som har valgt å motta markedsføringskorrespondanse om Garmin-produkter og -apper, til leverandører av sosiale nettverk. Leverandørene kan da hjelpe oss med vise annonser på de sosiale nettverkssidene til andre brukere som deler felles kvaliteter (f.eks. demografi og interesser) med de utvalgte Garmin-kundene.

Hvis du registrerer deg for å motta et e-postvarsel når et bestemt Garmin-produkt eller en bestemt Garmin-app blir tilgjengelig for kjøp, kan vi, i tillegg til å bruke e-postadressen din til å varsle deg når det produktet eller den appen blir tilgjengelig for kjøp, oppgi e-postadressen din til leverandører av sosiale nettverk. Dermed kan leverandørene hjelpe oss med å vise annonser om det produktet eller den appen på sosiale nettverkssider.

Med tjenesteleverandører

Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører til å hjelpe oss med å administrere visse aktiviteter på vegne av oss, som å fullføre kjøp og levere produkter, behandle kredittkortbetalinger, sende e-post, levere annonser, analysere bruk av våre nettsteder og apper, spore effektiviteten til markedsføringskampanjene våre og tillate at brukere kobler til sosiale nettverk. Vi kan dele personlig informasjon med slike tredjeparts tjenesteleverandører i den grad det er nødvendig utelukkende for at de skal kunne utføre tjenester på vegne av oss.

Her er noen eksempler på tredjeparts tjenesteleverandører vi bruker:

 • E-postleverandører: Skytjenester fra Adobe brukes for å hjelpe Garmin med å sende e-post, i tråd med gjeldende lovverk og valgene som er tilgjengelige for deg som beskrevet nedenfor under Dine valg om markedsføringskorrespondanse.
 • Analysetjenester: Garmin bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å gjøre det lettere for oss å forstå bruken av Garmin Express og andre Garmin-produkter og -mobilapper samt til beslektede formål. Tredjepartene som for tiden leverer slike analysetjenester og andre tjenester til oss, er beskrevet nedenfor under Informasjonskapsler og lignende teknologi.

Annonsehendelseslogger

Hvis du velger å bruke Garmin-apper som inneholder annonser, kan vi hente inn informasjon om hvilke annonser som har blitt vist, hvor ofte de har blitt klikket på, og hvor ofte bestemte handlinger, som å lagre en kupong eller ringe til eller opprette rute til en posisjon med forbindelse til en annonse, har blitt utført, slik at annonseleverandørene kan gi deg innhold og annonsering som kan være av spesiell interesse for deg.

Annen videreformidling

Vi kan videreformidle personlige opplysninger om deg til andre hvis du har samtykket til det, hvis et slikt samtykke er påkrevd av gjeldende lovverk.

Hvis gjeldende lovverk i din jurisdiksjon tillater det, kan vi også oppgi personlige opplysninger om deg til andre dersom vi anser det for å være nødvendig eller passende: (a) under gjeldende lov eller forskrift, inkludert lover eller forskrifter utenfor ditt bostedsland, (b) for å etterkomme rettslige skritt, (c) for å besvare forespørsler fra offentlige myndigheter og politiet, inkludert myndigheter utenfor ditt bostedsland, (d) for å bidra til eller støtte etterforskninger av tyveri som involverer Garmin-produkter eller -eiendom, (e) for å håndheve våre vilkår og betingelser eller retningslinjer, (f) for å beskytte vår egen samt tilknyttede selskapers og datterselskapers drift, (g) for å beskytte rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendeler som tilhører Garmin, Garmins tilknyttede selskaper og datterselskaper, deg eller andre, eller (h) for å gi oss tillatelse til å fremskaffe tilgjengelig rettshjelp eller begrense skadene som vi kan utsettes for.

Vi kan også overføre personlige opplysninger til et tilknyttet selskap, et datterselskap eller en tredjepart i forbindelse med omorganisering, fusjon, salg, joint venture, tilordning, overføring eller annen fordeling av hele eller deler av Garmins virksomhet, eiendeler eller lager, inkludert, men ikke begrenset til, i forbindelse med konkurs eller lignende hendelser.

Hvordan du kan dele personlige opplysninger eller instruere Garmin til å dele personlige opplysninger

LiveTrack

LiveTrack er en funksjon som er tilgjengelig på enkelte Garmin-enheter. Funksjonen gir deg mulighet til å sende en kobling til ønskede personer, slik at de kan se sanntidsposisjonen til enheten din. Alle med tilgang til koblingen vil kunne se sanntidsposisjonen til Garmin-enheten din, så du bør kun sende koblingen til personer du stoler på, og ikke sende den til personer du ikke vil at skal se posisjonen til Garmin-enheten din.

Hvis du velger å legge ut en invitasjon til å se posisjonen til Garmin-enheten din på en tredjeparts sosiale nettverk, kan det hende, avhengig av rutinene for personvern på disse sosiale nettverkene, at andre personer enn de du ville invitere til å se posisjonsinformasjonen din, får tilgang til denne informasjonen. Derfor bør du være forsiktig når du publiserer en slik invitasjon via tredjeparts sosiale nettverk, og du bør lese nøye gjennom rutinene for personvern til disse sosiale nettverkene.

Meldingstavler, fora

Enkelte Garmin-nettsteder og -apper har meldingstavler, fora, chatfunksjonalitet, blogger og lignende funksjoner du kan bruke til å legge ut informasjon, meldinger og materiale. Vær oppmerksom på at all informasjon du oppgir gjennom slike tjenester, eller på andre måter på webområdene våre, kan bli offentliggjort og tilgjengelig for besøkende på webområdet og allmennheten. Vi ber om at du utviser skjønn og varsomhet når du velger å oppgi personlige opplysninger eller annen informasjon på nettstedene eller appene våre.

Kampanjer

Hvis du deltar i lotterier, konkurranser eller lignende kampanjer, kan vi bruke informasjonen du har oppgitt, i administreringen av disse kampanjene. Hvis vilkårene i en slik kampanje angående behandling av personlige opplysninger er i konflikt med denne personvernerklæringen, gjelder vilkårene i kampanjen.

Informasjonskapsler og lignende teknologi

For å gjøre det lettere å analysere hvordan du og andre besøkende bruker Garmin-nettsteder, måle effekten av annonser og utarbeide samlet statistikk om bruk av nettstedet, samler vi, i samarbeid med tredjepartsleverandører av analysetjenester, inn visse opplysninger når du besøker nettstedet vårt. Denne informasjonen inkluderer IP-adresse, enhetens geografiske posisjon, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen, klokkeslett for besøk, demografi, sidevisninger og sideelementer (f.eks. koblinger) som du klikker på. Vi kan bruke informasjonskapsler, pikselmerker, sporingsbilder, klare GIF-bilder eller andre lignende verktøy på nettstedet vårt og i e-postmeldingene våre for å gjøre det lettere for oss å samle inn og analysere slik informasjon. Vi bruker denne informasjonen til å gjøre innholdet på nettstedet vårt bedre og mer relevant, til å måle effekten av annonser, til å identifisere og løse problemer og til å forbedre den generelle opplevelsen din når du besøker nettstedet vårt. Vi kan også engasjere én eller flere tredjepartsleverandører til å annonsere på Internett på våre vegne. De kan bruke pikseltagger eller lignende teknologi til å hente inn informasjon om dine besøk på nettsteder, og de kan bruke denne informasjonen til å sende deg målrettede annonser. Se Networkadvertising.org hvis du vil ha mer informasjon om denne praksisen og om det å velge å ikke ta del i innhentingen og bruken av informasjon av våre tredjepartsleverandører.

Hvis du ikke vil at informasjon skal innhentes gjennom bruk av disse teknologiene, finnes det i de fleste nettlesere en enkel metode som gir deg mulighet til å enten automatisk blokkere disse teknologiene eller å velge mellom å godta eller avslå. Hvis du dessuten er bosatt i en jurisdiksjon der vi trenger godkjennelse for å kunne bruke informasjonskapsler på nettstedene våre, har du muligheten til å administrere preferanser for informasjonskapsler på nettstedene. Du kan imidlertid ikke velge å deaktivere informasjonskapsler som trengs for å aktivere grunnleggende funksjonalitet på nettstedet.

Vi bruker lokalt lagrede objekter, også kjent som Flash-informasjonskapsler, i situasjoner der vi bruker Adobe Flash Player for spesialinnhold som videoer og videoklipp. Flash bruker denne teknologien til å huske innstillinger, preferanser og bruk, som ligner informasjonskapsler i nettlesere, men Flash-informasjonskapsler administreres ikke via nettleseren. Finn ut hvordan du kan administrere innstillinger for personvern og lagring for Flash-informasjonskapsler.

Når du synkroniserer Garmin-enheten via Garmin Express, overføres data som er registrert på enheten om aktiviteten din, fra enheten til serverne våre. Hver gang det utføres en synkronisering, loggfører vi data om overføringen, som IP-adressen som brukes ved synkronisering, datoen og klokkeslettet for synkroniseringen, krasj-/diagnostikklogger, enhetens geografiske posisjon, informasjon om enheten din, informasjon om nettverket som ble brukt til å synkronisere (f.eks. Wi-Fi eller mobildata) og enhetens batterinivå. Vi bruker denne informasjonen til å identifisere og løse synkroniseringsproblemer.

Vi sporer og samler inn data fra brukere om bruken deres av Garmin Express og Garmin-mobilapper. Typene analytisk informasjon vi samler inn, inkluderer datoen og klokkeslettet for når enheten fikk tilgang til serverne våre, programvareversjonen, enhetens geografiske posisjon, språk, hva slags informasjon og filer som har blitt lastet ned til enheten, brukeroppførsel (f.eks. hvilke funksjoner som er brukt og hvor ofte de er brukt), tilstandsinformasjon om enheten, enhetsmodellen, informasjon om maskinvare og operativsystem og informasjon om hvordan enheten fungerer. Garmin bruker disse dataene til å forbedre kvaliteten på og funksjonaliteten til Garmin Express og andre Garmin-produkter og -apper, til å utvikle og markedsføre produkter og funksjoner som tjener deg og andre brukere, og til å gjøre det lettere for oss å identifisere og løse problemer knyttet til bruk så raskt som mulig.

Her er noen eksempler på tredjepartsleverandører av analysetjenester og lignende tjenester som vi for tiden benytter oss av:

 • Analysetjenester:
  • Google: Google Analytics brukes til å spore nettstedstatistikk og brukerdemografi, brukeres interesser og brukeratferd på nettsteder. Firebase, som er en annen Google-tjeneste, brukes på noen av mobilappene våre til å spore effektiviteten til markedsføringskampanjene og annonsene våre. Vi bruker også Google Search Console for å få en bedre forståelse av hva nettstedbrukere synes om nettstedet vårt og hvordan vi kan gjøre søkemotoroptimaliseringen vår bedre. Finn ut mer om hvordan denne analyseinformasjonen kan brukes, og hvordan du kontrollerer bruken av informasjonen din.
  • Azure Application Insights: Azure Application Insights brukes til å gjøre det enklere for oss å forstå bruken av Garmin Express, slik at vi kan gjøre brukeropplevelsen bedre. Azure Application Insights er en Microsoft-tjeneste. Vis Microsofts retningslinjer for personvern.
  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric): HockeyApp, som er en Microsoft-tjeneste, og Crashlytics brukes for å gi oss en bedre forståelse av bruken av Garmin-mobilapper, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen og identifisere og rette opp årsaken til at appen krasjer. Les Crashlytics' retningslinjer for personvern.
  • Flurry; Umeng; Amplitude: Flurry, som er en Yahoo-tjeneste, Umeng og Amplitude brukes for å gi oss en bedre forståelse av bruken av Garmin-mobilapper, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen. Les Umengs retningslinjer for personvern or Amplitudes retningslinjer for personvern.
  • Splunk: Splunk brukes til å analysere, feilsøke og løse problemer som av og til oppstår med Garmin-påloggingen, og brukes også til å hjelpe Garmin med å sikre nettstedene og appene sine mot skadelig bruk. Vis Splunks retningslinjer for personvern.
 • Tag Management: Garmin bruker Tealium IQ Tag Management for å gjøre det lettere å administrere de ulike analysetjenestene og informasjonskapsel- og pikseltaggteknologiene Garmin bruker til å måle bruken av nettstedet. For å kunne levere slike tjenester mottar Tealium grunnleggende serverlogginformasjon fra brukere av Garmins nettsteder (f.eks. IP-adresse og informasjon om nettleser og operativsystem). Tealiums bruk av slik informasjon styres av Tealiums retningslinjer for personvern.
 • Sosiale nettverk: Tredjeparts sosiale medier som tilbyr interaktive programtillegg eller funksjoner for sosiale medier (for eksempel for å gjøre det mulig for deg å koble til Facebook eller Google for å finne venner du vil legge til som kontakter, eller for å "like" en side) på Garmin-nettsteder eller -mobilapper, kan bruke informasjonskapsler eller andre metoder (for eksempel sporingsbilder) for å hente inn informasjon om bruken din at nettstedene og appene våre. Bruken av slik informasjon av en tredjepart avhenger av retningslinjene for personvern som ligger på nettstedet til det sosiale nettverket, og vi anbefaler at du leser nøye gjennom disse. Slike tredjeparter kan bruke disse informasjonskapslene eller andre sporingsmetoder til egne formål ved å knytte bruken din av nettstedet vårt til de personlige opplysningene de eventuelt har om deg. Vi kan også innhente analyseinformasjon fra sosiale nettverk for å måle effektiviteten til innholdet og annonsene våre på sosiale nettverk (f.eks. visninger og klikk).

Koblinger, tredjepartsapper og tredjeparters rutiner for personvern

Garmin iverksetter rimelige sikkerhetstiltak som beskyttelse mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, uautorisert videreformidling eller endring av personlige opplysninger innenfor Garmins kontroll. Finn ut mer.

Sikkerhet

Garmin iverksetter rimelige sikkerhetstiltak som beskyttelse mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, uautorisert videreformidling eller endring av personlige opplysninger innenfor Garmins kontroll. Hvis du vil ha mer informasjon om Garmins tiltak for datasikkerhet eller rapportere en mulig sårbarhet i sikkerheten eller en sikkerhetshendelse, klikker du her.

Dine valg om markedsføringskorrespondanse

Vi og andre medlemmer av gruppen med Garmin-selskaper kan bruke de personlige opplysningene dine til å sende deg markedsføringskorrespondanse (inkludert e-post) om Garmin-produkter eller apper i henhold til e-postinnstillingene dine i myGarmin Preference Center. Vi deler ikke personlige opplysninger med tredjeparter for tredjeparters markedsføringsformål.

Hvis du ikke ønsker å motta korrespondanse knyttet til markedsføring fra Garmin, må du oppdatere e-postinnstillingene dine i myGarmin Preference Center eller klikke på Opphev abonnement i en markedsførings-e-post du mottar fra Garmin.

Retningslinjer med hensyn til barn

Våre nettsteder og apper er ikke beregnet på personer under 16 år, og vi ber om at personer under 16 år ikke oppgir personlige opplysninger til Garmin via et Garmin-nettsted eller våre apper. Hvis vi oppdager at vi har hentet inn personlige opplysninger om et barn under 16 år, iverksetter vi tiltak for å slette denne informasjonen så snart som mulig. Hvis du vet at en bruker som er yngre enn 16 år, bruker et Garmin-nettsted eller en Garmin-app, ber vi deg ta kontakt med oss på productsupport.privacy@garmin.com.

Oppdateringer av personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen av og til, etter hvert som vi legger til nye produkter og apper, etter hvert som vi forbedrer våre gjeldende tilbud, og etter hvert som teknologi og lover endres. Du kan finne ut når denne personvernerklæringen sist ble revidert – se SIST OPPDATERT øverst på denne siden. Endringene trer i kraft når den reviderte personvernerklæringen er lagt ut på de berørte webområdene. Hvis vi gjør vesentlige endringer, varsler vi deg på forhånd, og hvis det er nødvendig i henhold til gjeldende lov, ber vi om ditt samtykke. Vi vil varsle deg via e-post eller ved å publisere en merknad om endringene på de berørte nettstedene eller produktene/appene, så lenge de samsvarer med gjeldende lover.

Oppbevaring av personlige opplysninger

Vi oppbevarer personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å fullføre formålene de personlige opplysningene er innhentet for, som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre vi er pålagt ved lov å oppbevare opplysningene over lengre tid.

Hvordan du kan gjennomgå, endre, oppdatere og slette personlige opplysninger

Garmin iverksetter rimelige tiltak for å sikre at de personlige opplysningene vi henter inn, er nøyaktige, fullstendige og aktuelle. Du kan be om tilgang til de personlige opplysningene dine og be om at feilaktige eller unøyaktige personlige opplysninger blir oppdatert. Du kan også be om at vi sletter de personlige opplysningene dine og Garmin-kontoen din. Garmin svarer raskt på forespørslene dine i henhold til gjeldende lovverk. Av hensyn til din sikkerhet, kan vi bare implementere forespørsler som gjelder de personlige opplysningene som er knyttet til e-postadressen du bruker til å sende oss forespørselen, og vi må kanskje bekrefte identiteten din før vi kan implementere forespørselen. Vi kan nekte å behandle forespørsler som er risikabelt for personvernet til andre, er svært upraktisk eller som får oss til å gjøre noe som ikke er tillatt under gjeldende lov. I tillegg, dersom gjeldende lovverk tillater det, kan det være nødvendig for oss å oppbevare visse personlige opplysninger lenger grunnet arkiveringsbehov knyttet til for eksempel garanti- eller regnskapsformål.

Forespørsler om tilgang, korrigering eller sletting kan sendes via:

E-post: productsupport.privacy@garmin.com
Post: Garmin International, Inc., c/o Garmin Legal, 1200 E. 151st St., Olathe, KS 66062, USA