Skip navigation links
Darmowa dostawa przy zamówieniu na kwotę powyżej 30€.

Uwaga – wymogi funkcji wykrywania zdarzeń i wzywania pomocy

Serwis Garmin Connect nie kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim imieniu. W przypadku wykrycia zdarzenia lub wezwania pomocy za pomocą urządzenia aplikacja Garmin Connect wyśle Twoje imię i nazwisko oraz Twoją lokalizację do kontaktów alarmowych. Twoja lokalizacja jest określana za pomocą funkcji śledzenia aktywności LiveTrack. Funkcja LiveTrack w czasie rzeczywistym przesyła Twoją aktualną pozycję i dane podczas aktywności.

Użytkownik może skonfigurować informacje o kontakcie alarmowym za pomocą aplikacji Garmin Connect Mobile. Wykrywanie zdarzeń i uzyskiwanie pomocy to funkcje uzupełniające i NIE POWINNY służyć jako główny sposób na uzyskanie pomocy ratunkowej:

Wykrywanie zdarzeń i wzywanie pomocy będzie działać prawidłowo tylko wtedy, gdy spełnione zostaną WSZYSTKIE poniższe warunki:

  1. Urządzenie Garmin ma włączoną łączność LTE lub jest połączone ze smartfonem przez Bluetooth oraz z aplikacją Garmin Connect Mobile.
  2. W urządzeniu Garmin jest włączona funkcja GPS.
  3. Urządzenie i/lub smartfon znajdują się w zasięgu sieci, w której dostępne są dane.
  4. Telefon osoby zapisanej jako kontakt alarmowy musi mieć możliwość otrzymywania wiadomości SMS (koszt wiadomości według standardowych stawek operatora) i/lub wiadomości e-mail.