Privacybeleid voor automotive applicaties voor consumenten

Laatst bijgewerkt: 23 december 2019

Vorig beleid bekijken

Uw privacy is belangrijk voor Garmin. We hebben dit privacybeleid ontwikkeld om u informatie te geven over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer u mobiele Garmin toepassingen ("apps") gebruikt voor Android of Apple systemen die betrekking hebben op onze automotive producten en services voor consumenten, zoals Garmin HUD apps, Navigon apps, Navigon Select Telekom Edition apps, Garmin StreetPilot apps, de Garmin Sony Xperia Edition app, de Garmin Drive app en de Garmin Smartphone Link app. Navigon is een merk van Garmin.

Overige Garmin websites, apps en producten die geen koppeling naar dit Privacybeleid bevatten maar wel een koppeling naar een ander Garmin privacybeleid, vallen onder dat privacybeleid.

"Persoonlijke gegevens" is informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Om naar een specifiek deel van dit Privacybeleid te gaan, klikt u op een koppeling hieronder:

Categorieën van Persoonlijke gegevens verwerkt door Garmin

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u met Garmin communiceert:

Als u via e-mail, telefoon, online of in persoon met onze ondersteuningsmedewerkers communiceert, verzamelen we persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. Daarnaast verzamelen we informatie over bijvoorbeeld de serienummers en aankoopdata van uw Garmin producten. We kunnen ook gebeurtenislogboeken bijhouden die van pas kunnen komen bij het diagnosticeren van prestatiegerelateerde problemen met producten of apps, en informatie met betrekking tot een ondersteunings- of serviceprobleem. Om onze klantenservice te verbeteren, kunnen we - met inachtneming van de toepasselijke wetgeving - telefoongesprekken die u voert met onze ondersteuningsmedewerkers opnemen, zodat we deze later nog eens kunnen afspelen. Ook analyseren we de feedback die we hebben verkregen via vrijwillige enquêtes onder klanten.

Doel en Juridische grond:

We gebruiken deze informatie om u klantenservice en productondersteuning te bieden en om de kwaliteit van en de soorten klantenservice en productondersteuning die we onze klanten bieden te volgen. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor deze doelen is Garmins rechtmatige belang bij het bieden van hoogwaardige productondersteuning.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u Garmin's live op locatie gebaseerde diensten gebruikt:

Wanneer u gebruikmaakt van de live locatiegebaseerde services van Garmin, zoals weer, lokaal zoeken, flitspalen, verkeer, brandstofprijzen, parkeren, LiveTrack, Foursquare, Flinc, Glympse en multimodale routebepaling, verzamelen wij persoonlijke gegevens, zoals uw toestel-id, app store-accountgegevens en locatie. We kunnen ook transactionele logbestanden creëren die nuttig zijn bij het oplossen van problemen.

Doelen en Juridische gronden:

(a) Garmin verwerkt uw toestel-id, app store-accountgegevens en locatie om aanvragen voor live locatiegebaseerde services te autoriseren en uit te voeren. In Android applicaties verwerkt Garmin ook het e-mailadres van uw Google Play account om abonnementsservices op uw Android toestellen te beheren en te leveren. De juridische grond voor deze verwerkingsactiviteiten is de uitvoering van een contract.

(b) Garmin verwerkt uw aanmeld- of verificatiegegevens van externe serviceleveranciers voor verificatie met de derde en om het verstrekken van bepaalde live op locatie gebaseerde diensten binnen onze applicaties, zoals Flinc of Foursquare, te vergemakkelijken. De juridische grond voor dit verwerken is uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door de live op locatie gebaseerde diensten van de derde binnen onze applicaties los te koppelen.

(c) Garmin verwerkt uw locatie voor het verzamelen van "floating car data" (FCD) bij gebruik van gratis verkeersinformatiediensten binnen bepaalde applicaties. De juridische grond voor dit verwerken is uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door het gebruik van de gratis verkeersinformatiediensten te stoppen of door een verkeersabonnement aan te schaffen.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u Navigon Select Telekom Edition applicaties gebruikt:

Wanneer u Garmin Navigon Select Telekom Edition apps gebruikt of een in-app aankoop via een Navigon Select Telekom Edition app verricht, verzamelen we persoonlijke gegevens, zoals uw apparaat-ID.

Doel en Juridische grond:

Wij gebruiken deze informatie om te controleren of u abonnee bent van de Telekom Select aanbieder. Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken van in-app aankopen via de Telekom Select aanbieder. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor deze doelen is de uitvoering van een overeenkomst.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u de spraakgestuurde zoekfunctie gebruikt in onze Garmin Drive app of compatibele producten:

Wanneer u spraakgestuurd zoekt, verzamelen wij persoonlijke gegevens, zoals uw toestel-id, locatie, gesproken zoekopdrachten en de namen van contactpersonen en opgeslagen nuttige plaatsen (POI's) om u te voorzien van relevante zoekresultaten voor uw locatie.

Doel en Juridische grond:

(a) Garmin verwerkt uw toestel-id, locatie en gesproken zoekopdrachten met als doel de zoekopdrachten die u hebt aangevraagd, uit te voeren. De juridische grond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract.

(b) Garmin verwerkt uw toestel-id, namen van contactpersonen en namen van opgeslagen POI's om verbeterde zoekresultaten te bieden die namen en woorden van uw contactpersonen en POI's herkennen. De juridische grond voor dit verwerken is uw toestemming. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door de functie onder Instellingen uit te schakelen.

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt wanneer u uw Garmin toestel of app voor autonavigatie gebruikt:

Als u een Garmin toestel of app voor autonavigatie gebruikt en uw toestemming geeft, verzamelt Garmin uw toestelgegevens, zoals locatie, snelheid, richting en datum en tijd van opname, en uploadt deze gegevens. Als u, wanneer u daar om wordt gevraagd, uw toestemming geeft, kan Garmin deze samengevoegde gegevens ook delen met derden om de kwaliteit te verbeteren van de functies voor verkeersinformatie en parkeerinformatie en andere functies die door contentproviders worden geleverd.

Doel en Juridische grond:

Deze gegevens worden samengevoegd met gegevens van andere gebruikers die daartoe toestemming hebben gegeven en worden gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en apps en de functies voor verkeersinformatie, parkeerinformatie en andere functies die door Garmin of derden worden geleverd. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is toestemming; u kunt deze te allen tijde intrekken in de instellingen van uw Garmin toestel of app.

Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens

Verleners van live op locatie gebaseerde diensten:

We moeten mogelijk uw locatie, richting, snelheid of ingekorte apparaat-ID met verleners van op locatie gebaseerde diensten, zoals Cyclops, Foursquare, HERE of andere leveranciers delen om de gevraagde dienst te kunnen verlenen. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is de uitvoering van een overeenkomst.

Providers van spraakherkenning:

Mogelijk moeten we uw gehashte id, contactpersonen, opgeslagen POI's, locatie en audio-opnamen delen met externe serviceproviders, zoals Nuance, om de gevraagde service te kunnen verlenen. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens voor dit doel is de uitvoering van een overeenkomst.

Andere openbaarmakingen:

We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken aan anderen: (a) als we hiervoor uw toestemming hebben gekregen; (b) om aan een geldige dagvaarding, juridische beschikking, gerechtelijk bevel, rechtsproces of andere wettelijke verplichting te voldoen; (c) om een van onze algemene voorwaarden of beleidsrichtlijnen af te dwingen; of (d) zoals noodzakelijk om beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of bij verdediging tegen juridische claims.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan een partner, een dochteronderneming of een derde overdragen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Garmin (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een faillissement of soortgelijke procedure), op voorwaarde dat het dergelijke entiteit waaraan we persoonlijke gegevens overdragen niet is toegestaan uw persoonlijke gegevens te verwerken op een andere manier dan beschreven in dit Privacybeleid zonder u daar kennisgeving van te geven en zonder uw toestemming te verkrijgen, indien door toepasselijk recht vereist.

Overdracht van Persoonlijke gegevens

Garmin is een wereldwijd opererende onderneming. Om onze producten, apps en diensten aan te bieden, moeten we mogelijk uw persoonlijke gegevens overdragen aan andere Garmin bedrijven in andere landen. Bekijk Garmin bedrijven. Persoonlijke gegevens van personen die in een land in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (V.K.) of in Zwitserland wonen, worden beheerd door Garmin Würzburg GmbH en worden namens Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. en Garmin AT, Inc. verwerkt.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. en Garmin AT, Inc. voldoen aan de EU-U.S. en Swiss-U.S. Privacy Shield principes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, delen en bewaren van persoonlijke gegevens uit de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, zoals beschreven in onze EU-VS Privacy Shield-certificering en Swiss-U.S. Privacy Shield-certificering. Meer informatie over Privacy Shield.

Garmin International, Inc., Garmin Services, Inc. en Garmin AT, Inc. zijn onderworpen aan het toezicht van de Federal Trade Commission in de Verenigde Staten en blijven verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens overgedragen aan derden die ze namens ons verwerken. Als u een klacht over onze naleving van het Privacyschild hebt, neemt u contact met ons op via []( "Garmin bedrijven"). U kunt uw klacht ook sturen naar onze gekozen onafhankelijke instantie voor beslechting van geschillen, JAMS, en in bepaalde gevallen, kunt u het arbitrageproces inzake het Privacyschild starten.

Alle Garmin bedrijven zijn verplicht om de privacypraktijken uiteengezet in deze Privacyverklaring op te volgen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

We verzamelen gegevens van gebruikers over hun gebruik van onze apps. Tot de analytische informatie die we verzamelen, behoren de datum en het tijdstip waarop de app onze servers benaderde, de versie van de app, de locatie van het toestel, de taalinstelling, welke informatie en bestanden werden gedownload naar de app, het gebruikersgedrag (bijv. gebruikte functies, hoe vaak de app werd gebruikt), informatie over de status van het toestel, het toestelmodel, informatie over de hardware en het besturingssysteem en informatie over de werking van de app. Garmin gebruikt deze gegevens om de kwaliteit en functionaliteit van onze apps te verbeteren, om producten en functies te ontwikkelen en op de markt te brengen die aansluiten bij uw behoeften en die van andere gebruikers en problemen met de stabiliteit van de app en andere gebruiksproblemen zo snel mogelijk te identificeren en op te lossen.

De juridische grond voor het verwerken van deze analytische gegevens is ons rechtmatige belang bij het begrijpen van hoe onze klanten met onze apps communiceren, zodat we de gebruikerservaring en de functionaliteit van onze apps kunnen verbeteren.

Hier volgen voorbeelden van externe providers van analytische en vergelijkbare diensten die we momenteel gebruiken:

Analytische diensten:

  • Google: Firebase, een dienst van Google, wordt gebruikt op sommige van onze mobiele apps om de effectiviteit van onze marketingcampagnes en advertenties te volgen. Lees meer informatie over hoe deze analytische informatie kan worden gebruikt, hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt.

  • Facebook: Diensten van Facebook worden gebruikt op sommige van onze mobiele apps om de effectiviteit van onze marketingcampagnes en advertenties te volgen. U kunt meer lezen over hoe deze analytische informatie kan worden gebruikt, hoe u het gebruik van uw informatie kunt beheren en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Facebook-advertentiediensten worden gebruikt door hier te klikken.

  • HockeyApp; Crashlytics (Fabric); Firebase: HockeyApp, een Microsoft service, en Crashlytics en Firebase, beide Google services, worden gebruikt om ons te helpen het gebruik van Garmin apps beter te begrijpen en de gebruikerservaring te verbeteren en de hoofdoorzaken van het vastlopen van apps te identificeren en op te lossen.

Updates van Privacybeleid

We zullen dit Privacybeleid bijwerken wanneer we nieuwe producten en apps toevoegen, als we onze huidige aanbiedingen verbeteren of wanneer technologieën en wetten veranderen. U kunt vaststellen wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is aangepast door te kijken naar de vermelding "Laatst bijgewerkt" boven aan deze pagina. Wijzigingen worden van kracht zodra het aangepaste Privacybeleid door ons is gepubliceerd.

We zullen het u laten weten als deze wijzigingen materieel zijn en, als dit wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt via e-mail verstrekt of er wordt een kennisgeving van de wijzigingen geplaatst op de Garmin Connect website of via de vívofit jr. app

Behoud van Persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in serverlogbestanden gedurende dertig (30) dagen. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in analyses en FCD voor onbepaalde tijd. Kijk daarnaast hieronder naar "Uw rechten" voor een beschrijving van uw recht op wissen.

Gegevensbeheerder en Gegevensbeschermingfunctionaris

Als u in een land in de EER, het Verenigd Koninkrijk of in Zwitserland woont, worden uw door Garmin verzamelde persoonlijke gegevens beheerd door Garmin Würzburg GmbH, gevestigd te Beethovenstraße 1a + b, 97080 Würzburg, Duitsland. De Europese gegevensbeschermingfunctionaris van het bedrijf is op hetzelfde adres gevestigd en kan per e-mail worden bereikt via [email protected]

Als u in China woont, worden door Garmin verzamelde persoonlijke gegevens beheerd door Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd., gevestigd te 37F, Tower A, New CHJ International Business Center, No 391, Guiping Road, Xuhui District, Shanghai 200233, China; per e-mail te bereiken via [email protected]

Als u niet in de EER, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of China woont, worden de door Garmin verzamelde persoonlijke gegevens beheerd door Garmin International, Inc., 1200 E. 151st St., Olathe, Kansas 66062, VS; per e-mail te bereiken via [email protected]

Uw rechten

Als je in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk woont, heb je krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of de UK Data Protection Act 2018 het recht Garmin te vragen om toegang tot en rectificatie of wissen van jouw persoonlijke gegevens, gegevensoverdraagbaarheid, beperking van verwerking van je persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonlijke gegevens, en het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Ga voor meer informatie over deze rechten naar de pagina 'Mijn rechten' "pagina 'Mijn rechten'") met betrekking tot GDPR van de Europese Commissie, die in een aantal talen kan worden weergegeven. Als je buiten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk woont, heb je mogelijk vergelijkbare rechten overeenkomstig jouw lokale wetten.

Om toegang tot of rectificatie van, overdraagbaarheid of wissen van uw persoonlijke gegevens te vragen of om uw Garmin account te verwijderen, gelieve contact op te nemen met het customer support team.

Als u in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk woont en uw recht op beperking van verwerking of uw recht op bezwaar tegen verwerking wilt uitoefenen, neemt u contact op met Garmins Europese gegevensbeschermingfunctionaris van Garmin Würzburg GmbH te Beethovenstrasse 1 a+b, 97080 Würzburg, Duitsland of via e-mail naar [email protected]

Als u in China woont en uw rechten met betrekking tot uw gegevens wilt uitoefenen, neem dan contact op met Garmin China Shanghai RHQ Co. Ltd. via [email protected]

Als u niet in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of China woont, maar van mening bent dat u het recht hebt deze of andere rechten uit te oefenen volgens uw lokale wetgeving, neem dan contact op met Garmin International, Inc. via [email protected]

Kennisgeving voor inwoners van Californië met betrekking tot privacypraktijken en -rechten

Als je een inwoner van Californië bent, geeft de wet van Californië je mogelijk extra rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens. Om meer te weten te komen over jouw Californische privacyrechten, raadpleeg je de CCPA-kennisgeving over privacy.

Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.