Skip navigation links

OTRZYMUJ WAŻNE INFORMACJE W TRAKCIE DNIA SPĘDZANEGO NA WODZIE

Wypłyń ze świadomością, że posiadasz najnowsze dane map Garmin Navionics+™ i Garmin Navionics Vision+™. Udoskonalamy mapy, korzystając z nowych publicznych i prywatnych źródeł danych, własnych badań i wskazówek dla marynarzy — w ten sposób zapewniamy dostęp do m.in. aktualnych linii brzegowych, głębin, punktów szczególnych na lądzie, boi, lokalizacji świateł i przeszkód. Aktualizacja jest prosta dzięki aplikacjom ActiveCaptain® i Garmin Express™.

Batymetria

Batymetria

Warstwa batymetryczna w wysokiej rozdzielczości z izobatami co 0,5 m jest stale wzbogacana przez miliony wykresów z echosond przesłanych przez innych żeglarzy. Informacje zbierane na całym świecie są starannie integrowane z istniejącymi danymi, zanim zostaną udostępnione w przyszłej aktualizacji, aby odzwierciedlić stale zmieniające się warunki dna mórz, jezior i rzek na bardzo lokalnym poziomie.

Nakładki map

Nakładki map

Nakładki cieniowania reliefowego i obrazów echosondy map są okresowo aktualizowane w miarę pozyskiwania i integrowania nowych lub lepszych danych źródłowych, co pozwala nam zapewnić większy zasięg i lepszą jakość.

Przystanie

Przystanie

Zobacz nowe i zaktualizowane lokalizacje miejsc do cumowania, szczegółowe informacje o przystaniach — w tym numery telefonów, adresy i dostępne udogodnienia, takie jak stacje benzynowe, pomosty i usługi hotelarskie — oraz sondowanie głębokości i batymetrię w obrębie przystani i w jej okolicach.

Obszary chronione i zamknięte

Obszary chronione i zamknięte

Zbieramy informacje o morskich obszarach chronionych i umieszczamy je na mapach, aby ułatwić żeglarzom orientację w rodzajach ograniczeń, co pozwala im chronić siebie i środowisko.

Linie brzegowe

Linie brzegowe

Siły natury, a także projekty budowlane, takie jak tamy, prace głębinowe czy budowy przystani, wpływają na kształt linii brzegowych mórz, jezior i rzek. Nasze doświadczone zespoły kartograficzne starannie przeglądają i korygują elementy, które z czasem ulegają zmianom.

Inne

Inne

Nasze mapy zawierają również dodatkowe aktualizacje, w tym poprawione lokalizacje podwodnych i odsłoniętych skał, naturalnych raf, obiektów przyciągających ryby, sztucznych raf i nie tylko.

JAK PRACUJEMY