Skip navigation links

ANGAJAMENTUL NOSTRU

Clienţii noştri se bazează pe produsele şi serviciile Garmin în timp ce se bucură de activităţile în exterior, fie pe uscat, pe mare sau în spaţiul aerian. Pentru a conserva aceste spaţii, ne angajăm să protejăm mediul prin toate aspectele legate de operaţiunile noastre de afaceri. Ne străduim să ne îmbunătăţim continuu performanţa prin stabilirea unor obiective privind mediul care să recunoască impactul activităţilor noastre asupra mediului şi să îndeplinească sau să depăşească obligaţiile noastre privind conformitatea.

CERTIFICĂRI

CERTIFICĂRI

Garmin se angajează să integreze factorii de mediu în toate operaţiunile noastre. Pe lângă respectarea tuturor cerinţelor legale, am primit certificarea în conformitate cu standardul internaţional ISO 14001 pentru proiectarea, fabricarea, distribuirea şi asistenţa oferită produselor noastre.

AFLĂ MAI MULTE
PRODUSE ŞI AMBALAJE

PRODUSE ŞI AMBALAJE

Aplicăm mai multe măsuri pentru a reduce utilizarea de substanţe periculoase în produsele noastre, în conformitate cu standardele de mediu. Acestea includ analizarea fiecărei etape a operaţiunilor noastre pentru a identifica materialele care ar putea avea un efect potenţial dăunător asupra oamenilor şi a mediului, adoptarea unor controale şi măsuri de protecţie adecvate şi documentarea tuturor acţiunilor întreprinse.

De asemenea, avem iniţiative în curs de desfăşurare pentru a reduce impactul asupra mediului datorat ambalajelor. Ne străduim în permanenţă să îmbunătăţim designul ambalajelor, utilizând materiale mai sustenabile pentru ambalare şi reducând dimensiunea acestora. Majoritatea produselor noastre sunt expediate în ambalaje din carton fabricate în proporţie de peste 80% din materiale reciclate. De asemenea, am eliminat utilizarea ambalajelor cu capac din plastic şi a blisterelor. În anumite cazuri în care colaborăm cu producătorii de aeronave prin intermediul aplicaţiilor originale ale producătorului de echipamente (OEM), livrăm echipamentele noastre de avionică în vrac, utilizând containere de transport reutilizabile. Aceste containere permit producătorilor de aeronave să utilizeze echipamentele noastre de avionică după cum este necesar şi să returneze containerul odată golit, eliminând necesitatea ambalării în exces.

Reciclarea

RECICLAREA

Garmin promovează gestionarea sigură a componentelor periculoase şi susţine recuperarea şi reutilizarea materialelor valoroase prin intermediul reciclării. Organizăm în mod regulat întâlniri legate de mediu şi monitorizăm tendinţele de reciclare pentru a fi la curent cu nevoile de reciclare şi pentru a asigura conformitatea în alte ţări. Concentrarea asupra reciclării în unităţile noastre a avut un impact puternic, reducând cantitatea de deşeuri trimise la gropile de gunoi.

În 2020, programele noastre de reciclare din Olathe, Kansas, Marea Britanie şi unităţile noastre de producţie din Taiwan au colectat şi reciclat peste 1.950 de tone metrice de materiale.

De asemenea, am stabilit protocoale de reciclare a dispozitivelor în SUA, Japonia, Europa, China şi alte locaţii din întreaga lume.


MATERIALE

Pentru a reduce impactul nostru asupra mediului şi pentru a oferi consumatorilor noştri garanţii suplimentare privind siguranţa produselor, Garmin restricţionează utilizarea materialelor periculoase în designul şi materialele pentru produsele noastre. Respectăm directiva Uniunii Europene privind restricţiile de utilizare a substanţelor periculoase (RoHS), care interzice ca noile echipamente electrice şi electronice să conţină mai multe substanţe periculoase decât nivelurile permise. De asemenea, susţinem regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), care optimizează protecţia sănătăţii umane şi a mediului prin identificarea timpurie şi îmbunătăţită a proprietăţilor intrinseci ale substanţelor chimice.

AFLĂ MAI MULTE

SFÂRŞITUL CICLULUI DE VIAŢĂ

Garmin respectă directiva UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), care contribuie la promovarea eliminării şi reciclării în condiţii de siguranţă şi în mod responsabil. Continuăm căutarea unor oportunităţi la nivel global care să contribuie la protecţia mediului şi să ajute la eliminarea şi reciclarea corespunzătoare a produselor care au ajuns la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Eforturile noastre includ recondiţionarea produselor, refolosirea componentelor şi parteneriate cu întreprinderi de reciclare a deşeurilor electronice pentru articolele pe care nu le putem refolosi.

În 2020 am reciclat peste 183 de tone metrice de deşeuri electronice.

Dacă ni se cere, oferim toate informaţiile necesare centrelor de reutilizare şi tratare şi centrelor de reciclare pentru reutilizarea, tratarea sau reciclarea produselor noastre. Formular pentru solicitare de informaţii WEEE

În plus, dacă un produs conţine cantităţi mici de mercur în panoul de afişaj cu cristale lichide sau în lampa internă, facem cunoscut acest lucru în manualul proprietarului şi recomandăm ca numai un tehnician de service certificat Garmin să se ocupe de orice nevoi legate de service sau de înlocuire.

Pentru întrebări referitoare la sustenabilitate,
trimite-ne un e-mail [email protected]