Skip navigation links

Termeni de utilizare

Ultima actualizare: 13 martie, 2021

Bine aţi venit pe site-urile internet aparţinând Garmin Ltd. şi subsidiarelor acesteia ("Garmin"). "Site-urile Garmin" includ garmin.com, fusionentertainment.com, tacx.com, garmin.blogs.com, my.garmin.com, connect.garmin.com şi alte site-uri internet pe care sunt postaţi aceşti Termeni de utilizare. Site-urile, produsele şi conţinutul Garmin pot purta marca Fusion®, Tacx®, ANTTM, ANT+®, FltPlan® sau altă marcă deţinută de Garmin. În prezentul document, ne referim la compania Garmin sub forma "noi," "nouă" sau "a noastră".

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ORICARE DINTRE SITE-URILE GARMIN. Utilizarea oricărui site Garmin semnifică acordul dvs. cu aceşti Termeni de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni de utilizare, nu aveţi dreptul să utilizaţi niciunul dintre site-urile aparţinând Garmin.

Reţineţi că se pot aplica termeni speciali asupra unora dintre serviciile şi funcţiile oferite de anumite site-uri Garmin. Aceşti termeni vor fi afişaţi în concordanţă cu serviciul sau funcţia respectivă. Orice astfel de termeni sunt o completare la Termenii de utilizare stipulaţi aici, iar în caz de conflict vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare.

Garmin poate modifica aceşti Termeni de utilizare oricând, prin actualizarea prezentului document. Sunteţi obligaţi să respectaţi orice astfel de modificări, prin urmare vă recomandăm să vizitaţi periodic această pagină pentru a sta la curent cu aceşti Termeni de utilizare. Utilizarea în continuare a site-urilor Garmin după o modificare adusă termenilor semnifică acordul dvs. cu această modificare.

Utilizarea Conţinutului

Conţinutul afişat pe paginile site-urilor Garmin, cum ar fi text, elemente grafice, imagini, fişiere audio, video sau alt tip de materiale, precum şi numele de domenii, sintagmele, organizarea şi aspectul acestora (denumite colectiv "Conţinut"), este protejat prin legile privind protecţia drepturilor de autor şi a mărcilor comerciale şi a altor legi similare în SUA şi alte ţări, fiind proprietatea Garmin sau a unor terţe părţi care au licenţiat utilizarea Conţinutului lor de către Garmin. Utilizarea neautorizată a Conţinutului poate încălca legile drepturilor de autor şi a celor privind mărcile comerciale, precum şi a altor legi. În cazul în care un site Garmin este configurat să permită descărcarea unui anumit tip de Conţinut, sunteţi îndrituit să descărcaţi o singură copie a respectivului Conţinut pe un singur computer, pentru uzul personal, în scop necomercial, cu condiţia ca (a) să păstraţi toate notificările de copyright şi alte notificări proprietare incluse în Conţinut, (b) să nu vindeţi sau să modificaţi Conţinutul ori să reproduceţi, afişaţi, prezentaţi în mod public, distribuiţi sau să utilizaţi în orice alt mod Conţinutul în scopuri publice sau comerciale fără o permisiune prealabilă în scris din partea Garmin şi (c) să nu utilizaţi Conţinutul într-o manieră care să sugereze o asociere cu oricare dintre produsele, serviciile sau mărcile dvs.

Nu aveţi voie, fără o permisiune prealabilă în scris din partea Garmin, să faceţi o replică pe orice alt server a oricărui material conţinut de unul dintre site-urile Garmin. Este interzisă utilizarea Conţinutului pe orice alt website sau într-o reţea de computere fără acordul expres obţinut în prealabil în scris din partea Garmin. Mărcile comerciale, siglele şi mărcile de servicii ("Mărci") afişate pe site-urile Garmin sunt proprietatea Garmin sau a unor terţi. Este interzisă utilizarea acestor Mărci fără acordul expres obţinut în prealabil în scris din partea Garmin sau a respectivilor terţi. Dacă doriţi să aflaţi informaţii despre obţinerea acordului Garmin pentru utilizarea Conţinutului pe website-ul dvs., trimiteţi un e-mail la adresa [email protected].

În cazul în care oferim posibilitatea de descărcare a unui software pe unul din site-urile Garmin, software-ul, inclusiv dar fără a se limita la, fişierele, imaginile încorporate sau generate de acesta şi datele care îl însoţesc (denumite colectiv "Software") este acordat sub licenţă oferită de noi sau de licenţiatori terţi doar pentru uz personal, în scopuri necomerciale. Prin aceasta noi nu vă transferăm titlul de proprietate asupra Software-ului. Este interzisă distribuirea sau exploatarea în orice alt mod a Software-ului şi nici decompilarea, dezasamblarea, dezvoltarea pornind de la codul sursă sau reducerea în orice alt mod a Software-ului la o formă care poate fi citită de o persoană. ÎN AFARA CAZURILOR ÎN CARE ESTE STIPULAT EXPRES ȘI ÎN MOD SPECIFIC ÎN ORICE ALTĂ PARTE, GARMIN RESPINGE ORICE GARANȚIE CU PRIVIRE LA SOFTWARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANȚII PRIND VANDABILITATEA, ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR, INDIFERENT DACĂ ACESTE GARANȚII SUNT EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE.

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, GARMIN NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU (1) ORICE LIPSĂ DE ACURATEȚE, EROARE SAU EȘEC DATORAT SOFTWARE-ULUI; (2) ORICE PIERDERI SAU DAUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, SPECIALE SAU EXEMPLARE) CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, SAU APĂRUTE ÎN URMA UNOR ASTFEL DE LIPSE DE ACURATEȚE, ERORI SAU EȘECURI DATORATE ACESTUIA.

Forumuri publice şi comunicare

Forum Public semnifică o zonă, site sau funcţie oferită ca parte a unui site Garmin care oferă oportunitatea de a trimite conţinut de către utilizatori ("Postări ale utilizatorilor") pentru vizualizare de către unul sau mai mulţi utilizatori ai unui site Garmin, incluzând, fără a se limita la, un panou de mesaje, forum, mediu social comunitar, pagină pentru conversaţii sau blog.

Prin prezenta sunteţi de acord că Forumurile publice şi funcţiile oferite pentru acestea sunt destinate uzului public şi nu comunicării private şi că nu aveţi aşteptări de confidenţialitate cu privire la niciuna dintre Postările utilizatorilor de pe un Forum public. Noi nu putem garanta securitatea niciunei informaţii pe care o dezvăluiţi prin intermediul acestor mijloace media; aceste dezvăluiri sunt făcute în mod voluntar şi pe riscul dvs. Trebuie să vă folosiţi propriul discernământ atunci când postaţi informaţii, remarci sau alt tip de conţinut cu privire la alţi utilizatori, furnizori de servicii, Garmin sau terţe părţi. Puteţi fi făcut răspunzător din punct de vedere legal pentru daunele suferite de alţi utilizatori, de Garmin sau terţi, ca rezultat al postării pe un site Garmin a unor comentarii, remarci şi alte informaţii sau conţinut cu caracter defăimător sau pasibil de acţiune în justiţie. Garmin nu poate fi trasă la răspundere de pe urma nici unor Postări ale utilizatorilor, chiar dacă acestea au caracter defăimător sau atacabil din punct de vedere legal.

Dvs. sunteţi şi veţi fi singurul responsabil, atât pentru conţinutul acestor Postări ale utilizatorilor pe care le distribuiţi pe orice Forum public de pe sau prin intermediul unui site Garmin, cât şi pentru consecinţele trimiterii şi postării acestuia. Noi nu avem datoria să monitorizăm Forumurile publice. Veţi fi singurul răspunzător pentru orice daune privind încălcarea drepturilor de copyright, a drepturilor de proprietate sau a oricăror alte tipuri de vătămări rezultate ca urmare a trimiterii unei Postări a utilizatorului. Prin trimiterea unui material pe oricare site Garmin, acordaţi sau garantaţi în mod automat faptul că proprietarul materialului a oferit în mod expres companiei Garmin dreptul şi licenţa gratuită, perpetuă, irevocabilă şi non-exclusivă de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce şi distribui acel material (integral sau parţial) pe scară largă şi/sau să îl includă în alte lucrări sub orice formă, media sau tehnologie cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior cu respectarea dreptului de copyright sau a altor drepturi care pot exista în acel material. Acordaţi de asemenea permisiunea oricărui alt utilizator de a accesa, vizualiza, stoca sau reproduce materialul pentru uz personal. Prin prezenta acordaţi Garmin drepturi de editare, copiere, publicare şi distribuire a oricărui material pe care îl puneţi la dispoziţie pe unul dintre site-urile aparţinând Garmin.

Confirmaţi că utilizarea sau încrederea acordată unei Postări din partea utilizatorului de pe un Forum public se face pe propriul dvs. risc. De exemplu, noi nu răspundem şi nici nu subscriem asupra unor opinii, sfaturi sau recomandări postate sau trimise de utilizatori pe un Forum public şi denunţăm în mod specific orice responsabilitate în legătură cu acestea. Noi nu confirmăm şi nici nu verificăm calificările, pregătirea sau abilităţile utilizatorilor sau a informaţiilor pe care aceştia le postează pe vreun Forum public. Prin urmare, vă recomandăm să fiţi precaut şi să vă folosiţi propriul discernământ şi bunul simţ atunci când utilizaţi un site Garmin sau un Forum public.

Reguli de conduită: sunteţi de acord cu faptul că nu aveţi voie să trimiteţi o Postare a utilizatorului pe vreunul dintre site-urile Garmin care:

 • are un caracter defăimător, abuziv, hărţuitor, ameninţător sau care constituie o violare a dreptului la confidenţialitate a altei persoane;
 • instigă la intoleranţă, ură, rasism sau are un caracter ofensator;
 • este violent, vulgar, obscen, pornografic sau cu caracter sexual explicit, care poate vătăma sau care se poate dovedi că va aduce vătămări unei persoane sau entităţi;
 • este ilegal, încurajează sau susţine discuţia unor activităţi ilegale cu intenţia de comitere a acestora, inclusiv a unor Postări ale utilizatorilor care sunt sau reprezintă o intenţie de implicare în pornografie infantilă, urmărire, agresiuni sexuale, fraude, trafic de materiale cu caracter obscen sau furate, trafic de droguri şi/sau consum de droguri, hărţuire, furt sau conspirare la comiterea vreunei activităţi infracţionale;
 • atacă sau încalcă drepturile unui terţ, inclusiv cele privind: (a) drepturi de copyright, patente, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate sau contractuale; (b) dreptul la confidenţialitate (în mod specific, nu aveţi voie să distribuiţi informaţii cu caracter personal sau de altă natură ale unei persoane fără acordul expres din partea acesteia) sau la publicitate; sau (c) orice obligaţii confidenţiale;
 • are caracter comercial, face reclamă sau oferă spre vânzare produse, servicii, etc., (indiferent dacă au sau nu ca scop profitul), sau include cereri (inclusiv solicitări pentru contribuţii sau donaţii);
 • conţine viruşi sau alte componente vătămătoare, sau care modifică, afectează sau deteriorează funcţionarea site-urilor Garmin sau ale unei reţele conectate la acestea, sau care interferează în vreun fel asupra modului de utilizare a unei persoane sau entităţi a site-urilor Garmin;
 • (a) nu are legătură cu subiectul sau tema de pe Forumul public respectiv; (b) încalcă restricţiile specifice unui Forum public, inclusiv cele referitoare la vârstă şi proceduri; sau (c) are un caracter antisocial, perturbator sau distructiv, care conţine activităţi de "flaming," "spamming," "flooding," "trolling," şi "griefing”, conform interpretării şi utilizării acestor termeni pe internet; sau
 • are un caracter fals sau înşelător.

Noi nu putem oferi asigurări că ceilalţi utilizatori vor respecta Regulile de conduită prezentate anterior sau alte prevederi din cadrul acestor Termeni de utilizare şi, conform acordului dintre noi şi dvs., prin prezenta vă asumaţi toate riscurile care rezultă din lipsa de conformare a acestora cu regulile stipulate în acest document.

Ne rezervăm dreptul, dar negăm orice obligaţie sau responsabilitate, de a refuza postarea sau comunicarea oricărei Postări a utilizatorului pe orice site Garmin care nu repectă aceşti Termeni de utilizare (inclusiv Regulile de conduită).

Conturi

Anumite servicii de pe site-urile Garmin permit sau necesită crearea unui cont pentru a participa sau beneficia de facilităţile suplimentare oferite de aceste servicii. Sunteţi de acord să furnizaţi, să menţineţi şi să actualizaţi informaţii precise, adevărate şi complete despre dvs., conform cerinţelor procesului de înregistrare ("Date de înregistrare"). Sunteţi de acord să nu vă prezentaţi ca altă persoană sau entitate sau să prezentaţi în mod fals o altă identitate sau afiliere cu altă persoană sau entitate, inclusiv utilizarea unui nume de utilizator, parolă sau informaţii de cont aparţinând altei persoane şi nici să nu utilizaţi numele, aspectul, vocea, imaginea sau fotografia aparţinând altei persoane. Sunteţi de acord de asemenea şi de faptul că aveţi obligaţia de a ne notifica imediat la adresa [email protected] de orice utilizare neautorizată a numelui de utilizator, parolei sau a altor informaţii din contul dvs., sau de orice altă încălcare a securităţii de care luaţi la cunoştinţă cu privire la sau implicând vreunul dintre site-urile Garmin.

În cazul nerespectării acestor Termeni de utilizare sau a oricăror termeni speciali cu privire la anumite servicii, vom suspenda sau închide contul şi capacitatea de utilizare de către dvs. a oricărui site Garmin sau a unei porţiuni a acestuia.

Răspunderea Garmin

Garmin nu acordă nicio garanţie sau declaraţie cu privire la exactitatea, fiabilitatea, completitudinea sau oportunitatea Conţinutului sau cu privire la rezultatele obţinute din utilizarea site-urilor Garmin şi a Conţinutului. Utilizarea site-urilor Garmin şi a Conţinutului se face pe propriul dvs. risc. Site-urile Garmin suferă modificări periodice, iar acestea pot fi făcute oricând. Garmin îşi rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau renunţa la orice serviciu sau funcţie de pe Site-urile Garmin (inclusiv orice schimbare a Conţinutului sau eliminarea acestuia) în orice moment cu sau fără notificare şi Garmin nu va fi răspunzătoare în faţa dvs. sau a oricărei părţi terţe care îşi exercită aceste drepturi. O parte din Conţinutul prezentat pe site-urile Garmin este oferit de terţi, iar Garmin nu are nicio responsabilitate asupra acestui Conţinut oferit de terţi.

GARMIN NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-URILE SALE VOR OPERA FĂRĂ ERORI SAU CĂ ACESTEA SAU SERVERELE PE CARE ACESTEA OPEREAZĂ NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE ELEMENTE VĂTĂMĂTOARE. DACĂ ÎN URMA UTILIZĂRII SITE-URILOR GARMIN SAU A CONȚINUTULUI POSTAT PE ACESTEA REZULTĂ NEVOIA DE REPARAȚII SAU DE ÎNLOCUIRE A UNOR COMPONENTE, SAU PIERDERI DE PROFIT SAU DATE, GARMIN NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU COSTURILE IMPLICATE.

SITE-URILE GARMIN ȘI CONȚINUTUL ACESTORA SUNT FURNIZATE CA ATARE, FĂRĂ A OFERI VREO GARANȚIE DE NICI UN FEL. GARMIN, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIA DE VANDABILITATE, GARANȚIA DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE SAU ALE TERȚILOR ȘI GARANȚIA DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

GARMIN VA DEPUNE EFORTURI REZONABILE PENTRU A PROTEJA INFORMAŢIILE SAU DATELE PE CARE LE-AŢI TRIMIS CĂTRE SITE-UL GARMIN ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE SERVICIU SAU FUNCŢIE DE PE SITE-UL GARMIN, DAR SUNTEŢI DE ACORD CĂ TRIMITEREA ACESTOR INFORMAŢII SAU DATE SE FACE PE PROPRIUL DVS. RISC ŞI PRIN ACEST DOCUMENT EXONERAŢI GARMIN DE TOATĂ RĂSPUNDEREA ÎN FAŢA DVS. PENTRU ORICE PIERDERE SAU DE ORICE RĂSPUNDERE DE ORICE TIP CU PRIVIRE LA ACESTE INFORMAŢII.

GARMIN NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU NICIO TAXĂ PENTRU DATE PE CARE POATE FI NECESAR SĂ O PLĂTIŢI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ORICĂRUI SERVICIU SAU FUNCŢIE DE PE SITE-URILE GARMIN.

Declinarea responsabilităţii cu privire la anumite daune

Utilizarea site-urilor Garmin se face pe propriul dvs. risc. Dacă nu sunteţi mulţumit de Conţinut, de alte materiale şi de orice serviciu sau funcţie pe site-urile Garmin sau de aceşti Termeni şi condiţii, singura soluţie este renunţarea la utilizarea site-urilor Garmin. GARMIN SAU ORICE ALTE TERȚE PĂRȚI MENȚIONATE PE SITE-URILE SALE NU VA FI SUB NICIO FORMĂ RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIUN FEL DE DAUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE INCIDENTALE, EXEMPLARE ŞI PE CALE DE CONSECINŢĂ, PROFITURI PIERDUTE SAU DAUNE CAUZATE DE PIERDEREA DATELOR SAU DE ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-URILE GARMIN ȘI CONȚINUTUL, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE GARANŢIE, CONTRACT, DIN PREJUDICIU SAU ALTĂ TEORIE JURIDICĂ ŞI INDIFERENT DACĂ GARMIN ESTE SAU NU AVIZATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE ŢĂRI, STATE SAU JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU PIERDERILE SAU DAUNELE CAUZATE DE NEGLIJENŢA GRAVĂ, VĂTĂMAREA CORPORALĂ SAU DECESUL SAU PENTRU DAUNELE ACCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINŢĂ, DE ACEEA ESTE POSIBIL CA LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE PENTRU DVS. ŞI ÎN ACEST CAZ RĂSPUNDEREA GARMIN VA FI LIMITATĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PE CARE O PERMITE ACEASTĂ EXCLUDERE SAU LIMITARE CONFORM LEGII APLICABILE. Răspunderea totală a companiei Garmin în faţa dvs. pentru toate pierderile şi daunele, inclusiv pentru toate garanţiile implicite nu va depăşi în niciun caz cincizeci de dolari SUA (50,00 USD) sau suma totală pe care aţi plătit-o către Garmin pentru utilizarea oricărui serviciu sau funcţie de pe Site-urile Garmin în cele douăsprezece luni dinaintea datei unei revendicări iniţiale depuse împotriva companiei Garmin.

Link-uri către alte site-uri

Site-urile Garmin pot conţine link-uri către website-uri deţinute de terţi şi care sunt gestionate de către alţii. Orice astfel de link-uri vă sunt oferite doar ca o formă de comoditate şi nu reprezintă vreo susţinere din partea Garmin a conţinutului oferit de astfel de website-uri aparţinând unor terţi. Garmin nu este responsabilă de conţinutul site-urilor terţilor accesate prin intermediul link-urilor şi nu face nici un demers şi nici nu oferă vreo garanţie cu privire la conţinutul sau acurateţea materialelor de pe astfel de website-uri ale terţilor şi nici cu privire la practicile de confidenţialitate ale acestor terţi. Dacă decideţi să accesaţi website-urile unor terţi prin intermediul link-urilor oferite, o faceţi pe propriul risc.

Aplicaţii aparţinând terţilor

Pe site-urile Garmin veţi avea oportunitatea să descărcaţi aplicaţii care au fost dezvoltate de către terţi. Garmin nu este responsabilă şi nici nu face demersuri cu privire la conţinutul sau funcţionalitatea unor astfel de aplicaţii din partea terţilor şi nici privind practicile de confidenţialitate aparţinând unor astfel de dezvoltatori terţi. Dacă decideţi să descărcaţi şi să utilizaţi astfel de aplicaţii aparţinând terţilor, o faceţi pe propriul risc.

Despăgubiri

Prin utilizarea Site-ului Garmin sunteţi de acord, în măsura permisă de lege, să apăraţi, să despăgubiţi şi să protejaţi integritatea companiei Garmin şi a funcţionarilor, directorilor, angajaţilor şi agenţilor acesteia faţă de orice obligaţie, acţiune sau revendicare, de orice fel, inclusiv, dar fără limitare la cheltuielile de judecată şi expertiză contabilă rezonabile care ar putea surveni în urma încălcării de către dvs. a acestor Termeni de utilizare sau a oricărei legi sau drept al unei părţi terţe.

Controlul exportului

SUA şi alte state controlează exportul de produse şi informaţii. Sunteţi de acord să vă conformaţi cu aceste restricţii şi să nu exportaţi sau re-exportaţi Conţinut spre ţările sau persoanele asupra cărora se aplică aceste legi de control al exportului. Prin descărcarea Conţinutului, confirmaţi că nu vă aflaţi într-o ţară în care astfel de export este interzis şi că nu vă aflaţi pe listele cu persoane sau companii cu care este interzis exportul (TDO) aparţinând Departamentului de Comerţ al SUA sau pe lista cu cetăţeni special desemnaţi (SDN) aparţinând Departamentului de Trezorerie al SUA. Sunteţi direct responsabil de conformarea cu legile din jurisdicţia locală privind importul, exportul sau re-exportul Conţinutului.

Politica de copyright

Garmin respectă drepturile de proprietate intelectuală ale celorlalţi. Măsura de închidere a conturilor utilizatorilor care pot încălca sau încalcă în mod repetat drepturile de copyright ale terţilor face parte din politica companiei Garmin, fiind la discreţia sa şi atunci când consideră necesar.

Pentru a trimite companiei Garmin o notificare privind o încălcare a unui drept de autor în legătură cu un Site Garmin, inclusiv dar fără limitare la Materiale trimise de utilizatori sau la Conţinut, vă rugăm să trimiteţi o notificare în conformitate cu legea Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") comunicându-i în scris Agentului pentru probleme de drepturi de autor, specificat mai jos, următoarele informaţii:

 • O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acţioneze în numele proprietarului unui drept exclusiv care pretinde că i-a fost încălcat acest drept.
 • O identificare a lucrării care deţine drepturi de autor care au fost încălcate, sau, dacă este vorba de o notificare privind mai multe lucrări aflate pe un singur site online, a unei liste cu lucrările respective de pe acel site.
 • O identificare a materialului care este acuzat de încălcare sau este obiectul unei activităţi de încălcare a drepturilor de autor ce trebuie îndepărtat sau dezactivat, precum şi informaţii suficiente pentru a localiza materialul de către furnizorul de servicii.
 • Informaţii suficiente pentru a permite furnizorului de servicii să contacteze partea reclamantă, cum ar fi o adresă, un număr de telefon şi, dacă este disponibilă, o adresă de corespondenţă electronică.
 • O declaraţie prin care partea reclamantă susţine, cu bună credinţă, că utilizarea materialului în cauză nu a fost autorizată de către proprietarul dreptului de autor, de către agentul acestuia sau de lege.
 • O declaraţie prin care se confirmă că informaţiile din notificare sunt exacte şi, sub incidenţa sancţiunilor privind sperjurul, faptul că partea reclamantă este autorizată să acţioneze în numele proprietarului drepturilor exclusive care se presupune că au fost încălcate.

Sunteţi de acord că prin nerespectarea cerinţelor din paragraful precedent, notificarea dvs. DMCA nu este validă. Pentru mai multe informaţii privind DMCA şi notificările DMCA, vă rugăm să consultaţi 17 U.S.C. § 512.

Agentul nostru însărcinat cu primirea notificărilor de revendicare a încălcării drepturilor de autor poate fi contactat după cum urmează:

Prin e-mail: [email protected]

Prin poştă:
DMCA Designated Agent
Attn: Legal Department
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, KS 66062

Prevederi cu caracter general

Cu excepţia prevederilor explicite stipulate mai jos în paragraful următor, toate aspectele juridice derivate din sau legate de utilizarea oricărui Site Garmin şi de aceşti aceşti Termeni de utilizare vor fi tratate în conformitate cu şi guvernate de legislaţia aplicabilă din Statul Kansas referitoare la contractele încheiate şi prestate pe teritoriul statului Kansas, fără a intra în conflict cu principiile legilor acestuia. Prin utilizarea unui Site Garmin, sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei personale şi exclusive a Tribunalului Districtual al SUA pentru Districtul Kansas sau a oricărui Tribunal al statului Kansas cu jurisdicţie în Districtul Johnson, pentru a soluţiona orice conflict, reclamaţie sau cauză de acţiune în judecată care decurge din aceşti Termeni de utilizare sau din utilizarea Site-urilor Garmin. Prin prezenta renunţaţi irevocabil, în măsura maximă permisă de lege, la orice obiecţie aveţi sau veţi avea pe viitor privind procedura de soluţionare aplicată de un astfel de tribunal şi asupra oricărei reclamaţii privind competenţa unui astfel de tribunal. Dacă (a) nu sunteţi cetăţean american; (b) nu aveţi reşedinţa în S.U.A.; (c) nu accesaţi Site-ul Garmin de pe teritoriul S.U.A.; şi (d) sunteţi cetăţean al uneia din ţările identificate mai jos, prin prezenta sunteţi de acord ca orice dispută, revendicare sau acţiune în justiţie ivită în baza acestor Termeni de utilizare sau ca urmare a faptului că utilizaţi Site-urile Garmin să fie guvernată de legea aplicabilă menţionată mai jos, indiferent de orice prevederi legale contradictorii, şi prin prezenta vă supuneţi irevocabil jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti situate în statul, provincia sau ţara identificat(ă) mai jos şi a cărei legislaţie guvernează:

Dacă aveţi domiciliul în oricare ţară din Uniunea Europeană, Marea Britanie (U.K.), Elveţia, Norvegia, Islanda sau Australia, legile şi tribunalul guvernante vor fi legile şi tribunalele din locul dvs. obişnuit de reşedinţă.

Este exclusă în mod specific din aplicarea acestor Termeni de utilizare Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la contractele de vânzare internaţională de bunuri.

În eventualitatea depunerii unei plângeri sau pentru informaţii suplimentare, furnizorul poate fi contactat în scris la adresa Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA, prin telefon la numărul (913) 397-8200 (cereţi legătura la webmaster), sau prin e-mail la [email protected].

Dacă nu sunteţi încă o persoană majoră conform legislaţiei din ţara dvs. de rezidenţă, trebuie să parcurgeţi aceşti Termeni de utilizare cu un părinte sau tutore pentru a vă asigura că dvs. şi părintele sau tutorele legal înţelegeţi aceşti Termeni de utilizare.