Vilkår og betingelser for livstidstrafikk

Livstidstrafikk gjelder for levetiden til Garmin-trafikkmottakeren eller så lenge Garmin mottar trafikkdata fra sin trafikkleverandør, avhengig av hva som inntreffer først. Trafikkmottakerens "levetid" er den perioden mottakeren (a) har de tekniske funksjonene som kreves for å kunne bruke gjeldende tjenester for trafikkdata, og (b) kan fungere som tilsiktet uten større reparasjoner. Trafikkinnhold er ikke tilgjengelig for alle områder.